Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'objectiu de l'assignatura és l'estudi dels principis teòrics i metodològics que permeten la interpretació i l'anàlisi de la distribució geogràfica dels éssers vius. Aquesta perspectiva més clàssica es complementarà amb l'estudi dels problemes derivats de l'anomenat canvi ambiental des d'una perspectiva multiescalar. Finalment es tractara dels reptes de futur que té plantejats la biogeografia com a disciplina científica en el marc socioambiental contemporani. . La influència dels factors abiòtics en la distribució de la vida. La influència dels factors biòtics en la distribució de la vida. Canvis en la distribució dels continents i en el clima. Les comunitats, els ecosistemes i els biomes. Les pertorbacions. Dispersió, colonització i invasió. Evolució, especiació i extinció. Biogeografia i canvi ambiental: una síntesi. Biogeografia i els nous reptes ambientals: la biogeografia de la conservació.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ENRICA GARAU  / JOSEP VILA SUBIROS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CE22- Analitzar i interpretar els canvis socioambientals i avaluar la qualitat ambiental i paisatgística del territori situant els factors naturals i socials en interacció
 • CE23- Aplicar mètodes i tècniques de treball de camp per a adquirir un coneixement directe del territori

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA BIOGEOGRAFIA I AL CANVI AMBIENTAL

          1.1. Evolució històrica de la Biogeografia

          1.2. Conceptes fonamentals en Biogeografia

                    1.2.1. L'origen de la vida

                    1.2.2. Els nivells jeràrquics i la classificació dels èssers vius

          1.3. El canvi ambiental

                    1.3.1. Definició

                    1.3.2. Origen i evolució

                    1.3.3. Perspectives

2. LA INFLUENCIA DELS FACTORS ABIÒTICS EN LA DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DE LA VIDA

          2.1. La llum

          2.2. La temperatura

          2.3. La humitat

          2.4. Altres factors físics

          2.5. La interactuació de factors

3. LA INFLUENCIA DELS FACTORS BIÒTICS EN LA DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DE LA VIDA

          3.1. Predació

          3.2. Competència

          3.3. Simbiosi

4. LES PERTORBACIONS

          4.1. El foc

          4.2. El vent

          4.3. Les inundacions

          4.4. Els patògens

          4.5. Altres menes de pertorbacions

5. COMUNITATS, ECOSISTEMES I BIOMES

          5.1. La comunitat

          5.2. Els ecosistemes

          5.3. Els biomes

6. DISPERSIÓ i COLONITZACIÓ

          6.1. La dispersió d'espècies

          6.2. La colonització, les migracions estacionals i les irrupcions

          6.3. Barreres, corredors, filtres i passeres

          6.4. Les bioinvasions

7. EVOLUCIÓ, ESPECIACIÓ I EXTINCIÓ

8. ELS SERVEIS ECOSISTÈMICS. PRINCIPIS TEÒRICS i APLICACIONS PRÀCTIQUES

9. LA BIOGEOGRAFIA DAVANT ELS NOUS REPTES AMBIENTALS: LA BIOGEOGRAFIA DE LA CONSERVACIÓ

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 12,00 14,00
Lectura / comentari de textos 1,00 6,00 7,00
Sessió expositiva 42,00 45,00 87,00
Sessió pràctica 3,00 17,00 20,00
Sortida de camp 18,00 4,00 22,00
Total 66,00 84,00 150

Bibliografia

 • Avances en biogeografía (2008 ). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia :Departamento Análisis Geográfico Regional y Geografía Física Facultad de Geografía e Historia Universidad Complutense de Madrid. Catàleg
 • Bailey, Robert G (1995 ). Ecosystem geography . New York [etc.]: Springer. Catàleg
 • Boada, M. & Saurí, D. (2002). El canvi global. Rubes Editorial. Catàleg
 • Blondel, J.|q(Jacques) (1999 ). Biology and wildlife of the Mediterranean region . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Blondel, J. (Jacques) Fontaine, Christelle (2010 ). The Mediterranean region : biological diversity in space and time (2nd ed.). New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Cox, C. Barry|q(Christopher Barry) (cop. 2010 ). Biogeography : an ecological and evolutionary approach (8th ed.). [Hoboken, NJ]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Cuff, David J (2009 ). The Oxford companion to global change . Oxford, [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Ebach, Malte C. (cop. 2007 ). Biogeography in a changing world . London ; [etc.]: CRC/Taylor&Francis. Catàleg
 • Goudie, Andrew (2013). The Human Impact on the Natural Environment: Past, Present, and Future (7ª). Wiley-Blackwell. Catàleg
 • Lacoste, Alain (1978 ). Biogeografía (2ª ed.). Vilassar de Mar: Oikos-tau. Catàleg
 • Lomolino, Mark V (cop. 2010 ). Biogeography (4th ed.). Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. Catàleg
 • MacDonald, Glenn M (cop. 2003 ). Biogeography : space, time, and life . New York: Wiley. Catàleg
 • Meaza Rodríguez, Guillermo (2000 ). Metodología y práctica de la biogeografía . Barcelona: Serbal. Catàleg
 • Munn, R. E. (cop. 2002 ). Encyclopedia of global environmental change . New York: Wiley. Catàleg
 • Oldfield, Frank (2005 ). Environmental change : key issues and alternative perspectives . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Renema, W. (Willem) (cop. 2007 ). Biogeography, time, and place : distributions, barriers, and islands . Dordrecht: Springer. Catàleg
 • Rubio Recio, José Manuel (1988 ). Biogeografía : paisajes vegetales y vida animal . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Sanchis, E.; Fos M. i Bordón Y. (2004). Biogeografía. València: Universitat Politènica de València.
 • Simmons, I.G (1982 ). Biogeografía natural y cultural . Barcelona: Omega. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòriques Exàmen al final de curs que inclourà els materials derivats de les sortides de camp. Caldrà aprovar aquest examen per fer mitja amb la resta d'activitats avaluables. 50
Informe biogeogràfic S'avaluarà el desenvolupament correcta de la pràctica i les qüestions formals (presentació, expressió escrita i expressió oral) tant del document escrit com de la presentació i defensa pública a l'aula
25
Comentari article científic S'ha de lliurar el comentari de l'article. S'avaluarà la presentació formal, l'expressió escrita i la qualitat del comentari i les conclusions i reflexions aportades. 10
Informes de les sortides de camp S'ha de lliurar un informe de cada una de les sortides de camp que es faran al llarg de l'assignatura. S'avaluarà la presentació formal i l'expressió escrita, el contingut de l'informe i les conclusions i reflexions personals aportades en vinculació amb els continguts teòrics de l'assignatura. 15

Qualificació

IMPORTANT: Cal aprovar de forma indispensable l'examen teòric per poder fer la mitjana amb la resta d'activitats avaluables i també per poder aprovar l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a "No presentat" aquell estudiant que no presenti una o més de les activitats d'avaluació programades.

Observacions

Les classes teòriques es complementen amb dues sortides de camp. En principi les visites programades són les següents:
1) Un transecte biogeogràfic des del bioma mediterrani al bioma alpí.
2) Una visita guiada a la reserva forestal de La Massana (Serra de l'Albera).