Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
PRINCIPIS EXPLICATIUS DE LA PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT. TEORIES PSICOLÒGIQUES DESENVOLUPAMENT I CULTURA MÈTODES DE RECERCA DE LA PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT INFÀNCIA PUBERTAT, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT ADULTESA VELLESA
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Thomas Castelain  / Marc Perez Burriel  / Marta Sadurni Brugue  / Francesc Sidera Caballero
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Competències

 • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Valorar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, a partir d’una guia que possibiliti l’anàlisi i l’elaboració d’estratègies per millorar.
 • Identificar la diversitat de pràctiques culturals i socials (ètniques, sexuals, religioses, de classe social..) en relació a una temàtica o situació concreta.
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Mostrar domini en la difusió del coneixement derivat dels resultats de la investigació, les revisions teòriques i els productes i serveis generats

Continguts

1. MÒDUL 1. INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT 1.1. Principis explicatius del Desenvolupament Humà. Teories psicològiques 1.2. Desenvolupament i Cultura 1.3. Mètodes de la psicologia del desenvolupament

2. MÒDUL 2. INFÀNCIA 2.1. Etapa prenatal 2.2. Principals fites del desenvolupament 0-12 2.3. La infància a través d'autors i teories 2.4. Competències parentals i criança positiva 2.5. Problemes i conflictes. Factors de risc.

3. MÒDUL 3. PUBERTAT, ADOLESCÈNCIA I ADULTESA EMERGENT 3.1. La pubertat. Canvis psicobiològics i en les relacions amb els altres. 3.2. L'adolescència. La importància dels amics i del grup i la creació d’una identitat. 3.3. Adultesa emergent. El vincle afectiu i la sexualitat a l'adolescència i l'adultesa emergent. 3.4. La parella. El món laboral. La societat

4. MÒDUL 4. L'ADULTESA 4.1. Tornem a començar el cicle: abans fills, ara pares 4.2.La crisi de la meitat de la vida 4.3. La cura i adéu als pares

5. MÒDUL 5. LA VELLESA 5.1. El procés d'envellir. Canvis biològics i socials. Adaptació i qualitat de vida 5.2. El vincle afectiu a la vellesa 5.3. La preparació per la mort

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 20,00 0 22,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 2,00 20,00 0 22,00
Elaboració individual de treballs 12,00 23,00 0 35,00
Exposició dels estudiants 2,00 18,00 0 20,00
Lectura / comentari de textos 4,00 84,00 0 88,00
Prova d'avaluació 26,00 60,00 0 86,00
Sessió expositiva 27,00 0 0 27,00
Total 75,00 225,00 0 300

Bibliografia

 • Blakemore, Sarah-Jayne (2018). La Invención de uno mismo : la vida secreta del cerebro adolescente. Barcelona: Ariel.
 • Bowlby, John (1985-1998 ). El Apego y la pérdida . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Bronfenbrenner, Urie (1993 ). Educación de los niños en dos culturas : comparaciones entre los Estados Unidos y la ex-Unión Soviética . Madrid: Visor. Catàleg
 • Berger, Kathleen Stassen (2015). Psicología del desarrollo : (9a ed.). Madrid [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Brazelton, T. Berry (2005 ). Las Necesidades básicas de la infancia : lo que cada niñoo niña precisa para vivir, crecer y aprender . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Delgado Egido, Begoña (2009). Psicología del desarrollo :. Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Esquerda i Aresté, Montse (2010 ). El Nen i la mort : acompanyar els infants i els adolescents en la pèrdua d'una persona estimada . Lleida: Pagès. Catàleg
 • Esteban, Moisès (2009). L'origen de la identitat humana. Girona: Prisma. Edicions Psicopedagògiques. Catàleg
 • Esteban, Moisès (2010). Geografías del desarrollo humano. Una aproximación a la psicología cultural. Barcelona: ARESTA. Catàleg
 • Etxebarría Bilbao, Itziar (2020). Las emociones y el mundo moral. Más allá de la empatía.. Síntesis. Catàleg
 • Giménez-Dasí, Marta (2008). Psicología del desarrollo :. Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Giménez-Dasí, M., i Quintanilla, L. (2018). Desarrollo emocional en los primeros años de vida: Debates actuales y retos. Pirámide.
 • Levine, Laura E.. (2011). Child development :. Los Angeles [etc.]: SAGE. Catàleg
 • Mariscal, S., i Giménez-Dasí, M. (2017). Desarrollo Temprano. Cognición, afectos y relaciones sociales (0-6 años). Paraninfo.
 • Mitchell, Peter. Ziegler, Fenja. (2012). Fundamentals of developmental psychology (2nd ed.). New York: Psychology Press. Catàleg
 • Moreno, Amparo (2000 ). La Experiencia adolescente : a la búsqueda de un lugar enel mundo . [Argentina]: Aique. Catàleg
 • Muñoz García, Antonio. (2010). Psicología del desarrollo en la etapa de educación primaria. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Muñoz García, Antonio. (2010). Psicología del desarrollo en la etapa de educación infantil. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Piaget, J. (1983). La psicología de la inteligencia. . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Riviere, A i Nuñez, M (1996). La mirada mental. Buenos Aires: Aique. Catàleg
 • Sadurní Brugué, Marta (DL 2003 ). El Desarrollo de los niños, paso a paso (2ª ed.). Barcelona: Editoria UOC. Catàleg
 • Sadurní Brugué, Marta; Rostán Sánchez, Carles i Serrat Sellabona, Elisabet (2008). El desarrollo de los niños, paso a paso (3ªed). Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Sadurní Brugué, Marta (2011 ). Vincle afectiu i desenvolupament humà . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Shaffer, David R (2007). Psicología del desarrollo : (7a ed.). México, D.F. [etc.]: International Thomson Cengage Learning. Catàleg
 • Shaffer, David R.. (2014). Developmental psychology :. Hampshire: Cengage Learning. Catàleg
 • Siegel, Daniel J. (2014). Tormenta cerebral : el poder y el propósito del cerebro adolescente. Barcelona: Alba.
 • Smidt, Sandra (2018). Introducing Trevarthen A Guide for Practitioners and Students in Early Years. NY: Routledge. Catàleg
 • Thomas, R. Murray (2001 ). Recent theories of human development . Thousand Oaks [etc.]: Sage. Catàleg
 • Triadó, Carme (cop. 2000 ). Psicologia del desenvolupament : adolescència, maduresa isenectud . Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Trianes Torres, María Victoria. (2012). Psicología del desarrollo y de la educación /. Madrid ;: Pirámide. Catàleg
 • Vygotsky, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Winnicott, D.W. (1998 ). Los Bebés y sus madres . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • E. Wolferg, Elsa y M. Marrone (2021). Parentalidad y Teoria del apego (1ª). Madrid: Psimática Editorial.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
PROVA D'AVALUACIÓ 1: PRIMER TREBALL S'avaluarà la capacitat de l'alumne per cercar informació, integrar coneixement, iniciar-se en la recerca en el camp de la psicologia del desenvolupament i comunicar els resultats en documents orientats a la publicació, tipus article o informe. 15 No
PROVA D'AVALUACIÓ 2: SEGON TREBALL


S'avaluarà la capacitat de l'alumne per cercar informació, integrar coneixement, iniciar-se en la recerca en el camp de la psicologia del desenvolupament i comunicar els resultats en documents orientats a la publicació, tipus article o informe. 15 No
PROVA D'AVALUACIÓ 3: TERCER TREBALL S'avaluarà la capacitat de l'alumne per cercar informació, integrar coneixement, iniciar-se en la recerca en el camp de la psicologia del desenvolupament i comunicar els resultats en documents orientats a la publicació, tipus article o informe. 15 No
PROVA D'AVALUACIÓ 4. PRIMER EXÀMEN INDIVIDUAL. INFÀNCIA Continguts mòdul infància 20 No
PROVA D'AVALUACIÓ 5: SEGON EXÀMEN INDIVIDUAL. ADOLESCÈNCIA, JOVENTUT I ADULTESA. Continguts dels mòduls d'adolescència i adultesa. 20 No
PROVA D'AVALUACIÓ 6: TERCER EXÀMEN INDIVIDUAL. VELLESA Continguts del mòdul de vellesa
15 No

Qualificació

Aquesta assignatura fa ús del sistema d'avaluació continuada.

Totes les activitats faran una mitjana ponderada segons el % indicats a cadascuna. Per aprovar cal una nota mitjana de 5. No és necessari obtenir una nota mínima en cap activitat d'avaluació per a poder calcular la nota mitjana. Cap de les activitats d'avaluació és recuperable.

Les activitats s'han de lliurar en el període de temps establert pel professor/a.

És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d’avaluació .

La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació pot comportar la no superació de l’assignatura.


Supòsits per a canvi de data d’activitats d’avaluació.
Per tal de definir en quines circumstàncies es pot acceptar canvi de data d’una activitat d’avaluació, es determinen els supòsits següents:
I. Ingrés hospitalari o baixa mèdica de l’estudiant.
II. Ingrés hospitalari d’un familiar de l’estudiant fins a primer grau o de la parella. Aquest ingrés ha de coincidir amb el dia de l’activitat avaluació i fins a 2 dies després de l’ingrés hospitalari.
III. Defunció d’un familiar de l’estudiant fins a segon grau o de la parella. La defunció ha de coincidir amb dia de l’activitat avaluació i fins a 4 dies després de la defunció.
IV. Impossibilitat transitòria per tractament mèdic de l’estudiant.
V. Maternitat/Paternitat (fins a una setmana després de la data del naixement).
VI. Compatibilització amb proves d’esportistes d’alt nivell.
VII. Compatibilització amb proves d’avaluació d’estudis artístics superiors oficials.
VIII. Acompliment amb deures inexcusables de caràcter públic, com per exemple els càrrecs electes de representació estudiantil.
IX. Altres situacions excepcionals degudament justificades i amb el vistiplau de la coordinació dels estudis.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'atorgarà una nota de "No presentat" a aquell alumnat que no es presenti a cap de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
Els alumnes que s'acullin a l'avaluació única hauran de realitzar al final del curs 3 exàmens sobre els continguts de tot el mòdul:
- Examen individual d'infància (35 %).
- Examen individual d'adolescència i adultesa (35 %).
- Examen individual de vellesa (30%).
La nota final de l'avaluació única correspondrà a la mitjana ponderada dels 3 exàmens, i no hi ha dret a recuperació.

A principi de curs, l'alumnat que vulgui acollir-se a l'avaluació única ho haurà d'informar al professorat, i demanar-ho a la secretaria d'estudis dins el termini establert.

El professorat informarà a l'alumnat a l'inici de curs sobre el temari de cadascun dels exàmens.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories seran concertades amb cada professor dins l'horari establert per cadascun d'ells, i poden ser presencials o virtuals.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La via de comunicació entre l'estudiantat i el tutor serà a través de correu electrònic, virtuals i/o presencial.

Observacions


Cal respectar l'horari d'inici i final de les classes.

Per canvis de grup caldrà sol·licitar-ho formalment a la coordinació d'estudis indicant el motiu i justificació.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.