Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Programa de Doctorat en Tecnologia

Programa de Doctorat en Tecnologia

Curs 2023-2024

Informació general

Dades generals

Nom
Programa de Doctorat en Tecnologia
Centres/s
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places
50
Nombre d'estudiants matriculats
Dades oficials de matrícula
Memòria vigent:
Memòria (2022)
Altres informacions
Indicadors AQU

Presentació

Per que fer un doctorat en Tecnologia a la UdG?

El Programa de Doctorat en Tecnologia agrupa totes les línies de recerca tecnològica de la UdG. És per tant el programa de referència per a tot aquell graduat, enginyer o llicenciat en titulacions tecnològiques que havent superat un màster té interès per iniciar una recerca en alguns dels àmbits del programa: visió per computador i robòtica, sistemes de informació en xarxa, enginyeria de control i sistemes intel·ligents, computació, tecnologia de fibres naturals i materials polimèrics, tecnologia alimentaria, biotecnologia de la reproducció, patologia vegetal, mecànica de materials i estructures, mètodes estadístics i lògics, innovació tecnològica en els sistemes productius o enginyeria energètica i de fluids.

La recerca tecnològica té sempre un vessant d’aplicació i s’intenta que les aportacions que es fan a la tesi estiguin encaminades a resoldre problemes que permetin avançar en el desenvolupament tecnològic. Així doncs, actualment es realitzen tesis en àmbits d’aplicació tant diversos com ara: el diagnòstic mèdic, robòtica submarina, videojocs, xarxes elèctriques, ciutats intel·ligents, e-learning, nous materials compòsits pel sector aeronàutic, mètodes per a l’anàlisi d’estructures, desenvolupament d’elements pel control de plagues i malalties de plantes, tecnologies per a la reproducció i selecció animal, desenvolupament d’ingredients alimentaris funcionals a partir de sang porcina, plantes modificades genèticament, reciclatge de paper, gestió de la producció i la qualitat, planificació de processos i cadenes de subministrament, fenòmens de transport en fluids o enginyeria del reg entre altres.

Un doctorat tecnològic requereix constància en el treball, interès i curiositat per aprendre i aportar nou coneixement a les tecnologies actuals, capacitat per formular problemes i proposar noves solucions i plantejaments a problemes existents i avaluar-ne els resultats amb esperit crític, tot seguint una metodologia científica.

Les sortides professionals per a qui faci un doctorat en aquest programa poden variar en funció de la línia de recerca, però de forma general podem esmentar la continuació d’una carrera investigadora (post-doc), la incorporació en centres tecnològics, investigador en departaments de R+D d’indústries o institucions públiques i privades o la coordinació i participació en projectes de recerca en empreses (tant PIMES com grans empreses).

Objectius formatius

L’objectiu general del Programa de Doctorat en Tecnologia de la Universitat de Girona és formar investigadors en aquest àmbit qualificats amb les capacitats, habilitats i destreses personals que els permetran incorporar-se satisfactòriament als sistemes d’R+D+I nacionals i internacionals. El Programa de Doctorat en Tecnologia agrupa les línies de recerca de la Universitat de Girona en l’àmbit de l’enginyeria i l’arquitectura en què hi ha formació d’investigadors. Els titulats d’aquest doctorat, quan acabin, tindran la capacitat de crear els seus propis coneixements per resoldre problemes tecnològics reals, estructurar una defensa sòlida dels seus punts de vista personals, elaborar informes científics complexos i defensar-los davant d’un auditori qualificat. L’assoliment de tots aquests objectius s’aconseguirà mitjançant la realització de la tesi doctoral, que formarà l’investigador per a la seva futura carrera professional.

Línies de recerca

1. Visió per Computador i Robòtica

Grup de recerca UdG: Visió per Computador i Robòtica (VICOROB)   

 • Robòtica móvil
 • Robòtica i visió submarina
 • Anàlisi de la imatge. Segmentació, detecció i reconeixement d'objectes
 • Percepció 3D
 • Processament d'imatge mèdica

Investigadors/es potencials directors/es de tesi:

Dr. M. Carreras Pérez, Dr. X. Cufí Solé, Dr. J. Freixenet Bosch, Dr. J. Martí Bonmatí, Dr. R. Martí Marly, Dr. R. García Campos, Dr. J. Salvi Mas, Dr. X. Lladó Bardera, Dr. J. Forest Collado, Dr. N. Gracias, Dr. A. Oliver Malagelada, Dr. N. Palomeras Rovira

2. Sistemes d'Informació en Xarxa i basats en agents

Grups de recerca UdG: Comunicacions i Sistemes Distribuïts (BCDS), Agents Research Lab (ARLAB)

 • Gestió i Control de Qualitat de Servei en Xarxes de Comunicacions
 • Sistemes Distribuïts
 • Sistemes Hipermedia Adaptatius
 • Desenvolupament i l'anàlisi de tècniques d'Intel·ligència Artificial (AI) amb sistemes multiagents.
 • Recerca en agents físics 

Investigadors/es potencials directors/es de tesi:

Dr. J. Ll. Marzo Lázaro, Dr. R Fabregat Gesa, Dr. P. Vilà Talleda, Dr. E. Calle Ortega, Dr Lluís Fàbrega Soler.

