Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2019-2020

Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estètica i teoria de l'art (3157G04001)

Es proposa introduir als estudiants en la comprensió i l'evolució de les principals corrents artístiques dins de la dinàmica estètica del segle XX, conèixer els seus objectius i propostes. El contingut té un caràcter integrador i, al mateix temps, transdisciplinar. S'encara la obra d'art com a necessitat constructiva, comunicativa o interactiva d'una societat, d'un lloc i d'un temps concret, i s'estudia amb les aportacions de fonts sociopolítiques, literàries, filosòfiques, religioses, etc.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Teoria i anàlisi de la imatge (3157G04002)

Desenvolupar el marc conceptual i metodològic que permeti analitzar els processos de significació. Definir els elements didàctics i conceptuals que serveixin per a objectivar els problemes visuals que s'ha de plantejar l'artífex durant la lectura i confecció del missatge. Promoure una actitud reflexiva i crítica amb l'objectiu de generar processos de sensibilització visual. Reflexionar sobre la comunicació visual i estudiar la naturalesa icònica. 011. El 'llenguatge' de la imatge 012. Anàlisi de la imatge 013. Estudi de la composició en la imatge 014. Components audiovisuals

Bbàsica 10 A Aanual CAcatalà

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Llenguatge cinematogràfic (3157G04005)

011 Cultura i cinema Entendre la importància que ha tingut el cinema al llarg de la història cultural, social i política del segle XX i principis del XXI. Descobrir que moltes de les propostes audiovisuals actuals tenen els orígens en el passat cinematogràfic. Assimilar com les altres arts i els moviments socials i polítics han influït el cinema, i com el cine, al mateix temps, ha influït les altres arts i la societat i la política. Analitzar visualment i de manera narrativa els diferents períodes estilístics i les obres concretes dels cineastes més significatius. 012 Sensibilització musical La sensibilització musical permet enriquir l'experiència sonora a través de l'audició de la música cinematogràfica, experimentant la riquesa expressiva i les seves implicacions emocionals en relació amb determinats contextos culturals. S'exploren els rudiments del llenguatge audiovisual mitjançant l'aprenentatge dels elements narratius bàsics de la composició per al cinema.

Bbàsica 9 A 2segon semestre CAcatalà

TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria i tècnica del muntatge (3157G04009)

Anàlisi de diferents fragments significatius d'obres cinematogràfiques, per a identificar las tècniques de muntatge tecnicoexpressives utilitzades en la seva realització, aplicant criteris comunicatius i expressius. Les pràctiques es centraran en l'edició de determinats materials de'acord amb un conjunt d'instruccions subministrades. També es desenvoluparà una selecció i identificació de les preses més adequades d'un enregistrament, tenint en compte el guió original i la continuïtat narrativa 011 Teoria de l'edició 012 Software d'edició 013 Conceptes artístics de l'edició

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Tecnologia audiovisual i del so (3157G04010)

Enregistrament, codificació i transmissió de la imatge electrònica i del so. Aprenentatge tècnic de com funcionen els equips que s'utilitzen en la producció audiovisual, així com dels diferents formats de gravació que existeixen

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Operativa de càmera i il·luminació (3157G04011)

La càmera videogràfica. L’enregistrament del so en directe. Iniciació a la il•luminació.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre ENanglès
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Disseny i creació del so digtal (3157G04012)

Tècniques de producció i edició digital de so per audiovisuals. Enregistrament del so directe en rodatges i integració amb documents audiovisuals.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de la multimèdia (3157G04013)

Apropament al ordinador entès com terminal d'accés als sistemes de comunicació global i eina de treball, prenent consciència doncs, de la creixent necessitat de saber-nos moure en aquest espai tecnològic de canvis constants. Introducció a la programació. 051 Hardware i software 052 Programació bàsica.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
C 2segon semestre NDno definit

ÀMBIT DE CREACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte audiovisual I (3157G04016)

