Facultat de Dret

Canvi de grup

Sol·licituds

Informació

Quan un grup està ple de les assignatures bàsiques i obligatòries només en casos justificats es poden fer sol·licituds de canvi de grup.

Les sol·licituds que s'accepten en casos justificats són per motiu laboral o mèdic.

Pel curs 2018/2019, es poden presentar fins el dia 20 de setembre de 2018 enviant un correu electrònic a l'adreça secretaria.dretieconomiques@udg.edu . S’ha d’adjuntar el contracte laboral i informe de vida laboral actualitzat i explicar detalladament les assignatures i grup al que es vol anar.

Fora d'aquest termini només s'acceptaran les sol·licituds quan la causa s'hagi originat a posteriori.

Documentació que cal adjuntar al correu en cada cas:

Treball:

Contracte laboral  i informe de vida laboral actualitzat.

Explicació detallada de les assignatures i grup al que es vol anar.

* Per sol·licitar l'informe de vida laboral ho podeu fer per internet, hi ha una opció que el rebeu per correu electronic al moment, es demana a:

https:/sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm

Tractaments mèdics:

Certificat mèdic on consti el tractament i el seu horari.

Cal fer la sol·licitud i es resoldrà a posteriori. 

No s'acceptaran canvis de grups per motius de transport.
Pel que fa a les optatives quan s'omplen no s'amplien places.