Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Biotecnologia

Grau en Biotecnologia

Curs 2024-2025

La biotecnologia és el conjunt de disciplines o ciències que té per objectiu l’estudi dels éssers vius o parts dels éssers vius per tal d’obtenir-ne béns i serveis. La seva zona d’estudi està entre la biologia, la bioquímica i l’enginyeria, i té a més gran repercussió en la farmàcia, la medicina, la microbiologia, la ciència dels aliments i l’agricultura, entre altres camps.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Biotecnologia
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Biotecnologia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2023

Preu aprox. de la matrícula de primer:

Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?

Requisits d'idiomes:

Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià.

Memòria vigent:
Memòria (2022)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

La biotecnologia és el conjunt de disciplines o ciències que té per objectiu l’estudi dels éssers vius o parts dels éssers vius per tal d’obtenir-ne béns i serveis. La seva zona d’estudi està entre la biologia, la bioquímica i l’enginyeria, i té a més gran repercussió en la farmàcia, la medicina, la microbiologia, la ciència dels aliments i l’agricultura, entre altres camps. El coneixement de què disposen els biotecnòlegs, que fa de lligam entre la biologia i l’enginyeria química, els permet optimitzar i dur a gran escala la síntesi de productes que afecten tots els camps esmentats.

Una secció de la biotecnologia és l’ús directe d’organismes per a la producció de productes orgànics per al consum, per al reciclatge, per al tractament de residus o per netejar les zones contaminades per activitats industrials (bioremediació). Hi ha també aplicacions de la biotecnologia que no empra organismes vius; els microxips d’ADN que es fan servir en les anàlisis genètiques en són un exemple. Hi ha moltíssimes produccions que es fan només amb la reacció dels enzims dels microorganismes.

La biotecnologia moderna està freqüentment associada amb l’ús dels microorganismes genèticament modificats, com ara l’Escherichia coli o el llevat Saccharomyces cerevisiae, per a la producció de substàncies com la insulina o els antibiòtics. També es pot referir als animals transgènics o a plantes transgèniques o cèl·lules animals modificades, com ara les d’ovari de hàmster xinès (CHO) entre moltíssimes altres, que són emprades per als assajos de les indústries farmacèutiques, per la qual cosa la biotecnologia també està comunament associada amb la recerca de noves teràpies i nous dispositius de diagnòstic.

Objectius formatius

Els objectius del Grau de Biotecnologia són infondre interès per l’aprenentatge i l’aplicació dels coneixements assolits en diferents situacions i contextos, establir les bases per permetre el desenvolupament de processos biotecnològics en base al coneixement i la millora de les transformacions que duen a terme els éssers vius, aconseguir l’aprenentatge de quines són les eines conceptuals, manuals i tècniques per millorar processos industrials ja existents, i dotar els estudiants de la capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a diferents problemes i àrees de coneixement (química, agricultura, sanitat, alimentació, medi ambient, etc.) per a la producció de bens i serveis.

Competències bàsiques
 • CB-01. Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CB-02. Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CB-03. Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CB-04. Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CB-05. Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
Competències específiques
 • CE-01. Aplicar els fonaments científics i el mètode científic (reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
 • CE-02. Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-03. Utilitzar programes informàtics específics per al tractament complex de dades.
 • CE-04. Identificar i entendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics, les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • CE-05. Descriure, a nivell estructural i funcional, les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • CE-06. Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules (naturals i sintètiques).
 • CE-07. Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.
 • CE-08. Utilitzar i aplicar les principals operacions bàsiques d'enginyeria relacionant-les amb els fonaments químics i / o biològics.
 • CE-09. Identificar i comprendre les diferents etapes d'un procés biotecnològic, des del disseny al desenvolupament i les seves principals aplicacions.
 • CE-10. Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques, fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació.
 • CE-11. Aplicar les principals tècniques, estratègies i metodologies per a l'estudi, utilització i millora de sistemes biològics, incloent els mètodes de cultiu cel·lular i DNA recombinant.
 • CE-12. Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació, caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques.
 • CE-13. Identificar i interpretar la informació continguda en bases de dades sobre molècules amb activitat biològica i aplicar les eines bioinformàtiques bàsiques.
 • CE-14. Identificar i comprendre les estratègies bàsiques per a l'ús d'organismes i activitats biològiques en processos biotecnològics.
 • CE-15. Descriure i identificar els riscos de la modificació genètica i aplicar les normes.
 • CE-16. Adquirir capacitat crítica sobre aspectes ètics, legals i socials relacionats amb el disseny, producció i comercialització de productes biotecnològics.
 • CE-17. Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • CE-18. Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació, economia i gestió.

Organització del grau

El Grau de Biotecnologia s’organitza en quatre anys, i al llarg d’aquest temps adquiriràs les competències relacionades amb l’aprenentatge de les metodologies experimentals, unes competències que apliquen el raonament científic al disseny d’experiments, i a la recollida, processament, interpretació i anàlisi de dades. En definitiva, aprendràs una nova manera de pensar i resoldre problemes, aplicant el mètode científic.

En el primer curs trobaràs les anomenades matèries bàsiques: Química, Física, Biologia i Matemàtiques, així com una matèria pràctica anomenada Tècniques científiques integrades, que et permetrà adquirir i desenvolupar les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental.

En el segon curs trobaràs les matèries obligatòries que et permetran aprendre com són els éssers vius des del punt de vista cel·lular i molecular, i quins són els principis termodinàmics que els governen, al mateix temps que t’iniciaràs en el món de l’enginyeria química.

En el tercer curs completaràs els aprenentatges sobre matèries obligatòries relacionades amb els processos que utilitzen els éssers vius per transformar la matèria, i quins són els fluxos d’energia associats a aquestes transformacions. També en aquest curs, aprendràs com es pot utilitzar l’enginyeria química per simular o reproduir aquests processos amb una finalitat determinada. Per completar la teva formació, treballaràs amb eines bioinformàtiques de gestió de bancs de dades, que permeten disposar d’una gran quantitat d’informació sobre els éssers vius, la seva estructura i les seves funcions. Atès que la professió de biotecnòleg està orientada cap als diversos vessants de la indústria, el graduat o graduada en biotecnologia ha de ser capaç de dur a terme tasques de responsabilitat en el disseny, la producció i la gestió. És per això que en aquest curs prendràs contacte amb aspectes socials, legals, econòmics i de gestió vinculats a la biotecnologia.

A quart curs es fa el pas cap a l’especialització i la professionalització, ja que has d’escollir dos mòduls optatius entre els següents: Aplicació Industrial de la biotecnologia, Biotecnologia Cel·lular i Molecular, Biotecnologia Fonamental i Fisiologia Molecular. A més s’ofereixen també les assignatures optatives de Pràctiques en empresa, Disseny Biomolecular, Bioanàlisi, Bioinorgànica, Productes naturals i Introducció a la professionalització. Per finalitzar el grau, hauràs d’elaborar un treball final de grau en el qual podràs aplicar totes les competències apreses anteriorment.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81007
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Reconeixement de CFGS
Assignatures i crèdits reconeguts de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

Els graduats i graduades en Biotecnologia estan capacitats per exercir tasques en molts àmbits:

 • Indústria: farmacèutica, veterinària, química fina, agroalimentària, microelectrònica o relacionada amb el medi ambient. Laboratoris de R+D. Plantes de producció.
 • Recerca: en centres públics o privats i àmbits tan diversos com l’enginyeria química, la salut humana i animal, els vegetals, el medi ambient i la microelectrònica.
 • Ensenyament: Educació secundària (ciències de la salut, cientificotècnic i cicles formatius), escoles tècniques i educació universitària (graus i postgraus).
 • Serveis: Anàlisi i control de qualitat, consultoria, gestió, documentació, màrqueting i comercialització, tramitació de patents i aspectes legals. Administració pública, tècnics de medi ambient, consultories o empreses de disseny de processos.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2023-2024

Química Bàsica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

QuímicaQuímicaChemistry  (3103G02070)

BBàsica 9.00 SSemestral

Biologia Bàsica12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Biologia fonamentalBiología fundamentalFundamentals of biology  (3103G00079)

BBàsica 6.00 SSemestral

Biodiversitat i fisiologiaBiodiversidad y fisiologíaBiodiversity and physiology  (3103G02071)

BBàsica 6.00 SSemestral

Matemàtiques Bàsiques9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Models matemàticsModelos matemáticosMathematical models  (3103G00136)

BBàsica 9.00 SSemestral

MatemàtiquesMatemáticasMathematics  (3103G00085)

BBàsica 9.00 AAnual No

Física Bàsica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

FísicaFísicaPhysics  (3103G00081)

BBàsica 6.00 SSemestral

Matèries Instrumentals Bàsiques24.00 crèdits

Bioquímica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

BioquímicaBioquímicaBiochemistry  (3103G00086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de bioquímicaPrácticas de bioquímicaBiochemistry practical lessons  (3103G00087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Biologia Molecular i Tècniques de DNA Recombinant9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Biologia molecular i tècniques de DNA recombinantBiología molecular y técnicas de DNA recombinanteMolecular biology and recombinant DNA techniques  (3103G00097)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de DNA recombinantPrácticas de DNA recombinantePractical course of DNA recombinant  (3103G02073)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Enginyeria Bioquímica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Enginyeria bioquímicaIngeniería bioquímicaBiochemical engineering  (3103G02074)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques d'enginyeria bioquímicaPrácticas de ingeniería bioquímicaLaboratory of biochemical engineering  (3103G02075)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de Biologia per Biotecnologia 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Citologia i histologiaCitología e HistologíaCytology and histology  (3103G00088)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

MicrobiologiaMicrobiologíaMicrobiology  (3103G00091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

GenèticaGenéticaGenetics  (3103G00092)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques integrades de citologia i histologia, microbiologia i genèticaPrácticas integradas de citología e histología, microbiología y genéticaIntegrated practices of cytology and histology, microbiology and genetics  (3103G02076)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Fonaments de Química per Biotecnologia9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Química dels compostos orgànicsQuímica de los compuestos orgánicosChemistry of organic compounds   (3103G00094)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Termodinàmica bàsicaTermodinámica básicaBasics of thermodynamics  (3103G02077)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Modificació Genètica d'Organismes6.00 crèdits

Processos, Productes i Projectes Biotecnològics9.00 crèdits

Mètodes Instrumentals Quantitatius9.00 crèdits

Bioenergètica i Metabolisme9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Bioenergètica i metabolismeBioenergética y metabolismoBioenergetics and metabolism  (3103G02084)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de bioenergètica i metabolismePrácticas de bioenergética y metabolismoPractical course of bioenergetics and metabolism  (3103G02085)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Enginyeria de Bioreactors9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Enginyeria de bioreactorsIngeniería de biorreactoresBioreactors engineering  (3103G02086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cinètica química Cinética química Chemical kinetics   (3103G02087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Bioinformàtica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Bioinformàtica aplicadaBioinformática aplicadaApplied Bioinformatics  (3103G00098)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de bioinformàticaFundamentos de bioinformáticaBasis of bioinformatics  (3103G00099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Aspectes Socials i Econòmics de la Biotecnologia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Economia i gestió d'empresesEconomía y gestión de empresasEconomics and Management  (3103G00125)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Aspectes socials i legals de la biotecnologiaAspectos sociales y legales de la biotecnologíaLegal and social issues of biotechnology  (3103G02088)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques Integrades6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Pràctiques integradesPrácticas integradasIntegrated practices  (3103G02089)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

ProjectesProyectosProjects  (3103G02090)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Treball de Fi de Grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Treball de fi de grauTrabajo de fin de gradoBachelor thesis  (3103G02098)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Cal superar 2 dels requisits següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Enginyeria de proteïnesIngeniería de proteinasProtein Engineering  (3103G02091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fàrmacs biotecnològicsFármacos biotecnológicosBiotechnological drugs  (3103G02092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultius cel·lularsCultivos celularesCell cultures  (3103G02093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpia gènica i cel·lularTerapia génica y celularGene and cell therapy  (3103G02094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioremediacióBioremediacionBioremediation  (3103G02095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Genètica aplicadaGenética aplicadaApplied genetics  (3103G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia animalBiotecnología animalAnimal Biotechnology   (3103G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia vegetalBiotecnología vegetalPlant Biotechnology   (3103G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia alimentàriaBiotecnología alimentariaFood Biotechnology   (3103G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia de la reproduccióBiotecnología de la reproducciónBiotechnology of reproduction  (3103G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Fisiologia bacterianaFisiología bacterianaBacterial physiology  (3103G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

GenòmicaGenómicaGenomics  (3103G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

ImmunologiaInmunologíaImmunology  (3103G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

VirologiaVirologíaVirology  (3103G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

NeurobiologiaNeurobiologíaNeurobiology  (3103G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Disseny biomolecularDiseño biomolecularBiomolecular design  (3103G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioanàlisiBioanálisisBioanalysis  (3103G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioinorgànicaBioinorgánicaBioinorganic   (3103G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

BioorgànicaBioorgánicaBioorganic   (3103G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Productes naturalsProductos naturalesNatural products  (3103G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Recuperació de productesRecuperación de productosDowstream processing  (3103G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral

NanotecnologiaNanotecnologíaNanotecnology  (3103G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i control de la qualitatGestión y control de la calidadQuality assurance and control  (3103G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química verdaQuímica verdeGreen chemistry  (3103G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Simulació i control de processosSimulación y control de procesosSimulation and process control  (3103G02096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cal superar 1 dels requisits següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaProfessional experience  (3103G02097)

