Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Elaboració i redacció de diferents tipus de textos vinculats a la comunicació comercial, personal i institucional. Com construir un discurs persuasiu. Tècniques d'oralització d'un discurs. Presentació, locució i YouTubers.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LAURA FANALS GUBAU  / CARLA FERREROS PAGES
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (10%), Anglès (40%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLA FERREROS PAGES  / ANNA PERERA ROURA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (10%), Anglès (40%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LAURA FANALS GUBAU  / ANNA PERERA ROURA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (10%), Anglès (40%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLA FERREROS PAGES  / ANNA PERERA ROURA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (10%), Anglès (40%)

Competències

 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit.
 • CG.7. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • CE.2. Gestionar estratègicament la comunicació.
 • CE.4. Analitzar i investigar processos i estructures de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.

Continguts

1. Oralitat i llengua escrita

2. Parlar en públic: tècniques i recursos

3. Elaboració i organització del discurs oral

4. Elaboració i organització del discurs escrit

5. Escrits de l'àmbit de la comunicació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 23 0 23
Classes pràctiques 20 20 40
Elaboració de treballs 15 20 35
Exposició dels estudiants 13 39 52
Total 71 79 150

Bibliografia

 • Alvar Ezquerra, Manuel (1999). Manual de redacción y estilo. Madrid: Istmo. Catàleg
 • Cassany, Daniel (2002). La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Ceberio, Marcelo R. (2006). La buena comunicación. Las posibilidades de la interacción humana. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Chabrol, Claude (2004). Cómo se hace una película (traducció de Carlos Barbáchano). Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una tesis (traducció de Lucía Baranda i Alberto Clavería Ibañez). Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Ellis, Richard; McClintock, Ann (1993). Teoría y práctica de la comunicación humana (traducció de Pilar Vázquez). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Fernández Cavia, Josep (cop. 2009 ). Redacción en relaciones públicas . Madrid: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Gomà, Enric (a cura de) (2015). Canvi d’agulles. Per un català més ric, àgil i senzill. Barcelona: La Magrana. Catàleg
 • Guitton, Jean (2000). El trabajo intelectual: consejos... (tr. de Francisco Javier de Fuentes Malvar). Madrid: Rialp. Catàleg
 • Havelock, Erik A. (1996). La musa aprende a escribir, (traducció de Luis Bredlow Wenda). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • King, Stephen (2004). Mientras escribo (traducció de Jofre Homedes Beutnagel). Barcelona: Debolsillo. Catàleg
 • Lázaro Carreter, Fernando (1998). El dardo en la palabra. Barcelona: Galaxia Gut. Catàleg
 • Martín Gaite, Carmen (2009). El cuento de nunca acabar. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Millán, José Antonio (2005). Perdón, imposible. Guía para una puntuación más rica y consistente. Barcelona: RBA Libros. Catàleg
 • Millán, José Antonio (2008). Manual de urbanidad y buenas maneras en la Red.. Barcelona: Melusina. Catàleg
 • Palau Sicart, Goretti (2003 ). Gabinets de comunicació : periodistes a l'altra banda . Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • Pujol, Josep M.; Solà, Joan (1995). Ortotipografia: manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. Barcelona: Columna. Catàleg
 • Rodríguez-Vida, Susana (2009). Curso práctico de corrección de estilo. Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Rom, Josep (2007 ). Llenguatge publicitari : estratègia i creativitat publicitàries . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Sanz, Glòria (2003 ). Manual de comunicacions escrites a l'empresa (2a edició revisada i actualitzada). Barcelona: Interactiva :Graó. Catàleg
 • Schopenhauer, Arthur (2005). L'art de tenir sempre raó (traducció de Carles Sans). Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Torrent, Anna M.|q(Anna Maria) (1999 ). La Llengua de la publicitat . Barcelona: Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Wagensberg, Jorge (2004). La rebelión de las formas. Barcelona: Tusquets. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis pràctics d'expressió escrita S'avaluarà l'adequació al format proposat, la correcció lingüística (ortografia, lèxic, morfosintaxi), la competència discursiva (coherència, cohesió) i la presentació. 25
Pràctica de comunicació oral en català Es valorarà l'aplicació de tècniques i recursos per al discurs oral. 15
Pràctica de comunicació oral en anglès Es valorarà l'aplicació de tècniques i recursos per al discurs oral. 20
Pràctiques de textos de relacions públiques i de publicitat Es valorarà la correcció, el repertori lingüístic, la construcció i estructuració del text i l'adequació a la tipologia d'escrit. 25
Classes expositives L'assistència a classe és obligatòria i la participació s'avaluarà 15

Qualificació

L’Avaluació Continuada (AC) és un sistema d'avaluació que està constituït per un conjunt d’activitats de diversa tipologia que té com a finalitat l’aprenentatge de les competències presents al programa de l’assignatura. Per aquesta raó, l’estudiant ha d’estar permanentment integrat en la dinàmica i en el dia a dia de l’assignatura: ha de consultar el MOODLE i participar activament en les activitats. També ha de ser responsable pel que fa a les dates de lliurament dels exercicis. Per això, és necessari assistir amb regularitat a classe, a les sessions de tutoria determinades pel professorat i a totes les activitats externes que es proposin.

En aquesta assignatura, la llengua vehicular és el català i l'anglès.

En cadascuna de les proves d'avaluació escrita i oral, es penalitzaran amb 0,1 punts els errors de normativa lingüística.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NP l'estudiant que no ha assistit a les classes ni ha realitzat alguna de les activitats d'avaluació.