Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Matrícula 2019-2020

Estudiants nous de graus provinents de preinscripció universitària

1

Primer contacte: Correu de benvinguda

Quan la Facultat rep les llistes d'estudiants preinscrits i acceptats, la Secretaria envia un correu a l'estudiant on se'l convoca a la sessió informativa corresponent. Consulteu les dates al punt següent.

El mateix dia que es fa la sessió informativa es realitzarà la matrícula, d’aquesta manera en un sol dia els estudiants tindran tots els tràmits fets.

LA MATRÍCULA S'HA DE FER PERSONALMENT. EN CAS CONTRARI LA PERSONA QUE VINGUI CAL QUE PORTI UNA AUTORITZACIÓ SIGNADA PER L'ESTUDIANT I FOTOCÒPIA DEL DNI DE TOTS DOS.

2

Sessions informatives

PRIMERES OPCIONS

 • Administració i Direcció d’Empreses, Economia i Dobles graus de la Facultat (Administració i Direcció d’Empreses/Dret - Economia/Administració i Direcció d’Empreses - Economia/Filosofia):  15 de juliol a les 9h - Aula 14-15 de la Facultat

 • Comptabilitat i Finances: 17 de juliol a les 9h - Aula 14-15 de la Facultat

RENÚNCIES I ERRORS 

 • Els estudiants poden assistir a la sessió informativa que es farà pels estudiants de primera opció.

SEGONES I POSTERIORS OPCIONS 

 • Tots els estudis de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: 29 de juliol a les 9h  - Aula 14-15 de la Facultat
3

Quins passos heu de seguir per matricular-vos?

ABANS DE SORTIR DE CASA

A LA FACULTAT EL DIA DE LA SESSIÓ INFORMATIVA I LA MATRÍCULA

 • Recollir la documentació de matrícula a la Consergeria de la Facultat.
 • Assistir a la sessió informativa.
 • Emplenar la sol·licitud de matrícula.

Els estudiants de nou ingrés heu d'omplir el full de sol·licitud de matrícula. És necessari que l'ompliu tot i que el signeu. En aquest full se us demana el número internacional de compte bancari (IBAN), cal que tingueu abans d'iniciar la matrícula, ja que el programa informàtic el demana a la darrera pantalla i si no el teniu no us deixarà completar la matrícula.

L'estudiant hauria de ser titular del compte que ens facilita, si no és així, caldrà que en el moment de la matrícula presenti l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries degudament omplert i que hi adjunti una fotocòpia del DNI de la persona titular (aquest imprès s’envia en el correu de benvinguda).

 • Anar a les aules informàtiques per passar per la taula de revisió de documents.

Aquest primer curs, l'automatrícula es porta a terme a les aules informàtiques de la planta baixa de la Facultat.

Abans d'accedir a l'aula informàtica heu d'esperar el vostre torn.

Quan us cridin heu de passar per la taula de revisió de documents on el personal us els revisarà i introduirà en el vostre expedient.

A l'entrada trobareu el personal de la Facultat i us demanaran la documentació necessària per al vostre expedient així com la documentació que justifiqui possibles exempcions de pagament de matrícula.

 • Entrar a les aules informàtiques per realitzar la matrícula.

A l'aula només podrà entrar la persona interessada o persona a qui s’ha autoritzat per fer l'automatrícula.

La matrícula es començarà a fer pels estudiants que el seu cognom comença amb la lletra Y d’acord amb la RESOLUCIÓ PDA/2953/2018, de 13 de desembre, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2019 de la Generalitat de Catalunya i de la que n'hem agafat el resultat.

Us esperareu en el hall de les aules informàtiques fins que us cridin per poder entrar a realitzar la matrícula.

 • Fer l’automatrícula.

Un cop revisats els documents entrareu a l’aula informàtica i fareu l'automatrícula.

Comproveu les vostres dades personals i, sobretot, la casella corresponent a l'autorització o no de la difusió de la vostra adreça.

