Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2021-2022

Màster Universitari en Biologia Molecular i Biomedicina

Formació teòrica troncal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructura i funció cel·lular (3501MO1759)

Estructura, organització molecular i activitat cel·lular.Comunicació intracel·lular i senyalització intercel·lular.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès

Estructura i funció de sistemes (3501MO1760)

Estudi de la morfologia, estructura i funció dels diferents aparells i sistemes en l'humà.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Bioètica, metodologia de la investigació, elaboració de projectes (3501MO1761)

Bioètica, metodologia de la recerca, elaboració de projectes

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Regulació i expressió gènica. Modificacions post-traduccionals (3501MO1762)

Regulació i expressió gènica. Modificacions post-traduccionals

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ESespanyol

Formació teòrica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria de proteïnes i les seves aplicacions a la biomedicina (3501MO1763)

Estratègies recents per al desenvoluament de fàrmacs mitjançant l'enginyeria de proteïnes. Visió general i desenvolupament d'exemples concrets.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Mètodes moleculars per l'estudi de microorganismes (3501MO1767)

Avenços en l'estudi de la genètica i fisiologia dels microorganismes. Mètodes moleculars d'identificació de paràsits, fongs, bacteris i virus. Anàlisi de la diversitat microbiana en mostres complexes, mètodes de fingerprinting. Noves tècniques de cultiu.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Biologia del desenvolupament humà (3501MO1768)

Embriologia humana

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Bases biològiques de la malaltia cerebrovascular i neurodegenerativa (3501MO1771)

Bases moleculars de la Isquèmia Cerebral. Transmissió neuronal i neurofisiologia. Bases moleculars de l'envelliment i salut mental. Plasticitat i rehabilitació neuronal

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Bases biològiques de la malaltia metabòlica (3501MO1772)

Estudi de la malatia metabòlica des de multiples perspectives: molecular, cel.lular, significat fisiològic, i perspectiva clínica i evolutiva

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Bases biològiques de les malalties cardiovasculars (3501MO1773)

Introducció a les malalties cardiovasculars i mort sobtada cardíaca.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Bases biològiques de les malalties oncològiques (3501MO1774)

BIOQUÍMICA DEL CÀNCER, ELS CÀNCERS HEMATOLÒGICS.LA GENÈTICA DEL CÀNCER. NOVES TERÀPIES CONTRA EL CÀNCER.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Bases biològiques de la degeneració, regeneració i plasticitat del sistema nerviós (3501MO1775)

Degeneració i regeneració del sistema nerviós perifèric (SNP). Bases cel·lulars i moleculars de la mort cel·lular. Neuroinflamació i reparació del sistema nerviós. Fisiopatologia de la medul·la espinal lesionada. Teràpies reparatives de l'SNP lesionat. Trasplantaments cel·lulars i reparació del SNC lesionat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Patogenicitat microbiana. Fonaments moleculars (3501MO1776)

Estructures i mecanismes implicats en la patogenicitat microbiana i la seva forma d’actuació davant les defenses de l’hoste. Eines per l’estudi de la virulència bacteriana.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Comunicació científica. Protecció i explotació de resultats (3501MO1777)

Mètodes orals i escrits de comunicació científica. L'article científic, estructura i estratègies d'escriptura. Revistes científiques. Bases de dades bibliogràfiques i estratègies de cerca d’informació. Mètode Peer review.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Bases moleculars de l'especialització cel·lular (3501MO1778)

Cèl·lules mare embrionàries i somàtiques com a model per a l'estudi dels processos moleculars associats als processos de multipotencialitat idiferenciació cel·lular./ Células madre embrionarias y somáticas como modelo para el estudio de los procesos moleculares asociados a los procesos de multipotencialidad y diferenciación celular.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Genètica inversa (3501MO2391)

Genòmica funcional o determinació de la funció dels gens en els processos biològics dels organismes vius. Eines disponibles mitjançant la genètica directa i inversa. Com es dissenya un organisme modificat genèticament.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Patologia i herència (3501MO2774)

Mecanismes genòmics i epigenòmics relacionats amb patologies. Polimorfismes en la seqüència del DNA i els seus efectes. Malalties d'herència dominant i d'herència recessiva. Mecanismes epigenètics de regulació de l'expressió gènica i els seus efectes en el fenotipus.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Estratègies terapèutiques d'utilitat clínica (3501MO2775)

Tècniques de reproducció assistida i manipulació embrionària, teràpia gènica i càncer, esclerosi múltiple i malalties genètiques en adults.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Formació teòrica troncal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructura i funció cel·lular (3501MO1759)

Estructura, organització molecular i activitat cel·lular.Comunicació intracel·lular i senyalització intercel·lular.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès

Estructura i funció de sistemes (3501MO1760)

Estudi de la morfologia, estructura i funció dels diferents aparells i sistemes en l'humà.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Bioètica, metodologia de la investigació, elaboració de projectes (3501MO1761)

Bioètica, metodologia de la recerca, elaboració de projectes

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Regulació i expressió gènica. Modificacions post-traduccionals (3501MO1762)

Regulació i expressió gènica. Modificacions post-traduccionals

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ESespanyol

Bioinformàtica (3501MO2896)

Bases de dades biològiques. Data mining en biologia molecular i medicina. Programari habitual en biologia molecular i biomedicina.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Mòdul optatiu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria de proteïnes i les seves aplicacions a la biomedicina (3501MO1763)

