Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

Curs 2023-2024

Informació general

Dades generals

Nom
Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
Centres/s
Facultat de Ciències , Facultat d'Infermeria , Facultat de Medicina
Nombre orientatiu de places
35
Nombre d'estudiants matriculats
Dades oficials de matrícula
Memòria vigent:
Memòria (2022)
Altres informacions
Indicadors AQU

Presentació

El programa de doctorat Biologia Molecular, Biomedicina i Salut té per objectiu formar investigadors en l’àmbit de la biologia, medicina i infermeria, que capaços d’aplicar la recerca i el mètode científic al desenvolupament del coneixement de les bases moleculars de la vida, el tractament de les malalties i el foment de la salut.

El programa ofereix als doctorands adquirir les habilitats necessàries per fer una recerca científica de qualitat en les diferents branques de Biologia Molecular, Biomedicina i Salut. Per això, s’emfatitza la seva incorporació en grups de recerca de primer nivell de la Universitat de Girona, institucions sanitàries o centres de recerca com l’IdibGI. Es posa un interès especial en que els estudiants participin en projectes pioners en el seu àmbit que els permeti obtenir una formació de qualitat en les metodologies, tècniques d’investigació i anàlisis de dades necessàries per desenvolupar un projecte d’ investigació. A més, es pretén capacitar als estudiants per analitzar i donar resposta als reptes canviants de la ciència, de cara a la seva futura carrera professional

Objectius formatius

El Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut té com a objectiu fonamental formar investigadors d’alt nivell, capaços d’analitzar els contextos canviants, de respondre a les seves necessitats des de la recerca i d’establir aliances amb altres investigadors. Aquest programa de doctorat reuneix tots els grups de recerca de la Universitat de Girona i l’Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IdIBGi) que tenen un ampli bagatge no només en l’aplicació de tècniques de biologia molecular, biologia cel·lular i genètica, sinó a més en el disseny de mètodes estadístics i d’anàlisi de dades en recerca bàsica, biomèdica i sanitària.

Línies de recerca

1. Genòmica i arquitectura genètica

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Oriol Vidal Fàbrega, Dra. Núria Sanz Ball·lloseraDr. Jordi Viñas de Puig

Tutors: Dr. Oriol Vidal FàbregaDra. Núria Sanz Ball·lloseraDr. Jordi Viñas de Puig

 • Anàlisi de la diversitat genètica d'animals d'interès productiu
 • Caracterització de l'arquitectura genòmica de caràcters adaptatius
 • DNA ambiental

2. Biologia cel·lular i molecular en neurobiologia

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Gemma Huguet BlancoDra. Elisabet Kadar GarcíaDr. Joaquín Serena LealDra. Yolanda Silva Blas, Dra. Judith Mallolas Jiménez, Dra. M. Ester Cubo Delgado, Dra. Carme Gubern Mérida, Dra. Gemma Carreras Badosa.

Tutors: Dra. Gemma Huguet BlancoDra. Elisabet Kadar García

 • Estudi dels canvis cel·lulars i moleculars induïts per estimulació intracranial profunda (BS), una tècnica aplicada a la malaltia de Parkinson
 • Estudi dels canvis cel·lulars i moleculars produïts per l’autoestimulació intracranial (ICSS), una tècnica que facilita l’aprenentatge i la memòria

3. Aplicacions biotecnològiques de proteïnes recombinants

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. M. Vilanova BruguésDr. Marc Ribó Panosa, Dr. Antoni Benito Mundet, Dra. Jessica Castro Gallegos

Tutors: Dra. M. Vilanova Brugués, Dr. Marc Ribó PanosaDr. Antoni Benito MundetDra. Jessica Castro Gallegos

 • Estudi de les bases moleculars del mecanisme de citotoxicitat de les ribonucleases
 • Disseny, obtenció i caracterització de l'activitat antitumoral de variants de ribonucleases i de l'apoptina i de compostos de coordinació
 • Estudi de l'estructura i de les bases moleculars del mecanisme de citotoxicitat de l'apoptina
 • Desenvolupament de noves tecnologies basades en el tall i unió de proteïnes aplicades al disseny d’agents terapèutics i biosensors
 • Estudis sobre l'estructura, plegament i l'oligomerització proteiques: aplicacions a l'estudi del mecanisme molecular de la toxicitat de proteïnes implicades en proteïnopaties

