Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal del Estats. Fiscalitat directa i indirecta que grava les operacions internacionals de les empreses. Mecanismes per evitar l'evasió fiscal, la planificació fiscal agressiva i la doble imposició internacional. La incidència de la globalització en els aranzels duaners i en la tributació de l'economia digital, l'economia col.laborativa, les operacions financeres, el medi ambient i el joc.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONTSERRAT OLGA PASTOR MORENO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • 12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE6. Identificar i valorar els aspectes essencials de la política internacional
 • 19. Conèixer la política internacional.
 • CE12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE19. Conèixer la política internacional
 • 31. Treballar en equip.

Continguts

1. Introducció: elements esencials de la fiscalitat

2. Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal dels Estats

3. Globalització i impostos directes que graven la renda i el patrimoni

          3.1. Residència fiscal

          3.2. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF): elements internacionals i evasió fiscal

          3.3. Impost sobre Societats (IS): elements internacionals i evasió fiscal

          3.4. Mecanismes per a evitar la doble imposició internacional

          3.5. Els impostos de sortida i la transparència fiscal internacional

          3.6. Els paradisos fiscals

          3.7. Tributació dels actius intangibles i evasió fiscal en l'Impost sobre la Renda de No Residents i els impostos patrimonials

4. Globalització i impostos indirectes que graven el consum

          4.1. Impost sobre el Valor Afegit (IVA): elements internacionals i evasió fiscal

          4.2. Fiscalitat de les operacions financeres

          4.3. Acords de lliure comerç i impostos Duaners

          4.4. Fiscalitat de l'economia col.laborativa

          4.5. Els impostos medioambientals i sobre el joc

          4.6. Impostos sobre serveis digitals i fiscalitat de les criptomonedes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 26,00 0 26,00
Sessió participativa 12,00 24,00 13,00 49,00
Total 12,00 50,00 13,00 75

Bibliografia

 • Serrano Antón, Fernando, 1967-. Fiscalidad y Globalización . . Recuperat 14-06-2018, a https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/aranz/monografias/113440113/v1 Catàleg
 • Almudí Cid, José Manuel (2017). El Plan de acción sobre erosión de bases imponibles y traslado de beneficios (BEPS) :. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters. Catàleg
 • Corral Guadaño, Ignacio Carmona Fernández, Néstor Garde Garde, María José Cremades Ugarte, Luis Escudero Gutiérrez, Eva Álvarez Arroyo, Ricardo (2016 ). Manual de fiscalidad internacional (4ª ed. act.). Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. Catàleg
 • Serrano Antón, Fernando, 1967- (DL 2015 ). Fiscalidad internacional (6ª ed.). Madrid: Centro de Estudios Financieros. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercici pràctic 1 Per superar aquesta prova és necessari obtenir una nota igual o superior a 5. 40
Exercici pràctic 2 Per superar aquesta prova és necessari obtenir una nota igual o superior a 5. 40
Assistència i participació Activitat no obligatòria i no recuperable. 20 No

Qualificació

El sistema d’avaluació continuada consta de dues parts:

1. LLIURAMENT DE DOS EXERCICIS PRÀCTICS
És obligatori el lliurament per escrit de dos exercicis pràctics relacionats amb la matèria que es treballarà a les classes presencials i virtuals.
Els dos exercicis consistiran en l’estudi i anàlisi de diferents textos o en la resolució de supòsits pràctics.
Cadascun d’aquests dos exercicis compta un 40% de la nota final de l'assignatura.
Per aprovar l’assignatura, la nota de cada exercici ha de ser igual o superior a 5.
En cas de no presentar un dels exercicis o de presentar-lo i obtenir una nota inferior a 5, per aprovar l'assignatura cal realitzar la recuperació d'aquest exercici i obtenir una nota mínima de 5.

2. ASSISTÈNCIA PRESENCIAL I VIRTUAL I PARTICIPACIÓ A CLASSE
Els alumnes, si així ho imposen les limitacions derivades de la situació sanitària, es dividiran en dos subgrups, segons el número de matriculats i el número màxim permès d’alumnes per aula, i l’assistència presencial per cada subgrup és limitarà a 3 sessions de dues hores.
La primera sessió de presentació i introducció es farà en streaming virtualment per tots els alumnes; les sessions segona, quarta i sisena es faran presencialment amb el subgrup A i en streaming virtualment amb el subgrup B; i les sessions tercera, cinquena i setena es faran presencialment amb el subgrup B i en streaming virtualment amb el subgrup A.
L’assistència i participació a les classes presencials i virtuals compta un 20% de la nota final de l’assignatura.
Aquesta activitat no és obligatòria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no presenti cap dels dos exercicis pràctics de l’avaluació continuada i no es presenti a la prova d’avaluació única tindrà la qualificació de "No presentat".

Avaluació única:
Els estudiants que s’acullin al sistema d’avaluació única s’hauran de presentar a una única prova final que comptarà el 100% de la nota i que pot incloure preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics. La prova es realitzarà el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat. Si les condicions sanitàries ho permeten, aquesta prova es realitzarà presencialment, i en cas que no sigui possible es farà virtualment.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment en la tercera hora de la docència a l’aula, sempre que així ho permetin les condicions sanitàries, i virtualment mitjançant el correu electrònic i l’aplicació oficial de videotrucades de la UdG.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les tres sessions presencials previstes per cada subgrup facilitaran la comunicació directa entre estudiants i professors. Tanmateix, la comunicació i interacció també es garanteix addicionalment amb altres eines virtuals: els fòrums de notícies o de dubtes, el correu electrònic, les classes participatives via streaming i els materials que es publiquen en el Moodle.

Assignatures recomanades

 • Despesa pública i recursos per al seu finançament
 • Dret tributari
 • Finançament d'estats compostos
 • Fiscalitat empresarial
 • Fiscalitat Immobiliària
 • Sistema tributari espanyol I
 • Sistema tributari espanyol II
 • Tributació local

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Els alumnes, en funció de les limitacions derivades de la situació sanitària, es dividiran en dos subgrups, segons el número de matriculats i el número màxim permès d’alumnes per aula.
La docència presencial en l'aula es farà en l'horari de l'assignatura amb cada subgrup de forma alternativa i els alumnes del subgrup o subgrups que no els correspongui estar en l'aula presencial podran seguir la docència en streaming telemàticament.
Si les condicions sanitàries permeten tornar a una docència totalment presencial, no es farà cap divisió per subgrups i tots els alumnes podran participar amb normalitat a totes les sessions en l’aula. Tanmateix, si les condicions sanitàries impossibiliten la docència presencial, totes les activitats es faran virtualment.

Modificació de l'avaluació:
Si les condicions sanitàries ho permeten, la prova d'avaluació única es realitzarà presencialment, i en cas que no sigui possible es farà virtualment.

Tutoria i comunicació:
Si les condicions sanitàries permeten tornar a la docència totalment presencial, les vies de tutoria i comunicació ordinàries es podran reprendre, en l’aula i també en el despatx del professor en els horaris que s’indiquin. Tanmateix, la docència totalment virtual que impedís la presencialitat per motius sanitaris obligarà a utilitzar exclusivament els mitjans telemàtics (correu electrònic i aplicació oficial de videotrucades de la UdG) per assegurar la tutoria i la comunicació amb els alumnes.