Universitat de Girona > Directori > Pàgina personal
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dra.  SUÑER GRATACOS, ABELINA

Plana personal

Categoria:
CATEDRÀTICA D'UNIVERSITAT
Departament:
FILOLOGIA I COMUNICACIÓ
Àrea de coneixement:
LLENGUA ESPANYOLA
Grup de recerca:
Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada
curs 2004- 2005 curs 2005- 2006 curs 2006- 2007 curs 2007- 2008 curs 2008- 2009 curs 2009- 2010 curs 2010- 2011 curs 2011- 2012 curs 2012- 2013 curs 2013- 2014 curs 2014- 2015 curs 2015- 2016 curs 2016- 2017 curs 2017- 2018 curs 2018- 2019

Assignatures del curs 2004- 2005

Assignatura Pla d'estudis
902-28 - Sintaxi espanyola I ALTRES ACTIVITATS FL
902-18 - Tutories 1r curs - HISPÀNICA ALTRES ACTIVITATS FL
3203DC0966 - CARACTERITZACIÓ DEL CATALÀ I DE L'ESPANYOL COM A LLENGÜES ROMÀNIQUES: ESPECIFICITATS DIVERSITAT EDUCATIVA I PLURALITAT LINGÜÍSTICA. 2004
3102FH0064 - Gramàtica del text Filologia Hispànica. 1998
3102FH0001 - Sintaxi espanyola I Filologia Hispànica. 1998
3102FH0011 - Sintaxi espanyola II Filologia Hispànica. 1998

Assignatures del curs 2005- 2006

Assignatura Pla d'estudis
3102FH0001 - Sintaxi espanyola I Filologia Hispànica. 1998
3102FH0011 - Sintaxi espanyola II Filologia Hispànica. 1998
3102FH0055 - Variació lingüística Filologia Hispànica. 1998
3501MA0079 - LES LLENGÜES DEL MÓN I EL MÓN DE LES LLENGÜES MÀSTER DE PERIODISME CULTURAL. 2005

Assignatures del curs 2006- 2007

Assignatura Pla d'estudis
3102FH0064 - Gramàtica del text Filologia Hispànica. 1998
3102FH0001 - Sintaxi espanyola I Filologia Hispànica. 1998
3102FH0011 - Sintaxi espanyola II Filologia Hispànica. 1998
3501MO0029 - Caracterització del català i de l'espanyol com a llengües objecte d'aprenentatge Màster Universitari en Llengües, Moviments de Població i Construcció Social. 2006
3102FF0065 - Les llengües del món i el món de les llengües Màster Universitari en Llengües, Moviments de Població i Construcció Social. 2006

Assignatures del curs 2007- 2008

Assignatura Pla d'estudis
3102FH0011 - Sintaxi espanyola II Filologia Hispànica. 1998
3102FH0055 - Variació lingüística Filologia Hispànica. 1998
3501MO0649 - Gramàtica de l'espanyol com a segona llengua II Màster Universitari en Llengües, Moviments de Població i Construcció Social. 2007
3102FF0065 - Les llengües del món i el món de les llengües Màster Universitari en Llengües, Moviments de Població i Construcció Social. 2007

Assignatures del curs 2008- 2009

Assignatura Pla d'estudis
3102FH0064 - Gramàtica del text Filologia Hispànica. 1998
3102FF0065 - Les llengües del món i el món de les llengües Filologia Hispànica. 1998
3102FH0011 - Sintaxi espanyola II Filologia Hispànica. 1998
3501MO1277 - Anàlisi de la interllengua Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües.Llengües i Moviments de Població. 2008
952-20 - Coordinació ECTS 2n curs FILOLOGIA HISPÀNICA PROVA PILOT FL

Assignatures del curs 2009- 2010

Assignatura Pla d'estudis
3102G00005 - Fonaments del llenguatge ASSIGNATURES COMPARTIDES FL
3102FF0065 - Les llengües del món i el món de les llengües Filologia Hispànica. 1998
3102FH0011 - Sintaxi espanyola II Filologia Hispànica. 1998
3102FH0055 - Variació lingüística Filologia Hispànica. 1998

Assignatures del curs 2010- 2011

Assignatura Pla d'estudis
975-15 - Màster en Llengües, moviments de població i Construcció social. Reconeixement 2008-09 ALTRES ACTIVITATS MO
3102G00005 - Fonaments del llenguatge ASSIGNATURES COMPARTIDES FL
3102FH0011 - Sintaxi espanyola II Filologia Hispànica. 1998
3501MO1905 - Gramàtica de l'espanyol com a segona llengua IV Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües.Llengües i Moviments de Població. 2008
3501MO1822 - Les llengües del món i el món de les llengües Màster Universitari en Comunicació i Estudis Culturals. 2010

Assignatures del curs 2011- 2012

Assignatura Pla d'estudis
3342-2 - Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a segones llengües ALTRES ACTIVITATS MO FL
3102G00005 - Fonaments del llenguatge ASSIGNATURES COMPARTIDES FL
3102FH0011 - Sintaxi espanyola II Filologia Hispànica. 1998
3102G07030 - Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada Grau en Llengua i Literatura Espanyoles. 2009
3501MO1905 - Gramàtica de l'espanyol com a segona llengua IV Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües.Llengües i Moviments de Població. 2008