4. Diagnòstic i teràpia del càncer

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Rafael de Llorens Duran, Dra. Rosa Peracaula Miró, Dra. Anna Massaguer Vall·lloveraDra. Sílvia Barrabés Vera, Dr. Josep Comet BatlleDra. Esther Llop Escorihuela

Tutors: Dr. Rafael de Llorens Duran, Dra. Rosa Peracaula Miró, Dra. Anna Massaguer Vall·lloveraDra. Sílvia Barrabés VeraDra. Esther Llop Escorihuela

 • Marcadors tumorals: glicosilació anòmala de proteïnes sèriques com a possibles marcadors tumorals de carcinomes. Biomarcadors no invasius en càncer de pròstata
 • Mecanismes moleculars responsables dels canvis en la glucosilació en tumors
 • Anàlegs del Factor de Creixement Epidèrmic (EGF) com a agents antitumorals
 • Vehiculització d'agents antitumorals

5. Microbiologia clínica i malalties infeccioses

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Jesús Garcia Gil, Dr. Xavier Aldeguer Mante, Dra. Margarita Martínez Medina

Tutor: Dr. Jesús Garcia GilDra. Margarita Martínez Medina

 • Microbiologia de la malaltia inflamatòria intestinal
 • Diversitat microbiana en els processos infecciosos (malalties infeccioses)
 • Seguretat alimentària. Detecció molecular de bacteris patògens en aliments

6. Recerca cardiovascular

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Ramon Brugada Terradellas, Dra. Sara Pagans Lista, Dra. Fabiana Sílvia Scornik, Dr. Guillermo Javier Pérez González, Dr. E. Elosua, Dr. Marcel Vergés Aiguaviva, Dr. Oscar Campuzano Larrea

Tutors: Dr. Ramon Brugada TerradellasDra. Fabiana Sílvia ScornikDr. Guillermo Javier Pérez GonzálezDr. Marcel Vergés AiguavivaDra. Sara Pagans ListaDr. Oscar Campuzano Larrea

 • Comprendre en profunditat el paper de la genètica en la malaltia cardiovascular, a fi de millorar la seva diagnosi, prevenció i teràpia 

7. Laboratori del Suro

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Enriqueta Anticó Daró, Dra. Mercè Figueras Vall·llosera, Dra. Olga Serra Figueras

Tutors: Dra. Enriqueta Anticó DaróDra. Mercè Figueras Vall·lloseraDra. Olga Serra Figueras

 • Biologia molecular del procés de formació del suro en la surera
 • Genètica reversa del fel·lema: caracterització de gens candidats en el periderm de la patata
 • Anàlisi química i estructural de la suberina

8. Anàlisi de dades, Estadística aplicada a la medicina i la salut

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Marc Sáez Zafra, Dra. M. Antònia Barceló Rado, Dr. Germà Coenders Gallart, Dr. Carme Saurina Canals, Dr. Rafael Marcos Gragera, Dra. Gemma Renart VicensDra. M. Glòria Mateu Figueras, Dr. Josep Daunis Estadella

Tutors: Dr. Marc Sáez ZafraDra. M. Antònia Barceló RadoDr. Germà Coenders GallartDra. Gemma Renart VicensDra. M. Glòria Mateu FiguerasDr. Josep Daunis Estadella

 • Epidemiologia ambiental i del càncer
 • Estadística i epidemiologia espacial
 • Econometria de la salut
 • Estadística, econometria i qualitat de les dades de l’enquesta
 • Anàlisi estadística de dades composicionals
 • Mètodes estadístics aplicats a la medicina

9. Salut i atenció sanitària

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Dolors Juvinyà Canal, Dra. Carme Bertran Noguer, Dra. Concepció Fuentes Pumarola, Dra. Maria Rosa Suñer Soler, Dr. Bernat Carles Serdà Ferrer, Dr. David Ballester Ferrando

Tutors: Dra. Dolors Juvinyà CanalDra. Carme Bertran NoguerDra. Concepció Fuentes PumarolaDra. Maria Rosa Suñer SolerDr. Bernat Carles Serdà FerrerDr. David Ballester Ferrando

 • Promoció de salut, serveis sanitaris
 • Vellesa, cuidadors
 • Dones, gènere i salut
 • Emergències sanitàries
 • Benestar i qualitat de vida 
 • Atenció integral a les persones amb ferides cròniques

10. Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Enric Verdú Navarro, Dr. Francisco Reina de la Torre, Dr. Pere Boadas Vaello, Dra. Ana Carrera Burgaya, Dra. Anna Prats Puig, Dra. Maria Teresa Serrando Querol