OPOptativa 6.00 AAnual

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Fisiologia bacterianaFisiología bacterianaBacterial physiology  (3103G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

GenòmicaGenómicaGenomics  (3103G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

ImmunologiaInmunologíaImmunology  (3103G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

VirologiaVirologíaVirology  (3103G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

NeurobiologiaNeurobiologíaNeurobiology  (3103G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica aplicadaGenética aplicadaApplied genetics  (3103G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia animalBiotecnología animalAnimal Biotechnology   (3103G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia vegetalBiotecnología vegetalPlant Biotechnology   (3103G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia alimentàriaBiotecnología alimentariaFood Biotechnology   (3103G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia de la reproduccióBiotecnología de la reproducciónBiotechnology of reproduction  (3103G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la professionalitzacióIntroducción a la profesionalizaciónIntroduction to professionalization   (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny biomolecularDiseño biomolecularBiomolecular design  (3103G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioanàlisiBioanálisisBioanalysis  (3103G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recuperació de productesRecuperación de productosDowstream processing  (3103G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral

NanotecnologiaNanotecnologíaNanotecnology  (3103G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i control de la qualitatGestión y control de la calidadQuality assurance and control  (3103G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química verdaQuímica verdeGreen chemistry  (3103G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Enginyeria de proteïnesIngeniería de proteinasProtein Engineering  (3103G02091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fàrmacs biotecnològicsFármacos biotecnológicosBiotechnological drugs  (3103G02092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultius cel·lularsCultivos celularesCell cultures  (3103G02093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpia gènica i cel·lularTerapia génica y celularGene and cell therapy  (3103G02094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioremediacióBioremediacionBioremediation  (3103G02095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Simulació i control de processosSimulación y control de procesosSimulation and process control  (3103G02096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioinorgànicaBioinorgánicaBioinorganic   (3103G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

BioorgànicaBioorgánicaBioorganic   (3103G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Productes naturalsProductos naturalesNatural products  (3103G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + Reconeixement Acadèmic42.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Enginyeria de proteïnesIngeniería de proteinasProtein Engineering  (3103G02091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fàrmacs biotecnològicsFármacos biotecnológicosBiotechnological drugs  (3103G02092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultius cel·lularsCultivos celularesCell cultures  (3103G02093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpia gènica i cel·lularTerapia génica y celularGene and cell therapy  (3103G02094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioremediacióBioremediacionBioremediation  (3103G02095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica aplicadaGenética aplicadaApplied genetics  (3103G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia animalBiotecnología animalAnimal Biotechnology   (3103G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia vegetalBiotecnología vegetalPlant Biotechnology   (3103G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia alimentàriaBiotecnología alimentariaFood Biotechnology   (3103G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia de la reproduccióBiotecnología de la reproducciónBiotechnology of reproduction  (3103G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fisiologia bacterianaFisiología bacterianaBacterial physiology  (3103G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

GenòmicaGenómicaGenomics  (3103G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

ImmunologiaInmunologíaImmunology  (3103G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

VirologiaVirologíaVirology  (3103G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

NeurobiologiaNeurobiologíaNeurobiology  (3103G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny biomolecularDiseño biomolecularBiomolecular design  (3103G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioanàlisiBioanálisisBioanalysis  (3103G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recuperació de productesRecuperación de productosDowstream processing  (3103G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral

NanotecnologiaNanotecnologíaNanotecnology  (3103G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i control de la qualitatGestión y control de la calidadQuality assurance and control  (3103G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química verdaQuímica verdeGreen chemistry  (3103G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Simulació i control de processosSimulación y control de procesosSimulation and process control  (3103G02096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaProfessional experience  (3103G02097)

OPOptativa 6.00 AAnual

Introducció a la professionalitzacióIntroducción a la profesionalizaciónIntroduction to professionalization   (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioinorgànicaBioinorgánicaBioinorganic   (3103G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

BioorgànicaBioorgánicaBioorganic   (3103G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Productes naturalsProductos naturalesNatural products  (3103G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Requisit llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Requeriment tercera llengua anglès
* Requeriment tercera llengua francès
* Requeriment tercera llengua italià
* Requeriment tercera llengua alemany

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Els estudiants poden cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, 6 crèdits optatius de pràctiques acadèmiques externes. Aquestes pràctiques consisteixen en una estada en qualsevol entitat col·laboradora, pública o privada, nacional o estrangera, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació acadèmica adquirida, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

Informació properament disponible

Informació properament disponible

Informació properament disponible

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.