3. Enginyeria de control i sistemes intel·ligents

Grups de recerca UdG: Intervals Modals i Enginyeria de Control (MICE), Enginyeria de Control i Sistemes intel·ligents (EXIT), Agents Research Lab (ARLAB), Equacions  diferencials, modelització i aplicacions (EDMA)

 • Mètodes per a la monitorització i el suport a la presa de decisions basats en dades
 • Sistemes distribuïts, scheduling i optimització de recursos
 • Modelat, identificació i control de sistemes complexos
 • Detecció i diagnosi de falles en sistemes dinàmics basada en models
 • Mètodes i eines basades en l'anàlisi intervalar
 • Pàncrees artificial: Modelat i control del metabolisme de la glucosa
 • Smartcities i Smart grids

Investigadors/es potencials directors/es de tesi:

Dr. J. Colomer Llinàs, Dr. S. Herraiz Jaramillo, Dr. J. Meléndez Frigola, Dr. N. Luo Ren, Dr. Josep Vehí Casellas, Dra. B. López Ibáñez, Dr. Carles Pous Sabadí, Dra. R. Calm Puig; Dr. I. Contreras Fernández-Dávila

4. Computació

Grups de recerca UdG: Laboratori de Gràfics i Imatge (GILAB), Grup de Geometria i Gràfics (GGG)

 • Jocs seriosos
 • Visualització científica i visualització d'Informació
 • Processament d'Imatge
 • Rendering
 • Realitat Augmentada
 • Entorns virtuals d'aprenentatge

Investigadors/es potencials directors/es de tesi:

Dra. I. Boada Oliveras, Dr. M. Feixas Feixas, Dr. M. Sbert Casasayas, Dr. F. Castro Villegas, Dr. G. Patow, Dr. Anton Bardera, Dr. S.G. Besuievsky Glikberg, Dra. M. Fort Masdevall

5. Tecnologia de les fibres naturals i materials polimèrics

Grups de recerca UdG: Laboratori de Materials Sostenibles i Disseny del Producte , Materials i Termodinàmica (GRMT), Biomaterials Avançats i Nanotecnologia (BIMATEC)

 • Tecnologia Paperera
 • Reciclatge del paper
 • Pastes celul·lòsiques
 • Fibres naturals com a reforç de materials compostos
 • Nanomaterials cel·lulòsics
 • Preparació de biomaterials polimèrics per al seu ús en enginyeria de teixits

Investigadors/es potencials directors/es de tesi:

Dra. M. A. Pèlach Serra, Dra. F. Vilaseca Morera, Dr. J. A. Méndez González, Dr. J. Farjas, Dra Ma Luisa Escoda Acero, Juan José Suñol García, Dr. Manuel Alcalà Vilavella, Dr Fernando Julian Perez, Dr. M. Delgado Aguilar, Dr. F.J. Espinach Orus, Dr. R. Reixach Corominas, Dr. J.A. Tarrés Farrés, Dr. J. Saurina Canals

6. Tecnologia Alimentària

Grup de recerca UdG: Tecnologia Alimentària (TA)

 • Desenvolupament d'ingredients alimentaris funcionals i/o nutricionals a partir de subproductes
 • Biotecnologia vegetal per al desenvolupament d'eines fitosanitàries i seguretat de les plantes modificades genèticament
 • IRTA (Institut de Recerca en Tecnologia Agroalimentària). Tecnologia i seguretat alimentària

Investigadors/es potencials directors/es de tesi:

Dra. C. Carretero Romay, Dra. D. Parés Oliva, Dra. M. Pla de Solà Morales, Dr. E. Saguer Hom, Dra. M. Toldrà Alegret, Dra. T. Aymerich Calvet, Dra. A. Jofré Fradera, Dra. M. Hortòs Bahí, , Dr. M. Castellari, Dra. E. Fàbrega Romans, Dra. M. Font, Dr. X. Serra

7. Biotecnologia de la Reproducció

Grup de recerca UdG: Biotecnologia de la Reproducció Animal i Humana (Biotecnologia de la Reproducció)

 • Criopreservació espermàtica
 • Anàlisi de la qualitat espermàtica
 • Determinació de la patogènia en mostres seminals
 • Traçabilitat reproductiva i alimentària
 • Tècniques de reproducció assistida 

