Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Investiga

Si ho preferiu, podeu llegir aquesta notícia en format PDF: Ajuts de R+D+I amb finançament europeu i internacional (2020) amb Detall dels ajuts concedits.

El 2020, s’ha concedit finançament de diferents programes europeus i internacionals de R+D+I a 15 propostes amb participació de la Universitat de Girona.

Programes de finançament

S'han concedit ajuts a propostes presentades en diferents programes, tant europeus com internacionals. En relació al 2019, s'ha augmentat en 2 ajuts concedits al programa marc de R+D+I de la Comissió Europea, Horitzó 2020 (passant dels 8 concedits del 2019, a 10). També s'ha incrementat el nombre d'ajuts concedits en convocatòries amb finançament europeu i internacional, passant d'1 ajut concedit (2019) a 4 (2020).

Programa Horitzó 2020

10 d’aquests projectes rebran finançament de diferents convocatòries del programa marc de finançament de la recerca i innovació de la CE, l’Horitzó 2020.

Els ajuts concedits en les diferents convocatòries d’H2020 són:

  • ERC: Advanced Grant per recerca excel·lent a les fronteres del coneixement, 1 projecte
  • MSCA: 2 projectes d’Incorporació de personal investigador excel·lent; 1 projecte per Nit de la Recerca
  • Information and Communication Technologies: per oferir resposta als principals reptes relacionats amb les cadenes de valor tecnològiques clau, 1 projecte
  • Reptes Socials: Donar resposta a les necessitats de la societat, 2 projectes
  • CleanSky: Millora de l’impacte mediambiental de les tecnologies aeronàutiques europees, 1 projecte
  • SwafS: Acostar la ciència a la ciutadania, 1 projecte
  • CordiNet-Copernicus: Xarxa sobre l’observació de la Terra (1 acció de suport)
Rol de la UdG en els projectes col·laboratius

La UdG actua com a coordinadora en dos dels projectes concedits durant el 2020, mentre que a la resta forma part d’un consorci amb institucions d’arreu del món, o bé, són projectes individuals.

Els projectes coordinats per la UdG són:

  • BEDYN - Development of a methodology (test, measurement, analysis) to characterize the BEhaviour of composite structures under DYNamic loading (referència oficial GA – 886519), liderat per Dr. Emilio Vicente Gonzalez Juan, del grup de recerca Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural (AMADE). Es tracta d’un projecte finançat per la Comissió Europea, dins de la convocatòria Horizon 2020 - Clean Sky 2. Té un pressupost total de 499.537,50 € i un finançament per a la UdG de 193.725€.
  • EuNightCat20 Catalan European Researchers' Night (referència oficial SEP-954506), liderat per Dra. Sílvia Simon Rabaseda, dins de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la UdG. Es tracta d’un projecte finançat per la Comissió Europea, dins de la convocatòria MSCA-Night’s Research de l’H2020, amb un pressupost total de 85.000€ i un finançament per a la UdG de 13.500 €.

Programa de cooperació territorial transfronterera - INTERREG-POCTEFA

L'INTERREG-POCTEFA és un programa de cooperació territorial transfronterera, en aquest cas de regions d’Espanya, de França i l’Andorra per fomentar el desenvolupament sostenible del territori transfronterer.

.Durant el 2020, la UdG ha rebut finançament per 1 proposta presentada a aquestes convocatòries, concretament a l’INTERREG-POCTEFA.

Altres programes europeus i internacionals

També han estat finançats 4 projectes en convocatòries internacionals:

  • AMIF - Transnational actions on asylum, migration and Integration (1 projecte): El Fons d’Asil, Migració i Integració (AMIF) es va crear per al període 2014-20, per promoure la gestió eficient dels fluxos migratoris i la implementació, enfortiment i desenvolupament d’un enfocament comú de la Unió en matèria d’asil i immigració.
  • Fundació Pfizer (1 projecte): per iniciatives independents de la comunitat sanitària mundial per millorar els resultats de pacients en àrees de necessitat mèdica no satisfeta que estiguin alineades amb les estratègies mèdiques i / o científiques de Pfizer.
  • Human Frontier Science Program (HFSP) (1 projecte): per la promoció de la col·laboració internacional en recerca bàsica centrada en la dilucidació dels mecanismes sofisticats i complexos dels organismes vius.
  • Volkswagen Foundation (1 projecte): fundació privada d’Alemanya, dona finançament i suport a la recerca en ciències socials i humanitats, així com la ciència i la tecnologia en educació superior i investigació.

