Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2022-2023

Grau en Fisioteràpia

ANATOMO-FISIOLOGIA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

FISIOLOGIA (3159G01002)

Estudi del funcionament del cos humà. Estudi de les funcions bioquímiques, físiques i mecàniques de l'organisme, i la interrelació entre els diferents òrgans del cos humà.

Bbàsica 10 A 2segon semestre

Anatomia 1 (3159G01046)

Conèixer les bases de les estructures i els teixits del cos humà, per establir relacions dinàmiques amb l’organització funcional del mateix, y sintetitzar la nomenclatura anatòmica. Conèixer els diferents teixits del cos humà i la relació que guarden entre ells. Definir, situar i orientar cada part del cos humà. Descriure els moviments del cos humà i les estructures involucrades.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Anatomia 2 (3159G01047)

Conèixer les bases de les estructures i els teixits del cos humà, per establir relacions dinàmiques amb l’organització funcional del mateix, y sintetitzar la nomenclatura anatòmica. Conèixer els tipus de neurones i la comunicació que tenen entre elles. Definir, situar i orientar cada part del cos humà. Conèixer i descriure les estructures dels diversos aparells i sistemes de l'organisme, per tal d'entendre el perquè del funcionament corporal a nivell sistemàtic.

Bbàsica 8 A 2segon semestre
B 2segon semestre

CIÈNCIES BÀSIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

BIOLOGIA (3159G01003)

Estudi de la cèl·lula com a unitat elemental que forma els éssers vius. Estudi de l'estructura dels orgànuls i les seves funcions principals en la cèl·lula eucariota animal.Descriure els elements principals de la comunicació intercel·lular. Estudi de la matriu extracel·lular i els principals teixits animals.

Bbàsica 6 B 1primer semestre

FÍSICA (3159G01004)

En aquesta assignatura es descriuen formalment la mecànica dels sòlids, dels fluids i dels camps electromagnètics com a base del funcionament del sistema musculo-esquelètic i de l'ús d'agents terapèutics en fisioteràpia.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

BIOQUÍMICA (3159G01005)

Estudiar l’estructura i funcions principals de les biomolècules. Descriure les rutes metabòliques que regeixen el nostre organisme. Conèixer els processos que permeten l’expressió de la informació genètica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

M3+Requeriment 3a llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

LLENGUA MODERNA (3159G01030)

'Llengua Moderna' o 'English for Physiotherapy' és un curs dissenyat per a estudiants de fisioteràpia. Se centra en el llenguatge de la fisioteràpia i de la salut, juntament amb elements més generals corresponents al nivell B2.1 (tal com descriu el Marc europeu comú de referència per a les llengües). El curs s’estructura en cinc capítols: presentacions i reunions amb pacients, l'esquelet humà, els músculs, les articulacions i la fisioteràpia com a professió. Hi ha un dossier final de revisió i pràctica de l'examen. Cada capítol inclou diverses activitats dissenyades per desenvolupar competències en les quatre habilitats bàsiques del llenguatge: expressió oral, comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita. D’altra banda, també conté explicacions i exercicis de gramàtica i vocabulari. Els estudiants hauran de ser capaços de: • realitzar descripcions clares i detallades sobre temes relacionats amb els seus estudis, desenvolupant idees amb exemples adequats. • participar en converses socials i professionals amb parlants nadius sense excessiva dificultat. • comprendre textos (escrits i parlats) relativament complexos relacionats amb la fisioteràpia, així com amb temes més generals. • redactar diferents tipus de textos relacionats amb el camp d'estudi, corresponent al nivell.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
DG 2segon semestre

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA (3159G01031)

La present assignatura té per objecte dotar a l'estudiant de les eines per l'adequat desenvolupament de competències pràctiques i teòriques dins del marc de la mobilització articular passiva.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
DG 2segon semestre

VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA (3159G01032)

Els continguts van dirigits a tenir la capacitat de valorar des de la perspectiva de la fisioteràpia l'estat funcional del pacient/usuari, considerant els aspectes físics, psicològics i socials del mateix. És necessari comprendre i aplicar els mètodes i procediments manuals i instrumentals de valoració en Fisioteràpia i Rehabilitació Física, així com l'avaluació científica de la seva utilitat i efectivitat.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

CIÈNCIES SOCIALS

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

PSICOLOGIA (3159G01006)

És pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica en determinats aspectes psicològics i socials implicats en el camp de la fisioteràpia. Així, aquesta assignatura se centra en l'estudi dels processos d'interacció de l'individu amb el seu entorn en l'àmbit de la salut.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

ANTROPOLOGIA (3159G01007)

Antropologia té com a finalitat oferir una formació actualitzada, integradora i holística sobre biologia humana, específicament sobre aspectes com la seva biodiversitat, el seu origen i evolució anatòmica, la seva dinàmica poblacional, les seves adaptacions, la seva diversitat genètica i les seves implicacions biomèdiques.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

MASSOTERAPIA (3159G01008)

Fonaments de fisioteràpia, cinesioteràpia, massoteràpia, electroteràpia, vibroteràpia, termoteràpia i crioteràpia, fototeràpia, hidroteràpia: valoracions, test i comprovacions funcionals en els seus fonaments, modalitats i tècniques. Tècniques i mètodes específics d'actuacions fisioteràpiques i la seva aplicació a les diferents patologies i per a la conservació de la salut

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICS (3159G01009)

La present assignatura té per objecte dotar a l'estudiant dels coneixements teòrics i pràctics referents a l’Aplicació d’Agents Físics dins el marc de la Fisioteràpia com a eina de tractament a traves de classes teorico-pràctiques. Per tal de portar a la pràctica els coneixements que van adquirint al llarg del curs (però també els adquirits al llarg del grau fins al moment), s’integren dins el període lectiu de l’assignatura les Sessions d’Actuació Clínica (SAC), on els estudiants tenen la oportunitat d’oferir un servei de fisioteràpia a pacients reals.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
DG 2segon semestre

BIOMECÀNICA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

BIOMECÀNICA (3159G01033)

L'assignatura de Biomecànica aborda els principis físics de la Mecànica aplicats a l'ésser humà.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

CINESITERÀPIA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

CINESITERÀPIA (3159G01034)

Cinesiteràpia i tècniques especifiques de tractament.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

MÉTODES ESPECIFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR (3159G01010)

Abordatge i tractament de fisoteràpia en el pacient afecte de lesions en l'aparell locomotor. Tractament específic de fisioteràpia en les lesions òssies, articulars i de parts toves. Abordatge i tractament de fisoteràpia en el pacient amputat i en el pacient amb grans cremades.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre
DG 2segon semestre

TERÀPIA MANUAL (3159G01011)

Coneixements i bases del tractament osteoarticular estructural des de la vertent fisioteràpica

OBobligatòria 4 A 2segon semestre
B 2segon semestre

CADENES MUSCULARS (3159G01012)

Conèixer els elements corporals que ens permeten mantenir l'equilibri i adoptar una postura determinada.Comprendre el funcionament holístic del nostre cos i com evoluciona l'ésser humà davant els estímuls interns i externs. Prendre consciència de l’esquema corporal i de les modificacions que pateix segons el nostre caràcter, l'actitud postural enfront la força de la gravetat i el modus vivendi. Aprendre les relacions anatòmiques i fisiològiques entre les fàscies i els músculs. Saber explorar i detectar els morfotips més característics i respondre a cada tipologia amb els tractaments més adequats. Detectar quines cadenes musculars s’expressen amb major presència en el nostre cos.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre
DG 2segon semestre

AFECCIONS MÉDICO QUIRÚRGUIQUES I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES (3159G01016)

Assignatura orientada al estudiant de fisioteràpia i que vol ésser una guia clínica pel fisioterapeuta que li cal detectar la possible existència de patologies sistèmiques davant de múltiples signes i símptomes.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre
B 1primer semestre

PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICA (3159G01017)

Abordatge medico-quirúrgic de les afeccions ortopèdiques i traumàtiques del sistema neuromusculesquelètic.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

ATENCIÓ SANITÀRIA BÀSICA (3159G01018)

Es basa en el coneixement i atenció de les necessitats bàsiques de la persona dins el context de la salut i la malaltia, en patologia tant mèdica com traumàtica, i també en emergències sanitàries.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES (3159G01035)

Els continguts van dirigits a identificar el tractament fisioterapèutic més apropiat en els diferents processos d'alteració, prevenció, i promoció de la salut així com en els procediments de procés i desenvolupament. Identificar la situació del pacient/usuari a través d'un diagnòstic de cures de fisioteràpia, planificant les intervencions, i avaluant la seva efectivitat en un entorn de treball cooperatiu amb altres professionals en ciències de la salut. Conèixer i aplicar les guies de bona pràctica clínica.

