Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Reaccions psicològiques davant dels esdeveniments traumàtics. 2. Principis bàsics sobre els primers auxilis psicològics (intervenció psicològica primerenca) i intervencions psicosocials en contexts d'emergència o desastre. 3. Estratègies de reducció del risc de desastres i facilitació de comunitats resilients. 4. Gestió de l'estrès i cura dels professionals.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Gloria Marsellach Umbert
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • Reconèixer les necessitats y expectatives dels altres (pacients, usuaris, altres professionals) i avaluar la influència exercida, per a actuar en conseqüència, a partir de simulacions i/o casos proposats pel professorat.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en un auditori o a uns destinataris coneguts, seguint un guió d’elaboració pròpia, sobre qualsevol informació, idea, problema o solució, valorar-ne el resultat i idear propostes de millora.
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Aplicar els mètodes o les estratègies recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei demanat.
 • · Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis demanats
 • · Respondre i actuar de manera adequada, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, en tots i cadascun dels processos d'avaluació, intervenció i investigació psicològica

Continguts

1. Contextualització i principis generals de la psicologia d'emergències i catàstrofes. La figura del psicòleg/-oga d'emergències dins el SEM (Servei d'Emergències Mèdiques). Tipologia d'intervencions

2. Reaccions psicològiques davant esdeveniments traumàtics o situacions de crisi. Alteracions funcionals com a resposta a l'estrès. Avaluació REA (reacció d'estrès agut)

3. Salut mental i emergències: intervenció psicològica avançada. Característiques i objectius de l'IPA. Model d'intervenció en trauma. Model transdiagnòstic dels trastorns emocionals. Identificar població de risc (triatge psicològic)

4. Tipologia d'Incidents crítics: mort sobtada, suicidis, comunicació de males noticies (accidents), desapareguts, IMV (incidents de múltiples víctimes)

5. Protocols d'Intervenció en IMV, davant una conducta suïcida, en agressions sexuals, mort violenta, mort sobtada, CMN, PAP Intervenció en menors, amb persones amb dèficits cognitius, amb col·lectius vulnerables

6. Intervenció multidisciplinària del psicòleg d'emergències: procediments mèdics-forenses i la psicologia d'emergències. Cossos de seguretat i la psicologia d'emergències.

7. Gestió de l'estrès i cura dels professionals.Principals situacions d'impacte psicològic en operadors d'emergències, reaccions i possibles alteracions: burnout, fatiga emocional, traumatització secundària. Autocura en intervinents: defusing i debriefing psicològic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15,00 15,00 0 30,00
Prova d'avaluació 1,50 14,00 0 15,50
Sessió expositiva 4,50 25,00 0 29,50
Total 21,00 54,00 0 75

Bibliografia

 • García-Vera, M.P., Labrador, F.J. i Larroy, C. (2008). Ayuda psicológica a las víctimas de atentados y catástrofes.. Madrid: Complutense. Catàleg
 • Lorente Gironella F (2008). Asistencia psicológica a víctimas : psicología para bomberos y profesionales de . Madrid: Aran. Catàleg
 • María Magdalena Egozcue Romero (2005). Primeros auxilios psicológicos. Paidós. Catàleg
 • Cuadernos de crisis y emergencias. ediciones de crisis. Recuperat, a http://www.cuadernosdecrisis.com/
 • Emergencias. Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Recuperat, a http://www.semes.org/revista_EMERGENCIAS.htm
 • Pont Sorribes, Carles (2009). La Comunicació d'emergències. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Journal of emergencies, trauma and shock (2008. Mumbai: Medknow Publications Pvt Ltd. , a http://search.proquest.com/publication/226484 Catàleg
 • Laura F. Belli. (2020). Recomendaciones para la comunicación de malas noticias por teléfono durante la . Revista Panamericana de Salud Pública, 44(69), 1–4.,,
 • Fernandez Millán JM (2005). Apoyo psicologico en situaciones de emergencias. Madrid: Pirámide.
 • Chapleau, Will (2010). Guía rápida para el primer interviniente en emergencias / (2a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier España. Catàleg
 • Fernández Millán, J. M. (2013). Gestión e intervención psicológica en emergencias y catástrofes. Madrid: Pirámide.
 • Cruz Roja (2010). Manual de apoyo psicológico. Madrid: Prentice-Hall.
 • Gómez Gutiérrez, M.M. (2008). Comunicación de malas noticias en E. P., Psicología y emergencia. Habilidades psicológicas en las profesiones de socorro y emergencia. (pp.294-321);Comunicación de malas noticias en E. P. Bilbao: Desclée de Brouwer.
 • Herman, J. (2004). Trauma y recuperación. Madrid: Espasa.
 • Kroen, W.C. (2002). Cómo ayudar a los niños a afrontar la muerte de un ser querido. . Barcelona: Oniro.
 • Lorente, F. (2008). Asistencia psicológica a víctimas. Madrid: Aran. Catàleg
 • Lorenzo Ruiz, N (2008). Comunicación con otras “poblaciones especiales” (personas mayores, personas con discapacidad, personas extranjeras) en E. P., Psicología y emergencia. Habilidades psicológicas en las profesiones de so. Bilbao: Desclée de Brouwer.
 • Martín, L y Muñoz, M. (2009). Primeros auxilios psicológicos. Madrid: Sintesis.
 • Pacheco, T. (2013). Técnico en emergencias sanitarias: Apoyo psicológico. Madrid: McGraw- Hill.
 • Parada, E. (Coord.) (2008). Psicología y emergencia. Habilidades psicológicas en las profesiones de socorro y emergencia.. Bilbao: Desclée de Brouwer.
 • Sáinz, Á. y Nomen, L. (Coord.) (2012). Tratando situaciones de emergencia. Madrid: Pirámide.
 • David H.Barlow i altres (2019). Protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales (Segunda edición). Madrid: Alianza Editorial. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats pràctiques (role-playing, simulacions, exercicis pràctics, anàlisi de casos). S'especificaran per a cada activitat. 40
Prova d'avaluació final sobre casos pràctics de les temàtiques treballades a l'assignatura. Per superar aquesta prova s'ha de tenir un mínim de 5 60

Qualificació

L'assistència i la participació activa en aquesta assignatura es considera bàsica per a l'assoliment de les competències.
Per aprovar l'assignatura caldrà presentar-se al examen i tenir una nota mínima de 5, així com també caldrà realitzar totes les activitats pràctiques que es derivin de les sessions presencials.
Totes les activitats d'avaluació faran mitjana entre elles, sempre i quan s'obtingui parcialment un mínim de 4.

D'acord amb els CRITERIS I PAUTES GENERALS D’AVALUACIÓ EN LES ASSIGNATURES DELS ESTUDIS DE GRAU I MÀSTER DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA (UdG)(Aprovat a Comissió de Govern de la Facultat d’Educació i Psicologia de la FEP, 9 de juny de 2020), per tal de definir en quines circumstàncies es pot acceptar canvi de data d’una activitat d’avaluació, es determinen els supòsits següents:

I. Ingrés hospitalari o baixa mèdica de l’estudiant.
II. Ingrés hospitalari d’un familiar de l’estudiant fins a primer grau o de la parella. Aquest ingrés ha de coincidir amb el dia de l’activitat avaluació i fins a 2 dies després de l’ingrés hospitalari.
III. Defunció d’un familiar de l’estudiant fins a segon grau o de la parella. La defunció ha de coincidir amb dia de l’activitat avaluació i fins a 4 dies després de la defunció.
IV. Impossibilitat transitòria per tractament mèdic de l’estudiant.
V. Maternitat/Paternitat (fins a una setmana després de la data del naixement).
VI. Compatibilització amb proves d’esportistes d’alt nivell.
VII. Compatibilització amb proves d’avaluació d’estudis artístics superiors oficials.
VIII. Acompliment amb deures inexcusables de caràcter públic, com per exemple els càrrecs electes de representació estudiantil.
IX. Altres situacions excepcionals degudament justificades i amb el vistiplau de la coordinació dels estudis.

La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

La qualificació de MH es considera una valoració qualitativa, a decisió del professor/a.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'estudiant que no assisteixi a un mínim del 80% de les sessions de classe o que no presenti un 80% de les activitats d'avaluació requerides.

Avaluació única:
Aquell alumne/a que es vulgui acollir a l'avaluació única haurà de fer entrega dels treballs pràctics (35%) que es generin a l'assignatura amb una única entrega coincidint amb les dates per l'avaluació final així com l'assistència al examen final(65%) amb un mínim de 5 per aprovar.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

La tutoria amb l’estudiant o grups d’estudiants es realitzarà en la mesura de lo possible presencialment, en cas de no poder ser així s'establirà virtualment, prèvia petició i concertació del dia i la hora via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els alumnes es realitzarà mitjançant el correu electrònic, els forums que s'habilitin i la videoconferència.

Observacions

La persona que cursi aquesta assignatura haurà de participar activament a l'aula. Està pensada per a qui vulgui obtenir una formació pràctica en el camp de la psicologia de les emergències.

Assignatures recomanades

 • Bases de psicofarmacologia
 • Competències acadèmiques i professionals integrades (1)
 • Competències acadèmiques i professionals integrades (2)
 • Competències acadèmiques i professionals integrades (3)
 • Competències acadèmiques i professionals integrades (4)
 • Comportaments col·lectius i moviments socials
 • Comunicació interpersonal i noves tecnologies
 • Fonaments de la psicobiologia
 • Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectual
 • Intervenció psicològica en justícia penal amb dones
 • Intervenció psicològica en les organitzacions
 • Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dol
 • Intervenció psicosocial
 • Introducció a la violència de gènere
 • Neuropsicologia clínica
 • Percepció, atenció, memòria i interacció
 • Personalitat i context social
 • Personalitat i salut
 • Processos d'adaptació i motivació humana
 • Psicologia clínica d'adults
 • Psicologia clínica infantil
 • Psicologia de les addiccions
 • Psicologia de les relacions familiars
 • Psicologia forense aplicada al dret de família
 • Psicologia jurídica
 • Psicopatologia forense
 • Relacions interpersonals
 • Risc de suïcidi: conceptes, avaluació i intervenció psicològica
 • Teoria de la ment: desenvolupament normal i alteracions
 • Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitat
 • Teràpies cognitivo-conductuals de tercera generació
 • Trastorns del comportament a la infància i l'adolescència

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.