Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Al llarg d’aquesta assignatura s’analitzaran quins són els principals problemes ambientals que en l’actualitat pateixen els Països Catalans, amb una especial i prioritària atenció al cas de Catalunya. Aquest anàlisi de la problemàtica ambiental es realitzarà amb la voluntat d’abordar-la des d’una perspectiva complexa que prengui en consideració les distintes variables que hi intervenen: ecològiques, socials, econòmiques, polítiques i culturals. I donant un especial èmfasi a la seva dimensió territorial i multiescalar.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCESC XAVIER C. PAUNERO AMIGO  / DAVID PAVON GAMERO  / JOSEP VILA SUBIROS

Altres Competències

 • Capacitat d'obtenció, anàlisi i gestió d'informació ambiental.
 • Capacitat d'interpretar amb criteri la informació ambiental.
 • Capacitat d'interpretar de forma complexa i multidimensional els problemes ambientals.
 • Capacitat de considerar la dimensió multidisciplinar dels problemes ambiental.
 • Capacitat de considerar la dimensió pluriescalar dels problemes ambientals.
 • Elaboració d'informes ambientals tenint en compte els condicionants i competències comentades fins el moment
 • Capacitat de prendre decisions tenint en compte els condicionats i les competències comentades fins el moment.

Continguts

1. El marc socioeconòmic i polític en els problemes ambientals.

2. Claus interpretatives bàsiques: la Geografia dels Països Catalans:

          2.1. La Geografia Física.

          2.2. La Geografia Humana i Política.

3. Els principals problemes ambientals dels Països Catalans:

          3.1. Canvi climàtic: una perspectiva transversal.

                    3.1.1. El fenomen i el seu impacte a Catalunya.

                    3.1.2. Actors i polítiques.

                    3.1.3. Vectors destacats: Món urbà, Model energètic i Mobilitat.

          3.2. Les transformacions territorials:

                    3.2.1. El litoral.

                    3.2.2. Les planes de l'interior.

                    3.2.3. La muntanya.

          3.3. Indústria i serveis.

                    3.3.1. Residus industrials.

                    3.3.2. Plans ambientals d'empreses.

                    3.3.3. Espais portuaris (grans ports).

                    3.3.4. Mineria i àrids.

          3.4. L'aigua: quantitat i qualitat.

                    3.4.1. Les aigües continentals.

                    3.4.2. Les aigües marítimes.

          3.5. Dificultats i reptes per la conservació de la biodiversitat.

                    3.5.1. Biodiversitat i canvi climàtic.

                    3.5.2. Globalització i biodiversitat.

                    3.5.3. Connectivitat ecològica i paisatgística.

                    3.5.4. La Conservació i l'Ús Sostenible de la Biodiversitat.

4. Una visió i un exemple de síntesi: Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 10 16
Classes expositives 35 0 35
Classes participatives 25 10 35
Lectura / comentari de textos 4 8 12
Sortida de camp 13 4 17
Total 83 32 115

Bibliografia

 • Bru, Josepa (1997). Medio ambiente: poder y espectáculo, : gestión ambiental y vida cotidiana. Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Cardona, Lluís (2009). Ecología i ecologisme a Catalunya. Lleida: Pagès Editors. Catàleg
 • Cunillera, Montserrat, Miralles, Jordi (1997). Duel per un municipi verd, : el medi ambient i la gestió municipal. Barcelona: Fundació Francesc Ferrer i Guardia. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (1999). Diccionario de socioecología. Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Llebot, Josep Enric (1997). El Canvi climàtic. Barcelona: Rubes. Catàleg
 • Llebot, Josep Enric, Jorge Sánchez, Joan (DL 2005). Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, : resum executiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Catàleg
 • Ludevid, Manuel (2009). La respuesta ambiental. Aresta. Catàleg
 • Mallarach i Carrera, Josep Maria (1999). Criteris i mètodes d'avaluació del patrimoni natural. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Direcció General del Patrimoni Natural. Catàleg
 • Martínez Alier, Joan (1999). Introducció a l'economia ecològica. Barcelona: Rubes Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient. Catàleg
 • Nel lo, Oriol (2003). Lletres de batalla, : política i territori a Catalunya. Lleida: Pagès Editors. Catàleg
 • Panareda i Clopés, Josep M (1996). Resum de geografia física de Catalunya. Vic: Eumo. Catàleg
 • Panareda i Clopés, Josep M, Arola Sierra, Josep (1999). Els incendis forestals. Vic: Eumo. Catàleg
 • Prat, Narcís, Ibáñez, Carles (2003). Avaluació crítica del Pla Hidrològic Nacional i proposta per a una gestió sostenible de l'aigua del baix Ebre. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, Secció de Ciències Biològiques. Catàleg
 • Rigola, Miquel (1998). Producció + neta. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient Rubes. Catàleg
 • Aquí, no, : els conflictes territorials a Catalunya (2003). Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Natura, ús o abús?, : llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans (1988) (2a. ed). Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Natura, ús o abús?, : llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans (1976). Barcelona: Barcino. Catàleg
 • El Medi natural a les comarques gironines, : l'estat de la qüestió (1993). Girona: Diputació de Girona. Catàleg
 • Jornades d'Avaluació d'Impacte Ambiental del Planejament Urbanístic i Territorial (1es : 2000 : Olot) (2002). Avaluació d'impacte ambiental del planejament urbanístic i territorial, : actes de les Primeres Jornades d'avaluació d'impacte ambiental del planejament urbanístic i territorial: Olot, 24 i 25 de novembre del 2000. Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • El Territorio como sistema, : conceptos y herramientas de ordenación (2003). Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòriques Examen tèoric format per aquesta part + classes participatives + sortides. 65
Seguiment de l'actualitat ambiental dels Països Catalans a partir d'un anàlisi crític de les notícies que surten publicades a la premsa diària. Formarà part del temari i també un percentatge de la nota final dedicat a la participació. 10
Elaboració d'un informe ambiental (treball en grup) sobre un problema ambiental a escala local.
Presentació formal.
Expressió escrita.
Expressió oral.
Tractament de la informació.
Capacitat d'argumentar i presentar alternatives.
25
Visita: Consum de recursos i sostenibilitat a les comarques gironines. Sortida on es tractaran les qüestions vinculades a les problemàtiques ambientals en les zones de prelitoral i litoral de Girona que es caracteritzen per estar sotmeses a una forta pressió antròpica. Formarà part del temari l'examen teòric.
Visita a la Vall d'Hortmoier (Alta Garrotxa) un indret que exemplifica a la perfecció la dinàmica i les conseqüències ambientals derivades dels processos d'abandonament rural. Formarà part del temari de l'examen teòric

Qualificació

-65% nota de l'examen teòric.
-25% informe sobre un problema ambiental a escala local.
-10% Participació en el seguiment de l'actualitat ambiental.

NOTA MOLT IMPORTANT:
PER APROVAR L'ASSIGNATURA I PODER FER PROMIG ENTRE LES 3 NOTES CAL HAVER SUPERAT INDISPENSABLEMENT L'EXAMEN TEÒRIC.

Cal assistir un 80% de les sessions teòriques.

Les sortides de camp són obligatòries.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà "No presentat" aquell estudiant que no presenti una o més de les activitats d'avaluació programades.