OBobligatòria 10 A 2segon semestre
B 1primer semestre
DG 2segon semestre

MÉTODES ESPECIFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA (3159G01013)

Valoració i tractament de les diferents alteracions neurològiques degudes a lesions del Sistema Nerviós.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA I REHABILITACIÓ CARDIOPULMONAR (3159G01014)

Es donaran nocions d'anatomia i biomecànica de l'aparell toràcocopulmonar així com la fisiologia i fisiopatologia de les malalties cardíaques i respiratòries. Alhora es donaran a coneixer les propietats físiques de l'aparell locomotor, els mecanismes de defensa de la via aèria i s'obtindrà el coneixement de les principals malalties respiratories (obstructives i restrictives)així com les principals malalties cardíaques i la seva afectació a nivell fisioterapeutic. S'aprendran les principals exploracions respiratòries i es donaran les bases de les tècniques de fisioterapia respiratoria tant a nivell ventilatori con a nivell de drenatge de secrecions. És també objectiu de l'assignatura aprendre els principals mètodes de rehabilitació cardio-pulmonar.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre
DG 2segon semestre

ARTICULACIÓ TEMPORO-MANDIBULAR (3159G01015)

Estudi de l'anatomia, el funcionament i la relació de l'articulació temporomandibular dins la globalitat de l'organisme.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA (3159G01036)

Es proposa des de la perspectiva d’equitat, analitzar l’impacte que tenen sobre la salut, els processos mediambientals, el treball, la educació, la alimentació... i com la epidemiologia, la vigilància de la salut, la protecció, prevenció i promoció poden millorar-la; identificant la gestió i organització sanitària com una eina imprescindible per fomentar la salut de les comunitats.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

METODOLOGIA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

METODOLOGIA (3159G01037)

Es pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica sobre l'elaboració i desenvolupament de projectes d'investigació. Per a això, s'analitzen conceptes, es desenvolupen estratègies i es proposen exercicis pràctics dins l'àmbit de la salut.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

AFECCIONS MÉDICO QUIRÚRGUIQUES II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

PATOLOGIA EN NEUROLOGIA (3159G01019)

PATOLOGIA NEUROLÒGICA - INTRODUCCIÓ AL TRASTORN DEL MOVIMENT I MARXA PATOLÒGICA D'ORIGEN NEUROLÒGIC - Fisiologia del Sistema Nerviós Central i Perifèric. Exploracions complementàries en Neurologia. Sistemes. - Malalties neurològiques més rellevants infantils i de l'adult.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

PATOLOGIA CARDIORESPIRATÒRIA (3159G01020)

Durant l'assignatura es donaran les bases de les propietats físiques i biomecaniques de l'aparell cardiorespiratori. S'apendran la fisiopatologia de les principals patologies cardíaques i respiratories. Es donaran les bases de les principals probes complementaries en l'àmbit respiratori així com la seva interpretació.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

PATOLOGIA EN REUMATOLOGIA (3159G01021)

Els continguts de la part de Deformitats de Columna permetran a l'alumnat: Diferenciar una deformitat estructurada (sagital o tridimensional) de la columna d'un problema postural. Ser capaç d'efectuar una exploració clínica bàsica a un nen/a o a una persona adulta amb una deformitat de columna. Saber mesurar la corba lateral i la rotació en les radiografies per poder quantificar la magnitud de la deformitat. Determinar la "gravetat" d'una escoliosi per saber si hem de derivar el pacient a l'especialista. Reconèixer els diferents tipus funcionals bàsics d'escoliosi i interpretar els principis de correcció tridimensional de l'escoliosi segons el mètode BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School). L'apartat de Patologia Reumatològica proposa descriure les principals afeccions reumatològiques des del punt de vista de la fisioteràpia i amb un enfoc inter disciplinar. Ser capaços de reconèixer l'estat de salut del pacient mitjançant una valoració reumatològica, establir un pla de cures de fisioteràpia que permeti cobrir els objectius inicialment plantejats i valorar-ne posteriorment els resultats obtinguts. Identificar els diferents tipus de dolor i conèixer els tractaments físics i farmacològics per tractar-lo. Adquirir coneixement general sobre les proves radiològiques i altres utilitzades en el diagnòstic i seguiment dels pacients reumàtics.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre
DG 2segon semestre

PRACTICUM I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

PRACTICUM I (3159G01038)

El pràcticum pretén establir l'intercanvi entre el coneixement teòric, observació i presa de decisions necessàries per exercir la fisioteràpia.

NDno definit 18 A Aanual
B Aanual
C Aanual
ER 1primer semestre
F Aanual

PRACTICUM II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

PRACTICUM II (3159G01039)

El pràcticum pretén establir l'intercanvi entre el coneixement teòric, observació i presa de decisions necessàries per exercir la fisioteràpia.

NDno definit 30 A Aanual
B 1primer semestre
C Aanual
D Aanual
DG Aanual
E Aanual
F Aanual
G Aanual

TREBALL FI DE GRAU

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

TREBALL FI DE GRAU (3159G01041)

Elaboració i defensa davant d'un tribunal d'un treball original dins del context de la fisioteràpia

NDno definit 12 A 2segon semestre
B 1primer semestre
D 2segon semestre
DG 2segon semestre
E 2segon semestre

OPTATIVES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

ORTESIS I PRÒTESIS (3159G01028)

Assignatura altament especialitzada en el camp de les ortesis, pròtesis, ajudes tècniques i tractament de fisioteràpia. Aglutina coneixement de biomecànica, rehabilitació neurològica, rehabilitació esportiva i tècniques avançades de teràpia manipulativa. Està orientada per a que l'imminent fisioterapeuta adquireixi i treballi coneixements teòric-pràctics d'aquestes àrees científiques en constant actualització i desenvolupament.

OPoptativa 4 A 2segon semestre
B 1primer semestre
DG 2segon semestre

Reeducació postural i del moviment – RPM (3159G01042)

Avaluació postural i del moviment fisiològic des de l’observació i la presa de mesures objectives que valoren la normalitat i la seva alteració. Tractament dels desequilibris posturals i de les alteracions del moviment mitjançant la modificació activa de la mecànica articular i miofascial per una banda, i la integració dels canvis resultants en un nou esquema corporal per l’altra.

OPoptativa 6 A 2segon semestre
B 1primer semestre
C 2segon semestre
DG 2segon semestre

Tècniques fisioterapèutiques i esport (3159G01044)

En aquesta assignatura s'aprendrà a realitzar un tractament de la lesión desde el seu inici fins al final. Per entendre millor com recuperar la lesió, s'hauran d'agafar tècniques ja donades durant la carrera (anatomia, biomecànica, teràpia manual,...) i utilitzar nous coneixements (D-Block, reentrenament, valoració pèlvica,...), barrejar-ho i saber quina s'ha d'aplicar en cada moment o en cada situació. Per aquesta raó és molt important les bases donades en altres assignatures per poder treballar correctament les Tècniques de fisioteràpia i l'esport.

OPoptativa 6 A 2segon semestre
B 1primer semestre
C 2segon semestre

Prevenció de riscos laborals (3159G01045)

Els curs de Prevenció de Riscos Laborals s'estructura de forma modular, seguint els criteris de l'annexa IV del RD 39/1997. Permet adquirí els coneixements necessaris per desenvolupar les funcions pròpies determinades per els tècnics de prevenció de Nivell Basic; orientant-se als riscos específics del sector sanitari i de la activitat de la fisioteràpia.

OPoptativa 6 B 2segon semestre
C 1primer semestre

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpia (3159G01048)

Les proves radiològiques son cada dia més importants per el diagnòstic, maneig i tractament de tota malaltia. Amb aquesta assignatura l´estudiant aprendrà d´una manera pràctica tota els conceptes essencials del diagnòstic per l´imatge que li seran útils per fe millor la seva feina com fisioterapeuta.

OPoptativa 6 A 2segon semestre
B 1primer semestre
C 2segon semestre
DG 2segon semestre

Fisioteràpia viscerosomàtica (3159G01050)

Estudi i avaluació de les disfuncions viscerals que poden provocar diferents patologies musculesquelètiques. Abordatge integral de fisioteràpia per regular els trastorns viscerosomàtics.

OPoptativa 6 A 2segon semestre
C 2segon semestre
ER 1primer semestre

Diagnòstic, tractament i prevenció de les lesions esportives (3159G01051)

Estudi de l'epidemiologia de les lesions ocasionades per l'exercici físic i la pràctica esportiva, incloent-hi el diagnòstic, tractament i la prevenció d'aquestes lesions. S'analitzaran la freqüència, característiques i factors de risc de les lesions relacionades amb la pràctica de l'exercici físic, tant competitiu, com no competitiu. Durant l'assignatura es plantejarà la resolució de casos pràctics a través de la fonamentació teòrica i la recerca guiada d'evidències científiques.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Exercici terapèutic per a persones amb patologia crònica i problemes associats a l'envelliment (3159G01052)

Posada en pràctica de l'elaboració de programes d'exercici terapèutic per tal de combatre patologies de llarga durada i/o problemes associats a l'envelliment; reduir el risc de comorbiditats, i millorar la salut i la qualitat de vida de les persones amb aquestes condicions. Durant l'assignatura es presentaran fonamentacions teòriques sobre les adaptacions fisiològiques provocades per l'exercici físic en diferents situacions de disminució del nivell de salut. També és presentaran casos d'estudi de caràcter pràctic en les que els alumnes plantejaran intervencions actives i mètodes de valoració i monitorització de variables associades a la patologia i la realització d'exercici físic. L'estudi dels diferents casos tindrà un enfoc basat en l'evidència científica i la multidisciplinareitat.

OPoptativa 6 A 2segon semestre
C 2segon semestre
ER 1primer semestre

Fisioteràpia davant la complexitat clínica: Estudi de casos en Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica (3159G01053)

Posada en pràctica de la capacitat de detecció i gestió de la complexitat clínica a partir del dolor i la discapacitat en las afeccions neuromusculoesquelètiques. Durant el transcurs de l’assignatura els estudiants desenvoluparan en grups i a partir del mètode cas, totes les etapes que implica el diagnòstic, el pronòstic i la gestió de la complexitat a partir de les característiques de la patologia (plausible amb la realitat actual del pacient, acceptable amb la presentació clínica del cas i compatible amb la evidència científica disponible), l’expectativa del pacient i les característiques del seu entorn. Mitjançant el raonament clínic es mobilitzaran totes les habilitats cognitives, metacognitives i de presa de decisions en casos exemple tant de lesió aguda com en cronicitat. Finalment i de manera pràctica es realitzaran les proves diagnòstiques, les mesures terapèutiques i de re-avaluació requerides a cada cas i situació.

OPoptativa 6 A 2segon semestre
C 2segon semestre
ER 1primer semestre

OPTATIVES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Salut digital aplicada a la fisioteràpia (3159G01054)

Durant el transcurs de l’assignatura els estudiants aprendran els conceptes bàsics de la salut digital, definida per l’OMS com a terme general que engloba l’eHealth (inclou l’mHealth), així com àrees emergents com l’ús de ciències avançades de la informàtica en big data, genòmica i intel·ligència artificial, mitjançant la combinació de sessions teòrica-practiques, la resolució de casos pràctics i el desenvolupament de projectes en grup. Així mateix, aprendran com la salut digital ofereix una oportunitat singular per fer front als reptes del sistema sanitari i com pot ser utilitzada dins la fisioteràpia per cobrir les necessitats dels pacients segons el problema de salut, les eines existents i la normativa vigent. També, de manera transversal, els estudiants aprendran diverses eines d’eHealth i mHealth, estratègies per a l’apoderament dels pacients per tal que assumeixin un rol més actiu en el procés de tractament, l’ús de la gamificació en les intervencions i com gestionar la reputació digital.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
B 1primer semestre

Fisioteràpia vestibular: valoració i tractament del vertigen i la inestabilitat (3159G01055)

Integració d’anatomia, fisiologia i patofisiologia de les principals afeccions del sistema vestibular, així com de la seva valoració i tractament des del punt de vista del fisioterapeuta. Durant el transcurs de l’assignatura, els estudiants aprendran totes les etapes que implica la valoració funcional, el pronòstic i tractament amb l’última tecnologia disponible, basant-se sempre amb les característiques de la patologia i sent, al mateix temps, plausible amb la realitat actual del pacient, acceptable amb la presentació clínica del cas i compatible amb la evidència científica actual. De caràcter pràctic, es realitzaran les corresponents maniobres terapèutiques, plans de tractament basats en l’exercici terapèutic i mesures objectives d’avaluació inicial i de progressió de l’evolució del pacient.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
B 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.