Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Fiscalitat sobre les operacions empresarials. Models i impresos i fiscalitat de les PIMES.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTEBAN QUINTANA FERRER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 15-16:30, dc 15-16:30

Competències

 • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
 • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
 • Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i institucions jurídiques principals en relació amb els continguts de cada matèria.

Continguts

1. Elements essencials de la fiscalitat empresarial

2. Fiscalitat de la renda obtinguda per les PIMES

          2.1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: estimació directa i estimació objectiva dels rendiments d’activitats econòmiques

          2.2. Impost sobre Societats: règim general, règim especial per a empreses de reduïda dimensió i altres règim especials aplicables a les PIMES

          2.3. Impost sobre la Renda de No Residents: fiscalitat dels establiments permanents

3. Fiscalitat del patrimoni de les PIMES

          3.1. Impost sobre el Patrimoni: fiscalitat del patrimoni de l'empresari individual

          3.2. Impost sobre Successions i Donacions: transmissió per successió o donació del patrimoni de les PIMES

4. Fiscalitat indirecta de les PIMES

          4.1. Impost sobre el Valor Afegit: règim general i règims especials aplicables a les PIMES

          4.2. Fiscalitat de les PIMES en la resta d'impostos indirectes: Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impostos Especials i Impostos Duaners

5. Les PIMES en els impostos autonòmics i locals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20,00 20,00 40,00
Elaboració individual de treballs 0 40,00 40,00
Exposició dels estudiants 20,00 40,00 60,00
Sessió participativa 10,00 0 10,00
Total 50,00 100,00 150

Bibliografia

 • Juan Martín Queralt (2017). Manual de derecho tributario : parte especial (14ª). Cizur Menor, Navarra: Thomson Reuters Aranzadi.
 • Fernando Pérez Royo (2017). Curso de Derecho Tributario. Parte Especial (11ª). Madrid: Tecnos.
 • Emilio Cencerrado Millán (2016). Manual de derecho tributario del turismo . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • José Antonio Sánchez Galiana, Mª Jesús García-Torres Fernández (2015). Beneficios fiscales, incentivos y deducciones en la tributación empresarial y fa. Las Rozas, Madrid: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Marín Benítez, Gloria González-Felgueroso, Ángela (2015 ). Fiscalidad laboral : el personal de la empresa y su fiscalidad (2ª ed.). Valladolid: Lex Nova Thomson Reuters. Catàleg
 • Peña Velasco, Gaspar de la Falcón y Tella, Ramón Martínez Lago, Miguel Ángel Almudí Cid, José Manuel (2013 ). Sistema fiscal español : (impuestos estatales, autonómicos y locales) (5a ed.). Madrid: Iustel. Catàleg
 • Pérez Herrero, Luis María (2012 ). Fiscalidad de las PYMES : (regímenes especiales del IVA yestimación objetiva de rendimientos del IRPF) . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Tobes Portillo, Paloma (2011 ). Sistema fiscal español : esquemas y casos prácticos : curso 2011-2012 . Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. Catàleg
 • García Prats, Francisco Alfredo (2010 ). Tributación empresarial : esquemas y supuestos prácticos (8ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Álvarez Gómez, Fernando Corona Ramón, Juan Francisco (2010 ). Fiscalitat empresarial . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Luchena Mozo, Gracia María (2007 ). Fiscalidad de la empresa familiar . Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Moreno Moreno, María Carmen (2006 ). Fiscalidad individual y empresarial : ejercicios resueltos (10ª ed.). Madrid: Civitas. Catàleg
 • Pérez-Fadón Martínez, J. Javier (2005). La Empresa familiar : fiscalidad, organización y protocolo familiar . Valencia: CISS. Catàleg
 • Sánchez Galiana, José Antonio (2004 ). Estudio sobre la fiscalidad de las PYMES . Granada: Editorial Universidad de Granada. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició oral 15 minuts. Cal obtenir una nota igual o superior a 5. 25
Pràctica Màxim 6 pàgines. Cal obtenir una nota igual o superior a 5. 30
Anàlisi de la fiscalitat de les PIMES a través de models i impresos Lliurament de models i impresos. Cal obtenir una igual o superior a 5. 25
Assistència i participació Activitat no obligatòria. 20

Qualificació

Per superar aquesta assignatura és obligatori seguir el sistema d’avaluació continuada. Aquest sistema consta de quatre parts:

1. EXPOSICIÓ ORAL
Al principi del curs es farà una distribució de temes entre els alumnes per tal que es prepari una exposició oral de 15 minuts. La nota de l'exposició oral compta un 25% de la nota final de l'assignatura. Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de l'exposició oral ha de ser igual o superior a 5.

2. PRÀCTICA
Els alumnes han de presentar individualment la resolució d'una pràctica relacionada amb la matèria que es treballarà a les classes. L’extensió máxima de la resposta és de 6 pàgines (sense incloure enunciats). La nota de la pràctica suposa un 30% de la nota final. Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de la pràctica ha de ser igual o superior a 5.

3. LLIURAMENT DE MODELS I IMPRESOS
Els alumnes han de presentar individualment models i impresos fiscals relacionats amb la matèria que es treballarà a les classes. La nota d'aquesta activitat suposa un 25% de la nota final. Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de d'aquesta activitat ha de ser igual o superior a 5.

4. ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ
L'assistència no és obligatòria, però es valorarà l'assistència i participació dels alumnes a classe. Aquesta nota suposarà el 20% de la nota final de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a "no presentat" l'alumne que no obtingui nota en alguna de les tres primeres proves de l'avaluació continuada (exposició oral, treball, lliurament de models i impresos).

Observacions

El primer apartat del contingut de l'assignatura (elements essencials de la fiscalitat empresarial) està pensat per donar una formació bàsica als alumnes dels graus d'Administració i Direcció d'Empreses i d'Economia. Els alumnes del grau de Comptabilitat i Finances ja han examinat aquestes qüestions en l'assignatura obligatòria "Fiscalitat de l'empresa", per la qual cosa l'assistència en aquest part introductòria no és necessària, tot i que sempre és recomanable per repassar matèries ja treballades. Un cop assimilades aquestes qüestions generals, tots els alumnes estaran en disposició de poder aprofondir en la resta de continguts de l'assignatura que es centren en la fiscalitat de les PIMES, i sobre els quals es referiran totes les activitats de l'assignatura: exposicions orals dels alumnes, comentades i completades posterioment pel professor, resolució de supòsits pràctics i cerca en l'aula d'informàtica de models i formularis dels diferents impostos que s'hauran d'omplir. Una de les pràctiques i els seus corresponents models i formularis s'hauran de lliurar i seran objecte d'avaluació (30% i 25% de la nota, respectivament). La nota final es s'assolirà sumant la nota de l'exposició oral (25%) i la nota de l'assistència i participació (20%).

Assignatures recomanades

 • Comptabilitat i fiscalitat
 • Despesa pública i recursos per al seu finançament
 • Els sistemes fiscals en un món globalitzat
 • Fiscalitat de l'empresa
 • Gestió de PIME