Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Presentació i estructura

Curs 2019-2020

Estudis

En el curs 2019-2020 la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials ofereix els estudis de grau en:

 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Comptabilitat i Finances
 • Economia

També ofereix dobles graus en:

 • Administració i Direcció d'Empreses i Dret
 • Administració i Direcció d'Empreses i Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Comptabilitat i Finances i Dret (no s'ofereixen places noves)
 • Economia i Administració i Direcció d'Empreses
 • Economia i Filosofia

Els estudiants que us matriculeu de primer curs a la nostra Facultat opteu als estudis de grau. Consulteu en aquesta guia la programació específica per al vostre curs i estudi que heu escollit.

Estructura general dels graus

Cicles i cursos

 • El pla d’estudis d'un grau és de 4 cursos.
 • El doble grau es podrà assolir en 5/6 cursos segons quin sigui el doble grau (cadascun té el seu itinerari específic).

Crèdits

 • El valor de cada assignatura s’expressa en crèdits ECTS: European Credit Transfer System .
 • L’Espai Europeu d’Educació Superior homogeneïtza mitjançant els ECTS el temps de treball per part de l’estudiant. Cada assignatura defineix la dedicació a les diferents activitats d’aprenentatge.

Matèries

 • Les matèries es classifiquen en bàsiques, obligatòries i optatives. Hi ha, a més, el que s’anomena reconeixement acadèmic.
 • Les assignatures bàsiques, determinades per les branques de coneixement de l’àmbit segons el BOE, són pràcticament les mateixes per a tots els plans d’estudis de les titulacions de la Facultat. Les assignatures obligatòries són les que cada universitat fa constar com a tals en el seu pla d’estudis, i l’oferta d’optatives s’estableix anualment a la Facultat. Els crèdits de reconeixement són 6. Aquests crèdits són escollits lliurement per l’alumne d’acord amb la normativa que es realitza cada any des de la facultat i pel conjunt de la Universitat de Girona, amb l’objectiu de fomentar la participació en activitats universitàries complementàries a la formació reglada.