Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
DETERMINANTS DE LA SALUT. Concepte de Salut. Els determinants de la salut.Desigualtats en salut. Microbiologia com a determinant de la salut ETAPES DEL CICLE VITAL: - INFANTESA I ADOLESCÈNCIA: Conèixer les característiques creixement i desenvolupament.Identificar l'atenció d'infermeria dirigides al recent nascut, infantessa i adolescents sans. - DONA: Conèixer les característiques de les etapes del cicle reproductiu i climateri. - ADULT i VELLESA : Conèixer el concepte d'envelliment i Identificar el procés d'envelliment biològic, psicològic i social.Valorar i identificar els patrons de normalitat en l'Adult i l'adult gran. Conèixer i utilitzar la nomenclatura tècnica i el llenguatge infermer.Treballar amb metodologia l'anàlisi de casos
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
SILVIA CAIRO COROMINAS  / CONCEPCIO FUENTES PUMAROLA  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / ESTER GEMMA NAVAL FEBRERO  / JOSEFINA PATIÑO MASO  / MARIA DOLORS SUÑER FRANCH  / MARTA VILANOVA VILA

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
DAVID BALLESTER FERRANDO  / CONCEPCIO FUENTES PUMAROLA  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / ESTER GEMMA NAVAL FEBRERO  / JOSEFINA PATIÑO MASO  / MARTA RAURELL TORREDA  / ANGEL ROMERO COLLADO  / BERNAT CARLES SERDA FERRER  / CRISTINA SERRABASSA FUNOLL  / MARIA DOLORS SUÑER FRANCH  / MARIA ROSA SUÑER SOLER  / MARTA VILANOVA VILA

Competències

 • Analitzar el context sociocultural de la persona atesa en funció de l’edat, gènere, grup i/o comunitat i adequar l’actuació professional.
 • Reconèixer, valorar i interpretar sistemàticament, l’estat de salut i malaltia, sofriment i d’incapacitat de la persona, en totes les etapes del cicle vital.
 • Comprendre sense perjudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. BLOC 1. Determinants de la salut

          1.1. La salut

                    1.1.1. Concepte i definicions de salut

                    1.1.2. Necessitats, oferta i demanda en l'àmbit de la salut

          1.2. Determinants de la salut

                    1.2.1. Models explicatius de salut i malaltia

                    1.2.2. Model de determinants de la salut

                    1.2.3. Model de determinants socials en salut

                    1.2.4. Desigualtats socials i salut

          1.3. La salut ambiental com a determinant de la salut

                    1.3.1. Bases de microbiologia

                    1.3.2. Contaminació atmosfèrica

                    1.3.3. Contaminació de l'aigua

                    1.3.4. Contaminació del sòl

2. BLOC 2.Infància i adolescència. Dona

          2.1. El binomi família-infant i/o adolescent, l'entorn i el context sociocultural

          2.2. Etapes de la vida infantil i juvenil

          2.3. El nadó:característiques de creixement i desenvolupament. Necessitats bàsiques en l'etapa neonatal. Atenció i cures d'infermeria dirigides al nadó i a la seva família

          2.4. Infant: característiques del creixement i desenvolupament. Necessitats bàsiques en l'etapa infantil. Atenció i cures a l'infant sa i a la seva família.

          2.5. Adolescent: característiques. Necessitats bàsiques en l'adolescència. Atenció i cures d'infermeria dirigides a l'adolescent sa a la seva família.

          2.6. Anatomia aplicada de la dona

          2.7. Anamnesi de la dona sana

          2.8. Fisiologia dels cicles

          2.9. Fertilitat

          2.10. Gestació saludable

3. BLOC 3. Adult i vellesa

          3.1. Concepte d'envelliment.Procés d'envelliment biològic, psicològic i social. Teories de l'envelliment

          3.2. Proces d'Atenció d'Infermeria en l'Adult i l'Adult gran

          3.3. Valoració de l'Adult i l'Adult gran

          3.4. Patrons de normalitat de l'Adult i l'adult gran

          3.5. Nomenclatura tècnica.Llenguatge infermer

          3.6. Anàlisi de casos

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 30,00 50,00 80,00
Prova d'avaluació 59,00 0 59,00
Seminaris 31,00 20,00 51,00
Sessió expositiva 48,00 50,00 98,00
Tutories de grup 12,00 0 12,00
Total 180,00 120,00 300