'El disseny del contingut té com objectiu entrenar l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'un producte audiovisual. El desenvolupament de la part pràctica es durà a terme tant individualment com en grups. 011 Generació del projecte audiovisual. Idea 012 Ús de les tecnologies audiovisuals. Eina 013 Execució del projecte audiovisual. Expressió'

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Fotografia (3157G04017)

Assimilar i dominar la tècnica fotogràfica en diferents situacions lumíniques, i conèixer les possibilitats comunicatives i creatives de la fotografia. 021 La càmera fotogràfica 022 La velocitat d'obturació. el moviment 023 El diafragma. La profunditat de camp 024 La sensibilitat 025 L'exposició. El fotòmetre. La mesura de la llum 026 La distància focal 027 Il·luminació 028 La imatge. composició visual 029 Reportatge fotogràfic

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

DISSENY GRÀFIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments del disseny gràfic (3157G04023)

S'expliciten les vertents pròpies de tot disseny observables en productes i espais bidimensionals i tridimensionals, establint els continguts necessaris per a introduir a l'alumnat en la seva comprensió i expressió projectual. El contingut dóna a conèixer els mecanismes i les condicions del disseny de les imatges gràfiques que ens envolten, aporta les eines per a comprendre'ls i per abordar la concepció i pràctica projectual de manera introductòria. Definició i límits del disseny Història del disseny Les bases del disseny Metodologia del disseny Anàlisi del disseny Tractament digital de la imatge Plataformes de dibuix vectorial

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Cultura i pensament (3157G04003)

Introduir als estudiants en els debats sociològics, històrics i filosòfics contemporanis, a partir de les preguntes sobre la identitat de l'home, sobre les possibilitats del llenguatge i sobre el paper de la cultura. A través de la resposta a aquests interrogants s'estudien algunes de les corrents filosòfiques mes destacables del segle XX i la seva expressió en els mitjans de comunicació. 011. Pensament contemporani 012. Sistemes filosòfics en el segle XX 013. La mort dels sistemes filosòfics

Bbàsica 8 A 1primer semestre CAcatalà

Sociologia i teoria de la comunicació (3157G04004)

Es pretén situar la sociologia i la comunicació en el marc de les ciències socials i la sensibilització del saber sociològic. Es desenvolupen els continguts que permeten la comprensió i la reflexió de la realitat social i cultural i de la comunicació. Es parteix d'un tractament panoràmic, mitjançant el qual és possible marcar el camp específic de fenòmens socials, analitzar la problemàtica variada i assimilar els conceptes i la terminologia corresponent.

OBobligatòria 4 A Aanual CAcatalà

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Llenguatges contemporanis (3157G04008)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir a l’alumnat eines teòriques i metodològiques que li permetin dur a terme interpretacions crítiques i argumentades dels diversos llenguatges audiovisuals i multimèdia actuals. També pretén obrir una sèrie de dilemes bàsics per comprendre les actuals expressions socials, artístiques i culturals contemporànies després de la crisi de la objectualitat en l'art contemporani, i l'emergència del treball immaterial i creatiu en la societat de la informació, la cultura visual i la era digital.

Bbàsica 3 A 2segon semestre CAcatalà

TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tecnologies multimèdia (3157G04014)

El procés se centra en l'adquisició de coneixements teòrics i d'eines de programari per optimitzar els dissenys i continguts interactius. El contingut desenvolupa els conceptes necessaris per assolir la creació digital, valorant especialment la seva distribució per Internet, on la velocitat de la xarxa determina el format dels continguts.

