Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Modelatge Molecular. Química Computacional. Relacions estructura-activitat de molècules d'interès farmacològic. Paquets de química quàntica, mecànica molecular i dinàmica molecular. Ciència molecular aplicada.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RAMON CARBO-DORCA CARRE

Altres Competències

  • Introduir l'alumne en la química computacional i en el modelatge molecular, sobre tot en les seves aplicacions a problemes estructurals, espectroscòpics i sintètics de la química orgànica i de la química inorgànica. Donar una primera visió dels mètodes emprats en la determinació de paràmetres que permeten relacionar estructura i propietats, especialment les mesures de semblança i les de topologia molecular. Presentar a l'estudiant les aplicacions de la mecànica quàntica al disseny de molècules i l'estudi de fenòmens químics. L'objectiu últim és mostrar a l'estudiant com la química teòrica i computacional és una eina eficient i útil per a la resolució de problemes químics reals.

Continguts

1. Introducció històrica: Les relacions estructura-propietats i l'evolució de la química. Química teòrica i química computacional. La química del segle XXI. Nanociència i nanotecnologia.

2. Descriptors moleculars: Experimentals, Quàntics i de Teoria de Graph. Mètodes matemàtics per QSAR: Regressions multilineals, Xarxes neuronals, PCA, etc.

3. Semblança molecular. Índexos de semblança. Disseny molecular. Descripció de fenòmens químics.

4. Bases de dades. Data mining. Clustering. Diversitat. Formats de dades moleculars.

5. Mecànica Molecular. Camps de forces. Dinàmica molecular clàssica. Dinàmica molecular quàntica.

6. Química computacional. Aplicació de la química teòrica a la química orgànica i la química inorgànica.

7. Modelatge molecular. Ciència molecular aplicada. Fotoquímica. Nous materials. Química biològica.

8. Regularment, segons preveu el pla d'estudis, es dedicaran uns crèdits a la resolució de problemes i exercicis i es proposaran a l'estudiant exercicis complementaris perquè els pugui resoldre com a autoavaluació. Els exercicis es basen en el programa de teoria i tenen per objectiu relacionar els coneixements teòrics adquirits amb la seva aplicació pràctica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  • Gasteiger, Johann, Engel, Thomas (2003). Chemoinformatics : a textbook. Weinheim: Wiley-VCH. Catàleg
  • Bajorath, Jürgen (cop. 2004). Chemoinformatics : concepts, methods, and tools for drugdiscovery. Totowa, N.J.: Humana Press. Catàleg
  • Leach, Andrew R., Gillet, Valerie J. (cop. 2003). An Introduction to chemoinformatics. Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic Publishers. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:
50%: classes magistrals. 25%: classes a l'aula informàtica d'utilització de paquets de càlculs 25%: pràctiques d'aula i treballs en grup
Tipus d'exàmens:
L'avaluació es realitza mitjançant una prova escrita que consta de qüestions aplicades (problemes) i qüestions teòriques. L'objectiu principal és poder confrontar els objectius planificats en la programació de l'assignatura amb els coneixements assolits per l'estudiant.

Observacions

Prerequisits:
Fonaments de química quàntica i de matemàtiques. Un cert coneixement de la llengua anglesa, a nivell de comprensió lectora de textos informàtics i científics, és convenient.