Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Tècniques espectroscòpiques avançades de particular interès. Anàlisi conformacional. Magnetisme.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ISABEL ROMERO GARCIA

Altres Competències

 • Estudi, coneixement i interpretació de les tècniques espectroscòpiques més usuals, utilitzades al camp de la investigació i estudi dels compostos Inorgànics.

Continguts

1. Introducció.

          1.1. Que és la espectroscòpia.

          1.2. Aplicabilitat al camp de la Química Inorgànica.

          1.3. Breu coneixement de les diferents tècniques.

          1.4. Rang espectral.

2. Espectroscòpia vibracional: Infraroig (IR) y Raman.

          2.1. Introducció.

          2.2. Moviments vibracionals.

          2.3. Vibracions actives en IR i Raman;Regles de selecció.

          2.4. Funcionament de dites espectroscòpies.

          2.5. Aplicacions.

3. Espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear (RMN).

          3.1. El fenomen de RMN, informació que s’ extrau dels desplaçaments químics i dels senyals en RMN. Acoblaments. Relaxació.

          3.2. Espectroscòpia de 1H: compostos organometál.lics i hidrurs metàl·lics.

          3.3. Espectroscòpia de13C: carbonils.

          3.4. Espectroscòpia multinuclear: 31P,19F,14N,27Al,29Si,11B.

4. Resonància de quadrupol nuclear.

          4.1. Introducció.

          4.2. Transicions quadrupolars. Informació que es poden extraure.

5. Resonància d’ spin electrònic (RSE).

          5.1. Introducció i fonaments.

          5.2. Acoblaments hiperfins en sistemes isotròpics.

          5.3. Sistemes anisotròpics: acoblament hiperfí i interaccions electró-electró.

          5.4. Experiments de múltiple ressonància i aplicacions.

6. Espectroscòpia Mössbauer.

          6.1. Introducció.

          6.2. Fonaments i paràmetres d’un espectre: Desplaçament isomèric, desdoblament quadrupolar i interaccions magnètiques.

          6.3. Aplicació en compostos inorgànics.

7. Magnetisme.

          7.1. Introducció.

          7.2. Diferents tipus de comportament magnètic.

          7.3. Mesures de susceptibilitat magnètica.

          7.4. Origen del paramagnetisme des de una visió mecano-quàntica: Equació de Van Vleck.

          7.5. Propietats magnètiques dels ions en complexes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Tipus d'exàmens:
  L’estudiant serà avaluat per dos examens escrits parcials relacionats amb les matèries impartides durant el curs. tambè es tindra en compte els treballs que es faran durant el curs.
  Si es suspen algun dels examens parcials es farà un examen final.