Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Programa de Doctorat en Medi Ambient

Programa de Doctorat en Medi Ambient

Curs 2023-2024

Informació general

Dades generals

Nom
Programa de Doctorat en Medi Ambient
Centres/s
Escola Politècnica Superior, Facultat de Ciències , Facultat de Lletres
Nombre orientatiu de places
10
Nombre d'estudiants matriculats
Dades oficials de matrícula
Memòria vigent:
Memòria (2022)
Altres informacions
Indicadors AQU

Presentació

Per què un doctorat en Medi Ambient?

Perquè Europa necessita investigadors amb aquest perfil.

El Medi Ambient és avui un objectiu prioritari de la recerca nacional i internacional. Els reptes ambientals són el principal focus d’atenció dels propers anys. Europa, en el seu programa “Horizon 2020” té, com un dels tres objectius, el creixement sostenible per a una Europa que aprofiti millor els seus recursos. La mitigació i l’adaptació al canvi climàtic són també reptes estratègics de la recerca nacional, tant en els plans de recerca i innovació de la Generalitat de Catalunya, com del “Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica”.

El nivell acadèmic del doctorat dota a l’estudiant d’autonomia per dissenyar, planificar i executar projectes d’investigació. El doctorat de Medi Ambient, en particular, el focalitza en els reptes ambientals actuals, podent triar entre 3 línies de recerca diferents, sostingudes totes elles per investigadors de la UdG amb recerca acreditada.

La multidisciplinarietat del programa obre la porta a estudiants procedents d’estudis molt diversos; permet planificar una recerca transversals entre 2 o més línies d’investigació; pot permetre que dos doctorands treballin complementàriament una mateixa problemàtica ambiental des de disciplines diferents; i ajuda, en definitiva, a què l’investigador en formació prengui consciència de les moltes perspectives que cal considerar davant d’un nou escenari de treball.

Per tant,

 • Si et preocupa la sostenibilitat dels recursos, l’eficiència energètica, la bioeconomia, la biodiversitat i la conservació, la reducció dels residus, el canvi climàtic, la planificació territorial, la contaminació, la qualitat del medi, ... i
 • Vols adquirir coneixement i autonomia per a fer recerca en aquests camps,

Llavors, el doctorat en Medi Ambient de la UdG és el que et convé, en un entorn natural privilegiat per treballar, estudiar, protegir i conservar.

Objectius formatius

El Programa de Doctorat en Medi Ambient té com a objectiu fonamental formar investigadors d’alt nivell en aquest camp del coneixement. Hi participen grups d’àmbits diversos (Biologia, Física, Matemàtiques, Geologia, Química, Economia i Geografia) la recerca dels quals convergeix en el tema, el medi ambient, des de tècniques i perspectives diferents. El fet que es tracti d’un àmbit prioritari de recerca i objectiu de finançament actualment a tots els nivells, local, nacional i internacional, en demostra no només la demanda potencial, sinó real, i és l’evidència de l’interès i importància social del tema.

Línies de recerca

Línia 1. Biologia i geologia ambiental

Biologia animal

Informació

Investigadors/es potencials directors/es de tesi: Dr. Crisanto Gómez LópezDr. Josep M Bas Lay, Dr. Pere Pons FerranDra. Nuria Roura PascualDr. Josep Lloret RomañachDra. Margarida Casadevall MasóDra. Sílvia Abril Meléndez, Dr. Roger Puig Gironès

Tutors/es: Dr. Crisanto Gómez LópezDr. Josep M Bas Lay, Dr. Pere Pons FerranDra. Nuria Roura PascualDr. Josep Lloret RomañachDra. Margarida Casadevall Masó

Biodiversitat i recursos marins

Informació

Investigadores potencials directors/es de tesi: Dra. Emma Cebrián Pujol, Dra. Alba Vergés Guirado, Dra. Marta Muñoz Frigola

Tutores: Dra. Emma Cebrián Pujol, Dra. Alba Vergés Guirado, Dra. Marta Muñoz Frigola

Sòls i vegetació a la Mediterrània

Informació

Investigadores potencials directores de tesi: Dra. Dolors Verdaguer Murlà, Dra. Laura Llorens Guasch, Dra. Maria A. Gispert Negrell

Tutores: Dra. Dolors Verdaguer Murlà, Dra. Laura Llorens Guasch, Dra. Maria A. Gispert Negrell

Algues bentòniques marines

Investigadors/es potencials directors/es de tesi: Dra. Conxi Rodríguez Prieto, Dr. Enrique Ballesteros Sagarra

Tutora: Dra. Conxi Rodríguez Prieto

Geologia i cartografia ambiental

Informació

Investigadors/es potencials directors/es de tesi: Dr. Josep Mas Pla, Dr. Carles Roqué Pau , Dra. Anna Menció Domingo, Dr. David Brusi Belmonte

Tutors/es: Dr. Josep Mas Pla, Dr. Carles Roqué Pau , Dra. Anna Menció Domingo, Dr. David Brusi Belmonte

