Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquest mòdul pretén aprofundir en la història social i econòmica de Catalunya, de l’època medieval a la contemporània, amb un especial èmfasi en les qüestions metodològiques i d’història comparada. És a dir, en com vivien els homes i dones del passat, com obtenien recursos per viure o com es relacionaven entre si. En els diversos blocs es revisarà la principal bibliografia existent sobre el tema i es procurarà examinar algunes fonts o documents dipositats als arxius, per exemplificar les qüestions tractades a classe.
Crèdits ECTS:
18

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
FRANCISCO JAVIER BURGOS RINCON  / MARIA ROSA CONGOST COLOMER  / RICARDO GARCIA ORALLO  / DIGNORIS MATEO MATEO  / PERE ORTI GOST  / LLUÍS TO FIGUERAS
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Competències

 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG4- Comunicar-se en alguna tercera llengua (anglès, francès, italià o alemany) en diferents formats i contextos sobre temes de la seva especialitat
 • CE31- Conèixer aspectes específics d'un o més períodes històrics amb les seves continuïtats i discontinuïtats
 • CE32- Usar els instruments de recopilació d'informació propis de la disciplina (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques ...)
 • CE34- Comprendre l'evolució i els principals debats, teòrics i metodològics, de la disciplina i de les ciències socials en general
 • CE36- Identificar, localizar, discutir e interpretar críticamente las fuentes de la disciplina
 • CE37- Contextualitzar els processos històrics i analitzar-los des d'una perspectiva crítica

Continguts

1. La història social i econòmica: els grans debats historiogràfics

          1.1. De les estructures socials a les dinàmiques socials.

          1.2. El difícil debat interdisciplinari. La influència de l'escola institucionalista

          1.3. La incorporació de les formes quotidianes de resistència a l'estudi de la conflictivitat

          1.4. El paper de les dones en la renovació de la història social i econòmica

2. Població

          2.1. Els règims demogràfics i la seva transformació

          2.2. Anàlisi de les formes de les families

          2.3. Reproducció social i formes de transmissió del patrimoni

3. Grups socials

          3.1. Estaments, classes, grups subalterns, elits i altres maneres d'identificar els grups socials

          3.2. El processos de diferenciació social

          3.3. L'organització social del treball

4. Producció

          4.1. Producció agrària, relacions de propietat i distribució del producte agrari

          4.2. De la producció manufacturera a la primera industria moderna

5. Comerç i mercats

          5.1. El capital comercial i el seu lloc en la societat agrària

          5.2. Comerç interior peninsular, comerç exterior europeu i comerç colonial

          5.3. El mercat del crèdit en les societats rurals

6. Renda

          6.1. Renda i fiscalitat: conceptes i discussions metodològiques i historiogràfiques

          6.2. El canvi feudal i el desenvolupament de la renda

          6.3. La crisi baixmedieval i l'evolució de la renda feudal en època moderna

          6.4. Renda i canvi social: la fi de l'Antic Règim

7. Fiscalitat

          7.1. Tipus i classificacions dels impostos

          7.2. La fiscalitat municipal i la fiscalitat d'Estat en el món medieval i modern

          7.3. La fiscalitat borbònica

          7.4. La nova fiscalitat de l'Estat-nació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 16,00 80,00 0 96,00
Lectura / comentari de textos 0 150,00 0 150,00
Prova d'avaluació 6,00 0 0 6,00
Sessió expositiva 108,00 90,00 0 198,00
Total 130,00 320,00 0 450