Investigadors/es potencials directors/es de tesi:

Dr. S. Bonet Marull, Dra. M. D. Briz González, Dra. E. Pinart Nadal, Dr Marc Yeste Oliveras

8. Patologia Vegetal

Grup de recerca UdG: Patologia Vegetal (PV)

 • Epidemiologia i control de malalties de les plantes 
 • Plaguicides microbians per al control de malalties i biofertilitzants de les plantes
 • Desenvolupament de nous ingredients actius per al control de malalties de les plantes

Investigadors/es potencials directors/es de tesi:

Dr. E. Montesinos Seguí, Dra. A. Bonaterra Carreras, Dr. I. Llorente Cabratosa, Dr. J. M. Francés Ortega, Dra. C. Moragrega García

9. Mecànica de materials i estructures

Grups de recerca UdG: Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural (AMADE),  Construcció: tecnologies avançades i sostenibilitat (CATS),  Modal Intervals modals i enginyeria de Control (MICE)

 • Tecnologies de la construcció i sostenibilitat
 • Anàlisi numèric i experimental de materials i d'estructures
 • Materials compostos per a estructures aeronàutiques: simulació avançada i caracterització experimental 

Investigadors/es potencials directors/es de tesi:

Dr. J. Costa Balanzart, Dr. J. A. Mayugo Majó, Dr. N. Blanco Villaverde, Dr. A. Turon Travesa, Dr. J. Vehí Casellas, Dr. N. Luo Ren, Dr. D. Trías Mansilla, Dr. M. A. Chamorro Trenado, Dr. X. Cahís Carola, Dr. P. Maimí Vert, Dr. J. Renart Canalias, Dra. C. Barris Peña, Dra. M. Baena Muñoz, Dr. E. V. González Juan, Dr. Narcís Gascons Clarió, Dr.  Luis Ripoll Masferrer, Dra. L. Carreras Blasco, Dr. Joan Llorens Sulivera

10. Mètodes estadístics i lògics en aplicacions tecnològiques

Grups de recerca UdG: Estadística i Anàlisi de Dades Composicionals (GR-EADC), Lògica i Intel·ligència Artificial (LAI)

 • Anàlisi estadístic de dades composicionals
 • Anàlisi factorial de dades
 • Disseny i tractament d'enquestes
 • Aplicacions de la lògica a la informàtica
 • Deducció automàtica
 • Constraint Programming 

Investigadors/es potencials directors/es de tesi:

Dr. J. A. Martín Fernández, Dr. J. Daunis Estadella, Dr. M. Bofill Arasa, Dr. M. Villaret Ausellé, Dr. Josep Suy Franch, Dra. Gloria Mateu Figueras, Dr. Joan Saldaña Meca, Dra. Esther Barrabés Vera, Dr. Jordi Ripoll Misse, Dr. David Juher Barrot, Dra Marta Pellicer SabadíDra. M. Aguareles Carrero, Dr. M. Comas Cufí.

11. Innovació Tecnològica en els sistemes productius

Grup de recerca UdG: Enginyeria de Procés, Producte i Producció (GREP)

 • Caracterització de processos de fabricació
 • Metodologies de disseny
 • Fabricació additiva
 • Gestió de la qualitat
 • Gestió de la producció i de la cadena de subministrament
 • Planificació de processos i integració amb la planificació de la producció

Investigadors/es potencials directors/es de tesi:

Dr. Joaquim de Ciurana Gay, Dra. Ma Luisa Garcia-Romeu de Luna, Dr. Rodolfo de Castro Vila, Dr. Marti Casadesús Fa, Dra. Inés Ferrer Real.

12. Enginyeria energètica i de fluids

Grups de recerca UdG: Enginyeria Agrària (EA), Grup de Sistemes Complexos (GSC), Enginyeria de Fluids, Energia i Medi Ambient (GREFEMA)

 • Enginyeria i gestió del reg
 • Fenòmens de transport en enginyeria de fluids
 • Sistemes complexos i biofísica
 • Propagació de flama en combustibles sòlids i gasosos

Investigadors/es potencials directors/es de tesi:

Dr. Francisco Ramirez de Cartagena Bisbe, Dr. Antoni Pujol Sagaró, Dr. José Ramon Gonzalez Castro, Dr. Lino Montoro Moreno, Dr. G. Arbat Pujolras, Dr. M. Duran Ros, Dr. J. Puig Bargués, Dr. E. Massaguer Colomer

13. Arquitectura

Grups de recerca UdG:  Arquitectura i territori (AiT),  Construcció: tecnologies avançades i sostenibilitat (CATS)

 • Teoria del projecte i cultura visual, rehabilitació arquitectònica
 • Teoria i història de l'arquitectura i de l'urbanisme, anàlisi i planificació urbana i territorial
 • Tecnologia i materials de la construcció sostenible
 • Història de la construcció i tècniques de rehabilitació del patrimoni arquitectònic.

