Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi general de la història de l'art antic a Grècia i Roma.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID VIVO CODINA
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (20%), Anglès (5%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE40- Analitzar i aplicar un coneixement diacrònic i contextualitzat de les diferents manifestacions artístiques i musicals que s'han succeït al llarg de la història en el domini universal i local
 • CE44- Adquirir i aplicar els coneixements bàsics de la iconografia

Continguts

1. 1. Introducció al món hel.lènic. 2. L'arquitectura grega. Generalitats i inicis. 3. La gènesi de la representació humana i la seva evolució en els períodes arcaic i sever. 4. La maduresa del clàssic.L'Atenes de Pèricles. Fídies i Policlet. 5. El classicisme tardà i la seva transformació cap a l'hel.lenisme. Praxítel.les i Lissip. 6. El món hel.lenístic. L'escola de Pèrgam. 7. Introducció al món romà. 8. L'escultura romana. Tradició i hel.lenisme. 9. El retrat romà. 10. El nou llenguatge arquitectònic. Temples romans i opus caementicium.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 23 83 106
Sessió expositiva 30 0 30
Sortida de camp 4 0 4
Tutories de grup 10 0 10
Total 67 83 150

Bibliografia

 • Robertson, Martin (1985). El arte griego: Introducción a su história. Alianza. Catàleg
 • Boardman, John (1991). El arte griego. Destino. Catàleg
 • Pollit, J.J. (1989). El arte Helenístico. Nerea. Catàleg
 • Bianchi Bandinelli, R (1981). Del Helenismo a la Edad Media. Akal. Catàleg
 • Woodford, Susan (1985). Grecia y Roma. Gustavo Gili. Catàleg
 • Hölscher, Tonio (1983). Il linguaggio dell'arte romana. Un sistema semantico. Einaudi. Catàleg
 • Zanker, Paul (1992). Augusto y el poder de las imagenes. Alñianza. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Estudi del contingut de l'assignatura (síntesi i memorització) i realització de prova escrita. Prova escrita sobre els continguts de l'assignatura 60
Recerca d'imatges i memorització visual de les obres d'art antic Exàmen escrit d'identificació d'imatges. 40

Qualificació

Els mitjans d’avaluació són els següents:

A/ Visionat per al reconeixement de documents gràfics. Una prova consistent en identificar 10 imatges d’obres vistes durant les classes (caldrà consignar el nom de l’obra, l’adscripció cultural i la datació de cada obra). Suposa el 40% del total de la nota . Es valorarà la capacitat de retentiva visual i de precisió històrica.

C/ Prova escrita expositiva: una sessió al final de curs. En aquesta prova, es valorarà la capacitat de retentiva, d'adquisició de coneixements, d'anàlisi, de síntesi, de raonament i argumentació (més enllà de la mera exposició) i de precisió i habilitat comunicativa (que inclouen l’articulació coherent del discurs) en l’expressió escrita. L’examen consistirà en l’elaboració d’un tema a desenvolupar per escrit a partir del material donat a classe i les lectures efectuades personalment. Suposa el 60% del total de la nota.

Totes les proves són obligatòries per tal de poder superar l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Cal examinar-se de totes i cadascuna de les proves que s'estableixen per aquesta assignatura. La nota final consistirà en la mitjana aritmètica de totes elles, prèviament ponderada amb el percentatge definit per a cadascuna (25% recensions de textos, 25% reconeixement d'imatges i 50% pregunta escrita a desenvolupar).

La no presentació en alguna d'aquestes tres proves comportarà que la nota final de l'alumne sigui la de "No presentat".