Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Iindependència judicial i les seves garanties. Govern del poder judicial i de les interferències entre poder polític i justícia. Atribució del poder d'acusar. La figura del Ministeri Fiscal i l'acció popular. Els aforaments. Anàlisi de la imputació penal i garanties que l'envolten. Interrelació entre el funcionament de la justícia i els mitjans de comunicació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SUSANA OROMI VALL-LLOVERA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CG1. Aprendre de manera autònoma
  • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
  • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
  • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
  • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
  • CE19. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinarietat dels problemes jurídics

Continguts

1. La jurisdicció com a potestat pública. 1.- L'abolició de la justícia privada o auto-ajuda. 2.- Jurisdicció, Legislació i Administració. 3.- L'organització jurisdiccional espanyola.

2. La independència i la imparcialitat dels jutges i magistrats. 1.- Garanties constitucionals. 2.- Els aforaments.

3. Unitat, exclusivitat i responsabilitat en l'exercici de la jurisdicció. 1.- Unitat jurisdiccional i jurisdiccions especials: Tribunal Constitucional i altres tribunals especials. 2.- L'exclusivitat: monopoli estatal i Tribunals supranacionals; monopoli judicial. 3.- La responsabilitat: responsabilitat patrimonial de l'Estat i responsabilitat de jutge i magistrats.

4. Interferències entre el poder polític i la justícia. 1.- Govern del poder judicial: el Consell General del Poder Judicial i altres òrgans de govern. 2.- Personal no jurisdiccional al servei de d'administració de justícia: l'oficina judicial, metges forenses, policia judicial, ministeri fiscal, advocats i procuradors. 3.- Poder d'acusar en un procés penal. 4.- Judicialització de la política / politització de la justícia.

5. Procés judicial: nocions bàsiques. Procés civil, penal, contenciós-administratiu i laboral.

6. Formes de participació dels ciutadans en la justícia penal. 1.- Acció particular i popular. 2.- Tribunal del Jurat. 3.- Víctima del delicte. 4.- Justícia restaurativa o reparadora.

7. Drets humans i justícia. 1.- Drets fonamentals i garanties constitucional reconeguts internacionalment i a la Constitució Espanyola. 2.- Justícia transicional.

8. Mitjans de comunicació, societat de la informació i procés judicial. 1.- Incidència del principi de publicitat penal. 2.- Respecte al dret fonamental a la presumpció d'innocència. 3.- Secret del sumari i mitjans de comunicació. 4.- Judicis paral·lels.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 23 9 32
Classes participatives 5 4 9
Prova d'avaluació 4 30 34
Total 32 43 75

Bibliografia

  • Ormazábal Sánchez, Guillermo (2016). Introducción al derecho procesal (6ª ed.). Barcelona, [etc.]: Marcial Pons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'AC dels temes 1 a 4 del programa Aquesta prova pot tenir tant un contingut teòric com pràctic 50
Prova d'AC dels temes 5 a 8 del programa Aquesta prova pot tenir tant un contingut teòric com pràctic 50

Qualificació

L'assignatura de "Política i procés judicial" s'avaluarà conforme al sistema d'avaluació continuada.

L'AC consistirà en dues proves, la primera sobre els temes 1 a 4 del programa i la segona sobre els temes 5 a 8 del programa, on s'avaluaran activitats teòriques i pràctiques semblants de les desenvolupades a les classes. Cada prova té un valor del 50% de la nota final.

Per fer la mitja i aplicar aquests percentatges com a mínim s'ha de treure un 4 en les dos proves. Si la nota final és 5 o superior queda superada l'AC i aprovada l'assignatura.

Si la nota final és inferior a 5, es pot fer una prova de recuperació de la part o parts que hagin estat suspeses (nota inferior a 5). En aquesta prova de recuperació per fer la mitja també serà necessari treure un 4 o superior. Si en alguna de les proves o en les dues la nota és inferior a 4, la nota d'AC és la més baixa. Si en la prova de recuperació alguna nota és inferior a 4, la nota final de l'assignatura serà aquesta nota inferior.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es pot assistir a alguna de les activitats d'avaluació, caldrà justificar-ho documentalment, per tal de poder presentar-se a una prova que la substitueixi, en la data fixada. La no presentació a una o diverses activitats d'avaluació, la no justificació de l'absència, la no presentació a la prova que substitueixi l'activitat d'avaluació, comporta un NO PRESENTAT.