Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

Curs 2024-2025

Es tracta d’un grau adreçat a formar professionals per a la indústria alimentària, que es focalitza especialment a les disciplines relacionades amb la innovació i la seguretat alimentària.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Innovació i Seguretat Alimentària
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Innovació i Seguretat Alimentària per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2023

Preu aprox. de la matrícula de primer:

Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?

Memòria vigent:
Memòria (2021)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

El sector agroalimentari és el primer sector industrial de Catalunya i, per tant, té un paper clau en l'economia catalana i en el futur de la indústria a casa nostra.

Aquest és un grau dissenyat per dotar els professionals de competències que els permetin desenvolupar la seva activitat en el sector alimentari en un sentit ampli, des de la granja fins a la taula ("from farm to fork"), tant en la indústria alimentària com en els organismes públics de gestió i control, així com en els diferents estaments dedicats a la docència, recerca, desenvolupament i innovació, atenent les demandes dels consumidors, que és una prioritat inclosa en el 7è programa marc de recerca europeu (EU 7th Framework Programme).

El grau té un perfil de formació diferenciat d’altres estudis de l’àmbit de la ciència i tecnologia dels aliments, i se centra en aquests dos aspectes:

 • La seguretat alimentària, incloent els conceptes referents a la salut (safety) i els relacionats amb el dret de tots els ciutadans a disposar d’aliments sans i suficients (security).
 • La innovació en productes i processos tecnològics, en la producció, la transformació i la conservació d’aliments en general, incloent-hi tots els ingredients, matèries primeres i additius, així com les diferents possibilitats en l’elaboració, el disseny i el desenvolupament de nous productes alimentaris destinats a diferents sectors de consumidors o capaços d’aportar nous gustos i textures.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: enginyeria i arquitectura
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81058
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Reconeixement de CFGS
Assignatures i crèdits reconeguts de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

Directiu o tècnic en indústries alimentàries:

 • Departaments d'R+D+I.
 • Desenvolupament de nous productes.
 • Millora dels sistemes de producció, noves tecnologies de processament.
 • Noves formes i presentacions.
 • Departaments de qualitat.
 • Desenvolupament, gestió i aplicació de sistemes de seguretat (APPCC, traçabilitat).
 • Aplicació i gestió de sistemes d’assegurament de la qualitat (ISO, BRC, IFS, SFQ).
 • Realització d’anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques d’aliments.

Tècnic en centres d’institucions relacionades amb la seguretat alimentària:

 • Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA).
 • Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN).
 • Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).
 • Departaments i laboratoris de sanitat.

Investigador en temes relacionats amb la innovació alimentària i la seguretat (preferiblement després de la realització d’un màster) com ara:

 • Biotecnologia alimentària.
 • Aliments funcionals i saludables.
 • Tecnologies emergents de conservació i transformació.
 • Creació de nous ingredients i aliments per a diferents sectors de població.
 • Millora de la seguretat de tot tipus d’aliments.

En institucions nacionals o estrangeres com ara:

 • Universitats.
 • Centres públics de recerca (IRTA, CSIC).
 • Centres privats de recerca (LEITAT, GAIKER).

Docent sobre temes relacionats amb l’alimentació en institucions d’ensenyament secundari, universitari i formació continuada.

Continuar estudiant

Per continuar estudiant, la UdG ofereix màsters oficials, professionalitzadors i/o de recerca, que donen accés a una formació especialitzada per treballar al sector o a la formació en un programa de doctorat.

Concretament, en l’àmbit alimentari s’ofereix el màster en Biotecnologia Alimentària.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2023-2024

Assignatures Bàsiques54.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Matemàtiques 2Matemáticas 2Mathematics 2  (3105G06002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Estadística i informàticaEstadística e informáticaStatistics and Computer Science  (3105G06003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Física 1Física 1Physics 1  (3105G06004)

BBàsica 6.00 SSemestral

QuímicaQuímicaChemistry  (3105G06053)

BBàsica 6.00 SSemestral

EmpresaEmpresaBusiness  (3105G06055)

BBàsica 6.00 SSemestral

BiologiaBiologíaBiology  (3105G06056)

BBàsica 6.00 SSemestral

BioquímicaBioquímicaBiochemistry  (3105G10001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Microbiologia generalMicrobiología generalGeneral Microbiology  (3105G10002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Química orgànicaQuímica orgánicaOrganic chemistry  (3105G10042)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciència i Tecnologia d'Aliments6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Matèries primeresMaterias primasRaw materials  (3105G10005)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Legislació i deontologiaLegislación y deontologíaLegislation and deontology  (3105G10010)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Assignatures Bàsiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Nutrició humanaNutrición humanaHuman Nutrition  (3105G10004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciència i Tecnologia d'Aliments27.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Operacions bàsiques d'aliments 1Operaciones básicas de alimentos 1Basic Food Operations 1  (3105G06035)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Bioquímica dels alimentsBioquímica de los alimentosFood Biochemistry  (3105G06039)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química analíticaQuímica analíticaAnalytical Chemistry  (3105G10007)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dietètica i alimentacióDietética y alimentaciónDietetics and nutrition  (3105G10008)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Legislació i deontologiaLegislación y deontologíaLegislation and deontology  (3105G10010)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Seguretat Alimentària21.00 crèdits

Innovació5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Ingredients i aliments funcionalsIngredientes y alimentos funcionalesFunctional ingredients and Food  (3105G10019)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Ciència i Tecnologia d'Aliments11.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Tecnologia de processos en les agroindústriesTecnología de procesos en las agroindustriasAgro-Industrial Process Technology  (3105G06037)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Legislació i deontologiaLegislación y deontologíaLegislation and deontology  (3105G10010)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

ComercialitzacióComercializaciónCommersalization  (3105G10020)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Seguretat Alimentària17.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Alimentació i salutAlimentación y saludFood and health  (3105G10003)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Qualitat i assegurament de la qualitat alimentàriaCalidad y aseguramiento de la calidad alimentariaQuality and food quality assurance  (3105G10018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Seguretat alimentària ISeguridad alimentaria IFood Safety I  (3105G10043)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Seguretat alimentària IISeguridad alimentaria IIFood Safety II  (3105G10044)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Innovació27.00 crèdits

Seguretat Alimentària5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Qualitat i assegurament de la qualitat alimentàriaCalidad y aseguramiento de la calidad alimentariaQuality and food quality assurance  (3105G10018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Innovació10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Desenvolupament de nous productes alimentarisDesarrollo de nuevos productos alimentariosNew food product development  (3105G10006)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Innovació i emprenedoriaInnovación y emprendimientoInnovation and entrepreneurship  (3105G10024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Optativitat30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Enologia i indústries derivadesEnología e industrias derivadasOenology and Related Industries  (3105G06044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries hortofructícolesIndustrias horto-frutícolasFruit and Vegetable Industries  (3105G06046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries de l'oli i la farina Industrias del aceite y la harina Oil and Flour Industries   (3105G10031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries làcties i d'ovoproductesIndustrias lácticas y de ovoproductosDairy and Egg Industries  (3105G06049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries càrnies Industrias cárnicasMeat industries  (3105G10032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Productes de la pesca i plats preparatsProductos de la pesca y platos preparadosFish and Ready Meal  (3105G10033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaInternships in companies  (3105G10040)

OPOptativa 15.00 AAnual

Pràctiques en un Departament d'I+DPrácticas en un Departamento de I+D  (3105G10026)

OPOptativa 15.00 SSemestral No

Pràctiques en un Departament de formulació o nutricióPrácticas en un Departamento de formulación o nutrición  (3105G10027)

OPOptativa 15.00 SSemestral No

Pràctiques en un Departament de qualitatPrácticas en un Departamento de calidad  (3105G10028)

OPOptativa 15.00 SSemestral No

Pràctiques en un Departament de seguretat alimentàriaPrácticas en un Departamento de seguridad alimentaria  (3105G10029)

OPOptativa 15.00 SSemestral No

Eines per a l'avaluació i gestió del riscHerramientas para la evaluación y gestión del riesgoTools for the assessment and management of risk   (3105G10034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Seguretat alimentària en l'àmbit internacionalSeguridad alimentaria en el ámbito internacionalInternational food safety  (3105G10035)