Tutors: Dr. Enric Verdú Navarro, Dr. Francisco Reina de la Torre, Dr. Pere Boadas Vaello, Dra. Ana Carrera Burgaya

 • Anatomia clínica aplicada a la recerca sobre procediments mèdic-quirúrugics i de diagnòstic
 • Patrons de modelització matemàtica i per imatge tridimensional anatòmica
 • Caracterització morfològica i ultra-estructural i funcional de la lesió cerebral adquirida: traumatisme crani-encefàlic i lesió cerebro-vascular
 • Descripció de patrons morfo-funcionals macro i microscòpics dels sistemes nerviós i vascular
 • Fisiopatologia i tractament farmacològic del dolor patològic
 • Fisiopatologia i toxicologia dels sistemes sensorials i motors

11. Medicina translacional i ciències de decisió de recerca

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Xavier Castells Cervelló, Dr. Alberto Zamora CervantesDra. Carme Carrion Ribas 

Tutors: Dr. Xavier Castells Cervelló

 • Translació del coneixement per a la presa de decisions sanitàries al nivell micro, meso o macro
 • Avaluació d’investigació mèdica i de resultats de salut per a la presa de decisions sanitàries

12. Ciències mèdiques

Tutors de la línia de recerca de Ciències Mèdiques: Dr. Antoni Codina CazadorDra. Elisabeth Pinart Nadal, Dr. Rafael S. Ramos BlanesDr. Marc Yeste Oliveras

13. Noves dianes terapèutiques 

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. M. Teresa Puig Miquel, Dr. Xavier Xifró Collsamata, Dr. Joan M. Brunet Vidal, Dra. Rut Porta Balanyà, Dr. Lluís Ramió TorrentàDr. Jordi Rubió Casadevall

Tutors: Dra. M. Teresa Puig MiquelDr. Xavier Xifró Collsamata, Dr. Joan M. Brunet VidalDr. Lluís Ramió Torrentà

 • Estudi pre-clínic i clínic de malalties oncològiques i neurodegeneratives per a la millora de la seva diagnosi, pronòstic, seguiment i teràpia

14. Endocrinologia i metabolisme

Investigadors directors potencials de tesi doctorals: Dr. José Manuel Fernández-Real Lemos, Dr. Abel López Bermejo, Dr. Wifredo Ricart Engel, Dra. Judit Bassols Casadevall, Dr. José María Moreno Navarrete.

Tutors: Dr. José Manuel Fernández-Real Lemos, Dr. Abel López Bermejo

 • Inflamació i resistència a la insulina
 • Endocrinologia infantil
 • Metabolisme del ferro i síndrome metabòlic
 • Microbiota i malaltia metabòlica

15. Activitat física, Esport, Fisioteràpia i Salut

Investigadors directors potencials de tesi doctorals: Dra. Anna Prats, Dr. Daniel Romero, Dra. B. Román

Tutors: Dra. Dolors Juvinyà Canal, Dr. Enric Verdú Navarro

 • Exercici físic i salut
 • Processos assistencials i globals en fisioteràpia

Accés

El Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut es regeix pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials de doctorat. Els requisits d’accés són els que marca aquest Reial decret, i es poden consultar a l’adreça www.udg.edu/doctorat/acces.

Criteris d'admissió

La Comissió Acadèmica farà una valoració dels candidats que sol·liciten l’admissió, i compleixen els criteris d’accés al programa de doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut de la Universitat de Girona, en base als següents criteris, que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:

1. Carta de motivació (20%)

La carta ha de descriure de forma molt breu el motiu per què els candidats volen accedir al programa de doctorat. També haurà d’incloure els següents apartats:

 1. Hipòtesi i objectius de la recerca que pretén realitzar, explicant la novetat d’aquesta investigació a desenvolupar dintre del camp de recerca escollit
 2. Justificar l’adequació del tema de recerca escollit en el programa de doctorat de Biologia Molecular, Biomedicina i Salut, així com en alguna de les línies de recerca del programa de doctorat
 3. Tasques i/o estudis que pretén realitzar per a complir amb la hipòtesi i els objectius proposats

L’extensió d’aquesta carta de motivació, amb tota la informació abans indicada, no podrà superar les dos pàgines (1 full per les dues cares) amb una lletra mínima de 11 punts.

