Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Documentació química. Fonts primàries, secundàries i terciàries. Chemical abstracts. Teledocumentació. Mètodes informatitzats.
Crèdits:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Majoritàriament (75%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARTA DOMENECH SANCHEZ  / MARTA PLANAS GRABULEDA

Competències

 • Capacitat de demostrar els coneixements adquirits i la comprensió dels seus fets essencials: conceptes, principis i teories
 • Capacitat d’avaluar, interpretar i sintetitzar dades i informació química
 • Capacitat de presentar, davant una audiència entesa, diferents tipus de material i d’arguments científics, tant per escrit com oralment
 • Capacitat de processar, també informàticament, dades i informació química
 • Capacitat per comunicar, tant per escrit com oralment, també en una llengua estrangera d’interès científic
 • Capacitat per obtenir informació utilitzant fonts d’informació primàries i secundaries, incloent la cerca “on-line” amb medis informàtics
 • Capacitat per utilitzar eines informàtiques com internet, processadors de text, fulls de càlcul, bases de dades i programes específics del camp de la Química
 • Capacitat per interaccionar amb altres persones i per formar equips de treball
 • Capacitat per aprendre, necessària per continuar el propi desenvolupament professional
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • Capacitat d’organització i planificació
 • Capacitat per prendre decisions
 • Motivació per la qualitat

Altres Competències

 • Informar dels medis existents per a l'obtenció i el tractament de la informació científica i tècnica, amb aplicació específica a l'àmbit de la Química. Aprendre a trobar informació química rellevant amb eficiencia. Realitzar una cerca bibliogràfica, estructurar, editar i explicar els resultats a través d'una exposició oral curta.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA DOCUMENTACIÓ QUÍMICA

2. FONTS PRIMÀRIES

          2.1. Revistes cientifiques

          2.2. Patents

          2.3. Informes tècnics

          2.4. Actes de conferències

          2.5. Tesis Doctorals

          2.6. Publicacions oficials

3. FONTS SECUNDÀRIES

          3.1. Tipus de fonts secundàries

          3.2. Com preparar una cerca d'informació

          3.3. Introducció a les bases de dades

          3.4. Com crear una base de dades de cites bibliogràfiques: Refworks

          3.5. Publicacions d'índexs i resums

          3.6. Revistes i llibres amb articles de revisió

          3.7. Monografies

          3.8. Publicacions recopilatòries exhaustives

4. CERCA D'INFORMACIÓ QUÍMICA A INTERNET

          4.1. Introducció

          4.2. Cercadors de pàgines web a Internet

          4.3. Bases de dades

5. ELABORACIO I PRESENTACIO DE TREBALLS CIENTIFICO-TECNICS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 5 7
Classes expositives 1 3 4
Classes participatives 2 0 2
Classes pràctiques 4 10 14
Exposició dels estudiants 1 6 7
Prova d'avaluació 2 8 10
Resolució d'exercicis 0 6 6
Treball en equip 4 8 12
Total 16 46 62

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Resolució en grup d'exercicis recomanats. El professor proposarà qüestionaris per aprofundir en els temes del curs. Els estudiants els hauran de resoldre en grup i lliurar-los al professor en el termini indicat. Data de lliurament: La indicarà el professor amb suficient antelació. Els objectius de l'activitat i els criteris d'avaluació s'indicaran a l'inici del semestre. 20
  Elaboració d'un treball/informe científico-tècnic en equip, emprant les eines de cerca estudiades La data límit de presentació del treball i els criteris d'avaluació s'indicaran a l'inici del semestre. 10
  Presentació oral del treball/informe realitzat en equip La data de presentació del treball i els criteris d'avaluació s'indicaran a l'inici del semestre. 10
  Prova d'avaluacio final de continguts 60

  Qualificació

  La qualificació final es realitzarà en funció de la resolució d'exercicis recomanats, del treball científico/tècnic elaborat i la seva presentació oral, així com també de la prova final de continguts, segons:

  Resolució d'exercicis: 20% de la nota
  Elaboració del treball: 10% de la nota
  Presentació oral: 10% de la nota
  Prova final de continguts: 60% de la nota

  Observacions

  A l'inici de curs s'establiran grups formals de 2 persones. Els components de cada grup s'hauran de dir al professor responsable de l'assignatura la setmana posterior a l'inici del semestre. El professor agruparà aquest dia als alumnes no estiguin inclosos en cap grup i penjarà a La meva UdG el llistat de grups.

  Aquests grups es mantindran durant tot el curs i realitzaran les activitats que s'indiquen a la fitxa de l'assignatura, excepte la prova final de continguts que es realitzarà individualment.

  Per cada activitat de la fitxa de l'assignatura se n'han indicat les característiques generals. Els criteris específics de valoració i el funcionament de cada activitat s'inclouran a La meva UdG amb suficient antelació.