Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2019-2020

Grau en Arts Escèniques

Literatura Dramàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Literatura dramàtica I: Dels inicis a l'Edat Mitjana (3157G03001)

Estudi i anàlisi dels textos de la literatura dramàtica. Lectura i anàlisi dels textos clàssics de la literatura dramàtica dins dels paràmetres de la representació, no només en funció de criteris i valors literaris, sinó també com a instruments de representació espai-temporals dins d'un context històric, cultural, polític i social. Estudi de les diferents corrents de la literatura dramàtica, entenent l'obra teatral com una teoria de la representació en el temps i com una part indissoluble de la història de la humanitat. La literatura dramàtica com a eina per desxifrar els codis d'interpretació espai-temporals (polítics, ideològics i estètics) donant-los validesa en el context de l'escena contemporània. Lectura ideològica d'un text dramàtic desxifrant les claus polítiques, ètiques i estètiques del seu temps i que puguin ser llegides i enteses en el context actual.

Bbàsica 8 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Literatura dramàtica II: De l'Edat Moderna als nostres dies (3157G03002)

Estudi i anàlisi dels textos fonamentals de la literatura dramàtica universal com a instruments de representació dins un context històric, cultural, polític i social. Estudi dels seus valors literaris i de les diferents corrents literàries que emmarquen aquests textos i el seu significat com a codis d’interpretació ideològics, estètics i polítics de cada època.

Bbàsica 8 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Teories Dramàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teories dramàtiques I: Del greco-romà al Renaixement (3157G03003)

Estudi i anàlisi dels signes escènics en la seva configuració retòrica, de la semiologia de la representació teatral, de les bases de la teoria dramàtica i del seu trasllat en les sintaxis escèniques contemporànies. Estudi i anàlisi de les teories de la representació de les diferents etapes històriques i la seva plasmació interpretativa.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà

Tècniques d'Interpretació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Reproducció del comportament humà (3157G03004)

A5 - Reproducció del comportament humà. 1. Bases teòriques de la interpretació escènica. 1.1.- Història de la interpretació. 1.2.- Tècniques de les diferents disciplines que permetin la reproducció del comportament humà en diferents estats emocionals. 1.3.- Filosofia i estudi del caràcter humà en les arts escèniques. 1.4.- Mètodes interpretatius teatrals. 1.4.1-Metodologies eclèctiques: Lecoq, Stanislavski, Lecrou 2.- Emoció i motivació en escena. 2.1.-Processos de comunicació. 2.2.- Llenguatge emocional en l'actuació i adquisició de tècniques de respiració i relaxació. 2.3.-Exploració de l'expressió en el llenguatge dramàtic: veu, cos i emoció. 3.- Improvisació. Mètodes i maneres interpretatius. 3.1.- La gestualitat amb relació a les tècniques de improvisación.3.2.-La dansa poètica: Dansa Butoh 4. Taller de reproducció del comportament humà.

Bbàsica 9 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Tècniques d'interpretació de la veu i el cant (3157G03005)

Estudi pràctic i teòric de les tècniques vocal parlades i cantades, anatomia de la veu, respiració en el cant, interpretació cantada individual i de grup.

Bbàsica 9 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Àmbit de Creació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Àmbit de creació I: Teatre fins el segle XVIII (3157G03006)

Curs consistent en un projecte col·lectiu de posada en escena orientada per un professor en funcions orgàniques de director d’escena: lectura ideològica del text, aproximació i concreció de les necessitats tècniques i d’interpretació, assaig, repetició i entrenament físic i justificació de les opcions estètiques e ideològiques escollides. Determinació de les necessitats d’escenotècnia i producció. La peça serà triada entre el conjunt d’obres que van des dels començaments de l’escriptura dramàtica fins al segle XVIII.

OBobligatòria 10 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Àmbit de creació II: Teatre des del segle XIX fins els nostres dies (3157G03007)

Projecte col·lectiu de posada en escena orientada per un professor en funcions orgàniques de director d’escena: lectura ideològica del text, aproximació i concreció de les necessitats tècniques i d’interpretació, assaig, repetició i entrenament físic i justificació de les opcions estètiques e ideològiques escollides. Determinació de les necessitats d’escenotècnia i producció.

