Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Gestió i emmagatzematge de la informació comercial i / o institucional. Fonts i bases de dades per recol·lectar informació. Programes de gestió de bases de dades. Indexació dels documents. Content curator
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONICA PUNTI BRUN
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONICA PUNTI BRUN
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup A3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONICA PUNTI BRUN
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • CG.1. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions, des d'un punt de vista econòmic, ecològic i social
 • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
 • CG.5. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • CE.6. Emprar les tecnologies del llenguatge audiovisual en mitjans convencionals i no convencionals
 • CE.16. Classificar els elements estructurals i funcionals de la Web 2.0 i 3.0

Continguts

1. Introduction to the Library and Information Science

          1.1. Documentation and the Information Age

          1.2. Basic concepts: Information and Documentation

          1.3. Characteristics and functions of Information Science

2. The documentation process

          2.1. Information sources

          2.2. Databases

          2.3. Documentary research

3. Library and Information Science applied to Advertising and Public Relations

          3.1. Documentation specialized in Advertising

          3.2. Documentation specialized in Public Relations

4. Development of academic research papers

          4.1. Bibliographies and citations

          4.2. Bibliographic management

5. Content curation

          5.1. Definition of the concept

          5.2. Method and stages

          5.3. Content curator tools

6. Documentary challenges in the Information Society of the XXI century

          6.1. Information Sciences and New Technologies

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 12,00 7,50 19,50
Elaboració individual de treballs 13,00 9,00 22,00
Lectura / comentari de textos 5,00 5,00 10,00
Prova d'avaluació 4,00 15,00 19,00
Resolució d'exercicis 14,00 4,00 18,00
Sessió expositiva 3,00 0 3,00
Sessió participativa 6,00 2,50 8,50
Total 57,00 43,00 100

Bibliografia

 • Alberch i Fugueras, Ramon (cop. 1999 ). ¡Archívese! : los documentos del poder : el poder de los documentos . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Abadal, Ernest (1998 ). La Documentació a l'era de la informació . Barcelona: EDIUOC Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Bellveser, Enric Alfonso i Nogueron, Lola (1999 ). Manual de documentació audiovisual en ràdio i televisió . [València]: Universitat de València. Catàleg
 • Cabré, Elisabet (2004 ). Documentació audiovisual . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Cleveland, Donald B. i Cleveland, Ana D. (2013). Introduction to indexing and abstracting . Santa Barbara, Calif. Libraries Unlimited. Catàleg
 • Cobarsí Morales, Josep (2011 ). Els Sistemes d'informació a l'empresa . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Cobarsí Morales, Josep López-Borrull, Alexandre (2009 ). Introducció a la informació i la documentació . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Cordón García, José Antonio (2001 ). Manual de investigación bibliográfica y documental : teoría y práctica . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Cornella, Alfons (cop. 2002 ). Infonomía.com : la gestión inteligente de la información en las organizaciones : versión 1.0 ([2ª ed.]). Bilbao: Deusto. Catàleg
 • Davis, Charles H. i Shaw, Debora (ed.) (2011). Introduction to information science and technology. Medford, N.J. ublished for the American Society for Information Science and Technology by Info. Catàleg
 • Fuentes i Pujol, Ma. Eulàlia (1994 ). La Documentació periodística : Catalunya, Espanya i altres experiències europees . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Centre d'Investigació de la Comunicació. Catàleg
 • Galdón, Gabriel (2002 ). Teoría y práctica de la documentación informativa . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Gallego Lorenzo, Josefa (2009 ). Fonts d'informació . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Giménez Toledo, Elea (2007 ). Manual de documentación para comunicadores (2a ed. actualizada). Pamplona: EUNSA. Catàleg
 • Guallar, Javier (2013). El Content curator : guía básica para el nuevo profesional de Internet. Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Ketele, Jean-Marie de (1995 ). Metodología para la recogida de información . Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Keyser, Pierre de (2012). Indexing : from thesauri to the semantic web. Cambridge: Chandos Publishing. Catàleg
 • Les Fonts d'informació ([200.?] ). [Barcelona]: Publicacions de l'Escola Tècnica Professional del Clot. Catàleg
 • López Yepes, José (cop. 2002 ). Manual de ciencias de la documentación . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Maldonado Martínez, Ángeles (2001 ). La Información especializada en Internet : directorio de recursos de interés académico y profesional . Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Catàleg
 • Perdiguero Gil, Enrique (2010 ). Tècniques de documentació per a la investigació (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Rowley, Jennifer i Hartley, Richard (2008). Organizing knowledge : an introduction to managing access to information . Aldershot ; Burlington, VT: Ashgate. Catàleg
 • Shuman, Bruce A., with asistance of Carole J. McCollough, Joseph J. Mika (1992). Foundations and issues in library and information science. Englewood (Colo.) : Libraries Unlimited. Catàleg
 • Stock, Wolfgang G., i Stock, Mechtild (2015). Handbook of information science . Berlin: De Gruyter. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs i/o pràctiques Es valorarà segons les pautes donades en el programa de l'assignatura, així com en les classes expositives i participatives. Hi haurà treballs i/o pràctiques que seran individuals i/o en grup. 50
Proves d'avaluació Es valorarà segons les pautes donades en el programa de l'assignatura, així com en les classes expositives i participatives. El temari que s'avaluarà en les proves serà el donat durant les classes, així com l'adquirit a través de les lectures obligatòries. 50

Qualificació

El sistema d’Avaluació Continuada (AC) està constituït per un conjunt d’activitats de diversa tipologia que té com a finalitat l’aprenentatge de les competències presents al programa de l’assignatura. Per aquesta raó, l’estudiant ha d’estar permanentment integrat en la dinàmica i en el dia a dia de l’assignatura: consultant el MOODLE i participant activament en les activitats que es proposen a través d’aquesta plataforma virtual i sent responsable amb les dates de lliurament dels exercicis que haurà de realitzar al llarg del curs.

Per això, és necessari assistir amb regularitat a classe, a les sessions de tutoria determinades pel professorat i assistir a totes les activitats externes que es proposin perquè són altres entorns d’aprenentatge molt interessants. Així doncs, en l'Avaluació Continuada és obligatòria la presencialitat a fi i efecte de poder presentar, discutir i debatre a l'aula els exercicis proposats.

L'avaluació consta d'una part pràctica i d'una part teòrica. La part pràctica representa el 50% de la nota i consta de treballs i/o pràctiques obligatòries, individuals i/o en grup. Pel que fa a la part teòrica també representa el 50% de la nota i s'avalua a través de les proves d'avaluació proposades al llarg del curs acadèmic. Cal aprovar cadascuna de les dues parts per fer mitjana. També cal aprovar cadascun dels treballs/pràctiques i proves d'avaluació.

Consideracions d'avaluació:
- Durant les primeres sessions de l'assignatura, el professorat explicarà amb la màxima claretat possible els criteris de qualificació, que també quedaran explicitats a l'entorn Moodle. Caldrà tenir molta cura del format així com les dates i terminis de presentació per superar l'assignatura.
- La docència serà impartida en anglès i totes les activitats de l'assignatura es faran en aquest idioma.
- Un treball plagiat és un treball suspès. També la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme les activitats comporta la qualificació de 0 (suspens). S'utilitzaran els criteris de la normativa APA per avaluar el percentatge de plagi.

COL·LABORACIÓ AMB L'ASSIGNATURA D'ESCRIPTURES I LLENGUATGES:

En aquesta tipologia de seguiment del curs, els alumnes aprofitaran la feina feta a una altra assignatura tal i com es descriu a continuació. L'objectiu és que la documentació del treball/ projecte d'APP d'Escriptures i Llenguatges es dugui a terme a l'assignatura Documentació de tal manera que s'hi faci la cerca de:
+El sector gironí de la botiga escollida.
+Es miri el benchmark de la competència a Internet.
+Es busquin fonts de contingut fiable per a crear contingut propi del sector que es treballi.

Així i, a més a més, la nota del treball sobre "Marc Teòric" de Documentació es repercutirà a la nota final de la "Memòria" d'Escriptures i Llenguatges de la següent forma:

NOTA DE DOCUMENTACIÓ--> NOTA DE LA MEMÒRIA D'ESCRIPTURES
0-4............................................... 0 punts
5-6............................................... 0'25 punts
7-8............................................... 0'75 punts
9-10............................................. 1 punt

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri del No Presentat correspon a l'estudiant que no ha assistit a classe ni ha fet activitats d'avaluació.