OBobligatòria 9 A Aanual ENanglès
B Aanual CAcatalà

3D I (3157G04015)

'Introducció a la creació de l'animació i la imatge de síntesi de tres dimensions, així com l'aprenentatge de les tècniques i mecanismes de treball que es donen al software professional. 071 Modelització 072 Il·luminació'

OBobligatòria 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

ÀMBIT DE CREACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte creatiu (3157G04018)

El disseny del contingut té com objectiu entrenar a l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'un producte audiovisual i/o multimedia. 031. Desenvolupament de l'execució 032. Aprendre a mirar. Percepció 033. El descobriment, la invenció, la creació i, per tant, la innovació 034. Tractament didàctic dels errors 035. Avaluació de la creativitat 036. Materialització del producte.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C Aanual NDno definit

DISSENY GRÀFIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes de disseny gràfic (3157G04024)

Desenvolupament de projectes de disseny editorial, branding i publicitari. S'elaboraran dissenys de productes gràfics, desenvolupament de polítiques d'innovació i de comunicació de l'empresa en l'àmbit de la identitat corporativa i, finalment, desenvolupament del pensament creatiu aplicat.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

CREATIVITAT

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologies i tècniques creatives (3157G04025)

011. Metodologies creatives 0111. Procés creatiu en l'ésser humà 0112. Característiques de la persona creativa i creadora 0113. La ritualització i el clima creatiu 0114. El procés creatiu. Les fases del procés creatiu 0115. Potenciació de la imaginació i eliminació d'impediments a la creativitat 0116. Estudi i anàlisi de diversos models computacionals de raonament 0117. Estímuls i bloqueig de la creativitat 012. Tècniques creatives 0121. Repertori de tècniques 0122. Resolució de problemes i tècniques d'ideació 0123. Tècniques d'aplicació grupal i individual

Bbàsica 9 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

GESTIÓ I PRODUCCIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Producció audiovisual i multimedia (3157G04027)

Els continguts docents vinculats amb la producció estan encarats a l'obtenció de recursos humans, tècnics i econòmics. Aquesta matèria ofereix els coneixements i tasques que s'han d'aplicar per dur a terme projectes audiovisuals i multimèdia des d'una perspectiva estratègica, administrativa i financera. Així mateix facilita conèixer el procés de producció en el context industrial i comercial, i dels corresponents mecanismes legislatius.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures i dispositius narratius (3157G04006)

La present assignatura pretén ser una introducció a la narratologia l'objectiu de la qual ha de ser entendre es primer terme qué és una narració i quins són els seus elements bàsics, ja sigui una narració realitzada a partir del llenguatge escrit o dels llenguatges audiovisuals. Durant el curs s'explicaran els diferents gèneres narratius que s'han anat formant al llarg de l'història, igual que les diferents escoles interpretatives que les han teoritzat. De la mateixa manera es potenciarà una millor comprensió dels relats en el seu context social de comunicació i interrelació entre productors i consumidors, per així finalment reflexionar sobre les possibilitats que ofereixen els nous mitjans de comunicació en el camp de la narració. La metodologia a emprar es basa en l'aplicació de les diferents reflexions teòriques a casos concrets d'estudi. Aquests ítems exemplificants de treball es corresponen tan a obres literàries com cintes cinematogràfiques que es consideren peces clau en la història de la narració

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Guió videogràfic (3157G04007)

Formats del guió. Procés de construcció. Elements per a la construcció del guió. L’ estructura narrativa.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

ÀMBIT DE CREACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció de projectes transmèdia (3157G04019)

Aplicacions interactives multimèdia i/o transmèdia en línia i/o fora de línia. Ideació de l'aplicació. Direcció de projectes. Procés d'escriptura del guió multimèdia. Confecció, presentació del guió i projecte. Adquirir els coneixements i les metodologies necessàries per conèixer el procés de direcció i desenvolupament d’aplicacions interactives multimèdia. En aquest espai es determinen els punts de partida, la ideació amb el seu desenvolupament creatiu, el seguiment i l’avaluació. Tanmateix és proporcionant els recursos enfocats a la reflexió, execució, procediments i criteris d’actuació.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà

CREATIVITAT

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Taller de generació d'idees (3157G04026)

Es proposa valorar el desenvolupament de l’enginy i la creativitat aplicada mitjançant la confecció, realització i entrega periòdica de tres lliurables independents.