Bibliografia

 • Amelang, James (1983). “L’oligarquia ciudadana a la Barcelona moderna: una aproximació comparativa”. Recerques, (13), 7-25 Catàleg
 • Aston, T. H. (1988 ). El Debate Brenner : estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Cabré, Anna (1999 ). El Sistema català de reproducció . Barcelona: Proa. Catàleg
 • Carreras, Albert (cop. 2004 ). Historia económica de la España contemporánea . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Comín, Francisco (cop. 1996 ). Historia de la hacienda pública . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Comín, Francisco, 1952- (cop. 2002 ). Historia económica de España, siglos X-XX . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Congost, Rosa (cop. 2007 ). Tierras, leyes, historia : estudios sobre "la gran obra de la propiedad" . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Congost, R., Gifre, P. i Saguer, E. (2011). “La masoveria i els masovers en perspectiva històrica”. Dins Saguer, S. (coord.) (Ed.), Forçats a foc i llum. Una història oral dels últims masovers de la regió Girona (, p. 23-52). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Garcia Espuche, Albert (1998 ). Un Siglo decisivo : Barcelona y Cataluña, 1550-1640 . Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Gifre i Ribas, Pere (2011 ). Delmes, censos i lluïsmes : el feudalisme tardà a la Catalunya vella (vegueria de Girona, S. XVI-XVII) . Girona: Documenta Universitaria :Associació d'HistòriaRural de les Comarques Gironines :Centre de Recerca d'Història Rural (Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Giralt i Raventós, Emili, 1927-2008 (2004- ). Història agrària dels Països Catalans . Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca [etc.]. Catàleg
 • Hernández, Bernat (2003). Fiscalismo y finanzas en la Cataluña moderna: la fiscalidad catalana en época de. Barcelona: Taller de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos. Catàleg
 • Freedman, Paul (1993). « L’agitació pagesa i la guerra civil (1388-1486) ». Dins (Ed.), Els orígens de la servitud pagesa a la Catalunya medieva (, p. 203-226). Vic: Eumo. Catàleg
 • Marcos Martín, Alberto (2000 ). España en los siglos XVI, XVII y XVIII : economía y sociedad . [s.l.]: CajaDuero. Catàleg
 • Nadal, Jordi, 1929- (2003 ). Atlas de la industrialización de España. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Nadal, Jordi, 1929- (1988-1994 ). Història econòmica de la Catalunya contemporània . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Ortí Gost, Pere (2000 ). Renda i fiscalitat en una ciutat medieval : Barcelona, segles XII-XIV . Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas Institución Milá y Fontanals. Catàleg
 • Sánchez Martínez, Manuel (1995 ). El Naixement de la fiscalitat d'estat a Catalunya : segles XII-XIV . Girona [etc.]: Universitat de Girona [etc.]. Catàleg
 • Sánchez Martínez, Manuel (2009 ). La Deuda pública en la Cataluña Bajomedieval . Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Institución Milá y Fontanals Departamento deEstudios Medievales. Catàleg
 • Sarasa Sánchez, Esteban (1993 ). Señorio y feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX). Zaragoza: Institución "Fernando el Católico". Catàleg
 • Bensch, S.P. (2003). “Apprenticeship, wages, and guilds at Puigcerdà (1260-1300)”. Dins (Ed.), El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta (, p. 209-222). Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Torró, J. (2007). “Guerra, repartiment i colonització del regne de València (1248-1249)”. Dins Guinot, E. i Torró, J. (eds.) (Ed.), Repartiments medievals a la Corona d’Aragó (segles XII-XIII) (, p. 201-260). Valencia: Universitat de València. Catàleg
 • Bonnassie, Pierre (1979-1981 ). Catalunya mil anys enrera : creixement econòmic i adveniment del feudalisme a Catalunya de mitjan segle X alfinal del segle XI . Barcelona: Ed. 62. Catàleg
 • Vilar, P. (dir) (1990). Història de Catalunya, v. VIII. Barcelona: Edicions 62. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exàmens del contingut dels diversos temes del programa Capacitat de l'alumne de coneixer els conceptes, processos i debats historiogràfics exposats al llarg del curs en les classes explicatives i participatives 40 No
Control de les lectures relacionades amb el temari (elaboració de fitxes de lectura). Capacitat d'integrar en el coneixement les hipòtesis i teories historiogràfiques exposades pels autors de les lectures obligatòries 40 No
Exercici - treball pràctic amb documents i materials dels arxius. Durant el primer semestre es visitarà un arxiu on s'aprendrà a llegir i interpretar dos tipus de documents de l'edat mitjana fins l'edat contemporània. Posteriorment els estudiants elaboraran un treball amb les dades obtingudes d'aquests documents. Capacitat d'identificar, localitzar, interpretar i analitzar fonts primàries, i relacionar-les amb l'objecte d'estudi 10 No
Exercici - treball pràctic amb documents i materials dels arxius. Durant el segon semestre s'aprendran a llegir i interpretar quatre tipus de documents (capbreus, talles, cadastres, amillaraments). Posteriorment els estudiants elaboraran un treball amb les dades obtingudes d'aquests documents Capacitat d'identificar, localitzar, interpretar i analitzar fonts primàries, i relazionar-les amb l'objecte d'estudi. 10 No

Qualificació

Un exàmen escrit al final del primer semestre (que es podrà recuperar a final de curs) i un exàmen al final del segon semestre que valen el 40% de la nota del conjunt del mòdul (20% cada exàmen semestral). En cada exàmen caldrà respondre qüestions relacionades amb el temari desenvolupat a classe.

Controls escrits de les lectures proposades que valen el 40% de la nota del mòdul (20% per cada semestre). Cada professor especificarà els llibres, capítols de llibre o artícles de la bibliografia que cal llegir i dels quals cal respondre en els controls de les lectures.

Dos treballs pràctics o exercicis que es realitzaran durant les pràctiques amb documents o materials d'arxius i que valen el 20% de la nota del mòdul (10% per cada treball)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar-se a l'activitats d'avaluació

Avaluació única:
Prova escrita sobre el temari de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Sempre que sigui possible les tutories seran presencials.
En cas contrari, es faran via e-mail i/o videoconferència

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es farà a través de:
- les tutories presencials o virtuals
- el Moodle
- correu electrònic i videoconferència

Observacions

Aquesta fitxa de l'assignatura és provisional.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats programades són susceptibles de realitzar-se per via telemàtica

Modificació de l'avaluació:
En cas de confinament o si no és possible l'assistència presencial a la Facultat:
- Els exàmens es faran per via telemàtica.
- El lliurament dels dos treballs previstos durant el curs també es podrà fer per via telemàtica.
- Els comentaris de lectures també es podran fer per via telemàtica.

Tutoria i comunicació:
Les tutories es podran fer per correu electrònic o per videoconferència