Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Proporcionar instruments per a l’estudi i la investigació jurídica, recerca d’informació, de bases de dades jurídiques, l’ús adequat del llenguatge jurídic, la redacció de documents amb el degut sistema de citació de textos i l’expressió oral.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ESTHER JORDANA SANTIAGO  / MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO  / ALBERTO NAVARRO GARCIA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ESTHER JORDANA SANTIAGO  / ALBERT LLADO MARTINEZ  / ALBERTO NAVARRO GARCIA
Idioma de les classes:
Català (15%), Castellà (80%), Anglès (5%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ESTHER JORDANA SANTIAGO  / ALBERT LLADO MARTINEZ  / ALBERTO NAVARRO GARCIA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Grup D4

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO  / ALBERTO NAVARRO GARCIA  / MONICA RICOU CASAL
Idioma de les classes:
Català (15%), Castellà (80%), Anglès (5%)

Competències

  • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
  • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
  • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
  • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
  • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
  • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
  • CE4. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals

Continguts

1. BLOC 1 - QUÈ ÉS UN TREBALL FINAL DE GRAU?

          1.1. Reglament de la Facultat de Dret i document de pautes

          1.2. Tipologia de Treballs Finals de Grau

          1.3. L'elecció d'un tema de recerca

          1.4. Instruments per evitar el plagi

2. BLOC 2 - LA CERCA D'INFORMACIÓ: INSTRUMENTS

          2.1. Recursos i bibliografia

          2.2. Base de dades: Westlaw, Lexis Nexis, Scopus, etc.

          2.3. Gestors bibliogràfics: Mendeley

3. BLOC 3 - REDACCIÓ, ESTIL I EDICIÓ DE LA RECERCA

          3.1. Principals estils de cites bibliogràfiques

          3.2. Les cites legislatives i jurisprudencials

          3.3. Les referències al peu de pàgina

          3.4. Acrònims, sigles, abreviatures, etc.

          3.5. Tipus d'índexs i elaboració de taules de continguts

4. BLOC 4 - SISTEMATITZACIÓ I ARGUMENTACIÓ JURÍDICA

          4.1. Tipologia de discursos jurídics

          4.2. Interpretació de textos jurídics

          4.3. Tècniques i mètodes d'argumentació jurídica

5. BLOC 5 - EL DISCURS JURÍDIC

          5.1. Elements de la comunicació

          5.2. Parts del discurs

          5.3. Preparació de la intervenció i assaig

          5.4. L'ús del PowerPoint i Prezi a les exposicions orals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 2 0 2
Classes participatives 21 10 31
Elaboració de treballs 5 22 27
Exposició dels estudiants 1 8 9
Treball en equip 1 2 3
Tutories 3 0 3
Total 33 42 75

Bibliografia

  • Martínez Zorrilla, David (2010). Metodología jurídica y argumentación. Marcial Pons, Ediciciones Jurídicas y Sociales. Catàleg
  • Muñoz Machado, Santiago (Director) (2017). Libro de estilo de la justicia. Espasa Libros.
  • Courtis, C. (2006). Observar la ley. Ensayos sobre metodología de la investigación jurídica. Trotta. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència i participació a classe A totes les sessions es duran a terme diferents tipus d’activitats, exercicis, etc. per comprendre el contingut de l’assignatura. Per poder superar l’assignatura cal assistir almenys a 5 de les 7 de les sessions programades. És de caràcter no recuperable. 25
Redacció d’una proposta de treball acadèmic o de final de grau i lliuraments parcials Redacció d’una proposta o memòria de treball acadèmic o de final de grau. Es realitzaran dos lliuraments parcials obligatoris al llarg del semestre. És de caràcter no recuperable. 50
Exposició oral de la proposta de treball acadèmic o de final de grau Desenvolupar un discurs jurídic o una exposició oral en públic englobant els coneixements teoricopràctics adquirits al llarg de l’assignatura. És de caràcter no recuperable. 25

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura és continuada i consta de tres parts:

1) ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ A CLASSE (25% de la nota final)

A totes les sessions es duran a terme diferents tipus d’activitats, exercicis, etc. per comprendre el contingut de l’assignatura.

Per poder superar l’assignatura cal assistir almenys a 5 de les 7 sessions programades. EN CAP CAS, s'exceptuarà el compliment d'aquest requisit.

2) REDACCIÓ D'UNA PROPOSTA DE TREBALL ACADÈMIC O DE FINAL DE GRAU (50% de la nota final)

Redacció d’una proposta o memòria de treball acadèmic o de final de grau individual d'un màxim de 10 pàgines. Es realitzaran tres lliuraments parcials i obligatoris al llarg del semestre.

3) EXPOSICIÓ ORAL DE LA PROPOSTA DE TREBALL ACADÈMIC O DE FINAL DE GRAU (25% de la nota final)

Desenvolupar un discurs jurídic o una exposició oral en públic de manera individual englobant els coneixements teoricopràctics adquirits al llarg de l’assignatura.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura dels alumnes es formarà per la mitjana del treball, de l’exposició i de l'assistència i participació a classes. La mitjana d’aquestes tres parts ha de ser superior a 5.

Per tal d'aprovar l'assignatura cal seguir el sistema d'avaluació continuada donat que CAP D'AQUESTES ACTIVITATS TÉ EL CARÀCTER DE RECUPERABLE.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només els estudiants que no hagin presentat cap dels lliurament parcials de la memòria ni hagin realitzat l'exposició oral tindran la qualificació de "No presentat"

Observacions

És important matricular aquesta assignatura el curs acadèmic anterior a la matricula del Treball Final de Grau.