Països participants en els ajuts concedits al 2020

A nivell europeu, els consorcis amb participació de la Universitat de Girona que han aconseguit finançament durant el 2020 estan formats per una mitjana de 8,4 socis, establerts a 15 països europeus:

Dades sobre els ajuts concedits

La informació detallada dels projectes finançats es pot trobar al següent document: Detall ajuts concedits

Participació a xarxes de recerca

La UdG, a través d’un dels seus investigadors, ha entrat a formar part de la xarxa CA19103 - LGBTI+ Social and Economical (in)equalities. La xarxa COST és una organització de finançament per a xarxes de recerca i innovació. A través de les accions COST es dona suport a la connexió d’iniciatives de recerca dins i fora d'Europa i permeten fer créixer les idees en qualsevol camp científic i tecnològic.

Activitat global durant el 2020

De les 98 propostes presentades al 2020 per a aconseguir finançament europeu per projectes de recerca i innovació a la UdG: 15 han estat concedides, 36 denegades i 45 resten a l’espera de l’avaluació pertinent.

Entre les denegades i les que encara estan pendents de resolució són 83 propostes. 56 d’aquestes s’han presentat a convocatòries del programa Horitzó 2020 amb les línies següents:

  • Incorporació de personal investigador excel·lent, a través del programa Marie Sklodowska Curie (22 propostes)
  • Participació en xarxes internacionals i intersectorials de R+D+I, programa MSCA-RISE (2 propostes)
  • Reforç de l’excel·lència en la recerca europea mitjançant ajuts individuals per a investigadors que volen desenvolupar idees novadores, trencadores i situades al límit de la ciència actual, amb el programa European Research Council (Consolidator Grants, 2 propostes) (Advanced Grants, 3 propostes)
  • Respondre a les necessitats de la societat, amb les convocatòries dels Reptes Socials, concretament als reptes Salut, canvi demogràfic i benestar (5 propostes, inclosa 1 a la convocatòria extraordinària PHE-CORONAVIRUS-2020); Repte Social 4. Transport intel·ligent, ecològic i integrat (1 proposta); Repte Social 5: Acció climàtica, medi ambient, eficiència de recursos i matèries primeres (2 propostes); 6: Europa en un món canviant: inclusió, societats innovadores i reflexives (1 proposta a Migracions i 2 propostes a Transformacions).
  • Gestió i ús sostenible dels recursos naturals de la terra i el mar; garantia de la seguretat alimentària; acceleració cap a una economia circular de baixes emissions, baixa emissió de carbó i una economia sostenible basada en “bio”, convocatòria Food and Natural sources (1 proposta)
  • Disseny per a la transició cap a un sistema energètic fiable, sostenible i competitiu, convocatòries Low carbon-Secure, clean and efficient energy (3 propostes)
  • Disseny i demostració de cadenes de valor (circulars) de materials rendibles i sostenibles, i de transaccions per obtenir nous subministraments d’inputs necessaris i destinacions de valor afegit per a productes no produïts entre instal·lacions industrials, convocatòria Low Carbon-Circular Industries (1 proposta)
  • Proporcionar una resposta equilibrada als principals reptes a què s’enfronta Europa en aquest camp: la necessitat de mantenir una forta experiència en cadenes de valor tecnològiques clau; la necessitat de passar més ràpidament de l'excel·lència investigadora al mercat, convocatòries Information and Communication Technologies (2 propostes)
  • Contribució a la creació de noves tecnologies trencadores, mitjançant grans projectes col·laboratius de recerca científic-tècnica d’alt risc, dins de la convocatòria Future and Emerging Technologies (3 propostes)
  • Contribució al lideratge europeu en les tecnologies industrials (1 proposta)
  • Construcció de capacitats i desenvolupament de formes innovadores per connectar la ciència amb la societat, Spreading excellence and widening participation (3 propostes).
  • Impuls de manera sostenible els recursos potencials de mars, oceans i aigües continentals per a diferents usos, alhora que es protegeix la biodiversitat i es millora la resiliència climàtica, convocatòries Blue Growth (1 proposta).
  • Desenvolupament de tecnologia innovadora i puntera destinada a reduir les emissions de CO2, gas i soroll produïdes pels avions. Està finançat pel programa Horizon 2020 de la UE, convocatòries CleanSky (1 proposta)