La carta de motivació s’haurà d’enviar en format word o pdf al coordinador/a del programa de doctorat, mitjançant la plataforma de preinscripcions de l’Escola de Doctorat de la UdG.

2. Currículum vitae (15%)

Es valorarà l’experiència en recerca.

3. Expedient i mèrits acadèmics (50%)

Es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient, així com la qualificació en matèries afins al programa de doctorat.
 

4. Nivell d'anglès (15%)

Es valorarà els coneixements de llengua anglesa que estiguin acreditats
 
Per a l’admissió al Programa de Doctorat es requerirà a més una carta d’acceptació per part del potencial director o directora de tesi, en la que doni el vistiplau a la carta de motivació presentada.

Es prioritzaran els millors candidats, particularment en el cas de que les sol·licituds superin les places disponibles. Totes les prioritzacions es realitzaran una vegada finalitzada la segona convocatòria de preinscripcions.

Pla d'Investigació (Projecte de Tesis Doctoral)

Una vegada que els candidats siguin admesos en el programa de doctorat i que s’autoritzi la seva matriculació, s’haurà de presentar, en els terminis indicats per l’Escola de Doctorat, el Pla d’Investigació (Projecte de Tesi Doctoral) que haurà d’incloure els següents apartats:

 1. Títol provisional de la tesi
 2. Hipòtesi i objectius de partida (màx. ½ plana),
 3. Base teòrica de la recerca (si escau, màx. 1 pàgina),
 4. Antecedents i descripció prèvia de la recerca (màx. 2 pàgines)
 5. Metodologia (màx. 3 pàgines)
 6. Riscos (si se’n preveuen; màx. 1 pàgina)
 7. Pla de gestió de dades (si escau; màx. 1 pàgina)
 8. Relació de la tesi amb els objectius del desenvolupament sostenible (màx. 1 pàgina)
 9. Limitacions i aproximacions més importants que es preveuen (si escau, màx. ½ pàgina)
 10. Pla de treball amb cronograma (màx. 2 pàgines)
 11. Bibliografia

La hipòtesi i els objectius de partida hauran de coincidir amb els indicats en la carta de motivació, i en aquest apartat també s’indicarà la novetat d’aquesta investigació a desenvolupar dintre del camp de recerca escollit.

Els apartats de base teòrica de la recerca, antecedents i metodologia hauran d’incloure referències bibliogràfiques que sustentin el redactat dels diferents apartats. El llistat de les cites bibliogràfiques incloses en aquestes parts del Pla d’Investigació es posarà en l’apartat de bibliografia del final del document.

El pla de treball haurà d’incloure totes aquelles tasques a desenvolupar pel doctorand per complir amb la hipòtesi i els objectius del Pla d’Investigació, i que també haurà de coincidir amb l’indicat en la carta de motivació.

Totes aquestes tasques s’han de posar en un cronograma que no pot superar els 3 anys d’execució de la tesi doctoral (en el cas de les tesis a temps complert), inclòs el període de revisió, dipòsit i defensa pública de la tesi doctoral. Es suggereix fer el cronograma en format taula.

NOTA: el Pla d’Investigació (Projecte de Tesi Doctoral) NO es presenta en el moment de la preinscripció dels candidats en el programa de doctorat, si no durant el període habilitat per aquest efecte per l’Escola de Doctorat.

Cursos Formatius

Pel que fa a les activitats formatives, l'Escola de doctorat organitza cursos, seminaris i altres activitats de formació transversal (soft skills) orientades a la formació investigadora, i a facilitar l'elaboració i presentació de la tesi doctoral. Preferentment demanem que els cursos s’imparteixin en anglès si bé el català és l’idioma més freqüent. En general són cursos o seminaris de 10 hores. Hi ha una sèrie d’activitats que són transversals i que són d’interès per a tots els programes de doctorat i altres que són específiques de cada programa de doctorat.

