Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Doble titulació Comptabilitat i finances i Dret

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarial

PRIMER ANY

Anuals

Matemàtiques empresarials-12 Crèdits –B- CIF

Introducció a l’economia-12 Crèdits –B- CIF

1r semestre

Crèdits

2n semestre

Crèdits

 Història econòmica –B- CIF

6

 Fonaments d’empresa –B- CIF

6

 Teoria del dret -B- DRET

6

 Dret administratiu I -B- DRET

6

Introducció al dret constitucional -B- DRET

6

 Història del dret i les Institucions -B- DRET

6

 Dret de la persona –B- DRET

6

Total de CR del 1r curs = 66

SEGON ANY

Anuals

Introducció a la comptabilitat -12 Crèdits -OB- CIF

1r semestre

Crèdits

2n semestre

Crèdits

Instruments d’economia aplicada–B- CIF

6

Economia espanyola i mundial -OB- CIF

6

Matemàtiques financeres –OB- CIF

6

Bases de la responsabilitat penal –OB- DRET

5

Institucions de la Unió Europea –OB- DRET

3

 Introducció al dret processal –B- DRET

6

Dret constitucional-drets i llibertats–OB- DRET

4

 Drets dels contractes i de les obligacions–B- DRET

6

Fonaments de dret penal -OB- DRET

3

Dret del treball I –OB- DRET

4

Total de CR de 2n curs = 61

TERCER ANY

1r semestre

Crèdits

2n semestre

Crèdits

 Economia de l’empresa –B- CIF

6

Interpretació d’estats financers –OB- CIF

6

Estadística -B- CIF

6

Teoria econòmica financera –OB- CIF

6

Comptabilitat financera –OB- CIF

6

Gestió comercial CIF –OB-

6

Dret internacional públic I –OB- DRET

4

Dret de societats –OB- DRET

3

Dret de la responsabilitat civil –OB- DRET

3

Dret constitucional-estatut i institucions Catalunya –OB- DRET

4

Dret mercantil I –OB- DRET

6

Dret processal civil I –OB- DRET

5

Dret del treball II –OB- DRET

3

Total de CR de 3r curs = 64

QUART ANY

1r semestre

Crèdits

2n semestre

Crèdits

Gestió financera I –OB- CIF

6

 Gestió financera II –OB- CIF

6

Gestió d’operacions i serveis –OB- CIF

6

Comptabilitat de costos –OB- CIF

6

Gestió de recursos humans –OB- CIF

6

Dret processal civil II –OB- DRET

3

 Dret tributari –OB- DRET

5

Despesa pública i recursos pel seu finançament–OB- DRET

4

Dret administratiu II –OB- DRET

4

Dret de la propietat i drets reals –OB- DRET

5

Dret internacional públic II –OB- DRET

3

 Sistema tributari espanyol I –OB- DRET

4

Dret penal. Part especial –OB- DRET

6

Dret internacional privat I -OB- DRET

4

Total de CR de 4t curs = 68

CINQUÈ ANY

1r semestre

Crèdits

2n semestre

Crèdits

Planificació financera –OB- CIF

6

Mercats financers –OB- CIF

6

Comptabilitat avançada–OB- CIF

6

Dret de la seguretat social -OB- DRET

4

Organització i administració d’empreses

–OB- CIF

6

Dret administratiu III –OB- DRET

4

Dret de successions –OB- DRET

4

Dret mercantil III –OB- DRET

4

 Dret mercantil II –OB- DRET

4

Dret de família –OB- DRET

3

Dret de la Unió Europea –OB- DRET

4

Metodologia jurídica –OB- DRET

3

Dret processal penal –OB- DRET

4

Sistema tributari espanyol II –OB- DRET

4

Dret internacional privat II –OB- DRET

4

Total de CR de 5è curs = 66

SISÈ ANY

1r semestre

Crèdits

Treball final de grau –OB- CIF

12

Filosofia del dret –OB- DRET

4

Dret eclesiàstic de l’estat–OB- DRET

4

Treball final de grau –OB- DRET

9

Total de CR de 6è curs = 29

Tipologia d’assignatures: -B- Bàsiques –OB- Obligatòries

Assignatures que actuen com optatives del Grau en Dret

Introducció a la comptabilitat

Comptabilitat financera

Gestió comercial

Gestió de recursos humans

Comptabilitat de costos

Assignatures que actuen com optatives del Grau en CIF

Introducció al dret constitucional

Dret dels contractes i de les obligacions

Dret de la responsabilitat civil

Dret de societats

Despesa pública i recursos pel seu finançament

Dret de la propietat i drets reals

Dret internacional privat I

Dret de successions

Dret de la Unió Europea

Dret de la seguretat social

Per completar els dos estudis cal que els estudiants demanin convalidacions tant punt tinguin cursades i aprovades totes les assignatures següents:

Assignatures de Dret que en convaliden a CiF

Dret de la persona

Història del dret i de les institucions

Dret del treball I

Dret del treball II

Dret Mercantil I

Sistema tributari espanyol I

Sistema tributari espanyol I I

Assignatures de CiF que en convaliden a Dret

Introducció a l’economia

Història econòmica