Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi filosòfic de l'home i de les seves creacions culturals
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CE10- Conèixer les teories i arguments dels principals filòsofs, així com les diferents línies interpretatives dels mateixos
 • CE14- Utilitzar oralment i per escrit, de manera correcta i crítica, la terminologia filosòfica especialitzada, així com les diverses tècniques del raonament filosòfic
 • CE15- Analitzar amb claredat, rigor i críticament arguments filosòfics, jutjant la seva coherència, força demostrativa i pertinència

Continguts

1. Introducció: la pregunta antropològica

2. L'humanisme grec i la polis

3. La "imago Dei" i la cristiandat

4. La construcció del subjecte modern

5. De la mort de Déu a la mort de l'Home

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 50,00 2,00 54,00
Lectura / comentari de textos 2,00 50,00 2,00 54,00
Sessió expositiva 20,00 0 20,00 40,00
Treball en equip 0 2,00 0 2,00
Total 24,00 102,00 24,00 150

Bibliografia

 • Jaeger, W. (1971). Paideia. Los ideales de la cultura griega. FCE. Catàleg
 • Dodds, E.R. (1985). Los griegos y lo irracional. Alianza. Catàleg
 • Festugière, A.J. (1986). La esencia de la tragedia griega. Ariel. Catàleg
 • Pomeroy, S.B. (1990). Diosas, rameras, esposas y esclavas: mujeres en la antigüedad clásica. Akal. Catàleg
 • Flacelière, R. (1989). La vida cotidiana en Grecia en el siglo de Pericles. Temas de Hoy. Catàleg
 • Le Goff, J. (1969). La civilización del occidente medieval. Juventud. Catàleg
 • Gilson, E. (1965). Las metamorfosis de la ciudad de Dios. Rialp. Catàleg
 • García-Junceda, J.A. (1987). La cultura cristiana y San Agustín. Cincel. Catàleg
 • García Gómez, M.C. (1996). Hombre y naturaleza: apuntes sobre la antropología renacentista. Universidad de Alicante. Catàleg
 • Farrington, B. (1971). F. Bacon: filósofo de la revolución industrial. Ayuso. Catàleg
 • Morey, M. (1987). El hombre como argumento. Anthropos. Catàleg
 • Todorov, T. (1991). Nosotros y los otros: reflexión sobre la diversidad humana. Siglo XXI. Catàleg
 • García Bacca, J.D. (1955). Antropología filosófica contemporánea: diez conferencias. Anthropos. Catàleg
 • Stevenson, L. (1981). Siete teorías de la naturaleza humana. Cátedra. Catàleg
 • Bürger, Christa (cop. 2001 ). La Desaparición del sujeto : una historia de la subjetividad de Montaigne a Blanchot . Tres Cantos: Akal. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Comentari de text Capacitat de l'estudiant per situar, analitzar i comentar un text d'antropologia filosòfica.
Bibliografia utilitzada.
Capacitat per relacionar i comparar les tesis antropològiques de diferents autors.
Saber relacionar el pensament de l'autor amb el seu context històric.
35 No
Treball de curs Capacitat de l'estudiant per aprofundir en un autor o una temàtica rellevant per a l'antropologia filosòfica. Bibliografia utilitzada. Capacitat de reflexió crítica. 35 No
Assaig (escrit o exposició oral) Capacitat per elaborar una reflexió i un discurs propi a partir d'un tema filosòfic (rigor conceptual i d'argumentació, claredat, ordre, originalitat). 30 No

Qualificació

La nota final es calcularà a partir del tant per cent assignat a cada activitat, tot i que el seu resultat numèric es pot acabar de perfilar en funció de l'interès, la constància i la implicació activa de l'estudiant durant el curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es posarà "No Presentat" a l'estudiant que, sense causa justificada, no hagi realitzat totes les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
Treball de curs

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Horari predeterminat i hores a convenir.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les tutories es realitzaran de forma habitual en el despatx de la professora. Per a qüestions molt concretes es poden fer consultes per correu electrònic.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
- El Comentari de Text i el Treball de curs es mantindrien igual però s'enviarien per correu electrònic.

- L'assaig, que es podia fer per escrit o en forma d'exposició oral, es faria només per escrit i s'enviaria per correu electrònic.

- Les classes magistrals es reduirien i part del seu contingut seria substituït per textos, llibres, articles, conferències, documentals o pel·lícules que estarien disponibles en el Moodle o online.

- La bibliografia necessària per a realitzar les activitats d'avaluació es posaria en el Moodle o estaria disponible online.

Modificació de l'avaluació:
El sistema d'avaluació es podria mantenir perquè no contempla exàmens presencials. L'únic canvi seria en relació a l'assaig que només es podria realitzar de forma escrita (i no en format d'exposició oral). Totes les activitats d'avaluació s'enviarien per correu electrònic i no en versió impresa. De totes maneres, segons les necessitats i situació concreta de cada estudiant, es podrien fer adaptacions personalitzades perquè tothom es pogués avaluar.

Tutoria i comunicació:
Es recomanarà als estudiants que, al principi de curs, a través de les tutories, ja tinguin les directrius i la bibliografia necessària per a realitzar totes les activitats d'avaluació. Però el contacte continuaria de forma regular per correu electrònic i per mitjans telemàtics.