És important la comprovació i verificació que esteu matriculats de les assignatures i el grup que volíeu doncs no es poden fer modificacions fora del període establert en el calendari administratiu.

D’acord amb la normativa de matrícula, només es podran modificar les assignatures corresponents al segon semestre i en un únic període al mes de febrer.

Només us podreu matricular de les assignatures corresponents als dos primers semestres i haureu d’aprovar un mínim de 30 crèdits, en els dos primers cursos, per poder continuar amb els estudis escollits.

Els horaris de classe els trobareu a la Guia de l’estudiant o a l'apartat horaris de classe del web de la Facultat: www.udg.edu/fcee - Horaris i Exàmens

Quan un grup està ple ja no s'admeten més estudiants (per a les assignatures obligatòries s'adjudica un altre grup, les optatives quan estan plenes no hi ha possibilitat d'ampliació del grup). Els estudiants heu d'assistir a classe en el grup assignat.

Per a les assignatures obligatòries hi ha possibilitat de demanar un canvi de grup, dins el termini marcat i per les causes justificades establertes. Consulteu condicions i terminis al tràmit de CANVI DE GRUP .

 • Recollir la matrícula impresa.

Quan s’ha finalitzat la matrícula cal demanar imprimir dues còpies, una quedarà en el vostre expedient i l’altra serà per a vosaltres.

 • Passar a fer la foto i recollir el carnet d’estudiant.

Els estudiants nous a la UdG us haureu de fer una foto per obtenir el carnet provisional d’estudiant a més del vostre codi i contrasenya per poder accedir a la intranet personal de la Universitat.

El carnet definitiu us arribarà a casa vostra.

4

Com funciona el programa d’automatrícula?

Teniu la Guia d’automatrícula  al vostre abast. Resumint-la l’automatrícula és una aplicació molt senzilla que es basa en diferents passos:

 • Identificació.
 • Inici de la matrícula.
 • Pantalla de dades personals (omplir dades naixement i confirmar si s’autoritza o no la difusió de l’adreça i altres dades).
 • Seleccionar les assignatures del pla d’estudis a matricular marcant-les i comprovant que es posen a la franja inferior, si es volen suprimir s’han de marcar de la franja inferior i desapareixen.
 • Fer els canvis pertinents de grup (el grup l’escull l’estudiant mentre hi hagi places)
 • Marcar les condicions de matrícula, serveis opcionals, posar compte IBAN i el nombre de pagaments. Si canvieu el número de compte bancari (IBAN)  i  no sou titular o cotitular caldrà que feu arribar a la Secretaria,  l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries degudament omplert i que hi adjunteu una fotocòpia del DNI de la persona titular.
 • Comprovar la liquidació i confirmar la matrícula.
 • Imprimir dues còpies.
 • Demanar sortir.
5

Pagament de la matrícula

Cal la domiciliació bancària, d’altra manera el programa no us deixarà continuar. Es pot optar per diverses modalitats de pagament:

En un sol termini o fraccionat sempre que l'import mínim de preus acadèmics superi 200 euros. L'import final és el mateix que en un sol pagament (no hi ha interessos) i es pot fraccionar en 2 o 3 terminis o pagament mensual (els càrrecs es fan el dia 5 de cada mes i l'últim es farà el 5 de maig).

Podeu consultar els terminis de cobrament dels rebuts per part de la Universitat.

També es pot optar a un crèdit AGAUR.

6

Altres tràmits relacionats amb l'inici dels vostres estudis

Veniu d'un cicle formatiu i voleu fer el reconeixement dels estudis cursats?

Ja havíeu iniciat estudis universitaris i voleu demanar convalidacions?

Si aneu a Tràmits del menú de l'esquerra del web de la Facultat podeu consultar com ho heu de fer. A la sessió informativa també se us donarà la informació necessària.

7

Inici de les classes

El dijous 12 de setembre de 2019