Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Psicologia de l'aprenentatge: Genètica, evolució i aprenentatge. Habituació i sensibilització. Processos associatius bàsics: condicionament clàssic, instrumental i les seves interaccions. Aprenentatge causal. Categorització. Aprenentatge i cognició social comparada. Processos biològics i neurofisiològics relacionats amb l'aprenentatge. Aprenentatge i alteracions del comportament. Principis de l'aprenentatge i intervenció psicològica. Bases biològiques: aprenentatge, motivació i emoció. 2. Psicologia de la motivació: Naturalesa de la funció motivacional. Necessitats i motivacions. Perspectiva biològica, cognitiva i social de les motivacions primàries, de relació, control i autonomia. Diferències individuals i motivació. La conducta dirigida a metes: intenció, acció i agència. Aspiracions socials, valors i objectius personals. La regulació de l'acció dirigida a metes. Trastorns en la funció motivacional. La intervenció motivacional: disseny i desenvolupament de programes per a la motivació de persones, grups i comunitats a la pràctica psicològica. 3. Psicologia de l'emoció: Naturalesa i funció de les emocions. Dimensions fisiològica, neurològica, cognitiva i sociocultural de les emocions. Emocions bàsiques i emocions socials. Processament emocional. Reconeixement, expressió i regulació de les emocions. Diferències individuals, aprenentatge i condicionament de les emocions i trastorns emocionals. El fenomen emocional com a objecte d'investigació i desenvolupament tecnològic. 4. Síntesi i integració de continguts. La naturalesa adaptativa, dinàmica i relacional de l'aprenentatge, la motivació i l'emoció. Benestar personal. L'exemple de l'estrès.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Ines Caño Melero  / Esperanza Villar Hoz  / Anna Viñolas i Ramisa
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Fonamentar conclusions personalitzades i argumentades a partir de diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi.
 • Valorar la pròpia activitat i aprenentatge i elaborar estratègies per millorar i fer-ho de manera plenament autònoma.
 • Reconèixer les necessitats y expectatives dels altres (pacients, usuaris, altres professionals) i avaluar la influència exercida, per a actuar en conseqüència, a partir de simulacions i/o casos proposats pel professorat.
 • · Desenvolupar productes i serveis a partir de la teoria i els mètodes psicològics
 • · Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis demanats

Continguts

1. Psicologia de l'aprenentatge: genètica, evolució i aprenentatge. Habituació i sensibilització. Processos associatius bàsics: condicionament clàssic, instrumental i les seves interaccions. Aprenentatge i alteracions del comportament. Principis de l'aprenentatge i intervenció psicològica.

2. Psicologia de la motivació: Què s'entén per motivació? Com identificar necessitats i explorar valors? Com promoure el canvi? Com planificar l’acció? Com gestionar l’entorn per facilitar el canvi? Com autoregular el comportament?

3. Psicologia de l'emoció: Què s’entén per emoció? Com s’expressa i es percep l’emoció? Per què tenim emocions? Com es regulen les emocions? Com es fa l’educació emocional?

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 68,00 0 68,00
Anàlisi / estudi de casos 0 93,00 0 93,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 18,00 0 18,00
Elaboració individual de treballs 0 20,00 0 20,00
Prova d'avaluació 0 20,00 0 20,00
Sessió participativa 81,00 0 0 81,00
Total 81,00 219,00 0 300

Bibliografia

 • Aguado Aguilar, Luis (cop. 2005 ). Emoción, afecto y motivación : un enfoque de procesos . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Asociación Española de Motivación y Emoción (2012). Aportaciones recientes al estudio de la motivación y de las emociones. Cadiz: Fénix Editora.
 • Domjan, Michael (cop. 2003 ). Principios de aprendizaje y conducta (5ª ed.). [Madrid]: Thomson. Catàleg
 • Fernández-Abascal, E.G. (2009). Emociones Positivas. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Fernández-Abascal, E.G. Garcia, B., Jimenez, M.P., Martín, M.D. i Dominguez, F.J (2010). Psicologia de la emoción.. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg
 • Froufe, Manuel (cop. 2004 ). Aprendizaje asociativo : principios y aplicaciones . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Gámez, E., Díaz, J. M., Ardévol, A. i Marrero, H. (2021). Dimensiones básicas de la motivación humana. Pirámide.
 • Garrido, I. (Ed.) (2008). Psicologia de la Motivación.. Madrid : Síntesis. Catàleg
 • Klein, Stephen B (1994 ). Aprendizaje : principios y aplicaciones (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Limonero, J.T. (2011). Motivació i emoció. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Matute, Helena Vadillo, Miguel A. Blanco, Fernando (2007 ). En qué se diferencia la danza de la lluvia del barómetro yde las bajas presiones : una investigación sobre cómo aprendemos a explicar, predecir y controlar nuestro entorno . Bilbao: Universidad Deusto. Catàleg
 • Mestre, J.M. (2007). Manual de Inteligencia Emocional. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Mestre, J.M. i Guil, R. (2012). Regulación de Emociones: Una Vía a la Adaptación. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Nieto Gutiérrez, Javier Rosas, Juan M. Vila, Javier (cop. 2003 ). Investigación contemporánea en aprendizaje asociativo : estudios en España y México . Jaén: Del Lunar. Catàleg
 • Palmero, F., Guerrero, C., Gómez, C., Carpi, A. i Gorayeb, R. (2011). Manual de teorías emocionales y motivacionales. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions.
 • Palmero, Francesc Martínez Sánchez, Francisco Huertas, Juan Antonio (cop. 2008 ). Motivación y emoción . Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Pellón, Ricardo (2004 ). Inteligencia y aprendizaje . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Pellón, R., Miguens, M., Orgaz, C., Ortega, N. i Pérez, V. (2014). Psicología del Aprendizaje. Madrid: UNED. Catàleg
 • Pineño, Oskar (2007 ). Psicología del aprendizaje . Badajoz: @becedario. Catàleg
 • Rimé, B. (2012). La compartición social de las emociones. Bilbao: Desclée de Brouwer. Catàleg
 • Rosas, J. M., García, A. i Callejas, J. E. (2005). Fundamentos del aprendizaje humano. Jaen: Del Lunar. Catàleg
 • Sánchez Balmaseda, Pilar (2002 ). Aprendizaje y condicionamiento clásico : investigación con animales y humanos . Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Sanz, M.T. Menéndez, M.P. i Conde, M (2009). Psicologia de la motivación. Madrid: Sanz y Torres. Catàleg
 • Villamarín, F. i Limonero, J.T. (2006). La Motivació. UOC. Catàleg
 • Learning and motivation (1970- ). Orlando: Academic Press. Catàleg
 • Motivation and emotion ([19??]- ). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. Recuperat 06-07-2011, a http://www.wkap.nl/jrnltoc.htm/0146-7239 Catàleg
 • Dosil Díaz, Joaquín (2008). Psicología de la actividad física y del deporte (2a ed.). Madrid: Mc Graw Hill. Catàleg
 • Dilts, Robert (2004). Coaching : herramientas para el cambio. Barcelona: Urano. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Aprenentatge: activitats d'aprenentatge corresponents a la part d'introducció, habituació i condicionament clàssic. Es proporcionaran els criteris d'avaluació per a cada una de les activitats a realitzar. 32
Aprenentatge: dues activitats pràctiques de condicionament instrumental que s'aniran lliurant al llarg del semestre. Caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts en el conjunt de les dues activitats pràctiques per tal de superar el mòdul. L'estudiant té l'opció de recuperar aquestes activitats a l'avaluació final. 9
Aprenentatge: prova escrita per a l'avaluació dels coneixements corresponents al bloc de condicionament instrumental. Resultat de la prova. Caldrà obtenir una nota mitjana mínima de 4,5 per superar aquesta part. 9
Motivació: Treball individual d'objectius i pla d'acció Es requereix una nota mínima de 5 per aprovar, sinó s'ha de recuperar aquesta part. 6
Motivació: Treball grupal programa d'intervenció motivacional Seguint els criteris d'avaluació previstos. Es requereix una nota mínima de 5 per aprovar aquesta part. Sinó s'haurà de realitzar una tutoria i millorar el treball en els aspectes que correspongui. 14 No
Motivació: activitats d'aprenentatge corresponents a la part de motivació. Es proporcionaran els criteris d'avaluació per a cada una de les activitats. 9 No
Emoció: activitats d'aprenentatge corresponents a la part d'emoció. Cal superar aquestes activitats amb una nota mínima de 5 per aprovar el bloc d'emoció. L'estudiant té l'opció de recuperar les activitats a l'avaluació final. 21

Qualificació

Per superar l'assignatura caldrà obtenir una nota mínima de 5 en cada un dels 3 blocs de continguts (aprenentatge, motivació i emoció). En cas de suspendre alguna prova escrita o les activitats pràctiques, es podran recuperar a final de curs, coincidint amb la prova d'avaluació única.

La realització fraudulenta (plagi) d'alguna activitat avaluativa (tan en les activitats pràctiques com en les proves escrita) comportarà la no superació de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constarà com a no presentat l'estudiant que no presenti alguna de les activitats o proves escrites d'avaluació continuada i no realitzi la prova d'avaluació única/examen final de recuperació.

Avaluació única:
Les persones que no segueixin la modalitat d’avaluació continuada poden optar a la modalitat d’avaluació única, que consistirà en una prova escrita sobre el temari de l’assignatura i el lliurament de les activitats pràctiques dels tres blocs de la matèria (aprenentatge, motivació i emoció). Els percentatges per a cada part són els següents:

- Prova escrita d'aprenentatge: 25%
- Activitats pràctiques d'aprenentatge: 25%
- Prova escrita de motivació i emoció: 25%
- Activitats pràctiques de motivació i emoció: 25%

El professorat podrà demanar a les persones que optin per l'avaluació única una presentació i defensa oral de les activitats pràctiques realitzades.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es faran en modalitat virtual o presencial a petició de l'alumnat o del professorat dins d'una franja horària prèviament establerta a l'inici de curs.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es farà a través dels diferents canals de comunicació establerts per la Universitat de Girona en funció de les necessitats de cada moment.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.