Assignatures del curs 2012- 2013

Assignatura Pla d'estudis
3102G00037 - Eines del filòleg ASSIGNATURES COMPARTIDES FL
3102G00005 - Fonaments del llenguatge ASSIGNATURES COMPARTIDES FL
3102G00014 - Gramàtica normativa i ortografia de l'espanyol ASSIGNATURES COMPARTIDES FL
3102FH0011 - Sintaxi espanyola II Filologia Hispànica. 1998
3102G01019 - Llengua i mitjans de comunicació II Grau en Comunicació Cultural. 2009
3102G07030 - Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada Grau en Llengua i Literatura Espanyoles. 2009
3501MO1905 - Gramàtica de l'espanyol com a segona llengua IV Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües.Llengües i Moviments de Població. 2008

Assignatures del curs 2013- 2014

Assignatura Pla d'estudis
3102G00001 - Comunicació oral i escrita ASSIGNATURES COMPARTIDES FL
3102G00005 - Fonaments del llenguatge ASSIGNATURES COMPARTIDES FL
3102G01019 - Llengua i mitjans de comunicació II Grau en Comunicació Cultural. 2009
3102G07030 - Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada Grau en Llengua i Literatura Espanyoles. 2009
3102G07054 - Llengua espanyola III Grau en Llengua i Literatura Espanyoles. 2009
3501MO2452 - Espanyol com a segona llengua: pragmàtica i anàlisi del discurs Màster Universitari en Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües. 2013
3501MO2441 - Metodologia i didàctica en l'ensenyament de segones llengües Màster Universitari en Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües. 2013
3375-5 - [2011] [3501MO1282] - TREBALL DE RECERCA Tutoritzacions TF/PE

Assignatures del curs 2014- 2015

Assignatura Pla d'estudis
3102G00005 - Fonaments del llenguatge ASSIGNATURES COMPARTIDES FL
3102G01019 - Llengua i mitjans de comunicació II Grau en Comunicació Cultural. 2009
3102G07030 - Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada Grau en Llengua i Literatura Espanyoles. 2009
3102G07055 - Llengua espanyola IV Grau en Llengua i Literatura Espanyoles. 2009
3501MO2449 - Espanyol com a segona llengua: morfologia i sintaxi Màster Universitari en Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües. 2013
3501MO2452 - Espanyol com a segona llengua: pragmàtica i anàlisi del discurs Màster Universitari en Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües. 2013
3383-11 - [2013] [3102G07050] - Treball final de grau Tutoritzacions TF/PE

Assignatures del curs 2015- 2016

Assignatura Pla d'estudis
3102G00005 - Fonaments del llenguatge ASSIGNATURES COMPARTIDES FL
3102G06048 - Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües Grau en Llengua i Literatura Catalanes. 2009
3102G07028 - Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental Grau en Llengua i Literatura Espanyoles. 2009
3102G07030 - Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada Grau en Llengua i Literatura Espanyoles. 2009
3501MO2452 - Espanyol com a segona llengua: pragmàtica i anàlisi del discurs Màster Universitari en Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües. 2013
3501MO1684 - Pràcticum Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. 2009

Assignatures del curs 2016- 2017

Assignatura Pla d'estudis
3102G00005 - Fonaments del llenguatge ASSIGNATURES COMPARTIDES FL
3102G07028 - Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental Grau en Llengua i Literatura Espanyoles. 2009
3102G07030 - Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada Grau en Llengua i Literatura Espanyoles. 2009
3102G07057 - Llengua espanyola VI Grau en Llengua i Literatura Espanyoles. 2009
3501MO2452 - Espanyol com a segona llengua: pragmàtica i anàlisi del discurs Màster Universitari en Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües. 2013

Assignatures del curs 2017- 2018

Assignatura Pla d'estudis
3102G00005 - Fonaments del llenguatge ASSIGNATURES COMPARTIDES FL
3102G07028 - Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental Grau en Llengua i Literatura Espanyoles. 2009
3102G07030 - Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada Grau en Llengua i Literatura Espanyoles. 2009
3501MO2452 - Espanyol com a segona llengua: pragmàtica i anàlisi del discurs Màster Universitari en Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües. 2013
3501DC0038 - Tècniques d'escriptura i difusió de la recerca en Humanitats Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura. 2013

Assignatures del curs 2018- 2019

Assignatura Pla d'estudis
3102G00005 - Fonaments del llenguatge ASSIGNATURES COMPARTIDES FL
3102G06048 - Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües Grau en Llengua i Literatura Catalanes. 2009
3102G07030 - Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada Grau en Llengua i Literatura Espanyoles. 2009
3501MO2452 - Espanyol com a segona llengua: pragmàtica i anàlisi del discurs Màster Universitari en Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües. 2013
3501DC0038 - Tècniques d'escriptura i difusió de la recerca en Humanitats Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura. 2013