Oferta de cursos formatius

Sortides professionals

D’acord amb els objectius formatius del Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut, els futurs titulats/ades estaran preparats per incorporar-se a grups de recerca de reconegut prestigi i per exercir un rol de lideratge dins d’aquests grups. Així doncs, els titulats/ades del programa de doctorat, un cop completada la seva etapa de formació, podran incorporar-se a instituts i centres de recerca públics i privats, així com a centres de recerca universitaris o hospitalaris assumint funcions de:

 • Investigador postdoctoral
 • Gestor de projectes
 • Cap d’equip de laboratori
 • Coordinador d’equip de recerca
 • Tècnic superior de laboratori
 • Gestor de la propietat intel·lectual
 • Investigador principal de projectes de recerca
 •  Responsable d’innovació i transferència

Tesis

Has de saber

Guia del doctorand

Programa de doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
Criteris de baremació per als premis extraordinaris de doctorat

S’estableixen definitivament els criteris pel premi extraordinari de doctorat del nostre programa. La proposta de baremació és la següent:

En la puntuació, es tindrà en compte únicament les publicacions i activitats derivades de la tesi doctoral, obtingudes des de la matrícula al programa fins a la data de sol·licitud del premi extraordinari.

 1. Publicacions derivades de la tesi (fins a 5 punts):Les publicacions en revistes indexades en el primer quartil de la seva categoria  tindran la màxima puntuació, i aquesta anirà disminuint proporcionalment al quartil de la revista. També es tindrà en compte si el doctorant és el primer signant.
 2. Patents o activitats de transferència (fins a 1 punt): Totes les activitats han de ser resultat de la tesi doctoral. Les activitats de transferència poden ser publicacions de divulgació, capítols de llibre, guies, ...
 3. Contribucions en congressos (fins a 1,5 punt): Es valorarà de forma especial l’assistència a congressos internacionals.
 4. Estades de recerca (fins a 1 punt): Es consideraran les estades superiors a un mes en altres centres de recerca nacionals o internacionals, realitzades durant la tesi doctoral.
 5. Menció internacional (fins a 1 punt)
 6. Altres mèrits relacionats amb la tesi (fins a 0,5 punts): A criteri dels membres del tribunal.

Contingut per a una tesi en format de compendi de publicacions

Mínim dos (2) articles de recerca originals publicats en revistes incloses en el Journal Citation Index (JCR) o en el Scimago Journal Rank (SJR), dels quals el doctorand o la doctoranda en sigui el primer autor i que, com a mínim, un dels articles estigui publicat en una revista del primer quartil (Q1) del àrea o tema de la tesis doctoral.

També es comptabilitzaran articles curts (Short papers) sempre que estiguin publicats en revistes científiques del primer decil o percentil 10 (D1/P10) del àrea o tema de la tesis doctoral incloses en JCR o SJR, essent el doctorand o la doctoranda el primer signant d’aquestes publicacions.

Finalment, a més d’aquests articles originals i articles curts també es podrà incloure una o més publicacions en format revisió (Review). Aquestes publicacions de revisió no substitueixen a cap dels articles originals. En aquestes publicacions de revisió, el doctorand o la doctoranda també han de signar com a primer autor. Aquestes publicacions de revisió han d’estar publicades en revistes incloses en JCR o SJR, preferentment en una revista del primer quartil (Q1). 

Les dates de publicació d’aquests articles originals, revisions o articles curts han de ser posteriors a l’inici de la tesi doctoral i no poden contenir material anterior a la tesi.

Criteris per ser director/a de tesi doctoral en el programa de doctorat de Biologia Molecular, Biomedicina i Salut.

La directora o el director de tesi doctoral serà una doctora o un doctor amb un (1) tram de recerca viu o mèrits equivalents, i amb experiència prèvia acreditada en la direcció de tesis doctorals. Es consideren mèrits equivalents si com a mínim en els darrers 6 anys s’han publicat dos (2) articles en revistes de primer quartil (Q1) i tres (3) articles en revistes de segon, tercer o quart quartil (Q2, Q3, o Q4), de l’índex JCR (Journal Citation Reports).

Les persones que compleixin amb aquests requisits, hauran d’omplir una sol·licitud d’alta com a director/a de tesi doctoral i adjuntar on currículum vitae (qualsevol format) on s’explicitin i acreditin els criteris anteriors. Es recomana que en aquest currículum vitae apareguin els quartils de les publicacions i la llista de tesis doctorals ja dirigides. Les tesis en curs no comptabilitzen com a experiència prèvia de direcció de tesis doctorals. Tota aquesta documentació s’ha d’enviar a l’adreça electrònica de coordinació del programa de doctorat (coord.dbmbs@udg.edu). El/La coordinador/a presentarà tota aquesta documentació en la primera reunió ordinària de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, per a la seva aprovació.

Es recomana als estudiants de nou accés (preinscripcions al programa de doctorat) que proposin directores i directors de tesi doctoral que compleixin amb els anteriors criteris.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.