27 propostes s’han presentat a nivell europeu i internacional en els següents programes:

A altres programes de la Comissió Europea (15 propostes):

  • ERA-NET_AquaticPollutants 2020 (2 propostes): La proposta de convocatòria AquaticPollutants respon al repte social 5 d'Horizon 2020 (SC 5 21-2019-2020): Riscos que presenten els contaminants i els agents patògens presents en els recursos hídrics per a la salut humana i el medi ambient. AquaticPollutants està finançat amb l’esquema Horizon 2020 ERA-NET COFUND.
  • European Neighbourhood Instrument Cross-Border Cooperation Mediterranean Sea Basin Programme-2020 (1 proposta): El Programa ENI CBC MED reuneix els territoris costaners de 14 països de la UE i països socis per tal de fomentar un desenvolupament just, equitatiu i sostenible a banda i banda de les fronteres de la UE.
  • Programa Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) (2 propostes) és una associació pública-privada entre la Unió Europea i el Consorci Bio-based Industries (BIC). El Programa BBI JU organitza convocatòries de propostes per donar suport a activitats de recerca, demostració i desplegament que permetin la col·laboració entre els grups d’interès al llarg de totes les cadenes de valor que abasten la producció primària de biomassa, la indústria de processament i l’ús final.
  • Iniciativa conjunta Joint Undertaking ECSEL (1 proposta) és una associació público-privada per a components i sistemes electrònics, que finança projectes de R+D+I per a l'experiència de primer nivell en tecnologies facilitadores clau, essencials per al lideratge competitiu europeu en l'era de l'economia digital.
  • Justice programme (3 propostes): El programa Justícia té com a objectiu fomentar el reconeixement mutu i la confiança mútua entre els estats membres. Promou la cooperació judicial en matèria civil i penal, ajuda a formar professionals del dret i facilita l'accés efectiu a la justícia per a persones i empreses de tota Europa.
  • LIFE+ (1 proposta): El programa LIFE és l’instrument de finançament de la UE per al medi ambient i l’acció climàtica.
  • Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area - PRIMA (3 propostes): el programa conjunt que es duu a terme en el marc de la cooperació euromediterrània, amb l’objectiu de construir capacitats d’investigació i innovació i desenvolupar coneixements i solucions innovadores comunes per a la sostenibilitat dels sistemes agroalimentaris i per a la subministració i gestió integrades d’aigua a l’àrea mediterrània.
  • Rights, Equality and Citizenship (2 propostes): El programa REC vol contribuir al desenvolupament d'una àrea on es promoguin i protegeixin la igualtat i els drets de les persones, tal com estan recollits en el Tractat Europeu, la Carta Europea i els convenis internacionals de drets humans.

A altres programes europeus i internacionals (12 propostes)

