Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
En l’assignatura de Fonaments de la Meteorologia i la Climatologia s’aborden conceptes fonamentals per a que l’alumne conegui els fonaments de la predicció del temps i del clima i com treure partit dels productes meteorològics per tal d’organitzar la logística de l’empresa. L’assignatura es divideix en quatre blocs: 1. Fonaments de la meteorologia 2. Fonaments de la predicció 3. Tractar la incertesa 4. Meteorologia aplicada a la logística Aquests blocs pretenen que l’estudiant adquireixi habilitats partint de les bases de la meteorologia i la predicció de curta a gran escala. Tot i que l’assignatura no pretén que l’estudiant acabin sabent predir el temps de forma efectiva, l’objectiu final es saber fer ús dels diferents productes disponibles per a la correcta presa de decisions en l’àmbit logístic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SERGI GONZALEZ HERRERO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

  • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i presentar conclusions
  • 4G- Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions
  • 2E- Desenvolupar els processos i la funcionalitats d'un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments logístics
  • 4E- Desenvolupar habilitats de gestió logística per aplicar-les en qualsevol entorn empresarial

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

2. BLOC I: FONAMENTS DE LA METEOROLOGIA I.1 L’atmosfera I.2 Escales en Meteorologia I.3 Definicions de conceptes meteorològics I.4 Circulació global I.5 Circulació sinòptica I.6 Estabilitat atmosfèrica I.7 Precipitació

3. BLOC II: FONAMENTS DE LA PREDICCIÓ II.1 Com funciona un model meteorològic II.2 Limitacions d’un model meteorològic II.3 Catalogació de la situació meteorològica II.4 Estructures de pronòstic II.5 Fenòmens meteorològics

4. BLOC III: TRACTAR LA INCERTESA III.1 Que és el caos III.2 Com funciona un Sistema de Predicció per Conjunts (EPS) III.3 Fortaleses i debilitats d’un EPS III.4 Productes probabilístics III.5 Validació d’un model meteorològic

5. BLOC IV: METEOROLOGIA EN LA LOGÍSTICA IV.1 Presa de decisions basades en la incertesa i el cost/benefici IV.3 Presa de decisions a curt termini IV.4 Presa de decisions a mitjà termini IV.5 Presa de decisions a llarg termini IV.6 Valor econòmic d’una predicció

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Debat 5,00 23,00 28,00
Elaboració individual de treballs 3,00 20,00 23,00
Resolució d'exercicis 12,00 12,00 24,00
Sessió expositiva 22,00 20,00 42,00
Sessió participativa 18,00 15,00 33,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Ressolució d'exercicis, casos i problemes Es presentaràn exercicis i casos d'estudis aplicats fets a classe. 15
Elaboració de treballs Elaboració d'un treball de sintesi. 20
Prova d'avaluació Avaluació teòrico-pràctica dels continguts treballats a classe. 65

Qualificació

Convocatòria Ordinària:
Alumnes presencials (avaluació continua)
Es valorarà el rendiment de l’estudiant en la resolució dels casos, exercicis, problemes i treballs que es realitzarà durant el quadrimestre mitjançant:
- Participació activa en debats, anàlisis de casos, exercicis i problemes a classe (ponderació del 20% de la nota)
- Elaboració de treballs (ponderació del 20% de la nota)
- Probes d’avaluació teòrico-pràctiques (ponderació del 65% de la nota), incloent un examen final sobre la totalitat dels continguts de la matèria.

Per a superar l’avaluació continua, a més a més d’assolir una nota de 5/10 en la mitjana ponderada de totes les classificacions, s’haurà d’assolir també una nota en l’examen final de al menys 5/10.

Alumes no presencials
Proba final teòrico-pràctica (100% de la nota).


Convocatòria Extraordinària:
Alumnes presencials y no presencials
Els estudiants que no superin la convocatòria ordinària, hauran de realitzar una proba teòrico-pràctica en el que se’ls hi avaluarà la totalitat dels continguts que
valdrà el 100% de la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons
normativa de la Universitat de Girona, la qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i Progressió en els estudis de grau de la UdG.

Observacions

La meteorologia és una ciència i com a tal es tractarà en aquesta assignatura. Tot i així, l’elaboració dels continguts d’aquesta assignatura s’ha encarat per a que els coneixements obtinguts al final del curs siguin d’utilitat pràctica per a l’alumne. Per tant s’ha reduït al mínim el tecnicisme matemàtic i científic de l’assignatura. Tot i així, hi haurà parts on aquest no es podrà evitar, especialment en la part predicció probabilística i de càlculs de cost benefici on les matemàtiques estaran aplicades a l’ús de la logística més que al desenvolupament de la ciència. En tot cas, es recomana que l’alumne vingui a classe amb esperit crític científic i que repassi els conceptes bàsics d’estadística si no els porta al dia.

Tot i que sovint és un tema que passa desapercebut, la meteorologia influeix en una gran quantitat d’activitats econòmiques. Una planificació logística que tingui en
compte els fenòmens meteorològics adversos pot estalviar molts diners a les empreses. A classe es farà un seguiment i discussió d’aquells fenòmens meteorològics que puguin tenir un cert impacte en diverses activitats econòmiques. Es recomana, per tant, a l’alumne un seguiment de l’estat meteorològic per a poder participar en aquestes discussions.