Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Què és la societat? Com la podem entendre? Quin és el paper de l’individu en la societat i com afecta la societat a les vides individuals? La perspectiva sociològica ens ajuda a veure més enllà dels esdeveniments de les nostres vides individuals per tal d'identificar i analitzar problemes, patrons i tendències socials més amplis. A través d’aquesta lent, aquest curs ofereix una panoràmica sobre temes de sociologia, d’interaccions cara a cara amb processos globals, des de l’estabilitat social fins al canvi social, des del jo fins a la societat. Relacionant les teories socials clàssiques i contemporànies i la investigació amb la vida quotidiana, el curs examina com s'organitzen les societats, com es desenvolupen i canvien les cultures, per què existeix la desigualtat i com es reprodueix. Al llarg del semestre, examinarem críticament diverses institucions socials, incloent-hi la política, les famílies, l'educació i l'economia, i considerarem com cadascuna té lloc.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROGER CAMPDEPADROS CULLELL  / ALBERT SABATER COLL
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Treballar en equip
 • CG4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • CG5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • 16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política.
 • 17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política
 • CE16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social

Continguts

1. Fonaments i pilars de la sociologia

2. El capitalisme, l’estat nació i els seus reptes. Els orígens de la disciplina. Alguns autors i temes clàssics

3. Estructura social i desigualtats socials. Norma i desviació. Diversitat i integració

4. Temes i debats de la sociologia contemporànea. Modernització i individualització. Els processos globals i la societat de la informació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 0 28
Classes pràctiques 5 15 20
Lectura / comentari de textos 6 34 40
Prova d'avaluació 2 60 62
Total 41 109 150

Bibliografia

 • Beck, Ulrich (1997). Modernización reflexiva :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Beck, Ulrich (2003). La Individualización :. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Berger, Peter L. (2002 ). Invitació a la sociologia : una perspectiva humanística (11a ed.). Barcelona: Herder. Catàleg
 • Castells, Manuel (2012). Redes de indignación y esperanza :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Castells, Manuel (2003). L'Era de la informació : (Ed. especial de 1000 exemplars per la Generalitat de Catalunya). Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Durkheim, Émile (1982). La División del trabajo social. Madrid: Akal. Catàleg
 • Elster, Jon (1999). Alchemies of the mind :. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Flecha, Ramón (2001). Teoría sociológica contemporánea. Barcelona, [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Giddens, Anthony (2006). Sociology (5th ed.). Cambridge: Polity Press. Catàleg
 • Gómez, Jesús (2004). El Amor en la sociedad del riesgo :. Barcelona: El Roure. Catàleg
 • Habermas, Jürgen (2010). Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Trotta. Catàleg
 • Marx, Karl (1993). Manuscritos :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Merton, Robert K (2002). Teoría y estructura sociales (4a ed.). Mexico, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Mills, C. Wright (1961). La Imaginación sociológica. México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Sassen, Saskia (2007). Una sociología de la globalización. Buenos Aires: Katz. Catàleg
 • Sen, Amartya Kumar (2007). Identidad y violencia :. Buenos Aires: Katz. Catàleg
 • Sen, Amartya Kumar (2006). El Valor de la democracia. [Barcelona]: Ediciones de Intervención Cultural. Catàleg
 • Simmel, Georg (1988). Sociologia :. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Touraine, Alain (1997). ¿Podremos vivir juntos? :. Madrid: PPC. Catàleg
 • Weber, Max (1998). El Político y el científico. Madrid: Alianza. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Seminaris de lectura Els Seminaris de Lectura amb el llibre a la mà, serveixen per apronfundir en les diferents idees i conceptes sociològics vistos a classe, a partir de la lectura i debat dels textos dels propis autors, clàssics o contemporanis, de la sociologia. 20
Pràctiques Treballs pràctics relacionats amb els conceptes i continguts vistos a classe. 20
Primer Examen Parcial Examen parcial que té la finalitat de verificar la comprensió dels continguts vistos a classe. 30
Segon Examen Parcial Examen parcial que té la finalitat de verificar la comprensió dels continguts vistos a classe. 30

Qualificació

L'Avaluació continuada està composada per dos exàmens parcials, una sèrie de seminaris de lectura i una sèrie de pràctiques.

Examen parcial: Examen sense apunts sobre la matèria donada a classe. Cada examen parcial val el 30% de la nota.

Seminaris de lectura: Es realitzaran una sèrie de seminaris de lectura de participació obligatòria. S'avaluarà la participació i intervenció en el seminari. El conjunt de seminaris valdrà el 20% de la nota.

Pràctiques: Es proposarà la realització d'una sèrie d'exercicis pràctics. El conjunt de pràctiques valdrà el 20% de la nota.

Per aprovar s'ha de treure un 5 de mitjana ponderada de les tres parts (exàmens parcials, seminaris de lecutra i pràctiques).

Per a poder fer mitjana s'ha de treure almenys un 4 en cada una de les parts.

Així, qui no arribi al 4 en qualsevol de les tres parts, o qui no arribi al 5 amb la mitjana ponderada, tindrà l'assignatura suspesa.

Els exàmens parcials es podran recuperar a l'examen de recuperació.

El professor establirà oportunament arribat el cas una forma de recuperar els seminaris o les pràctiques, en cas que s'hagin suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne/a obtindrà la qualificació de “No presentat” sempre que compleixi almenys una de les següents condicions:

a) No haver-se presentat a cap dels exàmens parcials o de recuperació.

b) No haver presentat els seminaris i pràctiques

Assignatures recomanades

 • Desigualtats socials i polítiques públiques
 • Metodologia de la investigació social