Escola de competències

Oberta la convocatòria de pràctiques extracurriculars

Des de l'Oficina Universitat Empresa es tramiten les pràctiques extracurriculars. Amb aquestes pràctiques l'estudiant no es matricula de cap assignatura i no obté crèdits en acabar la pràctica.

Per veure les ofertes vigents heu d'accedir a la Plataforma de Pràctiques i seleccionar el centre "Oficina Universitat Empresa".

Requisits:

  • Estar matriculat/da el curs vigent i tenir superats el 50% de crèdits o estar matriculat de Màster.

Condicions:

  • El màxim d’hores que es poden realitzar és de 750 hores, distribuïdes entre el 15/09/19 i el 14/09/20.
  • Les pràctiques han de ser retribuïdes amb un mínim de 6€/hora
  • Cal donar d’alta a l’estudiant a la Seguretat Social i aplicar la corresponent retenció en concepte d’IRPF

A partir de l'1 de juny de 2019, les entitats acollidores d'estudiants en pràctiques extracurriculars hauran de satisfer una taxa de gestió administrativa de 130 €.

​Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar a l'adreça: practiques@udg.edu