Línia 2. Territori, societat i medi ambient

Anàlisi i planificació territorial i ambiental

Informació

Investigadors/es potencials directors/es de tesi: Dra. Margarita Castanyer VivasDra. Isabel Salamaña SerraDr. Joan Vicente RufíDr. Jaume Feliu Torrent, Dra. Nadia Fava

Tutors/es: Dra. Margarita Castanyer VivasDra. Isabel Salamaña SerraDr. Joan Vicente RufíDr. Jaume Feliu Torrent, Dra. Nadia Fava

Anàlisi i gestió del paisatge

Informació

Investigadors/es potencials directors/es de tesi: Dr. Josep Pintó FusalbaDr. Joan Nogué FontDr. José Luís Villanova ValeroDr. Diego Varga LindeDra. Rosa M. Fragüell SansbelloDra. Carolina Martí LlambrichDr. Lluís Vilar Sais

Tutors/es: Dr. Josep Pintó FusalbaDr. Joan Nogué FontDr. José Luís Villanova ValeroDr. Diego Varga LindeDra. Rosa M. Fragüell SansbelloDra. Carolina Martí LlambrichDr. Lluís Vilar Sais

Canvi Socioambiental

Informació

Investigadors/es potencials directors/es de tesi: Dra. Anna Ribas Palom, Dr. Josep Vila Subirós, Dr. David Pavón Gamero, Dra. Federica Ravera, Dr. Albert Llausàs Pascual, Dr. Josep Pueyo Ros

Tutors/es: Dra. Anna Ribas Palom, Dr. Josep Vila Subirós, Dr. David Pavón Gamero, Dra. Federica Ravera, Dr. Albert Llausàs Pascual

Economia pública

Informació

Investigadors/es potencials directors/es de tesi: Dr. Renan Ulrich Goetz, Dra. M. Àngels Xabadia PalmadaDr. Nicolas Boccard

Tutors/es: Dr. Renan Ulrich Goetz, Dra. M. Àngels Xabadia PalmadaDr. Nicolas Boccard

Línia 3. Tecnologies i mètodes d’investigació ambiental

Metalls i medi ambient

Investigadors/es potencials directors/es de tesi: Dra. Núria Fiol SantalóDr. Florencio de la Torre Yugueros

Tutor/a: Dra. Núria Fiol SantalóDr. Florencio de la Torre Yugueros

Enginyeria de fluids, energia i medi ambient

Informació

Investigadors potencials directors de tesi: Dr. Lino Montoro MorenoDr. José Ramón González Castro, Dr. Antoni Pujol Sagaró

Tutors: Dr. Lino Montoro MorenoDr. José Ramón González Castro, Dr. Antoni Pujol Sagaró

Materials i termodinàmica

Informació

Investigadors/es potencials directors/es de tesi: Dr. Joan Josep Suñol MartínezDra. M. Lluïsa Escoda AceroDr. Jordi Farjas Silva, Dr. Pere Roura Grabulosa

Tutors/es: Dr. Joan Josep Suñol MartínezDra. M. Lluïsa Escoda AceroDr. Jordi Farjas Silva, Dr. Pere Roura Grabulosa

Física ambiental

Informació

Investigadors/es potencials directors/es de tesi: Dra. Elena Roget ArmengolDr. Josep Calbó AngrillDr. Jordi Colomer FeliuDr. Josep Abel González Gutiérrez

Tutors/es: Dra. Elena Roget ArmengolDr. Josep Calbó AngrillDr. Jordi Colomer FeliuDr. Josep Abel González Gutiérrez

Estadística i anàlisi de dades

Informació

Investigadors potencials directors de tesi: Dr. Jose Antonio Martín FernándezDr. Josep Daunis Estadella

Tutors/es: Dr. Jose Antonio Martín FernándezDr. Josep Daunis Estadella

Equacions diferencials, modelització i aplicacions

Informació

Investigadors/es potencials directors/es de tesi: Dr. Joan Saldaña MecaDr. David Juher BarrotDra. Esther Barrabés VeraDr. Jordi Ripoll Misse

Tutors/es: Dr. Joan Saldaña MecaDr. David Juher BarrotDra. Esther Barrabés VeraDr. Jordi Ripoll Misse

Sistemes complexos

Informació

Investigadors potencials directors de tesi: Dr. Joaquim Fort ViaderDr. Joaquim Pérez Losada

Tutors/es: Dr. Joaquim Fort ViaderDr. Joaquim Pérez Losada

Canvi Socioambiental

Informació

Investigadors/es potencials directors/es de tesi: Dra. Anna Ribas Palom, Dr. Josep Vila SubirósDr. David Pavón Gamero, Dra. Federica Ravera, Dr. Albert Llausàs Pascual, Dr. Josep Pueyo Ros

Tutors/es: Dra. Anna Ribas Palom, Dr. Josep Vila Subirós,Dr. David Pavón Gamero, Dra. Federica Ravera, Dr. Albert Llausàs Pascual

Anàlisi i gestió del paisatge

Informació

Investigadors/es potencials directors/es de tesi: Dr. Josep Pintó FusalbaDr. Joan Nogué FontDr. José Luís Villanova ValeroDr. Diego Varga LindeDra. Rosa M. Fragüell SansbelloDra. Carolina Martí LlambrichDr. Lluís Vilar Sais

Tutors/es: Dr. Josep Pintó FusalbaDr. Joan Nogué FontDr. José Luís Villanova ValeroDr. Diego Varga LindeDra. Rosa M. Fragüell SansbelloDra. Carolina Martí LlambrichDr. Lluís Vilar Sais

Més informació

Accés

El Programa de Doctorat en Medi Ambient es regeix pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials de doctorat. Els requisits d’accés són els que marca aquest Reial decret, i es poden consultar a l’adreça www.udg.edu/doctorat/acces.

