Recull visual de termes Constructiu-Arquitectònics

Autor/a:
Juan López Cantos
Col·lecció:
Monografies
Editorial:
Universitat de Girona
Data de publicació:
2019
Tipus:
paper
Idioma / format:
català / 30x21 / 176 pàgines
Recull, eminentment visual, d'una selecció heterogènia de terminologia arquitectònica-constructiva amb el propòsit de difondre als professionals que estan en contacte amb el sector de l'edificació la terminología tècnica que els professionals d'aquest sector utilitzen habitualment. Es tracta dons d'una guia de consulta ràpida amb suport d'imatges i definicions, a més de la descripció de termes complementaris, sinònims o semblants, associats i subtermes, així com el mot en llengua castellana.
Per compres Documenta Universitaria https://www.documentauniversitaria.com/