Estratègies recents per al desenvoluament de fàrmacs mitjançant l'enginyeria de proteïnes. Visió general i desenvolupament d'exemples concrets.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Mètodes moleculars per l'estudi de microorganismes (3501MO1767)

Avenços en l'estudi de la genètica i fisiologia dels microorganismes. Mètodes moleculars d'identificació de paràsits, fongs, bacteris i virus. Anàlisi de la diversitat microbiana en mostres complexes, mètodes de fingerprinting. Noves tècniques de cultiu.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Biologia del desenvolupament humà (3501MO1768)

Embriologia humana

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Bases biològiques de la malaltia cerebrovascular i neurodegenerativa (3501MO1771)

Bases moleculars de la Isquèmia Cerebral. Transmissió neuronal i neurofisiologia. Bases moleculars de l'envelliment i salut mental. Plasticitat i rehabilitació neuronal

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Bases biològiques de la malaltia metabòlica (3501MO1772)

Estudi de la malatia metabòlica des de multiples perspectives: molecular, cel.lular, significat fisiològic, i perspectiva clínica i evolutiva

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Bases biològiques de les malalties cardiovasculars (3501MO1773)

Introducció a les malalties cardiovasculars i mort sobtada cardíaca.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Bases biològiques de les malalties oncològiques (3501MO1774)

BIOQUÍMICA DEL CÀNCER, ELS CÀNCERS HEMATOLÒGICS.LA GENÈTICA DEL CÀNCER. NOVES TERÀPIES CONTRA EL CÀNCER.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Bases biològiques de la degeneració, regeneració i plasticitat del sistema nerviós (3501MO1775)

Degeneració i regeneració del sistema nerviós perifèric (SNP). Bases cel·lulars i moleculars de la mort cel·lular. Neuroinflamació i reparació del sistema nerviós. Fisiopatologia de la medul·la espinal lesionada. Teràpies reparatives de l'SNP lesionat. Trasplantaments cel·lulars i reparació del SNC lesionat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Patogenicitat microbiana. Fonaments moleculars (3501MO1776)

Estructures i mecanismes implicats en la patogenicitat microbiana i la seva forma d’actuació davant les defenses de l’hoste. Eines per l’estudi de la virulència bacteriana.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Comunicació científica. Protecció i explotació de resultats (3501MO1777)

Mètodes orals i escrits de comunicació científica. L'article científic, estructura i estratègies d'escriptura. Revistes científiques. Bases de dades bibliogràfiques i estratègies de cerca d’informació. Mètode Peer review.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Bases moleculars de l'especialització cel·lular (3501MO1778)

Cèl·lules mare embrionàries i somàtiques com a model per a l'estudi dels processos moleculars associats als processos de multipotencialitat idiferenciació cel·lular./ Células madre embrionarias y somáticas como modelo para el estudio de los procesos moleculares asociados a los procesos de multipotencialidad y diferenciación celular.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Genètica inversa (3501MO2391)

Genòmica funcional o determinació de la funció dels gens en els processos biològics dels organismes vius. Eines disponibles mitjançant la genètica directa i inversa. Com es dissenya un organisme modificat genèticament.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Patologia i herència (3501MO2774)

Mecanismes genòmics i epigenòmics relacionats amb patologies. Polimorfismes en la seqüència del DNA i els seus efectes. Malalties d'herència dominant i d'herència recessiva. Mecanismes epigenètics de regulació de l'expressió gènica i els seus efectes en el fenotipus.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Estratègies terapèutiques d'utilitat clínica (3501MO2775)

Tècniques de reproducció assistida i manipulació embrionària, teràpia gènica i càncer, esclerosi múltiple i malalties genètiques en adults.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Pràctiques en empresa (3501MO2898)

Pràctiques en empreses externes per afavorir el contacte directe dels estudiants amb instituts i empreses del sector i el coneixement de les activitats en l'àmbit professional. Formació en diferents tècniques experimentals relacionades amb la Biologia Molecular i la seva aplicació als camps de la biomedicina. Conèixer l'estructura i el funcionament d'un laboratori d'R + D + I. Tècniques d'anàlisi molecular (HPLC, Espectrofotometria, espectrofluorimetria, electroforesi-2D, espectrometria de masses). Tècniques immunològiques (ELISA, Western blot, kits de diagnòstic, Immunohistoquímica. Citometria. Tècniques de cultius i criopreservació cel·lular. Real Time PCR.

OPoptativa 6 J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà

Mòdul pràctic (3501MO3376)

Formació en diferents tècniques experimentals relacionades amb la Biologia Molecular i la seva aplicació en camps de la biomedicina i biotecnologia. Conèixer l'estructura i el funcionament d'un laboratori d'investigació. Tècniques de manipulació i anàlisi d'àcids nucleics i proteïnes. Eines computacionals i bioinformàtiques.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Treball final de màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball Final de Màster (3501MO2899)

Formació en diferents tècniques experimentals relacionades amb la Biologia Molecular i la seva aplicació als camps de la biomedicina. Conèixer l'estructura i el funcionament d'un laboratori d'R + D + I. Tècniques d'anàlisi molecular (HPLC, Espectrofotometria, espectrofluorimetria, electroforesi-2D, espectrometria de masses). Tècniques immunològiques (ELISA, Western blot, kits de diagnòstic, Immunohistoquímica, tècniques de immunomarcage). Citometria. Tècniques de cultiu cel·lular i de criopreservació cel·lular

NDno definit 18 J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.