Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Grau en Comptabilitat i Finances

PRIMER ANY

Anuals

                                                                Introducció a l’Economia 12 crèdits –B-

                                                             Matemàtiques empresarials 12 crèdits –B-

                                                            Introducció a la comptabilitat 12 crèdits –OB-

1r semestre

crèdits

2n semestre

Crèdits

 Historia econòmica  –B-

6

Mètodes quantitatius i tecnologia d’informació –B-

6

Instruments d’economia aplicada –B-

6

Fonaments de l’empresa–B-

6

Total de crèdits del 1r curs = 60

SEGON ANY

1r semestre

crèdits

2n semestre

Crèdits

 Introducció al dret* –B-

6

Dret mercantil –OB-

6

 Estadística  –B-

6

Teoria econòmica financera –OB-

6

Economia de l’empresa –B-

6

Interpretació d’estats financers  –OB-

6

Matemàtiques financeres –OB-

6

Gestió comercial –OB-

6

Comptabilitat financera –OB-

6

Economia espanyola i mundial –OB-

6

Total de crèdits de 2n curs = 60

TERCER ANY

1r semestre

crèdits

2n semestre

Crèdits

Dret laboral –OB-

6

Mercats financers –OB-

6

Fiscalitat de la empresa –OB-

6

Comptabilitat de costos –OB-

6

 Gestió financera I –OB-

6

Gestió financera II –OB-

6

Gestió d’operacions i serveis –OB-  

6

Optativa

6

Gestió de recursos humans–OB-

6

Optativa

6

Total de crèdits de 3r curs = 60

QUART ANY

1r semestre

crèdits

2n semestre

Crèdits

                                                             Treball final de grau –OB- 12 crèdits

Comptabilitat avançada –OB-

6

Optativa                                             

6

Planificació financera –OB-

6

Optativa

6

Organització i administració d’empreses–OB-

6

Reconeixement  

6

Optativa

6

Optativa

6

Total de crèdits de 4t curs = 60

Tipologia Assignatures: -B- Bàsiques –OB- Obligatòries