  • American Chemical Society - Petroleum Research Fund (ACS PRF) (1 proposta): Les convocatòries de l'ACS PRF estan destinades a dotar de finançament inicial a investigadors i investigadores que volen iniciar una nova direcció de recerca relacionada directament amb el petroli o els combustibles fòssils en institucions sense ànim de lucre dels Estats Units i d’altres països.
  • EEA&Norway Grants (1 proposta): L’objectiu és reduir les disparitats socials i econòmiques a l’Espai Econòmic Europeu, enfortir les relacions bilaterals entre els països donants i beneficiaris i situar els països beneficiaris en una millor posició per fer ús del mercat interior.
  • European Climate Iniciative_EUKI (1 proposta): La Iniciativa Europea sobre el Clima (EUKI) de la República Federal d'Alemanya es va crear per cooperar en el desenvolupament i la implementació de la política climàtica de la UE.
  • EuroRegió (4 propostes): L'Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte de cooperació política entre Catalunya, les Illes Balears i Occitanie. El seu objectiu és crear al nord-oest de la Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible basat en la innovació i la integració social i econòmica del territori, i contribuir a la construcció d'una Europa unida, solidària i propera a la ciutadania.
  • FY21 SERDP Core Solicitation (1 proposta): El Programa Estratègic de Recerca i Desenvolupament Ambiental (Strategic Environmental Research and Development Program, SERDP) és un programa d’investigació ambiental del Departament de Defensa (DoD) dels Estats Units d'Amèrica, que cerca aprofitar les últimes ciències i tecnologies per millorar el rendiment ambiental del DoD, reduir costos i millorar i mantenir les seves capacitats.
  • Leverhulme Trust (1 proposta): El Leverhulme Trust dona finançament a investigadors i investigadores que realitzin projectes de recerca innovadors i originals.
  • Research Programme on Marine Resources and the Environment (1 proposta)
  • Research Grants on Education – Spencer Foundation (1 proposta): El Programa de Research Grants on Education dóna suport a projectes de recerca educativa que contribueixin a la millora de l’educació, amb una concepció àmplia de la mateixa.
  • Volkswagen Foundation (1 proposta): fundació privada d’Alemanya, dona finançament i suport a la recerca en ciències socials i humanitats, així com la ciència i la tecnologia en educació superior i investigació

Ajuts de l'EACEA

L’Agència Executiva d’Educació, Audiovisual i Cultura (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) gestiona el finançament de l’educació, la cultura, l’audiovisual, l’esport, la ciutadania i el voluntariat.

Durant el 2020, investigadors i investigadores de la UdG han participat en alguns dels programes que coordina l’EACEA, en concret a: Erasmus+ i Europe for Citizens.

S’han presentat 18 projectes (accions clau KA2 i KA3), 9 d’ells han estat concedits, amb un pressupost total per la UdG de 604.266,00€. La UdG és coordinadora de 2 d’aquests projectes  i col·labora amb socis de 22 països.

Sobre el Programa Erasmus+

El programa Erasmus + de la Unió Europea és un programa de finançament per donar suport a activitats en els àmbits de l’Educació, la Formació, la Joventut i l’Esport.

El programa està format per tres "accions clau" i dues accions addicionals. Aquestes estan gestionades, en part, per les agències nacionals respectives de cada beneficiari i, en part, a nivell europeu, per l'EACEA.

ACCIONS CLAU
  1. Acció clau 1: Mobilitat d'aprenentatge de les persones: L’acció clau 1 dona suport a la mobilitat del individus, tant per estudiants com per personal de les institucions elegibles dels sectors de l’educació, de la formació i del jovent. Té com a objectiu aportar beneficis de llarga durada a participants i organitzacions implicades.
  1. Acció clau 2: Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques (7 propostes concedides): Les accions de KA2 permeten a les organitzacions de diferents països participants treballar junts, desenvolupar, compartir i transferir les millors pràctiques i enfocaments innovadors en els camps de l'educació, la formació i la joventut.
  1. Acció clau 3: Suport a la reforma de les polítiques (1 proposta concedida): L’acció clau 3 proporciona subvencions per a accions destinades a estimular el desenvolupament de polítiques innovadores, el diàleg i l’intercanvi de coneixement en els camps de l’educació, la formació i la joventut.
ALTRES ACCIONS ERASMUS+
  • Erasmus Sport: l’objectiu és donar suport a les associacions europees en matèria d’esport de base, amb treball de lluita contra la violència i la intolerància en l’esport, la promoció de l’exercici físic per la salut, la inclusió social i l’accés igualitari a la pràctica física.
  • Jean Monnet: activitats dissenyades per promoure l’excel·lència en la docència i la investigació en el estudis de la Unió Europea a tot el món. Les activitats també fomenten el diàleg entre el món acadèmic i els responsables polítics, en particular amb l'objectiu de millorar la governança de les polítiques de la UE.

Sobre el Programa Europe for Citizens (1 proposta concedida)

L’objectiu del programa Europa per la Ciutadania és contribuir a la comprensió de la UE per part de la ciutadania, sobre la seva història i diversitat i fomentar la participació democràtica dels ciutadans i ciutadanes a nivell de la UE.

Grups de recerca de la UdG treballen amb socis de països de 4 continents, a través dels projectes concedits (tant de recerca com d’altres programes) durant el 2020:

Notícies relacionades

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.