Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Operacions de transport de fluids Intercanviadors de calor. Separacions físiques (destil·lacions, absorció, extracció, adsorció). Separadors mecàniques (filtració, decantació).
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM

Altres Competències

  • Conèixer el fonament bàsic de diferents operacions de transferència
  • Conèixer els principis bàsics del disseny de columnes de rectificació
  • Conèixer els principis bàsics del disseny de columnes d'absorció
  • Conèixer els principis bàsics del disseny de columnes d'extracció líquid-qíquid
  • Conèixer els principis bàsics del disseny de columnes d'adsorció
  • Conèixer els prinipis bàsics del disseny d'intercanviadors de calor

Continguts

1. Tema 1.- Introducció a les operacions de transferència de matèria

2. Fonaments del disseny en operacions basades en processos d'equilibri. Operacions bàsiques de separació. Difusió i transferència de matèria entre fases.

3. Tema 2.- Destil.lació i Rectificació

4. Equilibri vapor-líquid. Destil.lació flash. Rectificació: operació i disseny. Mètode de Mc Cabe-Thiele. Mètode de Ponchon -Savarit.

5. Tema 3.- Absorció

6. Solubilitat de gasos en líquids. Columnes de plats: operació i disseny. Columnes reblertes: operació i disseny.

7. Tema 4.- Extracció

8. Equilibris entre fases. Equips d'extracció. Extracció amb una etapa d'equilibri. Extracció multietapa.

9. Tema 5.- Adsorció

10. Adsorbents i processos d'adsorció. Isotermes d'adsorció. Equips d'adsorció.

11. Tema 6.- Bombes

12. Tipus de bombes. Característiques. Selecció

13. Tema 7.- Intercanviadors de calor

14. Conducció i convecció. Intercanviador de calor de doble tub. Intercanviador de calor de carcasa i tub.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 40 30 70
Classes participatives 15 0 15
Prova d'avaluació 0 19 19
Resolució d'exercicis 0 10 10
Treball en equip 0 3 3
Tutories 5 5 10
Total 60 67 127

Bibliografia

  • McCabe, Warren L, Smith, Julian C. Julian Cleveland, Harriott, Peter (DL 1991). Operaciones básicas de ingeniería química (4ª ed). Madrid [etc.]: MacGraw-Hill. Catàleg
  • Manual del ingeniero químico (cop. 2001) (4ª ed). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Treybal, Robert Ewald (cop. 1988). Operaciones de transferencia de masa (2ª ed). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Martínez de la Cuesta, Pedro J., Rus Martínez, Eloisa (cop. 2004). Operaciones de separación en ingeniería química. Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball basat en l'elaboració de material didàctic sobre una operació bàsica Es valorarà la claretat del treball, el contingut i la capacitat de síntesis
Realització de l'examen Examen escrit que consta de dos problemes í preguntes teòriques dins dels mateixos problemes
Presentació dels exercicis proposats pel professor. Es valora el plantejament i desenvolupament de l'exercici realitzat.

Qualificació

L'alumne pot escollir seguir el model d'avaluació continuada o anar directament a l'examen final.
En el primer cas , el 50% de la nota ve donada per l'avaluació continuada (AC) que consisteix en la presentació d'un treball i el lliurament de 5-6 activitats. Totes les activitats són obligatòries per seguir l'avaluació continuada. L'altra 50% de la nota correspon a l'examen final escrit que consisteix en dos problemes i una sèrie de preguntes teòriques de raonament. En cas de no superar el 5 no es farà promig amb la nota d'avaluació continuada.
L'alumne que escolli l'opció de no relitzar l'AC, el 100% de la nota vindrà donada per l'examen fianl escrit.