Criteris d'admissió

En la valoració dels candidats que sol·liciten l’admissió i compleixen els criteris d’accés al doctorat, la comissió acadèmica del programa de doctorat de Medi Ambient prioritzarà les sol·licituds en base als següents criteris:

 1. Expedient acadèmic (70%)
 2. Motivació i adequació a una de les línies del programa (20%)
 3. Idiomes (10%)

L’admissió final quedarà condicionada a que l’estudiant pugui presentar un informe favorable d’un investigador del programa.

Cursos Formatius

Pel que fa a les activitats formatives, l'Escola de doctorat organitza cursos, seminaris i altres activitats de formació transversal (soft skills) orientades a la formació investigadora, i a facilitar l'elaboració i presentació de la tesi doctoral. Preferentment demanem que els cursos s’imparteixin en anglès si bé el català és l’idioma més freqüent. En general són cursos o seminaris de 10 hores. Hi ha una sèrie d’activitats que són transversals i que són d’interès per a tots els programes de doctorat i altres que són específiques de cada programa de doctorat. En aquest programa de doctorat l’estudiant ha de cursar obligatòriament el curs de formació transversal Recerca en el context de l’emergència climàtica: reptes i perspectives.

Oferta de cursos formatius

Tesis

Has de saber

Guia del doctorand

Programa de Doctorat en Medi Ambient

Criteris de baremació per als premis extraordinaris de doctorat

S’estableixen definitivament els criteris pel premi extraordinari de doctorat del nostre programa. La proposta de baremació és la següent:

 1. Publicacions derivades de la tesi. Fins a 2 punts per cada publicació científica derivada de la tesi, publicada o acceptada amb posterioritat a la primera matrícula al programa de doctorat.
 2. Activitats de transferència de coneixement. Activitats de transferència de coneixement a administracions o empreses  derivades dels resultats de la recerca desenvolupada en la seva tesi. (0,5 punts per activitat).
 3. Impacte de la recerca en el seu àmbit:
  • JCR, Q1 I Q2:  2 punts per article;
  • JCR, Q3 I Q4:  1,5 punts per article;
  • SCOPUS: 1 punt per article;
  • Altres bases de dades: 0,5 punts per article
  • Capítols de llibre, en editorials incloses al SPI:  1 punt per capítol
  • Llibres en editorials incloses al SPI: 2 punts per llibre
 4. Estades de recerca de doctorat realitzades durant la realització de la tesi:
  • Estades iguals o superiors a 3 mesos: 1 punt
  • Estades a partir d’un mes i de menys de tres mesos: 0,5 punt?
 5. Menció internacional: 2 punts
 6. Presentació de ponències o comunicacions a congressos, seminaris, jornades: 0,25 punts per activitat (màxim 2 punts). Es valoraran especialment les participacions en congressos internacionals
 7. Durada de la tesis:
  • Durada de la tesis igual o inferior a 3 anys (en els casos de dedicació a temps complert): 1 punt
  • Durada de la tesis igual o inferior a 5 anys (en els casos de dedicació a temps parcial): 1 punt ?
 8. Altres activitats derivades de la tesi que a judici de la comissió es consideri que contribueixen de forma significativa a l’avenç del coneixement i que no hagin estat contemplades en els punts anteriors (es pot atorgar 1 punt com a màxim)

Llindar mínim de puntuació: Per poder obtenir la menció de premi extraordinari s’ha d’haver obtingut una puntuació no inferior a 5 punts en la valoració dels mèrits.

Formació obligatòria dels estudiants de doctorat

És requisit addicional obligatori per a la presentació de la tesi haver presentat una comunicació o un pòster en un congrés científic d'àmbit nacional o internacional, o haver publicat un article en una revista indexada al JCR o SCOPUS que avalin la qualitat de la tesi.

Formació  obligatòria: 20 h. de formació transversal a escollir entre l’oferta de cursos de l’Escola de Doctorat. Un dels cursos de formació obligatòria ha de ser Recerca en el context de l’emergència climàtica: reptes i perspectives.

Criteris per a les tesis en compendi de publicacions

La tesi per compendi de publicacions haurà d'estar integrada per:

 • Mínim 3 articles, dos d'ells publicats o acceptats, en els que el doctorand sigui el primer signant i un més com a mínim enviat; tots en revistes del JCR.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.