Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Funció de la imatge al llarg de la història. Percepció visual i representació de la imatge. Anàlisi formal i semiòtica de la imatge. Sociologia de la imatge
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DOLORES COSTA GALVEZ  / ALBERT COSTA MARCE  / MARIA DEL CARMEN ECHAZARRETA SOLER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG.1. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions, des d'un punt de vista econòmic, ecològic i social
 • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
 • CE.13. Diferenciar i utilitzar tots els elements visibles i no visibles que constitueixen una Imatge.

Continguts

1. Eléments compositius de la imatge.

2. Dimensió emocional del color

3. La realitat actual percebuda a través de la Imatge

4. La imatge sota sospita

5. El protagonisme de l'audiovisual front altres codis visuals.

6. Imatges de la cultura contemporània.

7. Moda, fama i estereotips.

8. Educar la mirada

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 6,00 54,00 60,00
Anàlisi / estudi de casos 31,00 24,00 55,00
Prova d'avaluació 6,00 24,00 30,00
Sessió expositiva 20,00 0 20,00
Sessió participativa 14,00 0 14,00
Tutories de grup 6,00 2,00 8,00
Total 83,00 104,00 187

Bibliografia

 • Joan Fontcuberta (2010). La Cámara de Pandora. Gustavo Gili. Catàleg
 • Umberto Eco (1985). Tratado de semiótica general. Lumen. Catàleg
 • María Acaso (2006). El lenguaje visual. Paidós. Catàleg
 • Justo Villafañe (2006). Introducción a la Teoria de la Imagen. Pirámide. Catàleg
 • D.A. Dondis (2002). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual.. Gustavo Gili.. Catàleg
 • JUAN MARTÍN PRADA (2018). EL VER Y LAS IMÁGENES EN EL TIEMPO DE INTERNET. Akal, estudios visuales. Catàleg
 • W.J.T. MITCHELL (2015). ¿QUÉ QUIEREN LAS IMÁGENES? . Sans Soleil edicione. Catàleg
 • NICHOLAS MIRZOEFF (2016). ¿COMO VER EL MUNDO?: UNA NUEVA INTRODUCCION A LA CULTURA VISUAL (EN PAPEL. PAIDOS IBERICA. Catàleg
 • JOAN FONTCUBERTA (2016). LA FURIA DE LAS IMAGENES: NOTAS SOBRE LA POSTFOTOGRAFIA . GALAXIA GUTENBERG. Catàleg
 • IGNACI RAMONET (2000). LA GOLOSINA VISUAL. DEBATE. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Portfoli amb les practiques i la memòria de les lectures obligatòries de cada tema •Adquisició i comprensió dels conceptes fonamentals sobre la teoria de la imatge
•Iniciativa pròpia en la recerca de materials i noves propostes pel seguiment i aprenentatge de l’assignatura.
•Correcció en la llengua oral i escrita
•Selecció del registre verbal adequada al context de l’assignatura

40
Participació activa a classe, constància en l'assistència a les classes magistrals i als seminaris/taller. •Actitud proactiva i participativa a classe
•Interès per la matèria que s’ha de veure reflectit en la originalitat de les idees
•Respecte pels companys en les seves exposicions i punts de vista
10
Projecte final elaborat en grup de tres. Treball en equip
Capacitat de recerca
Capacitat d'observació i abstracció de la realitat
Rigor i honestedat
Exposició a classe del treball
30
Examen de conceptes Capacitat de síntesi
Expressió escrita adequada al arte acadèmic d'un examen
Gestión del temps
20

Qualificació

AVALUACIÓ
La nota final de l’assignatura serà s’obtindrà a partir dels següents percentatges:
•40% de la nota de les activitats recollides al portfoli que conté a més les memòries elaborades a partir de les lectures obligatòries de cada tema. •30% del projecte final elaborat en grup de tres
*30% Projecte final en grup de tres
*20% de l'examen
•10% de la participació activa i constant a classe

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
SISTEMA D’AVALUACIÓ
En primer lloc, dir que l’estudiant que no segueixi la dinàmica establerta a la Metodologia de Treball, s’entendrà que descarta la possibilitat de l’avaluació continua i vol ser avaluat amb l’examen final més el portfoli.
Per tant, hi ha dos models de ser avaluat en aquesta assignatura:
• Amb un examen final (60%) més el portfoli (40%)
• Amb la nota mitja resultant del 40% del portfoli, el 30% del projecte final, el 20% de l’examen i el 10% per la participació activa a classe. Destacar que per tal que faci la nota mitja, l’examen ha d’estar aprovat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Atenent les competències que heu d’haver adquirit en acabar el curs, el criteris són els següents:
•Correcció en la llengua oral i escrita
•Selecció del registre verbal adequada al context de l’assignatura
.Ordre i organització coherent dels continguts que integraran el blog
•Actitud proactiva i participativa a classe
•Interès per la matèria que s’ha de veure reflectit en la originalitat de les idees
•Respecte pels companys en les seves exposicions i punts de vista
•Honestedat en el desenvolupament d’exercicis, citant les fonts i rebutjant el plagi
•Adquisició i comprensió dels conceptes fonamentals sobre la teoria de la iatge
•Iniciativa pròpia en la recerca de materials i noves propostes pel seguiment i aprenentatge de l’assignatura.

Observacions

METODOLOGIA

L’assignatura es planteja com un espai participatiu i d’aprenentatge per la qual cosa, s’espera que l’estudiant vagi fent la seva formació al seu ritme segons els seus interessos i aptituds. Es tracta que tothom, al final de curs, hagi après el poder i el sentit de la imatge a l'actualitat.
El curs està organitzat en 8 blocs o temes. Cada bloc està format per una o dues sessions magistrals (on assistirà tota la classe) i una sessió de seminari (en la que es dividirà la classe en 2 subgrups, per ordre alfabètic). L'horari de cada subgrup podrà ser rotator per tal de repartir les dues franges.

CLASSES MAGISTRALS
En les classes magistrals s'introduiran els conceptes claus per entendre el tema i poder abordar els seminaris i el projecte final. Aquestes sessions no estan exemptes del debat i de la participació activa de l'estudiant.

SESSIONS DE CLASSES SEMINARI/TALLER
En aquestes sessions es discutiran lectures obligatòries i s'analitzaran exemples rellevants per entendre els conceptes teòrics i s'espera que cada alumne contribueixi al debat i ajudi a que aquest sigui aprofundit i enriquidor. A més a més, es desenvoluparà totes les pràctiques que es propoesen al Moodle per a cada tema.

TUTORIES
Finalment, es dedicaran tres sessions a fer tutories que tindran com a objectiu fer un seguiment personalitzat de l'estudiant i la preparació del projecte final en grup. Els treballs es posaran en comú a classe.