Bibliografia

 • Díaz Gómez,Marta. Gómez García, Carmen. Ruiz García, Mª Jesús (2006). Tratado de enfermería de la infancia y la adolescencia (Especial). Madrid: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Seguranyes Guillot, Glòria (2000). Enfermería maternal (primera). Barcelona: Masson. Catàleg
 • García López, María Victoria (2000 ). Enfermería del anciano . Madrid: Difusión Avances de Enfermería. Catàleg
 • García Hernández, Misericordia (2000 ). Enfermería geriátrica (2a ed.). Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Kane, Rosalie A. (1993 ). Evaluación de las necesidades en los ancianos : guía práctica sobre los instrumentos de medición . Barcelona: SG Editores. Catàleg
 • Pender, Nola J. (cop. 2006 ). Health promotion in nursing practice (5th ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Catàleg
 • Moix, Andreu (cop. 2000 ). La Gent gran, aquesta desconeguda . Barcelona: [l'autor]. Catàleg
 • Potter, Patricia Ann (1996 ). Fundamentos de enfermería : teoría y práctica (3a ed.). Madrid [etc.]: Mosby/Doyma Libros. Catàleg
 • Berman, Audrey Kozier, Barbara Erb, Glenora Snyder, Shirlee J. (cop. 2008 ). Fundamentos de enfermería : conceptos, proceso y prácticas . Madrid [etc.]: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Sánchez Moreno, Antonio (cop. 2000 ). Enfermería comunitaria . Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Promoción de la salud : una antología (cop. 1996 ). Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud. Catàleg
 • Chalifour, Jacques (1994 ). La Relación de ayuda en enfermería : una perspectiva holística-humanista . Barcelona: SG Editores. Catàleg
 • Lalonde M (1974). " A New perspective on the Health of Canadians" . Recuperat , a Otawa: Office of the Canadian Minister of National Health and Welfare Catàleg
 • Martín Zurro, Amando (cop. 2011 ). Atención familiar y salud comunitaria : conceptos y materiales para docentes y estudiantes . Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Rosa Fraile, M. de la (cop. 2011 ). Microbiología en ciencias de la salud : conceptos y aplicaciones (3a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Lindström, Bengt (2011 ). Guía del autoestopista salutogénico : camino salutogénicohacia la promoción de la salud . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de GironaCàtedra de Promoció de la Salut. Catàleg
 • Girbau i García, M. Rosa (DL 2011 ). El Medi ambient com a factor determinant de la salut . Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Piédrola Gil, Gonzalo Sierra López, Antonio (2008 ). Medicina preventiva y salud pública (11a ed.). Barcelona: Elsevier Masson. Catàleg
 • Espinazo Ramos, Óscar (DL 2005 ). Manual de enfermería pediátrica para atención primaria . Madrid: Publimed. Catàleg
 • Arcara, Kristin M. (cop. 2013 ). Manual Harriet Lane de pediatría : para la asistencia pediátrica ambulatoria (19a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Ball, Jane W (DL 2011 ). Enfermería pediátrica : asistencia infantil (4a ed.). Madrid [etc.]: Pearson Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aprenentage Basat en Problemes Avaluació qualitativa del procediment d'aprenentatge 10% mitjançant les tutories corresponents i
Avaluació del coneixement mitjançant prova escrita en el marc de les AC 1,AC 2 I AC 3 10%
20
Avaluació Continuada 1 prova escrita del contingut teòric i pràctic 27
Avaluació Continuada 2 Consta de dues proves:
prova escrita pel contingut donat en magistral
i prova escrita pel contingut donat en seminaris
27
Avaluació Continuada 3 prova escrita del contingut teòric mitjançant l'anàlisi de casos 26

Qualificació

1/ Activitats d'Avaluació Continuada: Tenen un pes del 80% sobre el total de la nota de l'assignatura. Hi ha 3 Avaluacions Continuades. L'avaluació continuada 1 és recuperable i s'ha d'aconseguir un mínim de 5 sobre 10 per fer mitja amb la resta d'activitats d'avaluació. L'Avaluació continuada 2 consta de 2 proves escrites. Una prova del contingut impartit com a magistral tindrà un valor del 75%i s'ha de superar amb un mínim de 5 sobre 10. Una segona prova del contingut impartit com a seminari i ABP tindrà un valor del 25% i s'ha de superar amb un mínim de 5 sobre 10. Les dues proves son avaluació recuperable.
Avaluació continuada 3 és recuperable i s'ha d'aconseguir un mínim de 5 sobre 10 per fer la mitja amb la resta d'activitats d'avaluació
2/ABP: La nota obtinguda de la part d'ABP té un pes del 20% en la nota global. L'assistència en aquesta activitat d’aprenentatge és obligatòria.La nota final ha de ser de 5 sobre 10 com a mínim per fer mitja amb la resta d'activitats d'avaluació.És activitat recuperable.
*Es recomanable l'assistència a les classes expositives/participatives i als seminaris es considerarà la participació de l'estudiant en casos d'arribar a les activitats recuperables amb qualificacions entre 4,5 i 4,99.
*Les tutories són recomanables prèvia cita per aclariment de dubtes i aprofundiment de continguts de l'assignatura.
*En cas de no superar l'assignatura, la nota final serà la més baixa obtinguda de les activitats d'avaluació qualificades a l'estudiant durant l'assignatura.
*Per aquells estudiants què repeteixin l'assignatura, no es guarda cap nota del curs anterior i s'han de tornar a fer totes les parts de l'assignatura i presentar-se a totes les activitats d'avaluació amb excepció del proces d'ABP en cas què es tingui superat.
*La denominació de Matricula d'Honor queda subjecte a criteri del professorat en cas de què la nota final de l'assignatura es trobi entre 9.55 i 9.99


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà la nota de no presentat per aquell estudiant que no es presenti a cap de les Activitats d'avaluació obligatòries (Activitats d'avaluació continuada, ABP)i/o la no assistència a les activitats obligatòries.

Observacions

La temporalitat de les activitats d'avaluació continuada estan indicades en el calendari acadèmic d'acord a la programació de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Anatomofisiologia
 • Bases conceptuals del coneixement Infermer
 • Bioestadística, Epidemiologia i Demografia.
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives
 • Tècniques i procediments. Pràcticum 1

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.