OBobligatòria 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual NDno definit

GESTIÓ I PRODUCCIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Màrqueting (3157G04028)

L' assignatura de marketing té dos objectius molt importants: El primer és que l' alumne i futur tècnic en projectes audiovisuals i multimèdia sigui capaç d'interpretar i confeccionar un pla de marketing per poder comercialitzar i vendre els seus projectes, productes i serveis audiovisuals. L' altre objectiu és que com a futur tècnic en comunicació també pugui donar valor afegit a la seva creativitat sabent interpretanr un estudi de mercat i el pla de marketing que una empresa hagi confeccionat per aconseguir vendre els seus productes o la seva marca. Per aconseguir aquests dos objectius s'estudiaran matèries molt pràctiques i dinàmiques per tal d' explicar les tècniques més importants d' un estudi de mercat i com s' analitza l' anomenat Big Data així com, totes les estratègies que cal desenvolupar en un PLA DE MARKETING. Com a valor afegit de l' assignatura es faran sessions pràctiques per conèixer les tècniques que actualment s' utilitzen a novell on-line i en especial les referides a estratègies de màrqueting digital com ara l' inbound . També es treballarà la part de comunicació del projectes important al hora de saber comunicar i saber explicar el nostre projecte i/o producte al client final.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Creació d'empreses (3157G04029)

Processos de la creació d' empreses : La Idea, el Projecte, La Viabilitat del projecte. El plà d' empresa. Factors que porten a l' èxit o al fracàs de les noves empreses. El Punt d' equilibri i el finançament de la nova empresa. L' objectiu d' aquesta assignatura és el d' estudiar el procés de creació d' una empresa a partir d' un projecte inicial que l' alumne aporta en base a una necessitat detectada en el mercat (des de la seva fase inicial a la seva constitució legal). Per tot això, caldrà analitzar i desenvolupar el projecte i confeccionar EL MODEL DE NEGOCI i EL PLA D' EMPRESA del projecte que inclou des de la seva diagnosi inicial i model de negoci, un estudi de mercat, un pla de viabilitat econòmic i un pla de marketing del mateix així com totes les fases relatives a la constitució i llançament d' aquesta futura nova empresa sempre i quan l' estudi de viabilitat sigui positiu. Tot això es complementarà amb una formació als alumnes en temes importants de nivell econòmic que complementen la formació a nivell empresarial com ara les característiques d' un empresari i les diferents tipologies d' empresa i formes d' expansió empresarial que més funciones actualment com poden ser les franquícies.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

ÀMBIT DE CREACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte transmèdia: idea (3157G04020)

El disseny del contingut té com a objectiu entrenar l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat i la recollida d'informació prèvia necessària, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'una idea per a un producte transmedia. 051 Aplicació del procés creatiu 052 Estudi i recollida d'informació 053 Guionització producte transmedia.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre ESespanyol
B 1primer semestre ESespanyol

Projecte transmèdia: Eines (3157G04021)

El disseny del contingut té com a objectiu entrenar l'alumne segons el seu camp d'interès aplicat a lae necessitats del projecte transmedia col·lectiu, mitjançant la pràctica, en l'ús de les eines. 061 Repartiment, assignació de tasques 062 Realització continguts mitjançant les diferents eines

OBobligatòria 10 A 2segon semestre ENanglès
B 1primer semestre ENanglès

Projecte transmèdia: Expressió (3157G04022)

El disseny del contingut té com objectiu entrenar a l'alumnat, mitjançant la pràctica, en la materialització i presentació d'un producte transmedia. 071 Assemblatge dels continguts 072 Presentació 073 Memòria

OBobligatòria 5 A 2segon semestre ENanglès
B 1primer semestre ENanglès

PRÀCTIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques (3157G04044)

S'han de proporcionar orientacions i criteris que permetin encarar amb prou solidesa una intervenció relacionada amb les tasques inherents al temps de pràctiques. A continuació es relacionen els continguts docents estudiats amb la realitat pràctica de la vida quotidiana i laboral d'una organització per poder obtenir una major implicació responsable i eficient per part de l'alumne. Funcionament de les organitzacions, indústries i institucions relacionades amb la comunicació audiovisual i multimèdia Aplicació directa i posada en pràctica de les tècniques i els processos de creació, realització i producció audiovisual Treball pràctic a l'empresa i realització de la memòria de les pràctiques

NDno definit 10 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre NDno definit

TREBALL FINAL DE GRAU

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de Grau (3157G04045)

Es desenvoluparà de manera progressiva, en fases successives. Aquestes es fonamenten en l'equilibri de tres àrees principals: l'àrea de coneixement (idea), la instrumental i metodològica (eina) i l'àrea de llenguatges expressius (expressió). ÀREA DE CONEIXEMENT (IDEA) Fase 1. Idea i elecció del tema: En aquesta primera fase l'estudiant haurà de desenvolupar el coneixement teòric de l'àmbit escollit, mitjançant una recollida d'informació, amb la seva corresponent bibliografia i anàlisi per a l'elaboració de conclusions sobre la hipòtesi que vol realitzar. ÀREA INSTRUMENTAL I METODOLÒGICA (EINA) Fase. 2. Eina: l'estudiant haurà de realitzar una activitat empírica, des d'un punt de vista quantitatiu i / o qualitatiu, per abordar la hipòtesi plantejada i decidir quins recursos són necessaris utilitzar dels apresos durant el Grau per a la posterior realització del projecte. ÀREA DE LLENGUATGES EXPRESSIUS (EXPRESSIÓ) Fase 3. Expressió: Fonaments del marc teòric i orientació dels plantejaments per elaborar l'execució. Fase 4: 4.1.- Autoavaluació, millora i prospectiva: Aquesta fase planteja la reflexió crítica, constructiva i avaluadora

NDno definit 12 A 2segon semestre NDno definit

OPTATIVES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tecnologies multimèdia II (3157G04030)

Anàlisi i estudi dels efectes d'Internet generats per l'arquitectura de participació. Elaboració de protocols pels canals de publicació personal i grupal en xarxa, que impliquen dinàmiques de creació de continguts, intercanvi d'informació i construcció de nous espais de comunicació. Aplicació dels mecanismes de funcionament i les seves estratègies específiques de comunicació.

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

3D II (3157G04031)

Es parlarà de com donar realisme a les nostres escenes modelades en 3D, aplicant materials, textures i una il.luminació adequada a l’entorn. També es farà una introducció a la animació en 3D creant sencilles animacions, on una de les finalitats podria ser la integració amb imatge real.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Direcció audiovisual (3157G04032)

Estudi i praxi dels recursos expressius que fonamenten la direcció audiovisual, mitjançant la utilització de les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinari, relacionades amb la direcció de fotografia i la direcció d'actors. Direcció de fotografia. Capacitat per dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lluminoses naturals o artificials, atenent les característiques creatives i expressives que proposa la direcció del projecte audiovisual. Direcció d'actors. S’ ofereixen els recursos bàsics per poder intervenir i dirigir en la interpretació dels actors. Comprensió dels mecanismes que provoquen la transmissió del potencial dramàtic, mitjançant l'ús de diverses eines expressives com la veu, el moviment, les emocions, etc.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Disseny interactiu (3157G04033)

L'ús del software específic complementa el binomi que conformen la creació i el codi. El procés docent inclou la intervenció amb dibuix animat passant per l'autoria multimedia, fins assolir tasques d'aplicació de desenvolupament web. Es tractarà també del desenvolupament del llenguatge de programació orientar a objectes, i d'arreglar els controls de preferències. 041 Aplicacions 042 Web 043 Curtmetratge 044 Instal·lacions