Investigadors/es potencials directors/es de tesi:

Dra. Nadia Fava, Dra. Marisa García Vergara, Dr. Miguel Àngel Chamorro Trenado

Requisits addicionals

La normativa d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de Girona estableix que les Comissions Acadèmiques de cada programa de doctorat poden establir requisits addicionals als que marca l'Escola de Doctorat en els següents casos:

 1. Les Comissions Acadèmiques podran establir requisits i criteris addicionals als previstos a l'article 3 per a la selecció i admissió dels estudiants al programa de doctorat corresponent.
 2. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser tutor de tesi.
 3. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser director de tesi.
 4. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per a l'autorització a presentar una tesi en la modalitat de compendi de publicacions.
 5. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser membre d'un tribunal de tesi.
 6. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per concedir la menció "cum laude".

Accés

El Programa de Doctorat en Tecnologia es regeix pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials de doctorat. Els requisits d’accés són els que marca aquest Reial decret, i es poden consultar a l’adreça www.udg.edu/doctorat/acces.

Criteris d'admissió

La Comissió Acadèmica seguirà els següents criteris de priorització:

 1. Adequació de la formació predoctoral del candidat a la línia d'investigació, amb especial atenció al màster o titulació que dóna accés al doctorat.
 2. Valoració de l'expedient acadèmic.
 3. Existència i qualitat de publicacions en l'àmbit de la línia de recerca aplicada i/o afins.
 4. Disponibilitat de director de tesi en la línia seleccionada.

Cursos Formatius

Pel que fa a les activitats formatives, l'Escola de doctorat organitza cursos, seminaris i altres activitats de formació transversal (soft skills) orientades a la formació investigadora, i a facilitar l'elaboració i presentació de la tesi doctoral. Preferentment demanem que els cursos s’imparteixin en anglès si bé el català és l’idioma més freqüent. En general són cursos o seminaris de 10 hores. Hi ha una sèrie d’activitats que són transversals i que són d’interès per a tots els programes de doctorat i altres que són específiques de cada programa de doctorat 

Oferta de cursos formatius

Tesis

Has de saber

Guia del doctorand

Programa de Doctorat en Tecnologia
Criteris de baremació per als premis extraordinaris de doctorat

Publicacions (relacionades amb la tesi i publicades o acceptades dins del període de matrícula)

  • Articles indexats: (JCR: Q1: 2 punts; Q2: 1 punts; Q3: 0,5 punts; SCOPUS:
  • 1 punt; altres bases de dades: 0,5 punts)
 1. Patents o activitats de transferència.
  • 2 punt perpatent
  • 1 punt per haver fet un doctorat industrial
  • 0.5 punts per cada activitat de transferència (llicencies d’explotació, participació en projectes finançat per empreses, presentacions en jornades tècniques, participació en empreses spin-off, i similars) 
 2. Estades de recerca de doctorat realitzades
  • 1 punt. Estades iguals o superiors a 3mesos:
  • Estades a partir d’un mes i de menys de tres mesos: 0,5punts
 3. Menció internacional: 2 punts
 4. Altres aspectes derivats de la tesi que a judici de la comissió es consideri que contribueixen de forma significativa a l’avenç del coneixement i que no hagin estat contemplades en els punts anteriors (es pot atorgar 1 punt com a màxim). Per exemple la qualitat de les publicacions de Q1, valorar si són realment “top”, ordre dels autors, i aspectes similars.

En les tesis de la línia d’Arquitectura es donaran 0.5 punts per projectes singulars (màxim 1 punt). Per valorar si un projecte és singular es seguiran els criteris per concedir sexennis de investigació.

(1) “Los proyectos singulares arquitectónicos, urbanísticos o de ingeniería, que serán valorados por su carácter innovador, constatado por los premios y distinciones recibidos, por su impacto en la literatura especializada nacional e internacional o por haber sido mostrados en exposiciones relevantes con catálogo que no sea autoedición.”

Formació obligatòria dels estudiants de doctorat

Formació  obligatòria: 20 h. de formació transversal a escollir entre l’oferta de cursos de l’Escola de Doctorat.

Tota l'oferta formativa del programa de doctorat

Requeriments per presentar una tesi per compendi de publicacions

Mínim 3 articles en publicacions indexades (JCR), dos d'ells publicats o acceptats. Els articles publicats o acceptats han de complir un dels següents requisits:

 1. un article amb JCR de Q1
 2. dos articles amb JCR de Q2

Per la línia d’Arquitectura, es pot fer servir la base de dades Scopus en lloc de JCR.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.