Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2018-2019

Grau en Fisioteràpia

ANATOMO-FISIOLOGIA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

FISIOLOGIA (3159G01002)

Estudi del funcionament del cos humà. Estudi de les funcions bioquímiques, físiques i mecàniques de l'organisme, i la interrelació entre els diferents òrgans del cos humà.

Bbàsica 10 A 2segon semestre CAcatalà

Anatomia 1 (3159G01046)

Conèixer les bases de les estructures i els teixits del cos humà, per establir relacions dinàmiques amb l’organització funcional del mateix, y sintetitzar la nomenclatura anatòmica. Conèixer els diferents teixits del cos humà i la relació que guarden entre ells. Definir, situar i orientar cada part del cos humà. Descriure els moviments del cos humà i les estructures involucrades.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit

Anatomia 2 (3159G01047)

Conèixer les bases de les estructures i els teixits del cos humà, per establir relacions dinàmiques amb l’organització funcional del mateix, y sintetitzar la nomenclatura anatòmica. Conèixer els tipus de neurones i la comunicació que tenen entre elles. Definir, situar i orientar cada part del cos humà. Conèixer i descriure les estructures dels diversos aparells i sistemes de l'organisme, per tal d'entendre el perquè del funcionament corporal a nivell sistemàtic.

Bbàsica 8 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

CIÈNCIES BÀSIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

BIOLOGIA (3159G01003)

Estudi de la cèl·lula com a unitat elemental que forma els éssers vius. Estudi de l'estructura dels orgànuls i les seves funcions principals en la cèl·lula eucariota animal.Descriure els elements principals de la comunicació intercel·lular. Estudi de la matriu extracel·lular i els principals teixits animals.

Bbàsica 6 B 1primer semestre NDno definit

FÍSICA (3159G01004)

En aquesta assignatura es descriuen formalment la mecànica dels sòlids, dels fluids i dels camps electromagnètics com a base del funcionament del sistema musculo-esquelètic i de l'ús d'agents terapèutics en fisioteràpia.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

BIOQUÍMICA (3159G01005)

Estudiar l’estructura i funcions principals de les biomolècules. Descriure les rutes metabòliques que regeixen el nostre organisme. Conèixer els processos que permeten l’expressió de la informació genètica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit
DG 1primer semestre NDno definit

M3+Requeriment 3a llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

LLENGUA MODERNA (3159G01030)

Anglès [GEU1] a nivell B2.1 (primera part del nivell B2 descrit pel Marc Comú Europeu de referència per a les llengües MCER). Curs articulat al voltant de temes d’àmbit general i específic del món esportiu/sanitari que fomenta l’aprenentatge basat en tasques comunicatives. L’objectiu del curs és dotar als alumnes de les eines lingüístiques necessàries per poder desenvolupar-se en anglès en àmbits acadèmics, socials i laborals a nivell B2.1. Es dona prioritat a les quatre destreses lingüístiques: · Parlar: Capacitat de fer descripcions en detall i amb fluïdesa. Així com fer presentacions (breus) sobre temes generals i específics del seu àmbit marcant els punts més importants del seu discurs i donant exemples. Capacitat d’interactuar amb un grau limitat de fluïdesa i espontaneïtat sobre temes familiars i del seu interès o de la seva àrea. Capacitat per participar en converses i intercanviar informació. · Escriure: Capacitat d’escriure textos d’una varietat de tipologies (correus electrònics i cartes, entrades a blogs, articles, narracions, ressenyes, ...) sobre una varietat de temes (personals, educatius , laborals, ...) on es presenten idees, es donen opinions, es relaten fets personals, es faciliten exemples, s’avalua i analitza informació, es resumeixen les idees presencials. · Llegir: Capacitat per llegir textos en una varietat de registres, estils i finalitats de temes d’àmbit general i del seu interès. Tenir un cert grau de vocabulari lector actiu que li permet un grau de comprensió escrita satisfactori. · Escoltar: Capacitat per entendre àudios (en format àudio o audiovisual) sempre i quan el parlant moderi la velocitat del seu discurs d’àmbit general i relacionats amb el seu àmbit. Capacitat d’extreure la informació concreta, així com les idees principals i detalls específics.

