Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2018-2019

Grau en Medicina

Introducció a l'estudi de la Medicina: Homeostasis i regulació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a l'estudi de la Medicina: Homeostasis i regulació (3109G01001)

Organització de l'ésser humà a nivell molecular. Biomolècules. Estructura i funcions de la cèl·lula eucariota. Metabolisme: regulació, integració metabòlica i comunicació cel·lular. Genoma humà: expressió i regulació gènica. Herència.

Bbàsica 15 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 1

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 1 (3109G01002)

Estudi de la morfologia, estructura i desenvolupament de l'aparell locomotor a nivell cel·lular, tissular, orgànic i de sistema.

Bbàsica 15 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 2

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 2 (3109G01003)

Estudi del desenvolupament, morfologia, estructura i funció dels aparells cardiovascular, respiratori i digestiu a nivell cel·lular, tissular, orgànic i de sistemes.

Bbàsica 15 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació (3109G01004)

Metodologia clínica. Tecnologies i fonts d'informació i documentacio clínica i biomèdica. Conceptes bàsics de bioestadística. Interpretació i valoració crítica dels continguts metodològics i estadístics d'un article científic. Conceptes bàsics d'Epidemiologia. Medicina basada en l'evidència.

Bbàsica 10 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 3

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 3 (3109G01005)

Estructura i funció dels diferents aparells i sistemes excretor i reproductor, sistema immune, la sang i sistema endocrí. Homeòstasi. Adaptació a l'entorn. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori. Desenvolupament embrionari i organogènesi. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes. Comprendre les proves funcionals para determinar paràmetres vitals en relació als sitemes mencionats i interpretar-los.

Bbàsica 10 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 4

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 4 (3109G01006)

Estudi del desenvolupament, morfologia, estructura i funció del sistema nerviós i òrgans dels sentits, a nivell cel·lular, tissular, orgànic i de sistemes.

Bbàsica 12 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre
F 1primer semestre

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 1

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 1 (3109G01007)

Conèixer les indicacions de les proves bioquímiques, hematològiques, immunològiques, microbiològiques. Conèixer les característiques dels teixits en les diferents situacions de lesió, adaptació i mort cel•lular. Inflamació. Alteracions del creixement cel•lular. Saber com obtenir i processar una mostra biològica per al seu estudi mitjançant els diferents procediments diagnòstics. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Inflamació, Conèixer els fonaments de la interacció de les radiacions amb l'organisme humà. Saber interpretar els resultat. Conèixer els fonaments de la interacció entre els fàrmacs i l’organisme i els factors que modifiquen aquesta interacció. Conèixer els components de la selecció raonada dels medicaments i la metodologia del seu estudi.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 2

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 2 (3109G01008)

Anatomia patològica dels diferents aparells i sistemes. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori. Conèixer els fonaments de la interacció de les radiacions amb l'organisme humà. Valorar les indicacions i contraindicacions dels estudis radiològics. Tenir la capacitat d'aplicar els criteris de protecció radiològica en els procediments diagnòstics i terapèutics amb radiacions ionitzants. Imatge radiològica. Conèixer els principis i indicacions de la radioteràpia. Inflamació. Alteracions del creixement cel lular. Conèixer els fonaments de la interacció de les radiacions amb l'organisme humà. Conèixer les característiques dels teixits en les diferents situacions de lesió, adaptació i mort cel lular. Practicar procediments quirúrgics elementals: neteja, hemostàsia i sutura de ferides. Conèixer la fisiopatologia de les ferides (incloent cremades, congelacions i altres tipus de ferides). Cicatrització. Hemorràgia quirúrgica i profilaxi tromboembòlica. Conèixer les indicacions quirúrgiques generals, el risc preoperatori i les complicacions

OBobligatòria 15 A Aanual
B Aanual
C Aanual
D Aanual

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Programa d'habilitats 2. Habilitats de comunicació (3109G01009)

La comunicació és una part fonamental i clau de la feina del metge, tant per establir una relació adequada amb el pacient i la seva família, com també amb els altres professionals de la salut. L’entrevista clínica, podem dir que és el primer acte mèdic que realitzem, ens ha d’ajudar a poder facilitar i establir un diagnòstic, explicar la situació en la que es troba el pacient, quins riscos presenta, quin és el seu pronòstic, intenta, mitjançant la informació, que el pacient col·labori en el tractament, i a relacionar-nos amb familiars i amics; és a dir a crear el clima adient per fer una assistència de qualitat. Per tant, l’hem de considerar una eina essencial de diagnòstic i de suport al tractament. És per tot això, que considerem clau la formació de l’estudiant de medicina en tècniques d’entrevista i en la importància de fer un adequat cumpliment i registre de la història clínica, a més de l’abordatge en la introducció dels aspectes ètics i legals tant de l’entrevista com de la història clínica. Considerem que durant els anys preclínics l’estudiant ha de conèixer aquestes eines de comunicació amb el pacient, per quan estigui fent les matèries i les pràctiques clíniques poder-les portar a terme d’una forma adient.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Programa d'habilitats 3. Exploració física i fonaments d'ètica mèdica (3109G01010)

Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, interpretant el seu significat. Conèixer la utilitat i l'efectivitat per arribar a un diagnòstic de les diferents maniobres o proves. Conèixer i manejar els principis de la medicina basada en l'(millor) evidència. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig del dany físic i mental. Reconèixer les alteracions patològiques quan es realitza una exploració

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Sistemes de provisió, processament i eliminació 1. El sistema cardiovascular

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Sistemes de provisió, processament i eliminació 1. El sistema cardiovascular (3109G01013)

Adquirir coneixements teòrics en la fisiopatologia, epidemiologia, diagnòstic i tractament médic i quirúrgic de les diferents malalties cardiovasculars. Despertar l’interés individual a la pràctica de la cardiologia, la cirurgia cardiaca y vascular. Adquirir capacitats en la relació metge-pacient i en el treball en equip. Adquirir hàbits d'estudi, formació i pensament crìtic.

OBobligatòria 15 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Sistemes de provisió, processament i eliminació 2. La sang i els limfàtics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Sistemes de provisió, processament i eliminació 2. La sang i els limfàtics (3109G01014)

El mòdul està integrat per dues àrees de coneixement: hematologia i les bases de l’oncologia. Les sessions d’aprenentatge basat en problemes i els tallers estan estructurats segons els objectius d’aprenentatge del mòdul.

OBobligatòria 10 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre
F 1primer semestre

Sistemes de provisió, processament i eliminació 3. L'aigua, els electròlits i l'excreció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Sistemes de provisió, processament i eliminació 3. L'aigua, els electròlits i l'excreció (3109G01015)

Mòdul dirigit al maneig de les patologies que afecten al ronyó i la via urinària, la hipertensió arterial, els trastorns hidroelectrolítics i els trastorns de l'equilibri àcid-bàsic

OBobligatòria 12 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Sistemes de provisió, processament i eliminació 4. Digestió, metabolisme i desintoxicació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Sistemes de provisió, processament i eliminació 4. Digestió, metabolisme i desintoxicació (3109G01016)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell digestiu. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Fàrmacs analgèsics i antineoplàstics. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal · liativa. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Programa d'habilitats 4. Epidemiologia bàsica i administració sanitària (3109G01011)

El coneixement de la salut i dels seus condicionants, dels riscos que poden provocar el seu deterior i de les intervencions a nivell comunitari que cal impulsar per protegir l’estat de salut de les poblacions són objectius de la Salut Pública. Es tracta de passar: - De l’estudi dels individus al coneixement de les poblacions - De l’estudi de les malalties a l’estudi de la salut amb els seus condicionants i els elements que la poden posar en perill . - De l’estudi dels diagnòstics i tractaments de la patologia a l’estudi de la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut. Implica les activitats i els esforços de la comunitat orientats a la defensa i la promoció de la salut de la població i per restablir-la quan s’hagi perdut. Són polítiques i iniciatives organitzades per la societat per protegir, promoure i recuperar la salut dels seus individus. Les activitats pròpies de la Salut Pública poden canviar al modificar-se la tecnologia i els valors socials, però els objectius sempre són la reducció de la ”quantitat” de malaltia, de les morts prematures i dels transtorns i incapacitats produïts per la malaltia en les poblacions. Conèixer els principis i aplicar els mètodes propis de la medicina preventiva i la salut pública. Factors de risc i prevenció de la malaltia. Història natural de la malaltia i nivells de prevenció. Reconèixer els determinants de salut de la població. Indicadors sanitaris. Planificació, programació i avaluació de programes de salut. Prevenció i protecció davant de malalties, lesions i accidents. Vigilància epidemiológica. Avaluació de la qualitat assistencial i estratègies de seguretat del pacient. Vacunes. Epidemiologia. Demografia. Conèixer la planificació i administració sanitària a nivell mundial, europeu, espanyol i autonòmic. Conèixer les implicacions econòmiques i socials que comporta l'actuació mèdica, considerant criteris d'eficàcia i eficiència. Els alumnes desenvoluparan habilitats encaminades a: - Valorar les necessitats de salut de la població - Desenvolupar polítiques de salut - Garantir les prestacions dels serveis sanitaris

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Sistemes de provisió, processament i eliminació 5. La respiració i l'aparell respiratori

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Sistemes de provisió, processament i eliminació 5. La respiració i l'aparell respiratori (3109G01017)

Formació Clínica Humana en aparell respiratori (3109G01017). Reconèixer la definició, etiologia i fisiopatologia, així com diagnosticar i orientar el maneig terapèutic o la prevenció de les principals patologies de l'aparell respiratori.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Comunicació dins del cos humà i interfase amb el medi ambient 1.

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Els sistemes de comunicació al cos humà (3109G01018)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema endocrí. Patologies de la nutrició. Conèixer els principis bàsics de la nutrició humana. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Valorar l'estat nutricional i elaborar una dieta adequada a les diferents circumstàncies. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Nutrició i dietoteràpia. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Comunicació dins del cos humà i interfase amb el medi ambient 2.

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La reproducció humana i les hormones sexuals (3109G01019)

Formació Clínica Humana. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies ginecològiques. Embaràs i part normal i patològic. Puerperi. Malalties de transmissió sexual. Contracepció i fertilització. . Exploració i seguiment de l'embaràs. Farmacologia específica de patologia ginecològica i obstètrica.

OBobligatòria 15 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 1. La conducta humana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 1. La conducta humana (3109G01020)

Estudi de la conducta humana i els seus precursors biològics i socioculturals. Estudi de la patologia de la conducta humana, de la seva etiopatogènia, de les seves característiques clíniques i del seu diagnòstic i maneig clínic assistencial bàsic.

OBobligatòria 10 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Programa d'habilitats 5. Bioètica. Valoració crítica (3109G01012)

El mòdul consta de dues parts: la Bioètica i la medicina legal i forense. Dins la bioètica es comença per els fonaments i la metodologia de la presa de decisions, es descriu el marc legal principal i es revisen les situacions clíniques en les que es generen qüestions o conflictes ètics i legals. També inclou tot el referent a la deontologia mèdica i els diferents comitès que funcionen al sistema sanitari relacionats amb la bioètica. En relació a la Medicina Legal i Forense es revisen els aspectes legals de la mort, de la responsabilitat mèdica, els documents legals i aspectes generals de criminologia i genètica forense. La Bioètica es treballarà a partir de tres sessions d'ABP de les quals la tercera inclourà casos en format role-playing, tres seminaris i un taller . La Medicina Legal i Forense es treballarà en format de classes magistrals. Estan programades pràctiques voluntàries de Medicina Legal i Forense a l'Institut de Medicina Legal de Girona

OBobligatòria 7 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 2

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Òrgans dels sentits: la pell (3109G01021)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de la pell. Adquirir les bases per comprendre la fisiopatologia, la semiologia clínica, el diagnòstic i el tractament de les principals malalties dermatològiques. Conèixer i comprendre la importància de les manifestacions cutànies en relació amb la medicina interna. Comprendre la importància del diagnòstic dels processos en l'àrea de l'oncologia cutània. Conèixer els principals patrons morfològics de les malalties cutànies inflamatòries i les característiques anatomopatològiques dels principals tumors cutanis. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes interpretant el seu significat.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Òrgans dels sentits: Oftalmologia (3109G01022)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de la patologia de: la parpella, conjuntiva i superfície ocular, sistema llagrimal secretor i excretor, còrnia , esclera, úvea anterior, cristal·lí, glaucoma, de la retina (retinopaties vasculars, degeneració macular associada a l'edat, despreniment de retina, retinopatia del prematur), del nervi òptic (neuritis òptica, edema de papil·la), via òptica, alteracions de la refracció, estrabisme i ambliopia. Conèixer la cirurgia refractiva, la queratoplàstia, la patologia orbitària, els tumors oculars, els traumatismes oculars, els trastorns de la motilitat ocular, les manifestacions oculars de les malalties sistèmiques (HTA, diabetis mellitus, vasculitis i discràsies sanguínies, oftalmopatia tiroidea), la patologia de la úvea intermitja i posterior, les anomalies congènites, la farmacologia ocular. Saber fer una història clínica oftalmológica i detectar les urgències oftalmològiques. Saber explorar el pol anterior i anexes oculars, la motilitat palpebral, la motilitat ocular intrínseca (pupil·les) i extrínseca. Saber realitzar un rentat ocular, saber administrar col·liris i pomades oftalmològiques i saber fer un embenatge ocular. Practicar determinar l'agudesa visual, l'exploració del camp visual, l'examen del fons d'ull, interpretar un informe oftalmològic, retirar un cos estrany. Haver vist practicar la consulta oftalmològica i les urgències, les proves (campimetria, OCT, angiografia, topografia, tonometria, etc..) i actes terapèutics oftalmològics més freqüents (làsers i puncions intravítries), l'anestèsia loco-regional i les intervencions oftalmològiques més relevants.

OBobligatòria 5,5 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Òrgans dels sentits: Otorinolaringologia (3109G01023)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'oïda, nas i gola. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal · liativa.

OBobligatòria 6,5 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 3. El cervell i les seves funcions

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 3. El cervell i les seves funcions (3109G01024)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema nerviós central i perifèric. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Saber com realitzar i interpretar un electroencefalograma. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal · liativa. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.

OBobligatòria 15 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

El sistema de suport i moviment: L'aparell locomotor

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

El sistema de suport i moviment: L'aparell locomotor (3109G01025)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell locomotor. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Fàrmacs antiinflamatoris. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema immune. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Conèixer els fonaments de la rehabilitació, de la promoció de l'autonomia personal, de l'adaptació funcional del / a l'entorn, i d'altres procediments físics en la morbiditat, per a la millora de la qualitat de vida. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Redactar històries, informes, instruccions i altre

OBobligatòria 15 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta (3109G01026)

Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies pediàtriques. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Conèixer les característiques morfofuncionals del nadó, el nen i l'adolescent. Creixement. Nounat prematur. Nutrició infantil. Diagnòstic i consell genètic. Desenvolupament cognitiu, emocional i psicosocial en la infància i adolescència. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal·liativa. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals

OBobligatòria 15 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Situacions especials en l'atenció mèdica: atenció al pacient ancià i atenció a les urgències

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La continuïtat vital 2. Canvis a l'organisme: Envelliment (3109G01027)

Saber valorar les modificacions dels paràmetres clínics en les diferents edats. Reconèixer les característiques de la patologia prevalent en l'ancià. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Conèixer els fonaments de la rehabilitació, de la promoció de l'autonomia personal, de l'adaptació funcional del / a l'entorn, i d'altres procediments físics en la morbiditat, per a la millora de la qualitat de vida. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal · liativa. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Integració: Abordatge de les urgències (3109G01028)

Saber fer maniobres de suport vital bàsic i avançat. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals intoxicacions. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les situacions de risc vital. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Ser capaç de redactar documents medicolegals. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Integració: abordatge biològic, psicològic, social i cultural

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Integració: Abordatge biològic, psicològic, social i cultural (3109G01029)

Medicina Familiar i Comunitària, l’entorn vital de la persona malalta. La promoció de la salut a l’àmbit individual, familiar i comunitari. Els estils de vida i la prevenció a la pràctica clínica. El metge de família com agent del pacient en el Sistema Sanitari. Gestió i coordinació de l’atenció sanitària al pacient. Estratègies de treball del metge de família davant els problemes de salut més prevalents a l’Atenció Primària de Salut (APs). Un enfoc orientat a la pràctica. Models de relació metge-pacient a la pràctica de la medicina de família. Característiques de la comunicació metge-pacient i de l’entrevista clínica a l’atenció primària. Aspectes rellevants de la comunicació amb els pacients i familiars a la medicina de família. Plans d’actuació en Medicina de Família enfocats a les necessitats del pacient, del seu entorn familiar i social.

OBobligatòria 10 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball final de grau (3109G01030)

El treball de final de grau comporta la realització, per part de l’estudiant, d'unes pràctiques professionals i d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament de medicina.

OBobligatòria 18 A 1primer semestre
C 1primer semestre

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn (3109G01043)

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn En Medicina sovint es treballa amb incertesa i sota pressió, però molt especialment en Medicina d'Urgències: ser sistemàtics i estar al dia ens ajuden a prendre les decisions clíniques adequades d'acord amb els recursos disponibles. En aquesta optativa estudiarem els signes i símptomes suggerents de gravetat i identificarem els principals motius de consulta a urgències; però tindrem també una visió de conjunt: variacions en diferents parts del món, estructura dels sistemes d'urgències i rol dels diferents professionals des de l'inici de la situació urgent fins a la seva resolució. Tot això destacant la importància de la comunicació i les qüestions ètiques, i l'ús responsable dels serveis d'urgències.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents (3109G01059)

L'objectiu principal d´aquesta assignatura és donar una visió general del problema de la fam i la desnutrició en els països emergents: per què passa, a qui afecta, com es pot solucionar i quines persones o institucions intervenen en el procés de crear i implementar ajudes apropiades per solucionar la situació actual. Per assolir aquest objectiu, s'estudien i es discuteixen el següents temes: • Epidemiologia de la desnutrició • Causes i conseqüències de la desnutrició • Mètodes de cribatge i de tractament de la desnutrició • Paper del govern i diferents institucions en la prevenció i el tractament de la desnutrició • Possibles solucions per eradicar la desnutrició en el món

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Malaltia i medicina a les arts plàstiques (3109G01060)

Malaltia i medicina a les arts plàstiques

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública (3109G01062)

La majoria de les malalties tropicals desateses són endèmiques a les zones rurals d'Àfrica al sud del Sàhara i en les zones urbanes pobres dels països de baixos ingressos d'Àsia i Amèrica Llatina. Condueixen a la discapacitat a llarg termini, la desfiguració, el creixement infantil deficient, els resultats adversos en l'embaràs i la productivitat econòmica reduïda. El seu impacte en la productivitat dels treballadors és de milers de milions de dòlars perduts cada any i mantenen països de baixos ingressos en la pobresa. Abordar les malalties tropicals desateses des d'una perspectiva de salut pública sovint impliquen negociacions no només pels nostres interessos, sinó també per les creences fonamentals sobre les necessitats i prioritats de salut pública, i com el govern i la societat hauria d'estar treballant per respondre a aquestes necessitats i prioritats.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

La dimensió social dels medicaments (3109G01064)

No hi ha dubte que els medicaments han permès canviar substancialment el pronòstic d’algunes malalties i millorar els símptomes de moltes altres. Però també és veritat que el medicament és un gran negoci al qual difícilment ningú hi renunciarà. Els medicaments ja fa temps que a més de ser instruments de salut han esdevingut també un bé de consum més. Les conseqüències socials d’aquest situació són devastadores: limitada accessibilitat als medicaments per àmplies capes de la població, malalties prevalents orfes de tractament per motius econòmics, invenció de malalties i inducció a la prescripció, dispensació i ús. Aquesta optativa ofereix la possibilitat de revisar i reflexionar sobre els aspectes socials de l’ús dels medicaments.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Medicina del medi natural (3109G01067)

La Medicina del medi natural és una disciplina que respon a la necessitat de proporcionar serveis de salut a les persones allunyades dels recursos de salut urbans i en entorns naturals sovint hostils (en la naturalesa extrema o fora de control les condicions ambientals, en àrees amb els recursos absents o insuficients, o en àrees en les que hi ha un retard substancial en el transport o l'arribada de l'atenció mèdica definitiva). Els factors ambientals afecten a la fisiologia del pacient i a l’evolució de les malalties. En situacions extremes els recursos son limitats i en entorns difícils els tractaments ideals dictats per les normes d'atenció poden no ésser els més adequats una la situació determinada i a vegades cal fer un fort èmfasi en la improvisació. En aquestes situacions es produeix una demora en l'accés a l'atenció mèdica definitiva que es produeix a causa de la distància, la logística o els perills. Els professionals mèdics dedicats a aquesta disciplina han d’actuar més enllà del seu paper de metge tradicional i aprofitar les habilitats típicament assignades a d’altres professionals de la salut.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic. (3109G01069)

L’ecografia és una tècnica molt útil de diagnòstic, de fàcil realització, accessible i econòmica. En moltes patologies l’orientació diagnòstica inicial pot beneficiar-se de l’ús de l’ecografia. No obstant, la interpretació de la imatge ecogràfica requereix d’un coneixement profund de l’anatomia per ultrasons i entrenament individual.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes (3109G01070)

Les tècniques osteològiques per a la identificació de restes humanes són especialment útils en casos de cossos esqueletitzats o menjats pels carronyers, en accidents d'avió i crims de guerra. L'objectiu d'aquesta optativa és proporcionar als alumnes un coneixement teòric i pràctic bàsic dels mètodes d’identificació de restes humanes.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa (3109G01071)

L'estrès crònic provoca trastorns de salut, però l'exercici físic i la relaxació poden ser útils per combatre’l. Aquesta optativa té com a objectiu comprendre els mecanismes fisiològics associats a aquestes estratègies no farmacològiques, centrant-se en els que condueixen al benestar emocional i físic.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Cirurgia plàstica (3109G01072)

L’objectiu de l’assignatura és aconseguir que el futur metge conegui els fonaments de la cirurgia plàstica i les seves possibilitats per a guarir els malalts i la gran importància que té la cirurgia plàstica dins de la moderna cirurgia i en altres especialitats. Ser capaç de realitzar algunes de les tècniques quirúrgiques més bàsiques: Cures tòpiques. Retirar punts . Fer embenats. Rentar-se correctament. Suturar

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Cronomedicina (3109G01075)

En estudis epidemiològics i investigació en models animals s'ha demostrat que la desregulació del rellotge circadiari – per exemple a causa del treball per torns o el desfasament horari – augmenta el risc a patir malalties, incloent càncer, malalties metabòliques i neurodegeneració. Per a restablir el ritme circadiari, caldria desenvolupar enfocs farmacològics, tecnològics i sociopolítics, a nivell d'educació, prevenció i establiment d'horaris de treball personalitzats.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Introducció a les humanitats mèdiques (3109G01076)

Cada vegada hi ha més consciència entre el personal sanitari sobre la necessitat d’incorporar les humanitats en el camp de la medicina per tal d’establir una pràctica que tingui en compte tots els aspectes de cada pacient. Aquesta optativa té com a objectiu examinar i adquirir eines de disciplines humanístiques per poder utilitzar-les en la pràctica clínica.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.