OBobligatòria 10 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Teories Dramàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teories dramàtiques II: Del Barroc als nostres dies (3157G03008)

Estudi i anàlisi dels signes escènics en la seva configuració retòrica, de la semiologia de la representació teatral, de les bases de la teoria dramàtica i del seu trasllat en les sintaxis escèniques contemporànies. Estudi i anàlisi de les teories de la representació de les diferents etapes històriques i la seva plasmació interpretativa. Aprofundiment.

Bbàsica 6 A Aanual ESespanyol

Tècniques d'Interpretació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques d'interpretació dels llenguatges corporals (3157G03009)

Desenvolupar consciència i coneixement del cos com a instrument expressiu i comunicatiu. Descobriment del cos sensible, emotiu i sensitiu. Desenvolupar en el coneixement profund de les pròpies capacitats de moviment. Llenguatge corporal. Capacitat creativa, analítica, comunicativa i de treball en equip. Moviment i creativitat.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Tècniques d'interpretació de la dansa (3157G03010)

Estudi teòric-pràctic de dansa que introdueix a l'alumnat al coneixement i ús del cos com a vehícle d'expressió i d'escriptura dramatúrgica. Des d'aquesta visió, l'assignatura planteja tant una pràctica d'experimentació corporal en dansa com un procés reflexiu sobre aquesta experimentació amb l'acompanyament de textos teòrics d'autors del camp de la dansa i de les arts escèniques. Atès a aquest plantejament els objectius d'aprenentatge són: Conèixer i adquirir principis tècnics del cos en moviment per poder expressar a través d’aquest amb una intenció artística. Fer ús d’elements del moviment i d’estratègies coreogràfiques per a la composició coreogràfica.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Àmbit de Creació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Àmbit de creació III: Teatre musical (3157G03011)

Curs consistent en un projecte col·lectiu de posada en escena d’una obra escènica musical orientada per un professor en funcions orgàniques de director d’escena: lectura ideològica del text (o llibret), aproximació i concreció de les necessitats tècniques- interpretatives i de les seves particularitats musicals i coreogràfiques, assaig, repetició, entrenament físic i justificació de les opcions estètiques i ideològiques escollides. Determinació de les necessitats d’escenotècnia i producció.

OBobligatòria 15 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C Aanual NDno definit

Dramatúrgia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dramatúrgia teatral (3157G03012)

Anàlisi i control dels sistemes d'escriptura teatral. S'impartiran a l'estudiant els coneixements tècnics per el desenvolupament de la dramatúrgia, siguin textuals o no textuals.

Bbàsica 8 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Escenotècnia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bases de l'escenotècnia (3157G03013)

Es pretén proporcionar a l'alumnat un coneixement bàsic sobre els àmbits de l'escenografia i la il.luminació escènica, per tal de conèixer, per una banda, les característiques bàsiques de l'arquitectura teatral i la tècnica escènica, i per una altra exercitar la capacitat d'anàlisi, conceptualització, concepció i reproducció de l'espai escènic, centrant-nos en l'espai com a continent d'accions i la llum com a eina de modul.lació dels cossos i els objectes que l'ocupen. Es treballarà combinant sessions teòriques i pràctiques, en les que l'alumnat anirà descobrint coneixements històrics, tècniques escenogràfiques i d'il.luminació escènica, alhora que exercitant la part més creativa del fet escenogràfic, basant-nos en exercicis tant individuals com col.lectius, per acabar el-laborant un projecte escenogràfic complert de petit format, vinculat a la pràctica "Àmbit de creació III"

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà

Expressions de la Cultura Contemporània

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressions de la cultura contemporània (3157G03014)

Aquesta assignatura constitueix una aproximació a les manifestacions culturals que caracteritzen i defineixen allò esdevingut des de l'inici de la modernitat fins l'actualitat, és a dir, des de la Segona Guerra Mundial fins avui. El seu objectiu és profunditzar en el significat de les produccions estètiques, relacionant el context històric, polític i social amb les diverses creacions artístiques que han sorgit en cada període. Per tant, l'abordatge de les discussions existents al voltant dels fets culturals i les produccions i relacions de sentit.

OBobligatòria 7 A Aanual CAcatalà

Àmbit de Creació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Àmbit de creació IV: Creació audiovisual (3157G03015)

90%

OBobligatòria 15 A Aanual CAcatalà

Dramatúrgia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dramatúrgia audiovisual (3157G03016)

Aplicar els coneixements sobre la creació audiovisual a l'escriptura d'un guió de curtmetratge.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà

Escenotècnia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tecnologies emergents aplicades a l'escenotècnia (3157G03017)

A.16.Tecnologías emergents aplicades a la escenotècnia -6 crèdits - Anual tercer curs Caràcter: Obligatori branca; Arts i humanitats 1.- Metodologia i desenvolupament del projecte escenogràfic. 1.1.- Definició i conceptes d'Il·luminació. 1.2.-Utilització dels recursos visuals, sonors, interactius i efectes especials en funció de la creació artística . 1.3.-Noves tecnologies: So, vídeo, llums, formes dels espais escènics, aplicació de tècniques de construcció. 1.4.-Últims avenços tecnològics en el món aplicats a les arts escèniques. 2.- Introducció als conceptes en el món transmèdia. 2.1.Música aplicada a l'escena 2.2.La interactivitat aplicada a l'escena 2.3. Creativitat aplicada a la tecnologia d'escena: mapes mentals, brain writing i altres. 2.4.Robótica aplicada a l'escena. Interacció home-màquina.

OBobligatòria 6 A Aanual CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció d'actors (3157G03018)

En aquesta assignatura l'estudiant aprofundirà en els aspectes de la direcció d'actors per cinema i televisió. L'estudiant treballarà amb diferents directors d'actors i n'haurà d'extreure la seva pròpia visió i una manera de treballar pròpia i singular. El treball serà eminentment pràctic a partir d'escenes, això implica conèixer, practicar i experimentar com enfrontar-se a la posada en escena i a la interrelació amb l'actor i/o actriu

OPoptativa 6 A Aanual CAcatalà

Interpretació escènica: llenguatge corporal (3157G03021)

Investigació i desenvolupament corporal, integració del cos en moviment i espai escènic. Taller d'expressió corporal, aprenentatge de metodologies. En aquest laboratori d'expressió corporal incorpora diferents estils - performance- dansa- circ i teatre físic- al que resulta un fort treball físic. En aquest workshop de creació de llenguatges corporals aprendràs metodologies i conceptes per connectar aquells estils i deixaràs anar els fluxos d'un a un altre. Aquest taller t'introduirà a aquells conceptes a espurna la creativitat dins tu, això t'ajudarà a trobar els teus moviments propis, les teves frases, qualitats, caràcters, ... Aquestes classes emfatitzen el treball de respiració, floorwork, ritmes com a llengua i encontre, qualitats i estats.

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Interpretació escènica: comportament humà (3157G03022)

-A21-Interpretació escènica: comportament humà - 6 crèdits - Anual tercer curs Caràcter: optativa 1. Metodologies aplicades a la comunicació visual i expressió escènica. 1.1.-Metodologies de treball. La pràctica del gest 1.2.-Psicologia aplicada a l'espai escènic. 2. Antropologies socioculturals. El sincretisme de les cultures africanes i la seva influència en la cultura occidental. 2.1.- Treball de tècniques en la dansa primitiva: la unió de cos, temps i espai. 3.-Taller de comportament humà. 4. Laboratori d'experimentació del gest. 5.-Visionat de treballs.

OPoptativa 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual NDno definit

Direcció escènica: metodologia i desenvolupament del projecte (3157G03027)

Curs orientat a l’adquisició de les habilitats professionals del director d’escena: planificació i gestió de l’espai escènic, assajos i funcions dins del projecte escènic, guió tècnic i processos en la creació i desenvolupament dels espectacles. La regidoria escènica: eines del regidor, direcció i coordinació d’equips tècnics i artístics, la planificació.

OPoptativa 6 A Aanual CAcatalà

Escena en espais públics (3157G03032)

Estudi de l’espai públic com a motor del relat escènic. Moviment, paraula i espai. El site specific, el gran esdeveniment i l’espectacle de gran format. Escena i comunitat.

OPoptativa 6 A Aanual CAcatalà

Interpretació escènica : Dansa II (3157G03033)

Aprofundir en el coneixement del propi cos a partir de la pràctica del moviment. Estudi del cos com a eina creativa. Aplicació i desenvolupament de la composició.

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Interpretació escènica : Veu II (3157G03034)

Estudi pràctic i teòric de la tècnica vocal parlada, dicció, projecció i anatomia de la veu.

OPoptativa 6 A Aanual CAcatalà

Interpretació escènica : Llenguatges corporals II (3157G03038)

Investigació i desenvolupament corporal, integració del cos en el moviment i en l'espai escènic. Taller d'expressió corporal i aprenentatge de metodologies.

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

Pràctica escènica (3157G03039)

Realització pràctica d'un muntatge teatral, atenent a les diferents facetes del món escènic, interpretació, dramatúrgia, direcció escènica, i escenografia

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Gestió i Producció Teatrals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió i Producció Teatrals (3157G03028)

Estudi de la supervisió de tots els aspectes relatius a la realització global de l'obra. La relació de la producció amb els tècnics i el director de l'obra. Estudi de l'entorn legal, econòmic i empresarial amb especial atenció a la captació de fons. Així mateix, s'inclou la gestió d'equipaments culturals com a nova àrea de la gestió de les arts escèniques.

OBobligatòria 9 A 2segon semestre CAcatalà

Seminaris Complementaris

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Seminaris complementaris (3157G03036)

Amb aquest mòdul pretenem introduir l'alumne, davant les possibilitats i opcions que pot oferir-li el futur professional. Davant el repte de convertir-se en futurs professionals de les arts escèniques, volem oferir el coneixement de totes aquelles eines i plataformes tècniques del moment. Aquest mòdul es divideix en tres grans blocs: D'una banda volem donar a conèixer als estudiants noves sortides professionals. En segon lloc, volem formar-los en les últimes tendències i les últimes tecnologies en el panorama de les arts escèniques. Per finalment convidar a professionals en actiu que ajudin als nostres estudiants a través de la seva experiència a descobrir com pot ser el seu lloc al mercat laboral.

OBobligatòria 20 A 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques (3157G03030)

Veure annex capítol 5 http://ca.eram.cat/serveis/gae/distribucion_plan.pdf

OBobligatòria 15 A 2segon semestre NDno definit
E 2segon semestre NDno definit

Pràctiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques (3157G03037)

Experiència en la pràctica integrada de les Arts Escèniques, per tal d'aplicar els coneixements adquirits en l'aprenentatge universitari. Possibilitat de treballar en una companyia teatral o empresa del sector de les arts escèniques, institució cultural o administració pública dedicada a les arts escèniques.

OBobligatòria 10 A 2segon semestre CAcatalà
E 2segon semestre NDno definit

Treball Final del Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final del grau (3157G03031)

El projecte o Treball de Final de grau (TFG), com matèria que forma part dels plans d'estudis, és un treball de síntesi individual, que es realitza en el tram final dels estudis sota la supervisió d'un tutor/a, i que és avaluat per una comissió creada a aquest efecte. El TFG ha de permetre a l'estudiant posar de manifest que sap aplicar, de manera integrada, els diferents continguts de la titulació en l'estudi d'una temàtica al disseny d'una aplicació o a la resolució d'un problema concret del seu àmbit professional.

OBobligatòria 15 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
E 2segon semestre NDno definit