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

Disseny audiovisual (3157G04034)

Afrontar el Procés creatiu d'una peça animada: des de la idea a les referències, el disseny, l'storyboard, l'animatica o el timing. Dominar les tècniques d'animació i composició amb After Effects, així com les eines utilitzades en cada un d'aquests processos. Grafisme per a televisió, branding de cadenes, títols de crèdit, infografies. Conèixer el treball de composició i postproducció bàsica amb vídeo.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

3D III (3157G04035)

061 Dinàmiques de fluïds. 062 Rigging 063 Novetats 3D

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Redacció i desenvolupament del guió (3157G04036)

Aplicar els coneixements sobre la creació audiovisual a l'escriptura d'un guió de curtmetratge.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Fotografia creativa (3157G04037)

Experimentació amb la fotografia per obtenir resultats inesperatss a partir de solucions diferents de les habituals. 081. Tecnificació: Il·luminació 082. Retoc avançat 083. Fotografia creativa 084. Hibridació

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Metodologia del projecte gràfic (3157G04038)

Realització d'un projecte professional on l'estudiant posarà en pràctica tots els coneixements teòrico-pràctics adquirits en disseny i composició visual. - Metodologia del projecte gràfic professional - El rol del director creatiu - El rol del director d'art - El rol del dissenyador gràfic

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Disseny del so (3157G04039)

El curs oferirà a l'alumne la possibilitat de perfeccionar coneixements en l'àmbit del disseny sonor aplicat als audiovisuals; l'ajudarà a desenvolupar un sentit crític i adquirir sensibilitat envers el so, tot posant en pràctica les eines necessàries per assolir un aprenentatge global en aquest camp del disseny del so per audiovisuals.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Edició de vídeo (3157G04041)

Tècniques de postproducció per a poder utilitzar la tecnologia i les técniques d'edició derivades del vídeo digital, així com profunditzar en els últims avanços en la manipulació de la imatge en moviment i l'autoria. 121. Postproducció i edició adelantada amb el software d'edició no lineal 122. Composicions i efectes

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Projecte audiovisual II (3157G04042)

El curs està enfocat a la producció d'un documental de creació, amb el qual l'alumne es pugui expressar mitjançant el llenguatge audiovisual.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Seminaris complementaris (3157G04043)

Els alumnes es poden matricular de 1 Seminari Complementari. L’objectiu dels seminaris és que els alumnes puguin amplificar, aprofundir i/o actualitzar coneixements més especialitzats relacionats amb diverses disciplines que requereixen una actualització a causa del permanent canvi de context tecnològic. Les diverses assignatures que formen part dels seminaris es desenvolupen en el camp de l’expressió i la comunicació audiovisuals. L’ampliació i la relació dels continguts està relacionada amb l’activitat professional, i amb vocació introductòria a l’àmbit laboral. Els seminaris es fonamenten en l’adquisició dels coneixements i destreses de les diferents maneres d’expressar informació per aconseguir la total confecció i realització de missatges i continguts gràfics, aplicacions interactives i documents audiovisuals de diversos gèneres.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Direcció d'actors (3157G04047)

En aquesta assignatura l'estudiant aprofundirà en els aspectes de la direcció d'actors per cinema i televisió. L'estudiant treballarà amb diferents directors d'actors i n'haurà d'extreure la seva pròpia visió i una manera de treballar pròpia i singular. El treball serà eminentment pràctic a partir d'escenes, això implica conèixer, practicar i experimentar com enfrontar-se a la posada en escena i a la interrelació amb l'actor i/o actriu

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Nous formats (3157G04048)

Els profunds canvis de l'actual escenari de la comunicació, exigeixen un replantejament de les estratègies creatives dels productors i creadors de continguts. L’assignatura contempla més enllà dels mitjans tradicionals, la conceptualització sobre els nous formats i la ideació de continguts pels diferents suports multiplataforma.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà