Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2020-2021

Grau en Criminologia

Dret

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Organització constitucional de l'Estat. Concepte i funcions de la Constitució. Òrgans de l'Estat. Fonts del Dret. Justícia constitucional. La forma d'Estat.

Bbàsica 6 C5 1primer semestre CAcatalà

Introducció al dret processal (3104G00077)

Introducció als conceptes bàsics de la disciplina. Jurisdicció, acció i procés. Estudi dels principis constitucionals que afectin els tres conceptes fonamentals. Estudi de les institucions judicials i les seves competències i funcions. Estudi dels principis del procés i del procediment. Estudi dels actes processals.

Bbàsica 6 C4 2segon semestre CAcatalà

Teoria del dret (3104G00079)

El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.

Bbàsica 6 C5 1primer semestre ESespanyol

Fonaments teòrics de la criminologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la criminologia (3104G03006)

¿Qué es la criminología?. Los métodos de la criminología. Las teorías criminológicas. Análisis de la criminalidad: Estudio de un comportamiento delictivo concreto de delincuencia común y de delincuencia de cuello blanco. La prevención del delito en la comunidad y las políticas de seguridad. Funcionamiento del sistema penal: el sistema policial, judicial, carcelario y las penas no privativas de libertad. La justicia restauradora. Política criminal: principios que deberían guiar y estudio de casos.

Bbàsica 6 C1 1primer semestre ESespanyol

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

El propòsit de qualsevol recerca és formular una pregunta d’investigació que ajudi a trobar el que es busca i fer camí cap a un coneixement. Aquesta pregunta serveix de fil conductor de la recerca, però com s’arriba a una bona pregunta d’investigació? Quins criteris han de guiar la formulació teòrica? Quins són els avantatges i inconvenients de diferents dissenys d’investigació? Com s’han d’interpretar les dades empíriques en la investigació social? Com a membres d’una societat saturada de mitjans de comunicació, tots entrem en contacte regularment amb grans o petites investigacions a través de resultats d’enquestes, entrevistes i de dades més o menys massives. No obstant, molts de nosaltres no pensem massa en com es es fan aquestes investigacions. Fins i tot com a estudiants de ciències socials, és molt probable que llegiu la recerca d’acadèmics sense plantejar-vos com s’arriba a una pregunta inicial. Adquirir l’hàbit de la reflexió envers qualsevol recerca i aprendre com es porta a terme la investigació, tant les teories generals que sustenten la bona investigació com les pràctiques més específiques de determinats mètodes d'investigació, us farà no només un millors estudiants i investigadors, sinó també millors consumidors de recerca acadèmica i popular. Aquesta assignatura introductòria us ajudarà a entendre el paper de les bones preguntes, a demostrar com les preguntes es basen en dissenys de recerca i com aquests es poden emmarcar en teoria i mètodes qualitatius, quantitaius i mixtes.

Bbàsica 6 C2 2segon semestre NDno definit

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

El propòsit de qualsevol recerca és formular una pregunta d’investigació que ajudi a trobar el que es busca i fer camí cap a un coneixement. Aquesta pregunta serveix de fil conductor de la recerca, però com s’arriba a una bona pregunta d’investigació? Quins criteris han de guiar la formulació teòrica? Quins són els avantatges i inconvenients de diferents dissenys d’investigació? Com s’han d’interpretar les dades empíriques en la investigació social? Com a membres d’una societat saturada de mitjans de comunicació, tots entrem en contacte regularment amb grans o petites investigacions a través de resultats d’enquestes, entrevistes i de dades més o menys massives. No obstant, molts de nosaltres no pensem massa en com es es fan aquestes investigacions. Fins i tot com a estudiants de ciències socials, és molt probable que llegiu la recerca d’acadèmics sense plantejar-vos com s’arriba a una pregunta inicial. Adquirir l’hàbit de la reflexió envers qualsevol recerca i aprendre com es porta a terme la investigació, tant les teories generals que sustenten la bona investigació com les pràctiques més específiques de determinats mètodes d'investigació, us farà no només un millors estudiants i investigadors, sinó també millors consumidors de recerca acadèmica i popular. Aquesta assignatura introductòria us ajudarà a entendre el paper de les bones preguntes, a demostrar com les preguntes es basen en dissenys de recerca i com aquests es poden emmarcar en teoria i mètodes qualitatius, quantitaius i mixtes.

Bbàsica 6 C2 2segon semestre NDno definit

Delicte i societat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia política (3104G00075)

Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 C5 2segon semestre CAcatalà

Introducció a la sociologia (3104G00080)

Què és la societat? Com la podem entendre? Quin és el paper de l’individu en la societat i com afecta la societat a les vides individuals? La perspectiva sociològica ens ajuda a veure més enllà dels esdeveniments de les nostres vides individuals per tal d'identificar i analitzar problemes, patrons i tendències socials més amplis. A través d’aquesta lent, aquest curs ofereix una panoràmica sobre temes de sociologia, d’interaccions cara a cara amb processos globals, des de l’estabilitat social fins al canvi social, des del jo fins a la societat. Relacionant les teories socials clàssiques i contemporànies i la investigació amb la vida quotidiana, el curs examina com s'organitzen les societats, com es desenvolupen i canvien les cultures, per què existeix la desigualtat i com es reprodueix. Al llarg del semestre, examinarem críticament diverses institucions socials, incloent-hi la política, les famílies, l'educació i l'economia, i considerarem com cadascuna té lloc.

Bbàsica 6 C2 1primer semestre CAcatalà

Antropologia jurídica (3104G03022)

Coneixements bàsics d'antropologia en la investigació, coneixement i explicació dels fenòmens jurídics. Estudi dels diversos models antropològics de societat, que sorgeixen com a resposta jurídica als seus problemes bàsics: subsistència, desigualtat, poder, família, religió, etc.

Bbàsica 6 C1 2segon semestre ESespanyol

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la ciència política (3104G00074)

La política i els seus elements fonamentals. Estructures i actors de la política.

Bbàsica 6 C5 1primer semestre NDno definit
D4 1primer semestre CAcatalà

Psicologia i criminalitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la psicologia (3104G03030)

Psicologia criminal, psicologia bàsica, psicologia social, cognició, personalitat, socialització, influència social, emocions

Bbàsica 6 C1 2segon semestre NDno definit

Dret

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret processal penal (3104G03004)

El procés penal. Semblances i diferències entre el procés penal i el procés civil. Principals institucions del procés penal: objecte i parts en el procés penal. La dinàmica del procés penal: instrucció, fase intermèdia, judici oral, sentència i recursos i execució. Els processos penals ordinaris. Els processos penals especials. El procés penal com a garantia del justiciable.

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre CAcatalà

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G03005)

Les bases de la responsabilitat penal: la Teoria General del Delicte. Els elements de la responsabilitat penal: tipicitat (aspecte objectiu i subjectiu de la responsabitat penal), antijuricitat (causes de justificació del comportament) i culpabilitat (causes d'exclusió de la culpabilitat).

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre ESespanyol

Fonaments teòrics de la criminologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teories criminològiques (3104G03007)

Breu història del coneixement criminològic. L'Escola Clàssica de Dret Penal. Les teories individualistes: les teories positivistes. Les teories socials: L'Escola de Chicago; la teoria de l'anomia; la teoria de l'etiquetatge; la teoria del control; la criminologia crítica; els plantejaments actuals i de futur de la criminologia

OBobligatòria 9 C1 1primer semestre ESespanyol

Prevenció i gestió de conflictes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Mediació i resolució de conflictes socials (3104G03008)

Conceptos básicos I (mediación y decisión, modelos de mediación, tipología de interés y tipología de compromisos, juegos a suma cero). Conceptos básicos II (psicología del conflicto, modelos de comportamiento humano y tipología de conflictos, revolución cognitivista y teoría del derecho). Culpa, responsabilidad y represión – Justicia retributiva y justicia restaurativa. Público y privado: naturaleza del conflicto y responsabilidad del estado, modelos de intervención pública e ideología política, evolución histórica de los modelos de resolución de conflictos. Mediación y resolución de conflicto: una mirada desde el derecho comparado (modelos de mediación en la administración de la justicia moderna y contemporánea). Deontología profesional del mediador y ética de la resolución de conflictos.

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre ESespanyol

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques d'investigació qualitativa (3104G03077)

S'explicarà la metodologia de recerca social que fa ús de les tècniques qualitatives. Per a això, s'explicaran les principals eines de recerca (entrevistes en profunditat, observació, històries de vida, grups de discussió, etc.) i la filosofia de la ciència en la qual se sustenten.

OBobligatòria 3 C1 1primer semestre ESespanyol

Delicte i societat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret i societat (3104G03020)

Organització i complexitat. Organització i col·lapse. La funció de la cultura jurídica en les pràctiques ordinàries i extraordinàries del dret. Poders socials i formes de control. Canvis socials emergents i dirigits. Conflictes entre la marginalitat i la centralitat de les idees jurídiques. Complexitat i coneixement jurídic.

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre CAcatalà

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política criminal i control social (3104G03025)

Origen del debat político-criminal. La seva relació amb el Dret Penal i la Criminologia. Models de política criminal existents al món occidental durant els segles XVIII, XIX, XX i XXI. La irrupció de la il•lustració. Els models humanitaristes. Els models democràtics. Crisi dels models tradicionals. Expansió del control penal i societat del risc. Model penal de la Seguretat i Dret Penal de l'enemic. Perspectives de futur per a un model de política criminal benestarista.

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre ESespanyol

Penologia (conseqüències del delicte)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Presons i dret penitenciari (3104G03027)

La presó com a institució de control social: el paper de la presó en la societat contemporània. Dret Penitenciari: drets i obligacions dels interns.

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre NDno definit

Penologia (3104G03028)

Característiques generals del sistema de penes espanyol. Teories de la pena i models punitius en acció. Les penes privatives de llibertat; excloent la presó. Les penes alternatives a la presó i les penes comunitàries: conceptes, fonaments i problemes; en particular, la multa, el treball en benefici de la comunitat, les penes privatives de drets, la substitució per expulsió i les diverses formes de suspensió de la pena. Discussions criminològiques entorn al sistema de penes: gènere i minories, net widening i altres efectes de les penes, aplicació judicial del sistema de penes, els càstigs penals i el desistiment.

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre CAcatalà

Psicologia i criminalitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Psicologia criminal (3104G03031)

1. Intervenció psicològica en el camp criminològic 2. Delinqüència: evaluació i tractament 4. Trastorns psicològics. Psicopatia 5. Presa de decisions dins del sistema i entorns criminals 6. Psicología del testimoni. Avaluació pericial

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre CAcatalà

Prevenció i gestió de conflictes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Justícia de proximitat (3104G03009)

Configuració de la justícia de proximitat. Models de justícia de proximitat a Europa. Justícia de proximitat fora de la jurisdicció i mitjans alternatius de resolució de conflictes. Justícia de proximitat al si de la jurisdicció . Els jutges de pau i altres jutges de proximitat. La justícia de proximitat en la regulació legal: Llei Orgànica del Poder Judicial i Estatut d'Autonomia de Catalunya

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre CAcatalà

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques d'investigació quantitativa (3104G03078)

Aquesta assignatura ofereix una introducció a tècniques d’investigació quantitativa tenint en compte els fonaments bàsics i les estadístiques probabilístiques essencials. Aquesta està pensada per tal que els estudiants puguin examinar críticament l’ús i la interpretació de les estadístiques i obtenir una comprensió bàsica dels mètodes estadístics habituals utilitzats en ciències socials. El curs té un enfocament de bloc de construcció, el que significa que els conceptes i mètodes que s’aprenen ajuden a preparar l'estudiant per a tècniques d’investigació més avançada. Al llarg del curs, es fa èmfasi en la comprensió i la interpretació, més que en la computació. No obstant, a mesura que els mètodes estadístics discutits es tornen més complexos i exigents per calcular-los, s’utilitza i s’incorpora cada vegada més un programari estadístic, utilitzant exemples detallats del món real i animant als estudiants a convertir-se en consumidors interessants de la investigació quantitativa. L’objectiu principal del curs és proporcionar als estudiants una comprensió bàsica dels conceptes i mètodes estadístics que els deixaran amb la confiança i les eines per abordar per si mateixos problemes més complexos. Al final del curs, els estudiants haurien de ser capaços d'avaluar críticament les estadístiques publicades sobre la societat; utilitzar gràfics i taules adequats per explorar dades; utilitzar taules de contingència; explorar relacions amb dades categòriques i contínues; aplicar la teoria de la probabilitat i entendre conceptes com la independència; construir models de regressió; i interpretar els resultats de les anàlisis estadístiques.

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre CAcatalà

Problemes específics de criminalitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret penal. Part especial (3104G00076)

Estudi de les figures delictives bàsiques: 1. Delictes contra els béns jurídics personals (delictes contra la vida, integritat física, llibertat, llibertat sexual). 2. Delictes contra la propietat. 3. Delictes contra béns jurídics col•lectius (salut pública, seguretat del tràfic, medi ambient).

OBobligatòria 6 C3 1primer semestre CAcatalà

Criminologia aplicada (3104G03016)

Anàlisi dels principals resultats i conclusions de la recerca criminològica aplicada a l'estudi i intervenció amb tots els tipus de delinqüents i víctimes. Desenvolupament de les polítiques criminals preventives. Projectes d'intervenció, avaluació de riscos, mesures penals alternatives i Compliance penal.

OBobligatòria 9 C1 1primer semestre NDno definit

Criminalitat econòmica (3104G03017)

La persona jurídica com a subjecte de responsabilitat penal. Persona jurídica (tipologia de societats). Lliure circulació de capitals i paradisos fiscals. Blanqueig de diner. Lluita contra el frau. Criminalitat econòmica i delinqüència de 'coll blanc' (figures delictives bàsiques).

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre ESespanyol

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

Política i polítiques públiques. Tipus de polítiques públiques. El paper de l'Estat. L'Estat del benestar. Enfocaments teòrics per a l'estudi de les polítiques públiques. Fases de les polítiques públiques. Definició del problema i elaboració de l'agenda política. Escenaris decisionals. Formulació i selecció d'alternatives. Implementació i avaluació de les polítiques públiques.

OBobligatòria 6 C2 1primer semestre CAcatalà

Penologia (conseqüències del delicte)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Victimologia (3104G03029)

La asignatura Victimología tiene como objetivo introducirse en el estudio de la víctima, tipología de la víctima y procesos de victimización, entre otros. Se profundiza en el análisis de los sectores más vulnerables victimizados y se tratan las principales estrategias meteorológicas para conocer la realidad victimológica de estos sectores. El conocimiento de la victimización y los factores asociados con la misma son aspectos fundamentales que se relacionan con la prevención, asistencia y la protección de las víctimas.

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre ESespanyol

Prevenció i gestió de conflictes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Policia i societat (3104G03010)

El concepte de policia: policia i control social. Naixement i evolució de la policia moderna a Europa, Espanya i Catalunya. Marc jurídic del sistema de seguretat pública a Espanya i a Catalunya. Els models policials teòrics i el model policial a Espanya i a Catalunya. Criminologia i policia: la cultura policial; investigacions criminològiques i pràctiques policials; mitjans de comunicació i policia. Poders policials i discrecionalitat: dimensions i control. Noves tàctiques policials. La pluralització de les tasques policials en les societats contemporànies. La internacionalització de la policia.

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre CAcatalà

Prevenció de la criminalitat (3104G03011)

L’objectiu de la assignatura és apropar a l’alumnat sobre les estratègies d’intervenció que disposa el món local en la prevenció de la delinqüència. Així, s’estudiarà la prevenció des del sistema penal (en especial referència a la prevenció general i la prevenció especial) així com el paper dels cossos de seguretat en la prevenció del delicte. També, es tindran en compte les estratègies preventives que provenen del món social (en concret, les que es duen a terme en edats primerenques i les estratègies comunitàries). Tanmateix es farà referència a les estratègies preventives a partir el disseny urbà i ambiental, així com aquelles que es poden dur a terme a partir de l’anàlisi geogràfica del delicte. Per últim, es farà una breu introducció a les estratègies preventives de la delinqüència dels no llocs, i s’exposaran aquelles que intenten oferir respostes els conflictes emergents en l’àmbit local. Transversalment, per tota la assignatura, s’analitzaran les fonts disponibles d’informació per la presa de decisions en aquest àmbit, i, alhora, s’inclourà la perspectiva de gènere, així com el marc preventiu comparat tant a nivell nacional com nivell internacional.

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre CAcatalà

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La investigació científica aplicada a la criminologia (3104G03014)

Elaboració d'un projecte d'investigació: plantejament del problema, contextualització i proposta d'investigació científica.

OBobligatòria 5 C1 2segon semestre CAcatalà

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La investigació científica aplicada a la criminologia (3104G03014)

Elaboració d'un projecte d'investigació: plantejament del problema, contextualització i proposta d'investigació científica.

OBobligatòria 5 C1 2segon semestre CAcatalà

Delicte i societat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Immigració i sistema penal (3104G03021)

Aspectes penals: Anàlisi de l'evolució de la normativa penal referent a la immigració. Les normes penals que protegeixen la població immigrant: discriminació, tràfic de persones, incitació a l'odi i al racisme i al genocidi. Anàlisi de la jurisprudència en aquests àmbits. Anàlisi de la legislació comparada. Especial referència al delicte de l'article 318 bis. Les normes penals que castiguen la població immigrant: especial referència a l'expulsió com a substitució de la pena. Anàlisi de la legislació comparada. Aspectes criminològics: les detencions policials als estrangers, descripció de la realitat (xifres) i anàlisi. Les condemnes penals als estrangers, coneixements dels delictes i penes, i anàlisi d'aquesta realitat. La realitat de les presons espanyoles i catalanes en relació amb els estrangers. Xifres, condicions de vida, problemes relacionats amb la seva condició d'estrangers. Estudis criminològics sobre el 'profile' racista respecte al Sistema Penal.

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre NDno definit

Pràctiques externes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques externes (3104G03074)

Les pràctiques externes, en criminologia, es plantegen com una via perquè l'alumne prengui consciència del que a la pràctica real implica el treball criminològic en diverses institucions (de caràcter bàsicament públic però també privat)

OBobligatòria 4 FC 2segon semestre CAcatalà

Treball de final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3104G03079)

50

OBobligatòria 9 A 2segon semestre NDno definit

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

Origen, evolució i estructura de la Unió Europea. Les institucions i les normes europees. L'espai de llibertat, seguretat i justícia (ELSJ) com a competència compartida. Els acords de Schengen i el control de les fronteres externes. La política d'immigració i de visats. Les agències europees del ELSJ. La cooperació policial: Europol. La cooperació judicial penal: Eurojust. La lluita contra el terrorisme i el crim organitzat. Mutu reconeixement de proves entre EEMM. Cooperació entre EEMM per a l'assegurament i obtenció de proves i l'embargament de béns. L'exhortament europeu d'obtenció de proves. Execució de penes privatives de llibertat i de resolucions sancionatòries en l'EIX. Extradició i lliurament de persones entre EEMM. L''euroordre'. Resolució de conflictes de jurisdicció entre EEMM. El principi 'non bis in idem': la cosa jutjada penal en l'EIX. L'Estatut de la víctima en l'EIX. Les garanties de l'imputat en l'EIX.

OBobligatòria 3 C1 1primer semestre NDno definit

Optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret del medi ambient (3104G00004)

1. La formació i evolució del dret al medi ambient. 2. Fórmules d'intervenció administrativa en el medi ambient. 3. Sectors objecte de regulació pel Dret al medi ambient: la protecció de la naturalesa i els seus recursos. 4. Sectors objecte de regulació pel Dret al medi ambient: la lluita contra la contaminació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Introducció al dret comparat (3104G00007)

Concepte, objectius i metodologia del Dret comparat. Sistemes jurídics. Sistemes de "Civil law" i sistemes de "Common Law". Altres tradicions jurídiques en el món globalitzat. El Dret Privat Europeu.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

La ciutadania i la lliure circulació de persones. Les excepcions a la lliure circulació de persones i la jurisprudència del TJUE. Les vies d'accès dels nacionals de tercers països a la Unió Europea. L'estatut jurídic dels nacionals de tercers països residents legals. El creuament de les fronteres.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

Els mètodes de resolució de conflictes alternatius a la jurisdicció (ADR) en general.L’arbitratge. La conciliació civil. La Transacció civil. La mediació en matèria civil i mercantil. La conformitat penal. La mediació penal.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Argumentació jurídica (3104G00012)

Llenguatge i argumentació. Argumentació i lògica. Les fal•làcies. La interpretació jurídica i l'argumentació. Els casos difícils. Els arguments jurídics.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

El dret penal a la pràctica (3104G00013)

El Dret Penal en acció. Una visió pràctica i concreta del nostre sistema de justícia criminal. Entendre com és el sistema i quins són els agents implicats. Conèixer els diferents subsistemes que el composen:el judicial, el policial i el penitenciari; i quin és el paper de tots els actors que hi participen.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques. (3104G00014)

Tipus de fets. La noció general de prova. La prova jurídica. Prova com a mitjà, com activitat i com a resultat. El fet rellevant jurídicament. La noció de fet provat. Prova: creença, convicció, coneixement. La justificació de les decisions judicials. Motivació de les decisions judicials.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Internacionalització de la justícia (3104G00016)

Justícia en la globalització. Drets fonamentals i garanties judicials. Normes internacionals relatives a la justícia. Sistemes processals: interinfluència i relacions de poder. Garanties processals en els processos civils i en els processos penals. Harmonització de la justícia europea i internacional.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Prova judicial i garanties (3104G00019)

'Due process of law', procés equitatiu i dret a la prova. Prova i noves tecnologies. Il•licitud de la prova. Risc i càrrega de la prova. Tendències modernes del dret provatorio.Tècniques de facilitació provatòria.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

La UE i la seva acció exterior. La subjectivitat internacional de la UE. L'evolució de les competències externes. El marc institucional de l'acció exterior de la UE. Els acords externs. La política exterior i de seguretat comuna (PESC) i la política comuna de seguretat i defensa (PCSD). La política comercial. I algunes de les polítiques de la UE amb projecció exterior, com la relativa al Medi Ambient. Altres vessants

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Delinqüència juvenil (3104G00026)

L'adolescència: característiques psicosocials, menors i relacions grupals, adolescència, marginalitat i delinqüència; teories criminològiques: revisió de la literatura i les investigacions; la delinqüència juvenil a Espanya: anàlisi de dades i investigacions; Bandes juvenils; Bandes juvenils a Catalunya

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Drogues i dret penal (3104G00027)

Models de política criminal relacionats amb el consum de les drogues il•legals (prohibicionisme vs. Reducció de danys). Dret Penal i drogues il•lícites: delictes relacionats amb les drogues il•legals, drogues i responsabilitat penal. Drogues i Execució penal. Salut i drogues. Les drogues i la seva problemàtica de salut. La problemàtica de la psicopatía dual. El consum i la drogodependència. Aspectes criminològics de les drogues.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals (3104G00029)

I. Principals indicadors de la sinistralitat en el treball i la seva repercussió social i laboral; II. Causes socials, laborals i culturals en l'accidentalitat laboral a Espanya i a Europa; III. Les conductes atemptatòries a la vida i a la integritat física dels treballadors; IV. Els mecanismes de prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals; IV. El sistema de repressió als atacs a la salut i seguretat dels treballadors.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Sancions administratives (3104G00030)

1. El marc constitucional i legal de les sancions administratives. 2. Els principis de la potestat sancionadora. 3. Presumpcions i prova en Dret administratiu sancionador. 4. Els principis del procediment sancionador. 5. Sancions administratives i prevenció.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

La dimensió jurídica i política de la diversitat. La ciutadania i els drets. Gestió de la diversitat en dret comparat

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Ètica i drets humans (3104G00033)

El curs està dissenyat per a encoratjar els estudiants a debatre, de manera informada y sistemàtica, els temes més controvertits en la teoria i pràctica dels drets humans. En particular, discutirem i estudiarem el concepte de drets humans, la seva gènesi i reconeixement institucional, els fonaments ètics dels drets humans i la seva rellevància i límits en el discurs polític.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

1.- Teoria del servei públic i la seva evolució. 2.- La Directiva dels serveis en el mercat interior. 3.- Les formes de gestió dels serveis públics. 4.- La gestió dels serveis públics de forma indirecta. 5.- Els serveis públics locals. 6.- Formules de cooperació i associatives per a la prestació dels serveis pública locals 7.- La participació dels usuaris. 8.- La municipalització dels serveis. 9.- La contraprestació económica en els serveis públics.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

En aquesta assignatura s’intentarà fer una aproximació als principals eixos de desigualtats socials avui dia a Catalunya com són les desigualtats de gènere, l’estratificació per edat, les desigualtats de classes socials, l’etnicitat. Es procurarà veure com s’han construït aquestes situacions de desigualtat i quina relació tenen amb les diferents polítiques que s’han implementat per tal potenciar la creació d’aquestes situacions, reproduir-les, mantenir-les i/o transformar-les. En aquest sentit s’aportarà una visió sociològica i comparada des d’una perspectiva internacional i històrica, però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten actualment Catalunya i Espanya, i com el context de crisis socioeconòmica i les diferents polítiques emprades pels governs nacionals esdevenen un bon objecte d'estudi per a fer conjuntament un exercici de comprensió. Tanmateix es pararà l’atenció en els diferents règims de Benestar, per apreciar si tenen un efecte de moderació en la relació entre polítiques globals de benestar i normes socials d’ocupació amb les desigualtats socials. Marc conceptual d'anàlisi de desigualtats socials i polítiques públiques. Perspectives teòriques. Evolució de l'Estat Modern cap a l'Estat Social de Dret. Polítiques públiques i Estat de Benestar des d'una anàlisi internacional comparativa. Principals eixos de desigualtats socials a Espanya i Catalunya. La despesa social. L'Estat del Benestar espanyol i polítiques públiques

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

Dret internacional dels Drets Humans i els mecanismes internacionals de protecció.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Dret i pluralisme religiós (3104G00053)

Laïcitat estatal, llibertat de consciència i pluralisme religiós. Els ens religiosos. Les minories religioses. Administració pública i diversitat religiosa. El control estatal del fet religiós. Relacions entre Estat i confessions religioses.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

Concepte de crim internacional. Classes de crims internacionals. Responsabilitat internacional penal individual.Tribunal Penal internacional per a l’ex - Iugoslavia.Tribunal Penal internacional per a Rwanda. Estatut de la Cort Penal internacional

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Prevenció comunitària (3104G00063)

La criminologia com a context d'articulació de models de prevenció. La prevenció comunitària com a fenomen específic. Accions socials en el nivell local i els seus efectes. Exemples pràctics. Els supòsits de l'activitat de la comunitat per a la prevenció de conflictes violents en el seu interior. La justícia restaurativa com a fonament per a les accions de prevenció. Els elements tradicionalment generadors de conflictes violents a l'interior d'una comunitat: factors socials, geogràfics i delictuals pròpiament tals. La justícia de proximitat. La policia comunitària.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal del Estats. Fiscalitat directa i indirecta que grava les operacions internacionals de les empreses. Mecanismes per evitar l'evasió fiscal, la planificació fiscal agressiva i la doble imposició internacional. La incidència de la globalització en els aranzels duaners i en la tributació de l'economia digital, l'economia col.laborativa, les operacions financeres, el medi ambient i el joc.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Drets fonamentals i noves tecnologies (3104G00084)

El Dret digital i la seva incidència sobre els drets i garanties constitucionals. Les noves tecnologies i els drets de la privacitat, la protecció de dades personals, la propietat intel·lectual, les llibertats d'expressió i d'informació i els drets de participació. El web 3.0, el big data i les xarxes socials.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu (3104G00086)

Normes internacionals contra les discriminacions per raó de raça i altres motius. Àmbit europeu dels instruments de lluita contra les discriminacions racials, altres discriminacions i els delictes d'odi. Noció desenvolupada en el marc del Consell d'Europa i del TEDH. El dret europeu (UE) com instrument per imposar obligacions de lluita contra les discriminacions als Estats membres. Valoració dels instruments internacionals i europeus de vigilància, control i sanció. Valoració de la situació de racisme i xenofòbia existent a Espanya

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Política i gènere (3104G00088)

El curs té per objectiu familiaritzar a l’alumnat amb l’estudi de la ciència política des d’una perspectiva de gènere, introduint alguns dels conceptes, crítiques i contribucions clau tant del pensament feminista com dels moviments feministes a aquest camp d’estudi. Al llarg del curs examinarem l’evolució del pensament i les lluites feministes, introduint les veus contra-hegemòniques dels feminismes des dels marges i del Sud global. Analitzarem alguns dels conceptes clau de la ciència política, com ciutadania i democràcia, des de la teoria política feminista. A continuació estudiarem la participació política de les dones, centrant-nos en els debats sobre representació i gènere, i en particular analitzant el paper de les quotes de gènere. Ens aturarem també a explorar les polítiques d’equitat de gènere, en especial l’anomenat gender mainstreaming i la recent incorporació de la interseccionalitat en les polítiques públiques. Per últim, identificarem alguns dels temes centrals de l’agenda política feminista en els nostre context més immediat i explorarem algunes de les controvèrsies i debats més rellevants dels feminismes contemporanis. Aquesta assignatura s'impartirà de forma semi-presencial.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Elits polítiques (3104G00091)

Estudi dels enfocs teòrics que analitzen les elits polítiques, socials i econòmiques. Anàlisi de la configuració de les elits polítiques a Amèrica, Europa, Espanya i Catalunya.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

El dret i la ciència (3104G00092)

I. La ciència i el cientisme. II. Valors científics i valors jurídics. III. És ciència el dret? IV. Incorporació del llenguatge científic al dret. VI. Neurociències VII. Bioètica VIII. Intel·ligència artificial aplicada al dret IX. Prova científica en els processos judicials

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Dret i economia (3104G00098)

Introducció. Anàlisi positiu i normatiu. El concepte d'eficiència. El teorema de Coase. Dret Privat: Contractes. El benefici de l'intercanvi. Compliment dels acords jurídics. Dret de danys. La reducció del cost dels accidents. Dissuasió òptima. Aversió al risc i segur. Justícia civil i resolució de disputes: equilibri entre mitjans públic i privats de resolució de conflictes. Dret Públic: Dret Penal. ¿Qué actes haurien de ser criminalitzats? La decisió de cometre un delicte i la determinació de la pena òptima. Diferents tipus de resposta penal. Anàlisi econòmica de la política: Teoria de la decisió pública. Eleccions, representació i legitimitat democràtica.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Globalització i política (3104G00099)

La globalització és un fenomen en disputa al voltant del qual hi ha opinions dividides sobre si té conseqüències positives –en termes d’integració igualitària de les societats en els processos polítics, econòmics i culturals mundials– o negatives -sobretot pel que fa a la creixent i acccentuada desigualtat econòmica, així com a l’imperialisme cultural i/o colonialisme que l'acompanyen-. Aquest curs avalua el complex procés de globalització explorant majoritàriament la seva dimensió política des d’un enfocament interdisciplinari. Examinant críticament els impactes d'aquest fenomen en el desenvolupament econòmic, les relacions de gènere, el medi ambient, la ciutadania i el règim de drets humans, explorarem el paper dels individus, els estats, les organitzacions econòmiques internacionals i actors no estatals, així com els moviments de resistència contra la globalització -l'anomenada globalització contra-hegemònica o globalitazció des de baix. Aquesta assignatura s'impartirà majoritàriament de forma presencial.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Anglès per a les Ciències Socials (3104G00100)

Aquest curs pretén desenvolupar les habilitats d’anglès necessàries per a l'èxit acadèmic i el progrés professional en les àrees de Dret, Criminologia i Ciència Política. L'objectiu de l'assignatura és oferir als alumnes eines per a que l'anglès no sigui una barrera en les seves carreres acadèmiques i professionals. Per un costat, per aprofitar el gran ventall de recursos que estan només en anglès. Per l'altre costat, per poder comunicar per escrit i oralment en el món jurídic, criminològic i de ciències polítiques. Els estudiants treballaran per millorar les competències orals i escrites a través d'activitats interactives i material específicament relacionat amb les ciències socials. Hi haurà un fort enfocament en el vocabulari i les estructures lingüístiques necessaris per a la comunicació acadèmica oral i escrita, com les exposicions i els articles.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Intervenció Penal amb Menors d'Edat (3104G00102)

Els diferents models de justícia juvenil; en particular, el model espanyol (LO 5/2000): el procediment per a exigir responsabilitat penal a menors d'edat, les mesures aplicables; intervencions i mesures educatives: contingut, objectius i execució; serveis socials i programes d'atenció a la infància i la joventut: principis generals, programes generals, programes específics; protocols d'assistència a menors.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Campanyes electorals i comunicació institucional (3104G00105)

Campanyes electorals i comunicació institucional 1. La comunicació en política 2. La construcció de l'opinió pública 3. L'escenari político-electoral i la pre-campanya electoral 4. El disseny de la campanya 4.1 El diagnòstic electoral 4.2 La construcció de l'estratègia 4.3 Relat i missatge de campanya 4.4 El candidat i els diferents actors 4.5 Organització de la campanya 4.6 Gestió mediàtica, debats i mítings 5. Els cent primers dies de govern 6. La configuració del gabinet polític 7. Disseny de la comunicació institucional 8. Moments claus de la comunicació institucional: comunicació interna, comunicació de crisi, xarxes socials, oratòria i discurs

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Pensament polític català (3104G00106)

Estudi dels temes més rellevants del pensament polític català des del segle XIX al XXI.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Disseny i avaluació de polítiques públiques (3104G00107)

Aprenentatge de mètodes i tècniques de disseny i avaluació de polítiques públiques. Es tracta d'una assignatura d'orientació pràctica amb l'objectiu de familiaritzar l'alumnat amb els principals mètodes i tècniques que usen les administracions i les persones professionals a l'hora de dissenyar i avaluar polítiques públiques. S'analitza el procés de disseny de polítiques, amb especial èmfasi en casos d'innovació i bones pràctiques. Es tracten els diferents usos, enfocaments i possibilitats de les avaluacions, destacant els resultats i els impactes de les polítiques en les condicions de vida i en els valors i actituds de la ciutadania. Al llarg del curs es presenten i treballen diversos casos pràctics simulant processos de consultoria per a administracions públiques.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Política en el sud global (3104G00108)

Estudi dels debats més rellevants de la nova geopolítica en els països de l'hemisferi sud.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals (3104G00109)

Davant de situacions de vulneració sistemàtica de drets fonamentals, cal saber identificar quines són les variables que influeixen per assolir una protecció efectiva. Aquesta assignatura parteix d'una comprensió crítica del Dret i pretén oferir eines específiques per avançar en l'activisme dels drets humans. En concret, ens endinsarem, a partir de casos concrets, en les estratègies jurídiques i polítiques que permeten fer dels drets humans instruments capaços de fer front a situacions de dominació i despossessió, ja sigui per part dels Estats o de poders privats. D'aquesta manera, l'assignatura ofereix formació sobre mecanismes que s’han demostrat útils en aquesta protecció: litigis estratègics davant de tribunals/organismes estatals i internacionals, accions de defensa semi-jurisdiccional o política (Ombudsman, ús d’eines de debat parlamentari, disseny de polítiques públiques, mecanismes internacionals no jurisdiccionals, formes de justícia transicional després períodes dictatorials, etc.)

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Intervenció en diferents contextos de criminalitat II (3104G00110)

Criteris d'aplicació judicial de les mesures penals alternatives; la tècnica de l'entrevista (inicial i de seguiment); l'elaboració d'informes per al jutge; els recursos comunitaris per a l'execució de mesures penals alternatives i mesures de seguretat; la relació entre el penat i el supervisor en el procés de desistiment de la delinqüència.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Dret del treball de la UE i de les organitzacions internacionals (3104G00111)

I. La política social i el Dret social europeu. II. La matèria social en els Tractats de la Unió Europea; III. La matèria social en la normativa derivada dels Tractats; IV. Les polítiques de foment de l'ocupació i de la Seguretat Social; V. Les polítiques d'harmonització de les legislacions socials; VI. Dret del Treball de l'Organització Internacional del Treball, Consell Europeu i Nacions Unides.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Anàlisis de dades en ciències socials (3104G00112)

L’abundància de dades en el segle XXI proporciona a científics socials noves oportunitats per explicar i comprendre una multitud de fenòmens socials. Aquesta assignatura proporciona una introducció a l’anàlisi de dades per a les ciències socials en la qual els estudiants aprendran a identificar fonts de dades rellevants i a analitzar i visualitzar les dades disponibles amb l’objectiu de respondre a alguns dels problemes més urgents de la societat.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Eines transversals de suport a la recerca en Criminologia (3104G00114)

En el món de la recerca cada vegada es necessiten més eines operatives i de suport. L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir a l’alumnat a treballar amb diferents tipus d’eines informàtiques de suport a la recerca. Com per exemple, el full de càlcul Excel, el llenguatge de programació R i altre software enfocat a l’anàlisi qualitatiu.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Fiscalitat Immobiliària (3104G00115)

La tributació de la titularitat de béns immobles i de les seves diferents formes de transmissió, així com la tributació de la renda procedent de béns immobles. S'estudien de forma integrada els diferents impostos estatals, autonòmics i locals que graven aquestes situacions.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Polítiques fiscals i serveis públics (3104G02105)

L'assignatura tracta el sentit polític i econòmic que implica prioritzar un tipus d'ingressos sobre altres per finançar les diferents actuacions i serveis públics. Analitzar l'evolució i estat actual del finançament dels serveis públics fonamentals - sanitat, educació, serveis socials i seguretat social - també des d'una perspectiva comparada. Exposició de les tendències més recents de prioritzar les contribucions dels usuaris per finançar els serveis públics. Impacte de les exigències de l'estabilitat pressupostària sobre les decisions de prestació de serveis públics. S'analitzen també altres mesures polítiques a l'àmbit fiscal, tals com, per exemple, les amnisties fiscals o l'eficàcia de les mesures de lluita contra el frau fiscal.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Criminologia comparada (3104G03033)

La criminologia com a ciència comparada. Desenvolupaments actuals de la criminologia. Globalització i criminologia.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Psiquiatria forense (3104G03034)

Psiquiatria Forense i la seva relació amb el Dret penal i civil

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Criminologia i feminisme (3104G03065)

Principals teories feministes; aportacions epistemològiques i metodològiques del feminisme a la criminologia; les dones delinqüents: teories criminològiques i dades empíriques; les dones penades: realitats i intervencions específiques; les dones professionals del sistema penal: policies, jutges i fiscals, advocades, funcionàries de presó; les dones com a víctimes dels delictes: especial atenció a la violència de gènere; la dona en l'imaginari jurídic; la seguretat de les dones des d'una perspectiva feminista.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Seguretat (3104G03076)

Objectius de l’assignatura - Conèixer el concepte de seguretat. - Entendre les diferents visions sobre el govern de la seguretat - Reflexionar sobre la seguretat i les seves politiques des de la perspectiva de l'espai públic i dels actuals reptes per a la seguretat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Compliance, antifrau i anticorrupció (3104G03081)

La criminologia de la delinqüència de coll blanc i organitzativa. Les organitzacions com a víctima i autor de delictes. Antifrau i anticorrupció al sector públic i privat: mesura, prevenció, detecció i reacció. Els programes de compliment i el paper de l'oficial de compliment a Espanya i en l'ámbit internacional.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Criminologia pel segle XXI (3104G03082)

Introducció a la cibercriminalitat. Cibercriminalitat sexual i social: cyberbullying, stalking i grooming. Cibercriminalitat econòmica: Ciberfraus i altres delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic. Cibercriminalitat política: Ciberterrorisme, Ciberguerra i Ciberhacktivisme. Anàlisi, prevenció, detecció i investigació de la cibercriminalitat. Cibercrim i les víctimes.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Execució de mesures penals a la comunitat (3104G03083)

Penes i mesures comunitàries a Europa; Penologia Europea; càstig a la comunitat; avaluació del risc i supervisió de penats; probation; llibertat condicional i formes anticipades d'alliberament de la presó; treball en benefici de la comunitat; control electrònic; privatització del sistema penal; càstig i diversitat.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Sociologia del càstig (3104G03085)

La asignatura cubre un campo de estudio de reciente consolidación, en el que se analizan los fundamentos sociales de la forma y extensión que toma el castigo. Se presta especial atención a la época moderna y a una de las formas preponderantes de castigo: la cárcel.Por ello se explican las teorías clásicas de la sociología y su aplicación más reciente al estado actual de los sistemas punitivos.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Justícia restaurativa en matèria penal (3104G03086)

El model de la Justícia Restaurativa. Origen i evolució. Fonaments. Mecanismes: la mediació, les conferències familiars, socials. Què és la Justícia Restaurativa? Quins són els seus Valors? Quins programes desenvolupa? Quins són els seus problemes conceptuals?, quins els seus problemes d'implementació? Quins beneficis reporta?

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Fonts i anàlisis de dades criminològiques (3104G03088)

Les dades son una part important de la investigació criminològica. Ja siguin dades sobre criminalitat o el control d’aquesta, els i les criminòlogues han de treballar contínuament amb dades de tot tipus. L’objectiu d’aquesta assignatura és doble. En primer lloc, familiaritzar l’alumnat amb les principals fonts de dades i informació sobre temes criminològics. En segon lloc, aprendre a extreure aquestes dades, gestionar-les i fer anàlisis estadístics bàsics amb elles.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Intervenció en diferents contextos de criminalitat I (3104G03089)

Intervenció amb infractors. Tècniques d'entrevista, l'entrevista motivacional. Els models i programes d'intervenció en determinats contextos (centres de menors, centres penitenciaris...). Les diferències en les intervencions en un centre penitenciari ordinari i un centre obert. La intervenció post penitenciària (programes, models, entitats...). La rehabilitació i re-socialització del delinqüent.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Política i literatura (3104G04021)

Anàlisi polític a través de la literatura en diferents contextos. Anàlisi dels valors literaris en els discursos polítics.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Sistema polític i poder judicial (3104G04022)

Independència judicial i les seves garanties. Govern del poder judicial i de les interferències entre poder polític i justícia. Atribució del poder d'acusar. La figura del Ministeri Fiscal i l'acció popular. Els aforaments. Anàlisi de la imputació penal i garanties que l'envolten. Interrelació entre el funcionament de la justícia i els mitjans de comunicació.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.