Bbàsica 6 A 2segon semestre ENanglès
DG 2segon semestre ENanglès

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA (3159G01031)

La present assignatura té per objecte dotar a l'estudiant de les eines per l'adequat desenvolupament de competències pràctiques i teòriques dins del marc de la mobilització articular passiva.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
DG 2segon semestre CAcatalà

VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA (3159G01032)

Els continguts van dirigits a tenir la capacitat de valorar des de la perspectiva de la fisioteràpia l'estat funcional del pacient/usuari, considerant els aspectes físics, psicològics i socials del mateix. És necessari comprendre i aplicar els mètodes i procediments manuals i instrumentals de valoració en Fisioteràpia i Rehabilitació Física, així com l'avaluació científica de la seva utilitat i efectivitat.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
DG 1primer semestre CAcatalà

CIÈNCIES SOCIALS

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

PSICOLOGIA (3159G01006)

És pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica en determinats aspectes psicològics i socials implicats en el camp de la fisioteràpia. Així, aquesta assignatura se centra en l'estudi dels processos d'interacció de l'individu amb el seu entorn en l'àmbit de la salut.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit

ANTROPOLOGIA (3159G01007)

Antropologia proposa des de una perspectiva holística i ètica, l’anàlisi de les causes culturals i dels conflictes que incideixen a la salut, al seu desequilibri i la repercussió social que tenen els seus significats. Posa en valor la sensibilitat endavant de la desigualtat, i dota a l’alumne d’eines comunicatives i marcs bioètiques que li permetin una interacció eficaç amb el pacient .

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol

PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

MASSOTERAPIA (3159G01008)

Fonaments de fisioteràpia, cinesioteràpia, massoteràpia, electroteràpia, vibroteràpia, termoteràpia i crioteràpia, fototeràpia, hidroteràpia: valoracions, test i comprovacions funcionals en els seus fonaments, modalitats i tècniques. Tècniques i mètodes específics d'actuacions fisioteràpiques i la seva aplicació a les diferents patologies i per a la conservació de la salut

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
DG 1primer semestre CAcatalà

APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICS (3159G01009)

La present assignatura té per objecte dotar a l'estudiant dels coneixements teòrics i pràctics referents a l’Aplicació d’Agents Físics dins el marc de la Fisioteràpia com a eina de tractament a traves de classes teorico-pràctiques. Per tal de portar a la pràctica els coneixements que van adquirint al llarg del curs (però també els adquirits al llarg del grau fins al moment), s’integren dins el període lectiu de l’assignatura les Sessions d’Actuació Clínica (SAC), on els estudiants tenen la oportunitat d’oferir un servei de fisioteràpia a pacients reals.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

BIOMECÀNICA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

BIOMECÀNICA (3159G01033)

L'assignatura de Biomecànica aborda els principis físics de la Mecànica aplicats a l'ésser humà.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

CINESITERÀPIA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

CINESITERÀPIA (3159G01034)

Cinesiteràpia i tècniques especifiques de tractament.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

MÉTODES ESPECIFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR (3159G01010)

Abordatge i tractament de fisoteràpia en el pacient afecte de lesions en l'aparell locomotor. Tractament específic de fisioteràpia en les lesions òssies, articulars i de parts toves. Abordatge i tractament de fisoteràpia en el pacient amputat i en el pacient amb grans cremades.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà
DG 2segon semestre CAcatalà

TERÀPIA MANUAL (3159G01011)

Coneixements i bases del tractament osteopàtic estructural des de la vertent fisioteràpica

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

CADENES MUSCULARS (3159G01012)

Conèixer els elements corporals que ens permeten mantenir l'equilibri i adoptar una postura determinada.Comprendre el funcionament holístic del nostre cos i com evoluciona l'ésser humà davant els estímuls interns i externs. Prendre consciència de l’esquema corporal i de les modificacions que pateix segons el nostre caràcter, l'actitud postural enfront la força de la gravetat i el modus vivendi. Aprendre les relacions anatòmiques i fisiològiques entre les fàscies i els músculs. Saber explorar i detectar els morfotips més característics i respondre a cada tipologia amb els tractaments més adequats. Detectar quines cadenes musculars s’expressen amb major presència en el nostre cos.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

AFECCIONS MÉDICO QUIRÚRGUIQUES I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES (3159G01016)

Assignatura orientada al estudiant de fisioteràpia i que vol ésser una guia clínica pel fisioterapeuta que li cal detectar la possible existència de patologies sistèmiques davant de múltiples signes i símptomes.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICA (3159G01017)

Patologies de l'aparell locomotor, estudiant etiologia, diagnòstic i tractament de les mateixes. En l'apartat tractament es farà especial referència al tractament quirúrgic.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà
DG 1primer semestre CAcatalà

ATENCIÓ SANITÀRIA BÀSICA (3159G01018)

Es basa en el coneixement i atenció de les necessitats bàsiques de la persona dins el context de la salut i la malaltia, en patologia tant mèdica com traumàtica, i també en emergències sanitàries.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES (3159G01035)

Els continguts van dirigits a identificar el tractament fisioterapèutic més apropiat en els diferents processos d'alteració, prevenció, i promoció de la salut així com en els procediments de procés i desenvolupament. Identificar la situació del pacient/usuari a través d'un diagnòstic de cures de fisioteràpia, planificant les intervencions, i avaluant la seva efectivitat en un entorn de treball cooperatiu amb altres professionals en ciències de la salut. Conèixer i aplicar les guies de bona pràctica clínica.

OBobligatòria 10 A 2segon semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

MÉTODES ESPECIFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA (3159G01013)

Valoració i tractament de les diferents alteracions neurològiques degudes a lesions del Sistema Nerviós.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA I REHABILITACIÓ CARDIOPULMONAR (3159G01014)

Es donaran nocions d'anatomia i biomecànica de l'aparell toràcocopulmonar així com la fisiologia i fisiopatologia de les malalties cardíaques i respiratòries. Alhora es donaran a coneixer les propietats físiques de l'aparell locomotor, els mecanismes de defensa de la via aèria i s'obtindrà el coneixement de les principals malalties respiratories (obstructives i restrictives)així com les principals malalties cardíaques i la seva afectació a nivell fisioterapeutic. S'aprendran les principals exploracions respiratòries i es donaran les bases de les tècniques de fisioterapia respiratoria tant a nivell ventilatori con a nivell de drenatge de secrecions. És també objectiu de l'assignatura aprendre els principals mètodes de rehabilitació cardio-pulmonar.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

ARTICULACIÓ TEMPORO-MANDIBULAR (3159G01015)

Estudi de l'anatomia, el funcionament i la relació de l'articulació temporomandibular dins la globalitat de l'organisme.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà
DG 1primer semestre CAcatalà

LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA (3159G01036)

Es proposa des de la perspectiva d’equitat, analitzar l’impacte que tenen sobre la salut, els processos mediambientals, el treball, la educació, la alimentació... i com la epidemiologia, la vigilància de la salut, la protecció, prevenció i promoció poden millorar-la; identificant la gestió i organització sanitària com una eina imprescindible per fomentar la salut de les comunitats.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol

METODOLOGIA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

METODOLOGIA (3159G01037)

Es pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica sobre l'elaboració i desenvolupament de projectes d'investigació. Per a això, s'analitzen conceptes, es desenvolupen estratègies i es proposen exercicis pràctics dins l'àmbit de la salut.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

AFECCIONS MÉDICO QUIRÚRGUIQUES II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

PATOLOGIA EN NEUROLOGIA (3159G01019)

PATOLOGIA NEUROLÒGICA - INTRODUCCIÓ AL TRASTORN DEL MOVIMENT I MARXA PATOLÒGICA D'ORIGEN NEUROLÒGIC - Fisiologia del Sistema Nerviós Central i Perifèric. Exploracions complementàries en Neurologia. Sistemes. - Malalties neurològiques més rellevants infantils i de l'adult.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà
DG 1primer semestre CAcatalà

PATOLOGIA CARDIORESPIRATÒRIA (3159G01020)

Durant l'assignatura es donaran les bases de les propietats físiques i biomecaniques de l'aparell cardiorespiratori. S'apendran la fisiopatologia de les principals patologies cardíaques i respiratories. Es donaran les bases de les principals probes complementaries en l'àmbit respiratori així com la seva interpretació.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà
DG 1primer semestre CAcatalà

PATOLOGIA EN REUMATOLOGIA (3159G01021)

1. DEFINICIÓ DE REUMATOLOGIA. 2. FISIOLOGIA ARTICULAR I PERIARTICULAR. 3. SEMIOLOGIA ARTICULAR I PERIARTICULAR. 4. FISIOPATOLOGIA DEL DOLOR I INFLAMACIÓ EN REUMAOTOLOGIA I FARMACOLOGIA. 5. VALORACIÓ GENERAL DEL PACIENT REUMÀTIC. 6. PATOLOGIA INFLAMATÒRIA. 7.ARTRITIS REUMATOIDEA I MALALTIES AFINS.8. ALTRES MALALTIES INFLAMATÒRIES. 9. ALGODISTROFIA SIMPÀTICA REFLEXA. 10. DOLOR GENERALITZAT. 11. BASES CIENTÍFIQUES DEL TRACTAMENT REHABILITADOR DE LES MALALTIES REUMATIQUES.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

PRACTICUM I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

PRACTICUM I (3159G01038)

El pràcticum pretén establir l'intercanvi entre el coneixement teòric, observació i presa de decisions necessàries per exercir la fisioteràpia.

NDno definit 18 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
ER 1primer semestre CAcatalà

PRACTICUM II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

PRACTICUM II (3159G01039)

El pràcticum pretén establir l'intercanvi entre el coneixement teòric, observació i presa de decisions necessàries per exercir la fisioteràpia.

NDno definit 30 A Aanual CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C Aanual NDno definit
D Aanual NDno definit

TREBALL FI DE GRAU

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

TREBALL FI DE GRAU (3159G01041)

Elaboració i defensa davant d'un tribunal, d'un treball original dins del context de la fisioteràpia

NDno definit 12 A 2segon semestre ENanglès
B 1primer semestre ENanglès
C 2segon semestre NDno definit

OPTATIVES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

HIDROTERÀPIA (3159G01023)

Existeix un gran ventall de tipologies de pràctica esportiva, d'exercici i d'activitat física que poden comportar un benefici per la salut. Els professionals de l'exercici físic i la salut han de saber escollir quin programa d'exercicis és idoni per cada persona en funció de l'objectiu de salut i d'adherència a l'exercici. El medi aquàtic possibilita exercitar-se sense impactar excessivament el sistema ossi i articular, fet que facilita el manteniment i la millora de la salut per persones amb determinades patologies i/o grups de poblacions especials.

OPoptativa 4 A 2segon semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

TERAPIES HOLÍSTIQUES EN FISIOTERÀPIA (3159G01027)

Visió integrada del pacient amb lesions de l'aparell locomotor per disfuncions viscerals i emocionals i, les seves implicacions, a través del massatge del teixit conjuntiu de Dicke i tècniques de relaxació i meditació.

OPoptativa 4 A 2segon semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

ORTESIS I PRÒTESIS (3159G01028)

Assignatura altament especialitzada en el camp de les ortesis, pròtesis i ajudes tècniques, orientada per a que l'imminent fisioterapeuta adquireixi i treballi els principals coneixements teòric-pràctics d'aquests camps tant dinàmics i canviants.

OPoptativa 4 A 2segon semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

FISIOTERÀPIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (3159G01029)

Introduccio a la Fisiologia de l'exercici i a la Teoria de l'entrenament esportiu. Tractament de les principals lesions esportives des d'una perpectiva activa.

OPoptativa 4 A 2segon semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Reeducació postural i del moviment – RPM (3159G01042)

Avaluació postural i del moviment fisiològic des de l’observació i la presa de mesures objectives que valoren la normalitat i la seva alteració. Tractament dels desequilibris posturals i de les alteracions del moviment mitjançant la modificació activa de la mecànica articular i miofascial per una banda, i la integració dels canvis resultants en un nou esquema corporal per l’altra.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Tècniques fisioterapèutiques i esport (3159G01044)

En aquesta assignatura s'aprendrà a realitzar un tractament de la lesión desde el seu inici fins al final. Per entendre millor com recuperar la lesió, s'hauran d'agafar tècniques ja donades durant la carrera (anatomia, biomecànica, teràpia manual,...) i utilitzar nous coneixements (D-Block, reentrenament, valoració pèlvica,...), barrejar-ho i saber quina s'ha d'aplicar en cada moment o en cada situació. Per aquesta raó és molt important les bases donades en altres assignatures per poder treballar correctament les Tècniques de fisioteràpia i l'esport.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Prevenció de riscos laborals (3159G01045)

Els curs de Prevenció de Riscos Laborals s'estructura de forma modular, seguint els criteris de l'annexa IV del RD 39/1997. Permet adquirí els coneixements necessaris per desenvolupar les funcions pròpies determinades per els tècnics de prevenció de Nivell Basic; orientant-se als riscos específics del sector sanitari i de la activitat de la fisioteràpia.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpia (3159G01048)

Les proves radiològiques son cada dia més importants per el diagnòstic, maneig i tractament de tota malaltia. Amb aquesta assignatura l´estudiant aprendrà d´una manera pràctica tota els conceptes essencials del diagnòstic per l´imatge que li seran útils per fe millor la seva feina com fisioterapeuta.

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Teràpia d'alliberament miofascial-TAM (3159G01049)

Avaluació i tractament de les restriccions miofascials mes rellevants, causants de trastorns musculesquelètics. Aplicació de les tècniques bàsiques i especifiques de mobilització de les fàscies superficials i profundes en el tractament de les disfuncions miofascials.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà