Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Pràctiques i procediments en laboratoris de simulació en relació als continguts de les assignatures d'Infermeria Clínica II, Comunitària II i Materno-infantil.
Crèdits ECTS:
4
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA COLOMER PLANA  / NURIA FUERTES IZQUIERDO  / MONICA GUARDIA AZARA  / ESTER GEMMA NAVAL FEBRERO  / CRISTINA PERRUCA MARTINEZ  / ASUNCION PICART NOGUE  / ROSA PRAT SALA  / CAROLINA RASCON HERNAN  / ANGEL ROMERO COLLADO  / MARIA ISABEL VILA COMA  / DALMAU VILA VIDAL

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA COLOMER PLANA  / NURIA FUERTES IZQUIERDO  / MONICA GUARDIA AZARA  / ESTER GEMMA NAVAL FEBRERO  / CRISTINA PERRUCA MARTINEZ  / ASUNCION PICART NOGUE  / ROSA PRAT SALA  / CAROLINA RASCON HERNAN  / ANGEL ROMERO COLLADO  / MARIA ISABEL VILA COMA  / DALMAU VILA VIDAL

Competències

 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en les situacions de risc vital.
 • Gestionar el temps i recursos materials i infraestructura de manera eficient i sostenible.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Realitzar les cures infermeres de manera individualitzada, planificant-les i avaluant-les amb la participació de la persona atesa, família o grup de petinença i d’altres professionals.

Continguts

1. Suport Vital Immediat. Via aèria difícil.

2. Suport Vital Avançat pediàtric (repàs SVB pediàtric).

3. Monitoratge EKG i arritmies.

4. Malalt politraumàtic. Mobilitzacions i immobilitzacions.

5. Catèter d'artèria Pulmonar. Vigilància i Control.

6. Cura de les ferides cròniques (Cura en ambient humit)

7. Suport Vital Avançat en el pacient politraumàtic.

8. Administració de medicació via parenteral, administració de vacunes en pacients pediàtrics.

9. Ventilació Mecànica. Tub endotraqueal (TET).

10. Catèters Arterials. Inserció, Maneig i Vigilància.

11. Cures al malalt intubat. Aspiració de secrecions.

12. Catèters Venosos Centrals. Inserció, Maneig i Vigilància.

13. Part d'urgències.

14. Col·locació de SNG per alimentació en pediatria. Tècnica d'immobilització dels infants per a la realització de diferents exploracions complementàries i obtenció de mostres.

15. Monitoratge neurològic (PIC) i PL.

16. Eco-Doppler i teràpia compressiva.

17. Procediments d'infermeria de quiròfan.

18. Instrumental quirúrgic bàsic.

19. Espirometries.

20. Cures al pacient onco-hematològic (portacath i hemoderivats)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 40,00 40,00
Prova d'avaluació 2,00 18,00 20,00
Simulacions 40,00 0 40,00
Total 42,00 58,00 100

Bibliografia

 • Ballester Ferrando, David (2011 ). Manual de tècniques i procediments d'infermeria . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Perry, Anne Griffin (cop. 2011 ). Técnicas y procedimientos en enfermería (7a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Smith, Sandra F (2009 ). Técnicas de enfermería clínica : de las técnicas básicas a las avanzadas (7a ed.). Barcelona: Pearson Educación. Catàleg
 • Jamieson, Elizabeth M (cop. 2008 ). Procedimientos de enfermería clínica (5 ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Proehl, Jean A (cop. 2005 ). Enfermería de urgencias : técnicas y procedimientos (3a ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Ballester Ferrando, David (2011 ). Manual de tècniques i procediments d'infermeria . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Ballester Ferrando, David (2011 ). Manual de tècniques i procediments d'infermeria . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Ballester Ferrando, David (2011 ). Manual de tècniques i procediments d'infermeria . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aprenentatge previ dels continguts teòrics relacionats amb les Tècniques i Procediments(T i P). Abans d'assistir a cada T i P s'haurà d'haver assolit l'aprenentatge dels continguts relacionats amb la T i P a ensenyar (penjats al moodle a través d'apunts flash, altres formats d'apunts o bé bibliografia referenciada).

Es destinarà una part del principi de cada sessió de T i P (o bé previament a través de la plataforma moodle), un espai per fer una activitat d'avaluació dels continguts teòrics de cada T i P. Aquesta activitat d'avaluació serà considerada APTA o NO APTA segons el criteri del professor/a de cada T i P. Les avaluacions APTES, no afecten la nota de l'activitat d'avaluació de demostració pràctica de cada T i P, mentre que les avaluacions NO APTES afecten la nota final de l'assignatura de forma que cada avaluació prèvia NO APTA: resta 0,25 punts a la nota final de l'assignatura.
0
Avaluació a través de la simulació de les tècniques i procediments (T i P). Examen de demostració d'habilitats 4 procediments ensenyats a través de la simulació de casos (2 per semestre). És una activitat recuperable. 100

Qualificació

REQUISITS DE L'ASSIGNATURA:

- Per obtenir nota de l'assignatura s'ha d'haver assistit a les 20 pràctiques de laboratori i aprovar totes les T i P amb un mínim de 5 sobre 10; no obstant les T i P no aprovades són activitat recuperable en la data indicada en el calendari de grau.

- Més del 50% de les hores corresponents a l'assignatura són NO PRESENCIALS i estan destinades a l'aprenentatge autònom de l'estudiant. Abans d'assistir a cada T i P s'haurà d'haver assolit l'aprenentatge dels continguts previs relacionats amb la T i P a ensenyar (penjats al moodel a través d'apunts flash, altres formats d'apunts o bé bibliografia referenciada). Es destinarà una part del principi de cada sessió de T i P o bé previament a través de la plataforma moodle, un espai per fer una activitat d'avaluació dels continguts teòrics de cada tècnica i procediment. Aquesta activitat d'avaluació serà considerada APTA o NO APTA segons el criteri establert pel professor/a de cada T i P. Les avaluacions APTES: no afecten la nota de l'activitat d'avaluació de demostració pràctica de cada T i P, mentre que les avaluacions NO APTES afecten la nota final de l'assignatura de forma que es resta 0,25 punts a la nota final per cada avaluació prèvia no apta.

- En el cas que algun estudiant arribi tard a la T i P i un cop arribi a l'aula ja s'hagi efectuat l'Avaluació de Continguts previs: aquest estudiant serà considerat NO APTE en l'Avaluació de Continguts Previs.

- No es podran realitzar canvis de grups, ni de torn, excepte en casos justificats per malaltia o causa major que siguin comunicats prèviament al professor responsable que imparteix la T i P. S’han de recuperar les T i P a les que s'hagi faltat justificadament abans de l’activitat avaluativa programada segons calendari acadèmic.

- Els estudiant que per altres motius (laborables, cursos...) no puguin assistir a la T i P programada, se'ls hi ofereix la possibilitat de fer una permuta amb un/a company/a. En tot cas, sempre serà l'estudiant qui haurà de gestionar la permuta i un cop arribi a un acord amb el/la company/a que accedeixi, comunicar-ho SEMPRE ANTICIPADAMENT i via correu electrònic al professor/a responsable de la T i P. En cas que un cop acceptada la permuta, algun dels dos estudiants no assisteixi a la T i P, serà l'estudiant que no assisteixi en l'horari modificat qui serà considerat No PRESENTAT.

- En cas que algun estudiant acumuli només un NO Presentat (NP) en alguna de les simulacions de laboratori de les T i P (i només un) per semestre: aquest estudiant perdrà el dret a fer l'AC aquell semestre, si bé se li permetrà presentar-se a l'AR de final de curs i ser avaluat de dues T i P corresponents al semestre en el que ha tingut un NO Presentat. Si l'estudiant acumula més d'un NP per semestre, serà un NO PRESENTAT en l'assignatura i no tindrà dret a fer l'AC, ni AR.

- Per aprovar l'assignatura s'han d'haver aprovat totes les T i P de les que l'estudiant ha estat avaluat amb un mínim de 5 sobre 10. En cas de que una de les T i P avaluades estigui suspesa: no es farà mitjana de la nota amb les altres T i P avaluades. No obstant, les T i P no aprovades es poden recuperar en una avaluació recuperable: per aprovar l'avaluació recuperable s'ha d'obtenir un mínim de 5 sobre 10 per a cada T i P avaluada.

- Consideracions de l'AR:
*No es pot anar a pujar nota a l'AR.
*L'AR consistirà en avaluar la T i P suspesa, més una altra T i P que s'hagi impartit en el mateix semestre i que serà sorpresa.
*Per aprovar l'AR s'ha de treure un mínim de 5 sobre 10 en cada una de les dues proves fetes (T i P suspesa i T i P del mateix semestre)
*La nota final de l'AR serà la mitjana aritmètica de les dues proves avaluades: i aquesta nota serà la nota final de la T i P que s'havia anat a recuperar.

