Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Paisatges sonors del neoliberalisme. L'assignatura té com a objectiu analitzar aquesta pràctica artística contemporània en la seva relació amb la pràctica social i política. A través de les obres d'artistes i pensadors contemporanis s'establiran els vincles entre el paisatge sonor, l'economia i l'ecologia.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA CARMEN PARDO SALGADO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
  • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
  • CE43- Emprar els procediments propis de les tècniques historiogràfiques i de les fonts literàries i documentals sobre les quals es construeix la disciplina
  • CE47- Reunir i interpretar dades rellevants que permetin elaborar treballs acadèmics i / o informes professionals sobre el valor i la significació d'una obra o conjunt d'obres i del seu abast social

Continguts

1. 1.El paisatge sonor: una pràctica artística, social i política 1.1. Del sublim kantià al paisatge sonor de R.M. Schafer 1.2. Mapes i representacions sonores: l’exemple de Sons de Barcelona Artistes i Autors/es: Hildegard Westerkamp; Félix Guattari/Gilles Deleuze; Tim Ingold 2.Paisatges sonors i economia. Artivisme. Artistes: 2.1. La city de Londres: Susan Philipsz, Surround Me (2010, premi Turner) 2.2. La ciutat de Girona: passat i present. Llorenç Barber i els seus Concerts de Campanes (2013 i 2016) Amanda Gutierrez i les Derivas de Girona (en residència al Bòlit, 2016) 2.3.Els Elektrical Walks de Christina Kubisch Autors: Jonathan Crary; Brandon LaBelle; Rubén López-Cano 3.Paisatges sonors en transició: entre economia i ecologia. Per una escolta no antropocèntrica. Artistes: 3.1.Jana Winderen: Spring Bloom in the Marginal ice Zone (2018) 3.2.Mikel R. Nieto, A Soft Hiss of this World (2020) 3.3.Xabier Erquizia, Il rumore lontano (2018) Autores: Donna Haraway; Rosi Braidotti; Vinciane Despret; Susana Jiménez

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11,00 19,00 12,00 42,00
Consulta de documents (text, àudio, vídeo,...) 3,00 20,00 2,00 25,00
Elaboració individual de treballs 20,00 10,00 20,00 50,00
Sessió expositiva 17,00 0 16,00 33,00
Total 51,00 49,00 50,00 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lectures bibliogràfiques: bloc 1 Fòrum: a partir de les classes i lectures del bloc 1 20 No
Tasca 1:Realització d’un comentari d’una de les propostes dels apartats 2.2. i 2.3 A partir de les lectures realitzades i del treball de recerca 30 No
Tasca 2:Presentació dels resultats obtinguts Complement de la tasca 1 10 No
Tasca 3: Proposta de paisatge sonor en transició: teòric i/o pràctic Aquesta proposta es realitza de manera individual i compta amb el seguiment de la professora. Es valora la capacitat per a construir un discurs coherent en la seva forma i contingut, la capacitat de síntesi i la capacitat crítica. La correcció lingüística és necessària. Extensió: 2250-2500 màx. 40

Qualificació

Les diferents activitats valoren la comprensió, la capacitat de síntesi i d’anàlisi així com la reflexió i la capacitat per a integrar els diferents coneixements que s’han posat a disposició dels estudiants. La correcció lingüística és necessària.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no hagi fet cap de les proves d'avaluació previstes i no s'hagi acollit a l'avaluació única.

Avaluació única:
Es realitzarà un examen escrit tenint en compte la matèria treballada als tres blocs.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà assistir a un 75% de les classes i obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

S'establirà un horari de tutoria presencial i si s'escau també virtual

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A banda de les activitats programades durant el desenvolupament de l'assignatura (fòrums, tasques, lectures i audios...), es podrà portar a terme la comunicació i interacció amb els estudiants a través dels xats; correu electrònic i amb entrevistes personals.

Observacions

Es requereix interés pel medi en el que vivim i particularment, sensibilitat pel coneixement que ens arriba a través dels oïdes.

Assignatures recomanades

  • Art contemporani II
  • Comunicació audiovisual II
  • Darreres tendències de l'art contemporani
  • Paisatge: visions i intervenció

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Totes les activitats programades es poden mantenir. Es modificaria la presencialitat que hauria de ser substituida pels continguts virtuals: PowerPoint, classes enregistrades, classes per videoconferència, material audiovisual. L'entrega de les activitats es mantindrà al Moodle i es procediria a la realització de xats i tutories virtuals per a solucionar problemes particulars dels estudiants.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació continuada es pot mantenir durant el període de docència virtual. Si fos necessari els plaços d'entregues d'activitats serien modificats.

Tutoria i comunicació:
Es podrà portar a terme la comunicació i interacció amb els estudiants a través dels Xats; correu electrònic i quan sigui necessari per videoconferència.