OPOptativa 5.00 AAnual No

Dret universal a l'alimentació.Derecho universal a la alimentaciónFood Security  (3105G10036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Valorització de subproductes i residus de la indústria alimentàriaValorización de subproductos y residuos de la industria alimentariaUpgrading of byproducts and wastes of food industry  (3105G10037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Innovació culinària i gastronomia Innovación culinaria y gastronomíaCulinary innovation and gastronomy  (3105G10038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies emergents de conservació d'alimentsTecnologías emergentes de conservación de alimentosEmerging technologies for food preservation  (3105G10039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Treball fi de grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Treball final de GrauTrabajo fin de GradoThesis  (3105G10030)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Enologia i indústries derivadesEnología e industrias derivadasOenology and Related Industries  (3105G06044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries hortofructícolesIndustrias horto-frutícolasFruit and Vegetable Industries  (3105G06046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries de l'oli i la farina Industrias del aceite y la harina Oil and Flour Industries   (3105G10031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries làcties i d'ovoproductesIndustrias lácticas y de ovoproductosDairy and Egg Industries  (3105G06049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries càrnies Industrias cárnicasMeat industries  (3105G10032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Productes de la pesca i plats preparatsProductos de la pesca y platos preparadosFish and Ready Meal  (3105G10033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaInternships in companies  (3105G10040)

OPOptativa 15.00 AAnual

Pràctiques en un Departament d'I+DPrácticas en un Departamento de I+D  (3105G10026)

OPOptativa 15.00 SSemestral No

Pràctiques en un Departament de formulació o nutricióPrácticas en un Departamento de formulación o nutrición  (3105G10027)

OPOptativa 15.00 SSemestral No

Pràctiques en un Departament de qualitatPrácticas en un Departamento de calidad  (3105G10028)

OPOptativa 15.00 SSemestral No

Pràctiques en un Departament de seguretat alimentàriaPrácticas en un Departamento de seguridad alimentaria  (3105G10029)

OPOptativa 15.00 SSemestral No

Eines per a l'avaluació i gestió del riscHerramientas para la evaluación y gestión del riesgoTools for the assessment and management of risk   (3105G10034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Seguretat alimentària en l'àmbit internacionalSeguridad alimentaria en el ámbito internacionalInternational food safety  (3105G10035)

OPOptativa 5.00 AAnual No

Dret universal a l'alimentació.Derecho universal a la alimentaciónFood Security  (3105G10036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Valorització de subproductes i residus de la indústria alimentàriaValorización de subproductos y residuos de la industria alimentariaUpgrading of byproducts and wastes of food industry  (3105G10037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Innovació culinària i gastronomia Innovación culinaria y gastronomíaCulinary innovation and gastronomy  (3105G10038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies emergents de conservació d'alimentsTecnologías emergentes de conservación de alimentosEmerging technologies for food preservation  (3105G10039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Un percentatge elevat de la formació del grau és de caràcter pràctic, per això es realitza docència en laboratoris especialitzats.

 • Laboratoris, parcel·la de pràctiques i planta de tecnologia de l’EPS.
 • Aules d’informàtica de l’EPS.
 • Campus Agroalimentari de Girona.
 • Visites a empreses.

Pràctiques en laboratoris Parcel·la de pràctiques Planta de tecnologia Aula d'informàtica Campus agroalimentari Campus agroalimentari Visites a empreses Visites a empreses

També existeix la possibilitat de cursar 15 crèdits optatius en una estada a l’entorn laboral de 300 hores com a mínim.

Treball de fi de grau

Al final dels estudis, al darrer curs, es realitza un treball final de grau, que pot ser un treball de recerca, innovació o desenvolupament. Es pot realitzar amb els grups de recerca de l’àmbit agroalimentari de la UdG o també a l’IRTA (Institut de Recerca en Tecnologia Agroalimentària) o en una empresa del sector.

Després de la realització del treball experimental, els resultats s’han de presentar davant d’una comissió avaluadora.

Aquest treball té una càrrega docent de 15 crèdits.

Mobilitat

L’EPS té convenis amb universitats estrangeres que permeten realitzar algunes assignatures de l’estudi o el treball final de grau en una altra universitat.

Matrícula

Matrícula de primer

Informació properament disponible

Informació properament disponible

Informació properament disponible

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.