- En cas de no superar alguna de les T i P avaluades, la nota final que figurarà a l'assignatura serà la nota més baixa obtinguda de les T i P avaluades.

- En cas de suspendre l'assignatura: NO ES GUARDARÀ CAP NOTA PEL CURS ACADÈMIC SEGÜENT, havent-se de recuperar la totalitat de l'assignatura.

- Les dates de les avaluacions de T i P i de les avaluacions recuperables es troben en el calendari de proves de grau (consultar web UdG, web Facultat i Moodle) i EN CAP CAS es poden canviar. La AR podrà programar-se en horari de matí o tarda independentment del torn al qual estigui matriculat l'estudiant.

- Les notes de les T i P avaluades en primer i segon semestre s'entraran al qualificador del Moodle amb dos decimals. La nota final que constarà a l'acta serà la mitjana aritmètica de les 4 T i P avaluades: tot i que també constarà amb dos decimals al qualificador del Moodle; aquesta nota final a l'hora d'introduir-la a l'acta es reduirà a un sol decimal i no es faran arrodoniments de decimals a l'alça.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT aquells estudiants que no s'hagin presentat a alguna de les avaluacions continuades (AC) o bé no hagi realitzat el 100% de Pràctiques i procediments en els laboratoris de simulació (en total: 20 T i P).
Els estudiants "NO PRESENTATS" per no haver-se presentat a l'avaluació continuada (AC), poden presentar-se a l'activitat recuperable, sempre i quan hagin complert els requisits de 100% de presencialitat a les pràctiques de laboratori.

Observacions

- Es recomana obrir diàriament l'assignatura a través del Moodle on es publicitaran els possibles canvis, incidències i novetats, així com els apunts o referencies dels continguts teòrics a assolir abans de participar en cada sessió de T i P.

- La via de comunicació professor i estudiant és a través del Moodle.

- S'aconsella no abusar del correu electrònic, fer-ne un bon ús i respectar els festius. Si teniu dubtes, problemes, incidències, la via de comunicació és:
1r: professor responsable de cada T i P.
2n: professor responsable de l'assignatura: Cristina Bosch.

- Els professors poden utilitzar metodologies diferents en cada T i P, així com penjar apunts en diferents formats o només referències. També es podran realitzar les avaluacions d'assoliment de continguts teòrics previs a cada sessió de T i P, a través de metodologies diferents que hauran estat explicitades prèviament, segons la particularitat de cada T i P a ensenyar.

- Es recomana consultar i ampliar els apunts amb la bibliografia recomanada.

- Es recomana haver aprovat l'assignatura per poder iniciar el pràcticum 3.2 i 3.3.

- ÉS IMPRESCINDIBLE seguir la Normativa general de les pràctiques de laboratori del Grau en Infermeria:

1- El 100% de l’assistència és obligatòria.
2- Les absències s’hauran de justificar i, en principi, s’han de recuperar totes abans de l’activitat avaluativa programada segons calendari acadèmic.
3- En cas que l’estudiant no pugui assistir a una pràctica de laboratori ho comunicarà amb antelació al professor de la pràctica en qüestió. S’acceptaran canvis en el dia i/o grup de pràctica, sempre i quan es faci mitjançant permuta amb un altre company/a, per tal de garantir l’homogeneïtat del número d’alumnes a cada pràctica
4- Els estudiants han d’assistir a les pràctiques de laboratori d’aquelles matèries que així ho requereixin, amb bata blanca o la part de dalt del pijama. No es poden portar complements per sobre de la bata o part de dalt del pijama. Cal portar els cabells recollits i retirar l’esmalt de les ungles, anells i braçalets.
Els dies d’avaluació caldrà portar posat tot el pijama sencer.
5- Sempre i quan el professor ho autoritzi, es permetrà que es facin fotos del material de la pràctica amb el mòbil o altres dispositius. Per norma general, no es permetrà la filmació del procediment sencer.

Assignatures recomanades

 • Actuació en urgències i emergències
 • Anatomofisiologia
 • Infermeria clínica de l'adult 2
 • Infermeria clínica materno-infantil
 • Infermeria comunitària II

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.