Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Les pràctiques integrades de gestió territorial i ambiental tenen per objecte apropar als futurs graduats en geografia a la anàlisis teòric i aplicat en l’àmbit de planificació i la gestió territorial i ambiental a la doble vessant, cada vegada més interrelacionat, del món urbà i rural des d’una perspectiva àmplia i a escales i entorns diferents
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL SALAMAÑA SERRA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE23- Aplicar mètodes i tècniques de treball de camp per a adquirir un coneixement directe del territori
 • CE27- Conèixer i comprendre els processos i reptes actuals dels territoris rurals i urbans i els principals instruments i polítiques d'intervenció d'aquests territoris
 • CE28- Conèixer i utilitzar tècniques professionals pròpies de la Geografia, i dotar d'habilitat per a la inserció laboral i de competències per dur a terme estudis d'especialització

Continguts

1. L’Objectiu d’aquest pràcticum és interrelacionar els coneixements adquirits en les assignatures de gestió i dinàmiques de l’espai rural i la de gestió i dinàmiques de l’espai urbà. La finalitat és fer una lectura de la matriu territorial (de la matriu biofísica i de la matriu antròpica) actual i en el temps d’un lloc d’estudi concret. En l’anàlisi territorial observarem si el desenvolupament econòmic i social ha comportat una pèrdua de diversitat de la matriu biofísica i proposarem eines, accions i mesures de desenvolupament ambiental, social i econòmic o de conservació per millora-ne la matriu territorial de futur.

2. Fase Aa- treballs previs per apropar-nos al coneixement del lloc d'estudi (treball en grup)

3. Fase Ab- sortida al lloc d’estudi. Treball de camp amb una durada de tres dies al lloc d'setudi (treball en grup classe)

4. Fases B- diari de Camp (treball individual)

5. Fase C1- diagnosi estudi dels canvis de la Matriu Territorial (en el temps i l'espai) a causa de les dinàmiques globals (socials, economiques, ambientals, politiques) (treball de grup)

6. Fase C2- Presentació i defensa del treball (treball en grup)

7. Fase D- Conclusions i discussions (treball individual)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 12,00 0 0 12,00
Elaboració individual de treballs 0 10,00 0 10,00
Sessió expositiva 10,00 3,00 0 13,00
Sortida de camp 30,00 4,00 0 34,00
Treball en equip 14,00 73,00 0 87,00
Total 66,00 90,00 0 156

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Fase Aa): treballs previs per apropar-nos al coneixement del lloc d'estudi Avaluació continua 0 No
  Fase Ab) visita al lloc d’estudi: treball de camp (tres dies) Avaluació continua 0 No
  Fases B): quadern de camp (treball individua) Avaluació continua 10 No
  Fase C1a): realització i presentació per escrit del treball del lloc d'estudi (zona 1)(treball en grup) Avaluació continua 15 No
  Fase C1b: presentació oral i defensa del treball del lloc d'estudi (zona 1) (treball en grup) Avaluació continua 15 No
  Fase C2a): realització i presentació per escrit del treball de lloc d'estudi (zona 2) (treball en grup) Avaluació continua 20 No
  Fase C2b): presentació oral i defensa del treball del lloc d'estudi (zona 2) (treball en grup). Avaluació continua 20 No
  Fase D1): presentació conclusions del treball grup classe, zona 1 (treball individual) Avaluació continua 10 No
  Fase D2): presentació conclusions del treball grup classe, zona 2 (treball individual) Avaluació continua 10 No

  Qualificació

  L’alumnat haurà d’haver assistit a la sortida de camp de tres dies per fer el treball de camp i realitzar totes les fases del treball per ésser avaluat.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No correspon

  Avaluació única:
  NO és possible. És un pràcticum i necessàriament s’ha de fer la sortida de camp de tres dies per poder resoldre l’estudi del cas

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  - En el moodle es penja des de l’inici de curs tota la documentació relacionada amb el pràcticum, totes les fases del treball i les tasques que cal realitzar.
  - Hi ha un calendari de trobades/tutories amb cada grup i aquestes es fan presencials o virtuals (individual i en grup).
  - En aquesta assignatura cada grup ha de fer 8 tutories obligatòriament (es segueix el calendari prefixat a principi de curs). Ara, en ser un pràcticum sense docència, en qualsevol moment es pot demanar una tutoria d’urgència (en grup o individual)

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  - En el fòrum de noticies s’avisa per recordar els terminis de la presentació de les tasques
  - Hi ha un fòrum de preguntes i respostes obert en el moodle
  - Amb el grup classe s’obra un grup de whatssap per qüestions relacionades amb el pràcticum: recordar les trobades de les tutories; fer tutories d'urgència per resoldre alguna qüestió, per enviar noticies d’interès relacionades amb l’activitat acadèmica, etc.
  - Per correu-e es poden sol.licitar tutories o algun aclariment (la tutoria un cop acordat el dia i l’hora es pot fet presencial o virtual)

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  En aquest assignatura en ser totalment pràctica no hi ha modificacions substancials de la dinàmica de treball. L’objectiu, el llocs d’estudi, les fases del treball i el calendaris no s’han modificat en relació al document presencial. En el moodle. hi ha penjat, des de l’inici de curs, totes les tasques o en s’explica que cal fer i presentar i les dades de entrega. També en el moodle hi ha penjat el calendari dels dies de les tutories obligatòries per a cada grup, que en aquest cas es farien 100% en linia.

  Modificació de l'avaluació:
  No hi ha canvis substancials. Quedaria pendent de determinar l’exposició i defensa oral del treball final. Normalment es fa una presentació a classe i es obligatòria l’assistència de tot l’alumnat. Hi ha un tribunal forma per tres professors/es que avalua la presentació del treball. Caldrà veure si serà possible. En cas de no ser possible es farà la presentació per vídeo conferencia amb la participació del tribunal i la necesaria participació de tot el grup classe.

  Avaluació:
  Fases B: quadern de camp (treball individual) (%nota 10)
  Fase C (1a): realització i presentació per escrit del treball del lloc 1 (treball en grup) (% nota 15)
  Fase C (1b): presentació oral i defensa del treball lloc 1 (treball en grup) (% nota 15)
  Fase C (2a): realització i presentació per escrit del treball del lloc 2 (treball en grup) (% nota 20)
  Fase C (2b): presentació oral i defensa del treball lloc 1 (treball en grup) (% nota 20)
  Fase D (1): presentació conclusions del treball grup classe, lloc 1 (treball individual) (% nota 10)
  Fase D (2): presentació conclusions del treball grup classe, lloc 2 (treball individual) (% nota 10)

  Tutoria i comunicació:
  - En el moodle està penjada des de l’inici de curs tota la documentació relacionada amb el pràcticum, totes les fases del treball i les tasques que cal realitzar.
  - En el fòrum de noticies s’avisa per recordar els terminis de la presentació de les tasques
  - Hi ha un fòrum de preguntes i respostes obert en el moodle
  - Amb el grup classe tenim un grup Whatssap per recordar les trobades de les tutories en línia, per demanar tutories o també per enviar noticies d’interès relacionades amb l’activitat acadèmica.
  - A partir del Correu-e per sol·licitar tutories o algun aclariment (normalment la tutoria un cop acordat el dia i l’hora es fa amb Skype)
  - Hi ha un calendari de trobades/tutories amb cada grup i aquestes es fan per skype . Es segueix el calendari prefixat a principi de curs; ara, cada setmana i de manera acordada es fa un seguiment d’aproximadament ¾ d’hora per grup per fer el seguiment de las tasca que estan realitzant i debatre i comentar els dubtes i la dinàmica del treball.