School of Doctoral Studies > COVID-19 information
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Close
Menu

School of Doctoral Studies

Informació COVID-19

L'organització de la docència a l'Escola de Doctorat

Cursos de formació transversal

Atesa la resolució del rector de 18 d'octubre de 2021, els cursos de doctorat es podran fer de forma presencial. S'hauran d'extremar igualment les mesures de protecció d’acord amb els protocols de seguretat que estipularà, per a cada cas, l’OSL.

Gestió de les tesis doctorals

  • Tràmits. La major part de gestions que el doctorand ha de fer durant la seva tesi doctoral i que es troben recollides en la guia de l’estudiant , es poden fer anant a "la Meva UdG", dins de l'expedient, apartat tràmits. Recentment d'ha incorporat el tràmit corresponent al dipòsit de la tesi doctoral. El dipòsit s’ha de fer com un tràmit més i no s'accepta el dipòsit presencial.
  • Defensa de la tesi doctoral. Pel que fa a les defenses es permet fer la defensa presencial i també per videoconferència. En el cas que es faci per videoconferència la normativa a seguir en aquest cas la trobareu a:

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.