Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Grau en Economia

PRIMER ANY

Anuals

                                                               Història econòmica –B- 12 crèdits

                                                                    Matemàtiques I  –B- 12 crèdits

                                                        Introducció a l’economia  –B- 12 crèdits

1r semestre

crèdits

2n semestre

Crèdits

Instruments d’economia aplicada I  –B-

6

Fonaments de l’empresa  –B-

6

Sociologia –OB-

6

Mètodes quantitatius i tecnologia d’informació –B-

(6)


Total de crèdits del 1r curs = 60

SEGON ANY

Anuals

                                                            Estadística -B- 12 crèdits 

1r semestre

Crèdits

2n semestre

Crèdits

 Introducció al dret  –B-

6

Macroeconomia –OB-

6

Economia de la empresa –B-

6

Introducció a la comptabilitat –OB-

6

Matemàtiques II –OB-

6

Economia internacional –OB-

6

Microeconomia –OB-

6

Economia industrial –OB-

6

Total de crèdits de 2n curs = 60

TERCER ANY

Desactiva per a: anglès

Anuals

                                                               Econometria –OB- 12 crèdits

1r semestre

crèdits

2n semestre

Crèdits

Economia pública –OB-

6

Temes de història econòmica contemporània –OB-

6

Economia del medi ambient i de los recursos naturals –OB-

6

Anàlisi macroeconòmica –OB-

6

Anàlisi microeconòmica –OB-

6

Instruments d’economia aplicada I–OB-                                                      

6

Política econòmica I –OB-

6

Optativa

6

Total de crèdits de 3r curs = 60

QUART ANY

1r semestre

crèdits

2n semestre

Crèdits

                                                            Treball final de grau –OB- 12 crèdits

Política econòmica II –OB-

6

Optativa

6

Comerç i creixement econòmic –OB-

6

Optativa

6

Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica –OB-

6

Reconeixement

6

Optativa

6

Optativa

6


Total de crèdits de 4t curs = 60

Tipologia Assignatures: -B- Bàsiques –OB- Obligatòries