Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Crèdits:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIGUEL DURAN PORTAS  / JORDI POATER TEIXIDOR

Altres Competències

 • Millorar la qualitat comunicativa de les presentacions acadèmics i conèixer estratègies i recursos útils a l'hora fer comunicacions orals, presentacions, entrevistes i reunions.
 • Conèixer l'estructura i les regles de la comunicació oral academico-científica: objectivitat, claredat, concisió i especialització
 • Adquirir tècniques i recursos per poder millorar la capacitat de redactar i de comunicar-se verbalment
 • Conèixer les característiques específiques d'una conferència o presentació, els estadis de planificació i els elemnts que s'integren.
 • Conèixer les diferents tècniques de recollida d'informació.
 • Conèixer els recursos expressius propis de la comunicació oral de les diferents parts d'un text acadèmic.
 • Adquirir habilitats comunicatives integrals amb les eines multimèdia i informàtiques
 • Adquirir coneixements elementals del bon ús de la llengua anglesa
 • Adquirir habilitats discursives

Continguts

1. Parlar en públic

          1.1. Nocions bàsiques

          1.2. El llenguatge oral

          1.3. El llenguatge corporal

          1.4. El guió

2. El discurs

          2.1. Introducció i conclusions

          2.2. Desenvolupament

          2.3. 3 minuts, 10 minuts

3. Bons usos de la llengua

          3.1. Parlar bé en català

          3.2. Usos correctes de l'anglès

4. Altres comunicacions orals

          4.1. Comunicacions en forma de pòster

          4.2. Comunicació verbal indirecta

          4.3. Comunicació verbal directa

5. Comunicació oral i TIC

          5.1. Comunicació digital

          5.2. Presentacions multimèdia

          5.3. Formació en comunicació científica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 2 2
Anàlisi / estudi de casos 0 3 3
Cerca d'informació 0 2 2
Classes expositives 6 6,5 12,5
Classes participatives 2 0 2
Elaboració de treballs 0 2 2
Treball en equip 0 3 3
Total 8 18,5 26,5

Bibliografia

 • Rodari, Gianni (2002). Gramàtica de la fantasia : introducció a l'art d'inventar històries . Columna.
 • V. Booth (1993). Communicating in Science. Cambridge Univ. Press. Catàleg
 • J. Rubio i F. Puigpelat (2000). Com parlar bé en públic. Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • R.W. Pike (2007). Presentaciones eficaces. Madrid: FC Editorial. Catàleg
 • D. Hughes and B. Phillip (2000). The Oxford Union Guida to speaking in public. London: Virgin Books Ltd.
 • M. Couto (2002). Cómo hablar bien en público. Barcelona: Gestión 2000. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentari / opinió d'articles
Elaboració d'una presentació Powerpoint en anglès so bre un tema específic proposat pel professor Adequació als continguts exposats
Blog de l'estudiant sobre l'assignatura Freqüència, rellevància i qualitat de les entrades
Mapa conceptual Adequació als continguts exposats sobre el guió
Recerca d'nformació a Internet Coordinació amb el blog de cada estudiant
Twitter de l'estudiant

Qualificació

L'avaluació de la present assignatura és la següent:
- Bloc + Twitter = 25%
- Avaluació contínua (comentaris, opinions) = 20%
- Treball final Powerpoint + Wiki = 20%
- Mapa conceptual = 10%
- Examen final = 25%

Observacions

És recomanable tenir un mínim nivell d'anglès, tan escrit com oral.
Les classes comencen el 8/2/2010
El programa (conpetències/contignuts/activitats) és provisional