Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Identitat corporativa vs Imatge corporativa. Imatge, reputació i posicionament. La gestió de la identitat corporativa i la comunicació corporativa. El paper dels media clàssics i dels social media en la formació de la imatge corporativa. Casos RP.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANDREA OLIVEIRA DOS SANTOS  / MONICA PUNTI BRUN
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (20%), Anglès (30%)

Competències

 • CG.10. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • CE.8. Relacionar els objectius de les empreses en relació amb la tipologia dels seus productes, així com la seva distribució, preu i comunicació per aconseguir major eficàcia i eficiència.
 • CE.12. Operar les diverses estratègies publicitàries sorgides amb els nous formats narratius.
 • CE.13. Diferenciar i utilitzar tots els elements visibles i no visibles que constitueixen una Imatge.
 • CE.15. Escollir i aplicar les tècniques de les relacions públiques en funció dels objectius d'un projecte de comunicació i relacions públiques.

Continguts

1. Identitat corporativa versus imatge corporativa (diferenciació conceptual)

2. Identitat corporativa: filosofia corporativa i cultura corporativa

3. Identitat corporativa versus Identitat visual (diferenciació conceptual)

4. Identitat corporativa versus marca (diferenciació conceptual)

5. Imatge, reputació, posicionament (diferenciació conceptual)

6. La gestió de la identitat corporativa : La comunicació corporativa /El rol dels mitjans de comunicació en la formació de la imatge corporativa /El rol de les xarxes socials en la formació de la imatge corporativa

7. Estratègies Globals d'Identitat Corporativa

8. Public Relations Cases (in English)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 12,50 12,50
Elaboració individual de treballs 0 30,00 30,00
Exposició dels estudiants 7,50 0 7,50
Prova d'avaluació 60,00 0 60,00
Resolució d'exercicis 10,00 0 10,00
Tutories de grup 10,00 20,00 30,00
Total 87,50 62,50 150

Bibliografia

 • Capriotti, P. (2009). Branding corporativo (1). Santiago de Chile: Colección de libros de empresas.
 • Capriotti, P. (2009). De la Imagen a la Reputación: análisis de similitudes y diferencias. Razón y Palabra, (70),
 • Dowling, G. (1994). Corporate Reputations. Londres: Kogan Page. Catàleg
 • Grunig, J. (1993). Image and substance: from symbolic to behavioral relationships. Public Relations Review, 19(2), 121-139 Catàleg
 • Kapferer, J. (1992). La marca, capital de la empresa. Bilbao: Deusto. Catàleg
 • Sanz de la Tajada, Luis (1996). Auditoría de la imagen de empresa : métodos y técnicas de estudio de la imagen. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Villafañe, J. (1998). Imagen Positiva. Madrid: Pirámide. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Clases teòriques Prova d'avaluació 40
Elaboració de treballs i informes L’assistència a classe i la participació en les pràctiques que es realitzin conjuntament.
La serietat en la realització i entrega dels treballs i dels exercicis pràctics esmentats que es demanin als alumnes.
El grau d’anàlisi i de treball en les pràctiques.
La lògica i la capacitat de comunicació
La capacitat de solucionar qüestions reals no només a través dels coneixements adquirits en aquesta i altres assignatures, sinó també disposar d'habilitats, coneixements i actituds que permeten exercir les tasques pròpies de la professió.
La capacitat de resoldre problemes i situacions de treball de manera autònoma.
L'assistència a classe és obligatòria en el dia de les presentacions de les pràctiques. L'absència en dies de presentació suposarà un zero a la nota.
Si l'absència es justifica per problemes de força major (i alhora el grup dóna suport a la persona que no hagi vingut, és a dir, s'informa al professor que la persona va participar en l'elaboració del treball), l'alumne podrà obtenir la nota màxima d'un 5 a la pràctica a la que hagi faltat
50
Exposició / presentació de treballs per part dels estudiants a classe o davant un tribunal L’assistència a classe i la participació en les pràctiques que es realitzin conjuntament.
La serietat en la realització i entrega dels treballs i dels exercicis pràctics esmentats que es demanin als alumnes.
L'assistència a classe és obligatòria en el dia de les presentacions de les pràctiques. L'absència en dies de presentació suposarà un zero a la nota.
Si l'absència es justifica per problemes de força major (i alhora el grup dóna suport a la persona que no hagi vingut, és a dir, s'informa al professor que la persona va participar en l'elaboració del treball), l'alumne podrà obtenir la nota màxima d'un 5 a la pràctica a la que hagi faltat
10

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura té una modalitat: Avaluació continuada

L’avaluació continuada de l’assignatura constarà de diferents parts, i n’és requisit aprovar cadascuna per separat:
a.1) Examen de la teoria (suposa el 40% de la nota de la primera part)
a.2) Exercicis pràctics (suposen el 60% de la nota de la primera part). Valoració de la part pràctica: suposarà el 60% de la nota. Es valorarà:
• L’assistència a classe i la participació en les pràctiques que es realitzin conjuntament.
• La serietat en la realització i l’entrega dels treballs i dels exercicis pràctics esmentats que es demanin als alumnes.
• El grau d’anàlisi i treball en les pràctiques.
• La lògica i la capacitat de comunicació.

L'assistència a classe és obligatòria en el dia de les presentacions de les pràctiques. L'absència en dies de presentació suposarà un zero a la nota.

Si l'absència es justifica per problemes de força major (i alhora el grup dóna suport a la persona que no hagi vingut, és a dir, s'informa al professor que la persona esmentadaja va participar en l'elaboració del treball), l'alumne podrà obtenir la nota màxima d'un 5 a la pràctica que hagi faltat.

La qualificació final serà la mitjana entre totes les parts (d’acord a la seva ponderació) de la part teòrica i la part pràctica, sempre que s'hagin aprovat totes les parts avaluades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no participi a, com a mínim,el 50% de les activitats pràctiques es considera no presentat. L'alumne que no es presenti a l'examen i que no presenti una justificació de força major (malaltia, mort d'un familiar, etc.) es considera no presentat.